Skovbohallen - ny hal

Hvad skal pengene bruges til?
Årligt:
• Maling og øvrig forskønnelse af
skolegård.
• Kakao og boller til fastelavn.
• Grillaften for hele skolen, både elever og
forældre
• Bankospil
• Gamle elevers aften
STIFTENDE
GENERALFORSAMLING
11. OKTOBER 2011 KL. 19.00
PÅ SKOLEN
Derudover kan skolen søge tilskud i
foreningen. Det kunne fx være til:
• Etablering af multibane i skolegården
• Etablering af junglesti i de grønne
områder
• Motionsmaskiner til overbygningen
• Div. projekter på tværs af årgange
• Trøjer til skolens fodboldhold
• Trækvogne.
• Legeredskaber.
• Udendørs bordtennisbord.
• Nyt klaver til samlingssalen
• Klatrevæg
• Nye fodboldmål
• Etablering af urtehave.
• Køleskabe til elevernes madpakker.
Listen er uudtømmelig…
Hvad synes du eller dit barn?
Hammerum
Skoles venner
Forældre- og
støtteforening
Hvorfor
Hvordan
?
skal jeg have denne folder?
Formålet er at invitere til stiftende generalforsamling i foreningen Hammerum Skoles
venner. Folderen er sendt ud til alle i
Hammerum by, samt omdelt til alle forældre
på skolen.
hjælper man praktisk?
Ved at stå klar med forfriskninger, bage kage til
arrangementer, male hinkeruder, lave mad til
arbejdslørdage osv.
Kontakt en i forældre- og støtteforeningen, hvis du
har mulighed for at hjælpe bare en gang imellem.
Spørgsmål kan rettes til
Hvad
Hvornår
er det for en forening?
Foreningen har til formål at medvirke til at
skabe en positiv kultur omkring Hammerum
Skole, og at skaffe midler til løsning af
opgaver, der er til gavn og glæde for
eleverne – ja, for alle byens børn!
bliver skolegården malet ligesom billedet i
folderen?
Når vi sammen har brugt en arbejdslørdag på det.
Tom Kruse
Medlem af skolebestyrelsen
97 11 86 00
[email protected]
Hvor
gøres det?
Ved at du som forældre, bedsteforældre,
tidligere elev eller almindelig interesseret i
Hammerum Skole hjælper økonomisk eller
giver en hånd med.
starter vi henne?
Vi håber på at kunne medvirke til at etablere en
multibane med mål og bander i skolegården inden
udgangen af dette skoleår. I erkendelse af, at der
ikke på de kommunale budgetter i mange år
fremover vil blive afsat midler til udendørs
faciliteter, betyder det, at der skal skaffes nogle
penge og lægges noget arbejde.
Hvornår
Hvordan
kan jeg hjælpe / hvornår bruges der
penge?
F.eks. til motionsløbet inden efterårsferien,
fastelavnsfesten i februar, ved de fælles
arbejdslørdage og ved gamle elevers aften.
tilmelder jeg mig til generalforsamlingen?
Ved at ringe til skolens kontor senest fredag den 7.
oktober eller mail til [email protected]
Hvordan
Hvem
kan man jeg kontakte med spørgsmål, forslag,
ros og ris?
Se til højre →
Hans Stampe Frederiksen
Medlem af skolebestyrelsen
97 11 84 48
[email protected]
Henning Busted
Viceinspektør
Tlf. 21 33 04 25
[email protected]