Læs mere - Stokkemarke.dk

Et udviklings projekt i Stokkemarke
Sponsorater:
Formål: Skabe mulighed for igangsættelse af projekter, og fastholde og
senere fortsætte aktiviteter på området.
Historie: Mejeriet, tidligere ”Det gamle Mejeri” / ”Beauvais-fabrikken”.
Har indtil 2011 henligget som en tiltagende ruin. Området ligger i den
vestlige del af Stokkemarke ud mod Vestre Landevej
“Mejeriet” , Vestre Landevej 291, 4952 Stokkemarke
Området er på ca. 9.000 m2
Nakskov
Vestre Landevej
Her kan nu etableres et grønt og aktivt på omkring 9.000 m2.
Maribo
ca. 102 m
1
3
2
Fra 2008 har kommune og borgere arbejdet for
at få omskabt et stort industrisår, til et aktivt
grønt område, der naturligt indgår i de nye stier
der fører ud af byen til rekreative og smukke
omgivelser.
ca. 80 m
Kommunen er nu klar til at overgive området til
byen, et udvalg vil foreløbig i en 10 års periode,
varetage området.
Alle følgende emner er oplæg:
Afgrænsning af område (ca. 9.000 m2)
Sti
Træer/store buske (eksisterende)
Multibane, (lille område har fast underlag/ca. 7 x 14 m (ca. 98 m2)
medium/ 9 x 18 m ( 162 m2) har mangler underlag på resten)
Vi har ideer – men mangler kapital. Naturligvis
søger vi eksterne fonde m.m.
Stor bålplads
Jordvolde (eksisterende)
Angivelse af “aktivitets-områder”
1
2
3
Bold-spilplads (uden egentlig afgrænsning) (ca. 15 x 30 m)
1 = natur telt/shelter plads/”frugthave” (ca. 27/43 x 45 m)
2 = aktivitetsområde med bold-spil, multibane, krolf, motions/ fitness,
bålplads, motions/fitness, nye beplantninger m.m. (ca. 46 x 72 m)
3 = aktivitetsområde med siddepladser og borde, evn. “skolehaver”,
sti, motions/fitnessnye beplantninger m.m. (ca. 29 x 80 m)
Hvid mur (eksisterende)
Motions/fitnessområder (uden afgrænsning)
med fx. gamle træstammer/stubbe m.m. (ca. 15 x 7 m/15 x 12 m)
Krolf bane: 12 huller (banens længde kan varieres, men normalt er der 5-30 m mellem hullerne)
Men vi mangler dig som sponsor, her
og nu, så vi kan igangsætte og skabe et nyt
Labyrint : (25 x 25 m – opbygges af “rio-net” + efeu + evn. “stokke” i forskellige højder)
Udarbejdet af Steen Quistgaard (sq) , Mejeri
udvalget, modificeret fra tegning via Lolland
kommune. Alle angivelser er cirka angivelser.
Bord/stole, samlet (sv. til dem på torvet) samt bænk
1_8_212
aktivt, grønt og spændende område i byen
Hvorfor skal du være sponsor?
Hvis området fra starten skal være attraktivt, blive brugt og blive en naturlig del af byen, kræver det at vi allerede nu går i gang med at omskabe
en bart område om til et ny aktivt område i byen. ”Mejeriet” har historie,
ligger attraktivt i kanten af byen, det kan indgå i de stier der allerede er
etableret (”Spor i Landskabet”), stedet vil tilbyde ”motions-pletter” med
naturlige motions ”redskaber” som træ stammer, og skulptur område,
med skulpturer der må bruges. Ud over en naturlig motions plads, vil
der være en fast bane for Basketball, Volleyball, på sigt en multibane,
et græs område for ”langbold”/”basebold”. En krolfbane (Krolf er halvt
kroket, halvt golf), samt naturligvis og bænke borde, men også en større
bålplads. En større labyrint, vil sammen med flere trægrupper skabe højde
i rummet.
Desuden vil der være telt- og shelter plads (natur-teltplads) især tænkt
for cykelturismen, de nye stier der føre til/fra bl.a. Knuthenlund gør området til et naturlig opholdssted på vej rund i landskabet .
Alt dette for at skabe rammerne om et positivt og aktivt sted for både
aktive og mere roligt indstillede kan være, et område der både formidler
socialt og aktivt- fællesskab, indbyder turisten, og giver mulighed for at
alle til deltage og nyde det smukke område og de flotte omgivelser.
Et vigtig område for byen og området, og vigtigt for udviklingen i vores
område
Et udviklings projekt i Stokkemarke
Sponsorater: side 2
Hvad for du ud af at være sponsor?
Det er helt nødvendigt at vi hurtigst mulig får græs, afgrænsning mod
vejen, opholds mulighed og motions steder, trægrupper, samt en bålplads
i gang. Området skal simpelthen være aktivt fra startet. Derfor er du helt
nødvendig for projektet.
Et sponsorat kan være egentlig arbejdskraft, maskiner til hjælp i en periode, produkter til området, økonomisk støtte.
Alle sponsorer nævnes på planche på mejeriet, samt i Stokkemarke Beboerblad og på web-siden, og indbydes naturligvis når der er særlige
aktiviteter på området.
Samtidig vil dit sponsorat gøre det meget lettere at få eksterne sponsorater, idet vi kan pege på de eksisterende aktiviteter, men samtidig påvise
at de store og mere tunge opgaver klart vil kræve eksterne sponsorater.
Vi ser frem til at høre fra dig!
November 2012 ”Mejeri-udvalget”
“Mejeriet” , Vestre Landevej 291, 4952 Stokkemarke
Området er på ca. 9.000 m2
Nakskov
Vestre Landevej
Maribo
ca. 102 m
1
3
2
ca. 80 m
Alle følgende emner er oplæg:
Afgrænsning af område (ca. 9.000 m2)
Sti
Stor bålplads
Træer/store buske (eksisterende)
Jordvolde (eksisterende)
Angivelse af “aktivitets-områder”
1
2
3
Multibane, (lille område har fast underlag/ca. 7 x 14 m (ca. 98 m2)
medium/ 9 x 18 m ( 162 m2) har mangler underlag på resten)
Bold-spilplads (uden egentlig afgrænsning) (ca. 15 x 30 m)
1 = natur telt/shelter plads/”frugthave” (ca. 27/43 x 45 m)
2 = aktivitetsområde med bold-spil, multibane, krolf, motions/ fitness,
bålplads, motions/fitness, nye beplantninger m.m. (ca. 46 x 72 m)
3 = aktivitetsområde med siddepladser og borde, evn. “skolehaver”,
sti, motions/fitnessnye beplantninger m.m. (ca. 29 x 80 m)
Hvid mur (eksisterende)
Motions/fitnessområder (uden afgrænsning)
med fx. gamle træstammer/stubbe m.m. (ca. 15 x 7 m/15 x 12 m)
Krolf bane: 12 huller (banens længde kan varieres, men normalt er der 5-30 m mellem hullerne)
Labyrint : (25 x 25 m – opbygges af “rio-net” + efeu + evn. “stokke” i forskellige højder)
Udarbejdet af Steen Quistgaard (sq) , Mejeri
udvalget, modificeret fra tegning via Lolland
kommune. Alle angivelser er cirka angivelser.
Bord/stole, samlet (sv. til dem på torvet) samt bænk
1_8_212