Elokuvien, pelien ja tv-ohjelmien ikärajamerkinnät

TEKSTI JA KUVAT TUULI OJAKANGAS
velvoittavat
Elokuvien, pelien ja tv-ohjelmien ikärajamerkinnät muuttuvat
vuoden alusta. Vanhemman on syytä tietää pelisäännöt ja
valvoa niiden noudattamista.
anhemmat eivät muistuttele lainkaan liikaa
pelien, elokuvien ja tvohjelmien ikärajoista,
sanovat tamperelaisen
Kaukajärven koulun 7.-luokan nuoret. Päinvastoin, moni myöntää
joskus kaivanneensa aikuista viereensä
elokuvaa katsoessaan.
32 Lapsemme 4/2011
Luokan pojista kaikki ja tytöistäkin
lähes kaikki ovat joskus pelanneet tai
katsoneet ikäiseltään kiellettyä peliä, tvohjelmaa tai elokuvaa. Sama oli tilanne
myös koulun 3.-luokassa.
Uusi kuvaohjelmalaki tulee voimaan
1.1.2012, minkä jälkeen ikärajojen uudet
merkinnät ovat 7, 12, 16 ja 18. Lisäksi
ohjelmiin tulee kuvallinen merkintä sen
lapsille haitallisesta sisällöstä. Symboleja on neljä: väkivalta, andistus, seksi sekä
huumeet ja päihteet. Uudet merkinnät
ovat yhtenäisiä monissa peleissä jo nyt
käytössä olevien yleiseurooppalaisten
PEGI-merkintöjen kanssa. Peleissä käytetään seitsemää symbolia, jotka ovat väkivalta, kiroilu, kauhu, seksi, huumeet,
syrjintä ja uhkapeli.
Lapset kannattavat rajoja
Niin 7.- kuin 3.-luokkalaistenkin mielestä ikärajajärjestelmä on tarpeellinen.
Paljon pelaavien poikien mielestä elokuvat ovat paljon realistisempia kuin pelit,
minkä vuoksi elokuvien ikärajat saisivat
olla tiukempia. Peleissä heidän mielestään ikärajoja ei usein edes tarvittaisi.
Vuoden loppuun asti peleissä on voimassa sääntö, jonka mukaan alle 18-vuotiailta kiellettyä peliä ei saa luovuttaa
alaikäiselle, mutta alemmat ikärajat ovat
suosituksia. Vuoden alusta alempien ikärajojen pelejäkään ei enää saa luovuttaa
nuoremmille. Laki koskee myös pelihalleissa pelattavia pelejä.
Uuden lain mukaan kolme vuotta ikärajaa nuorempi lapsi pääsee katsomaan
elokuvaa vanhemman seurassa. Ikärajajousto ei koske vuokraelokuvia.
- Aikuisen läsnäolo luo lapselle turvaa,
mikä vähentää elokuvan haitallisia vaikutuksia. Jos sieltä nousee jotakin hämmentävää, vanhempi voi reagoida siihen
ja keskustella lapsen kanssa, perustelee
VETin eli Valtion elokuvatarkastamon
johtaja Maarit Pietinen.
Vastuuta vanhemmille
Ikäraja merkitsee sitä, että asiantuntijat
ovat arvioineet elokuvan haitalliseksi
ikärajaa nuoremmalle. Vanhemmille halutaan kuitenkin antaa harkinta ja vastuu lain rajoissa. Pietisen mukaan on
ongelmallista, että osa vanhemmista pitää ikärajoja turhina ja haluaa päättää
niistä itse.
Elokuvateattereiden palautteen mukaan aikuiset yrittävät joskus viedä lapsensa elokuviin, joiden ikäraja on lapsen
ikää huomattavasti korkeampi.
- Jotta vanhempi itse voisi päättää ikärajoista, hänen tulisi aina ensin mennä
V KIVALTA
if
HUUMEET
itse katsomaan elokuva. Mainosten perusteella sopivuutta ei voi arvioida. Lapset ovat todistetusti saaneet mediassa
nähdystä sisällöstä esimerkiksi pitkäaikaisia painajaisia. Elokuva on tehty tunteiden herättämiseksi, eikä lapsella aina
ole välineitä käsitellä vahvaa tunnetta,
Pietinen toteaa.
