Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige

2 { FyensStiftstidende
Lørdag 19. maj 2012
Odense
Redaktør:
Esben Seerup, 65 45 51 81,
[email protected]
Souschef:
Jørgen Volmer, 65 45 51 46,
[email protected]
Fax: 65 45 51 41
E-mail: [email protected]
Telefon: 66 11 11 11
Journalister:
65 45 + (lokalnummer)
Karsten Hüttel (51 85)
[email protected]
Anne Dahl Bertelsen (51 80)
[email protected]
amilla Ahlmann-Jensen (51 43)
C
[email protected]
Ulrik Sass (51 42)
[email protected]
Erik Thomsen (51 47)
[email protected]
Bjarke Vestesen (51 48)
[email protected]
Vejen til havnebad
måske kan levere varmt vand til
havnebadet.
➤➤2009: Havnebadet tages op
igen. Og der er politisk diskussion om, hvem der skal have
æren for at have fået ideen til et
havnebad.
➤➤2007: Samme år kommer der
et forslag om, at Fynsværket
➤➤2009: Naboer kede af havnebad. Beboere på havnen frygter
støj fra havnebad.
➤➤2011: Socialdemokraterne
sætter havnebadet på dagsorden i byrådet.
➤➤2011: 40 millioner er den pris
som havnebadet i Odense vil koste, fordi der ikke er gennemløb
i havnen.
➤➤2012, maj: Odense Kommune
oplyser til Fyens stiftstidende,
at havnebadet kan laves for ca.
25 millioner i forbindelse med
etableringen af havnepromenaden. Lokale- og Anlægsfonden
og fonden Realdania oplyser
begge overfor Fyens Stiftstidende, at man er åbne over for
at modtage en ansøgning om
tilskud.
➤➤2012, 22. maj: Møde i Byog Kulturudvalget, hvor de nye
oplysninger om prisen på
et havnebad ifølge rådmand
Steen Møller (K) vil blive
drøftet.
Christophersen & Helveg
21. maj kl. 19 på Musikbiblioteket
Mødet er åbent for alle og er arrangeret
af Odense Radikale Venstre.
www.radikaleodense.dk
■■Lokale- og Anlægsfonden har tidligere
givet tilsagn om støtte
til stort projekt på
havnen. Og er ikke
afvisende over for
havnebad
■■Realdania har
støttet havnebad ■
i Faaborg
Ny chance for havnebad
Denne sektions forside
Odense: Trappetrinene ned
til havnebassinet er lavet.
Men der mangler et havnebad.
En pris på 40 millioner kroner var i 2011 årsagen til, at
politikerne i Odenses Byråd
forkastede planerne om et
havnebad på Odense Havn.
Men nu viser nye beregninger fra By- og Kulturforvaltningen, at havnebadet kan
laves langt billigere, hvis det
tænkes ind i en sammenhæng
med andre havneprojekter.
Fyens Stiftstidende har væ-
Havnebad i Odense
ø
els
mm
Ga
I anledning af det Radikale Venstres
fødselsdag mødes de to tidligere
udenrigsministre og EU-forkæmpere
Henning Christophersen, Venstre og
Niels Helveg Petersen, Radikale
Venstre til debatmøde om dansk og
europæisk politik efter 1945.
Rige fonde afviser
ikke havnebad
Havnegade
➤➤2006: Fyens Stiftstidende
rejser i juli i artiklen ”Odense
Havn bliver aldrig til badning”
for første gang spørgsmålet om
et muligt havnebad på Odense
Havn.
➤➤2007: Et forslag om havnebad
i Odense kommer på den politiske dagsorden. Daværende byrådsmedlem Thomas Funding
(S) hopper selv i havnen for at
reklamere for et havnebad.
de
dga
o
b
Told
ret i kontakt med to af de store
fonde i Danmark, Lokale- og
Anlægsfonden og Realdania,
som begge tidligere har støttet havnebade i andre byer.
Og noget tyder på, at det
ikke er urealistisk at forestille
sig et muligt bidrag til et havnebad i Odense.
Fond åbner dør på klem
Lokale- og Anlægsfonden
ville med 25 millioner kroner støtte det vandkulturhus
i Odense, der aldrig blev til
noget.
Regnskabskonsulent Karl
Andersen vil bestemt ikke afvise, at fonden igen vil engagere sig på Odense Havn.
ade
aldsg
w
h
c
Bu
- Hvis der kommer et ordentligt projekt igen, er der
god chance for, at vi gerne vil
støtte, siger han.
Derudover har Realdania-fonden tidligere støttet
havnebade i Danmark. For
eksempel har Faaborgs havnebad-projekt fået 10 millioner kroner.
Realdania er i forvejen dybt
involveret i projekter i Odense. Omdannelsen af Thomas
B. Thriges Gade har fået 255
millioner kroner og projektleder i fonden, Karen Skou,
vil ikke afvise noget på forhånd i forhold til et havnebad
i Odense.
- Vi har før støttet andre
byer, som gerne ville have et
havnebad, konstaterer hun
og tilføjer:
- Odense Kommune er velkommen til at søge om støtte
hos os.
Har ikke tidligere søgt
Karen Schou understreger,
at der skal en egentlig ansøgning fra Odense Kommune
til, inden det kan afgøres, om
kommunen kan få tilskud til
et havnebad.
Ifølge Esben Fog, arkitekt i
Plan og Byg i By- og Kulturforvaltningen, har Odense
Kommune ikke tidligere søgt
om fondstilskud til et havnebad.
Om skribenterne
Iza Bahn Havelund og Line Tornhøj
er journaliststuderende fra SDU og
har lavet artiklerne om havnebadet
under vejledning af Stiftstidendes
Odense-redaktion
Af Iza Bahn Havelund
og Line Tornhøj Lektonen
[email protected]