Elokuva jättää jäljen
Psykoterapeutti Riitta Martsola painottaa YLEn Mediakornpassi-sivustolla,
että valmis kuvallinen materiaali musiikkeineen ja äänitehosteineen ei anna
tilaa omalle mielikuvitukselle eikä omaehtoiselle tarinan rakentamiselle. Siksi elokuva voi vaikuttaa voimakkaasti
isommankin lapsen mieleen.
Tutkimusten mukaan erityisesti humoristinen väkivalta, jota usein esitetään
etenkin varhaisnuorille suunnatuissa
elokuvissa, on lapsen kannalta väkivallan esittämisen muodoista vaarallisinta,
sillä se vaikuttaa harmittomalta.
Kuvaohjelmien uudet ikärajamerkinnät ja ikärajojen syistä
kertovat symbolit.
Uudet ikärajamerkinnät
Ampumista, hirviöitä ja
painajaisia
- 7, 12, 16 Ja 18
Suurimmalle osalle Kaukajärven koulun
7.-luokkalaisista on tullut joskus paha
mieli elokuvista tai ohjelmasta. Etenkään
lasten kärsimystä he eivät halua nähdä.
Toisaalta lapsi vaikkapa tappajana ei ole
nuorten mielestä niin paha juttu.
On luonnollista, että kielletty houkuttaa lapsia. Lapsi tai nuori ei kuitenkaan
kykene itsenäisesti arvioimaan elokuvien, ohjelmien tai pelien vaikutusta
itseensä. Kaukajärvelläkin useat 13-vuotiaat olisivat jälkikäteen jättäneet jonkin
elokuvan katsomatta. Siksi yhtenäinen
linja vanhempien kesken on tärkeää.
symbolit: väkivalta, andistus, seksi ja
SYRJINTÄ
38
- Elokuvien ja tv-ohjelmien sisältö-
huumeet/päihteet.
- Ikärajamerkittyjen ohjelmien lista löytyy vuoden alusta osoitteesta
www.meku.fi , jossa yleisö ja asian-
tuntijat voivat ottaa kantaa ikärajoihin.
- Pelien sisältösymbolit: väkivalta, kiroilu, kauhu, seksi, huumeet, syrjintä
ja uhkapeli.
- Peleissä alemmatkin ikärajat muuttuvat suosituksista kielloiksi.
Pelien PEGI-ikärajamerkinnät
ja ikärajojen syistä kertovat
symbolit. Peleissä on oltava
joko yleiseurooppalainen PEGIikämerkintä tai kotimainen
merkintä.
www.pegi.info
Lapsemme 4/2011
33
7.-luokkalaiset Juho Säätelä
(vas.) Joona Palviainen, Teemu
Kahi ja Topi Kärki harrastavat
tietokonepelejä. Heidän
mielestään ikärajat ovat
elokuvissa paikallaan, mutta
peleissä usein turhan tiukat.
Kovis katsoo K-elokuvia
Riitta Martsolan tekemässä tutkimuksessa lapset eivät osanneet vastata siihen,
mitä kiellettyjen elokuvien katsominen
heille antaa.
- Ainoa esiin tullut hyöty oli maine kavereiden keskuudessa, hän kertoo Mediakompassissa.
Kaukajärven koulun nuoret väittävät,
ettei kavereiden paine vaikuta heihin.
-K-16 ja K-18 -pelit ovat haastavampia,
niissä on parempi juoni ja ne näyttävät
paremmilta kuin muut, perustelee peliharrastajapoika valintojaan.
Kovismaista uhoa näkyy enemmän
koulun kolmasluokkalaisissa. Muutama
poika haluaa heti kertoa toimittajalle pelaamistaan peleistä ja katsomistaan elokuvista. Lasten kertomuksissa tuli esiin
myös eräänlainen sisarusten välinen
solidaarisuus, mistä vanhemmat eivät
yleensä tiedä.
- joskus katson K-ohjelmia äidin kanssa, joskus taas veljen kanssa niin, että äiti ei tiedä, kertoo 3.-luokkalainen tyttö.
7.-luokan nuoret ajattelevat ikärajojen toimivan vinkkinä siitä, minkälaista
sisältöä ohjelma tarjoaa. On hyvä muistaa, että ikärajat eivät viittaa siihen, minkä ikäisille sisältö on suunnattu, vaan
ainoastaan alimpaan soveltuvaan ikään.
Myös pelien kohdalla rajat perustuvat
pelien haitallisuuteen, eivät niiden tekniseen vaikeuteen.
Ohjelma-ajat uusiksi
Ikärajalliset ohjelmat tulee lähettää televisiossa sellaiseen aikaan, kun nuoremmat katsojat eivät yleensä ole yleisönä.
TV-kanavilla on yhteinen sopimus ikärajoista ja lähetysajoista. Nykyistä sopimusta on kritisoitu siitä, että osa
lähetysajoista ja ikärajamerkinnöistä
koskee vain arkipäiviä. Viikonloppuisin
vanhempien on oletettu olevan kotona ja
pystyvän seuraamaan lasten tv:n katse34
Lapsemme 4/2on
lua. Televisiot lasten omissa huoneissa
ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta. Tuleva uudistus laittaa tv-ohjelmien lähetysajat osittain uusiksi ja VETissä
toivotaankin, että viikonloppujen erivapauksista luovutaan.
MTV3:n ohjelmahankintapäällikön Jani Hartikaisen mukaan tv-yhtiöiden uusi sopimus hakee vielä muotoaan, mutta
esimerkiksi kello 21 ja kello 23 ovat jatkossakin hyviä vedenjakajia. Alimpien
ikärajojen ohjelmissa esitysaikoihin tulee enemmän muutoksia.
Netissä käsi kädessä
Maarit Pietinen muistuttaa, että luokittelu kattaa vain suomalaiset kuvaohjelmien levittäjät. Myös internet jää
pitkälti kuvaohjelmavalvonnan ulkopuolelle. Vanhemmat ja lapset tarvitse-
Tv-ohjelmien nykyiset
lähetysajat
K-18 > klo 23, K-15 > klo 21, K-13 >
klo 19 ja> arkisin klo 17.
Lapsia mietityttää
MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen
tuli viime vuonna 1450 mediaan liittyvää yhteydenottoa. Niissä kuuluu
myös lasten andistus haitallisista sisällöistä, joihin he tutustuvat usein
vahingossa. Erityisesti porno herättää hämmennystä. Lapsia mietityttävät myös ihmissuhteet ja pelaaminen.
Kotona mediakasvatus on lasten ja
vanhemman välistä vuoropuhelua.
Sisällöistä on hyvä keskustella ja
vanhempien tulee perustella mediakäytön rajat lapselle.
vat tämän vuoksi lisää tietoa voidakseen
käyttää kuvaohjelmia ja internetiä oikein.
- Tarjoamme jatkossa enemmän yleisöä auttavaa aineistoa ja neuvontaa esimerkiksi siitä, miten traumoista, kuten
painajaisista, voi päästä eroon.
Vanhemman on tärkeää viettää aikaa netissä lapsen kanssa, opastaa turvalliseen ja eettiseen käyttöön, asettaa
aikarajoja ja tarvittaessa esto- ja suodatinohjelmia tietokoneeseen. Internet on
luonteeltaan sosiaalinen maailma, johon
syntyy kaveriporukoita. Aikuisen on tiedostettava myös nettikiusaamisen olemassaolo.
Ikärajaluokittelu murroksessa
Valtion elokuvatarkastamo muuttuu
vuoden alussa Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi (MEKU) ja alkaa ohjelmien valvonnan lisäksi koordinoida ja
edistää mediakasvatusta. Nykyinen kuvaohjelmien ennakkotarkastus loppuu.
Ikärajaluokittelu siirtyy kuvaohjelmia
jakeleviin yrityksiin koulutettavien luokittelijoiden tehtäväksi. He ovat MEKU:n
viranomaisten kouluttamia ja hyväksyrniä.
Laissa lapsen kehitykselle haitallisena
pidetään väkivaltaista, seksuaalista tai
muutoin andistavaa sisältöä. Ohjelmat
luokitellaan samoin perustein, ja MEKU
valvoo luokittelijoiden toimintaa. MEKU
ottaa vastaan ikärajoja koskevia oikaisuvaatimuspyyntöjä yleisöltä.
MLL:n kouluttajat kiertävät ympäri
suomea pitämässä vanhempainiltoja
mediakasvatuksesta. Kouluttajan voi
tilata osoitteesta
www.mll.fi/mediakasvatus.
Tietoa ja tukea: www.meku.fi
www.mediakompassi.yle.fi