Folder om multibane - Brændstrup

Vi vil være en attraktiv og aktiv landsby -­‐ Der fortsat er i udvikling MULTIBANE
Vi har alle godt af bevægelse
En god ide, bliver
til virkelighed
Multibanen er et tilbud til alle
beboere, skole, institution,
foreninger i byen
Februar 2012 var der borgermøde i
Brændstrup under navnet ”fut i
Brændstrup”, hvor et af emnerne
blev, hvordan udnytter vi området
mellem forsamlingshuset og skolen
bedre. Et lille udvalg blev nedsat
og det er i første omgang blevet til
en multibane – men på sigt vil vi
gerne udnytte området noget
bedre, med både grillhytte og krolf.
Det skal blive et aktivt og attraktivt
samlingssted med flere tilbud for
uorganiseret sport.
E t s te d h v o
r m a n ik k e
behøver at v
mange, men
ære
kan være m
ange…
Målsætning:
At skabe et aktivt samlingssted for hele familien med flere tilbud, som multibane, beach volley, petanque, grillhytte, krolf, kælkebakke, udendørs gym-­‐redskaber og hundetræningsanlæg. Herved styrke fællesskabet mellem forskellige alders-­‐ og interessegrupper. Multibanen har mange
muligheder…
En multibane kan bruges til mange formål, blot en
benytter banen f.eks kast med basketball til kurv.
Når to børn/unge er til stede, da er mulighederne
både at spille fodbold, fra mål til mål, at spille street
basket, street hockey eller street håndbold.
Derfor : mindre landsbyer behøver tilbud af
aktiviteter, hvor man ikke behøver at være mange.
En multibane koster. Vi har et
budget på godt kr. 250000, som vi
skal have finansieret.
Vi har fået tilsagn fra LAG på kr.
125000
Vi har en ansøgning hos
kommunen på 31000 kr.
Vi har tilsagn om kr. 67000
Der er behov for 250 timers frivilligt
arbejde
• anlægsarbejde
•
montage og støbning
•
kaffe
Økonomi
Så projektet mangler i øjeblikket
kr. 27000
Vi har brug for frivillige og vil spørge
hvad du kan bidrage med
•
Aktiviteter
Cykelsponsorløb 21.4.
•
Skrotindsamling
•
Sponsorer
•
Frivilligt arbejde
Vi sætter det første spadestik den 21.4.
hvor vi også vil byde på en pølse
Multibanen står færdig inden sommerferien
Følg med på
www.braendstrup.infoland.dk
2
Cykelsponsorløb
til fordel for multibane i Brændstrup
Har du overvejet, om du ikke skal ud at cykle,
søndag den 21.4.2013 kl. 14.00
Du kan være ”cykelrytter”, der synes det kunne være sjovt at cykle en time.
Det bliver en kanon-oplevelse at cykle!
Og vi får mulighed for at få en multibane i Brændstrup, for de aktive på mange
måder….
Det skal du gøre:
♦ finde nogle der vil sponsorer dig. Dvs., give dig et antal kr pr km du
kører i en time. skriv dem på vedlagte seddel.
♦ Melde dig til Bjarne Larsen – 2287 6694 – senest 20.4.
Der vil være 4 gevinster
♦ En til den der cykler flest penge ind under 14 år og en til dem på 14 år og derover
♦ En til den der cykler flest kilometer under 14 år og en til dem på 14 år og derover
Ruten er på Ramsherred
♦ Sponsorløbet foregår på Ramsherred, hvor der vil blive kørt frem og tilbage.
♦ Ramsherred vil være afspærret for trafik i denne time
Sponsorer
♦ Hvis du ikke vil eller kan cykle, så håber vi du giver et godt bidrag til dem
der kommer og spørger dig, om du vil sponsorer dem
Regler:
♦ Du skal have en cykelhjelm på
♦ Du skal passe på dig selv og de andre, som cykler
Der vil blive taget første spadestik til den nye multibane, og der vil blive mulighed for at købe
en grillpølse.
Kom og vær med til at gøre det til en hyggelig eftermiddag…
3
Sponsorer til Cykelsponsorløb i Brændstrup den 21.4. 2013
Navn og adresse
på ”cykelrytter:
Navn og adresse på sponsor
Kr./km
4
Underskrift
Hænder til frivilligt arbejde – fra uge 17
• B u nd
◦
R øm n i n g
◦
Planneri
af sand
Vi regner cirka med
at
vi skal bruge 250
frivillige timer
ng af kn
ust beton
U dl æ g n i
ng af ste
nmel
pl a de v i b
rator lån
es af Hu
n d e b øl
Skovlear
be j de
◦
◦
◦
K O NTA K
T JØRGE
N THORØ
: 225 0 4
066
KA
tage
s op
e
t
r
o
k
er
br æ dd
der?
d
æ
r
b
der til
n
e
f
a
in g
Fræsn
▪
▪
FFE
•
m on
/
e
d
n
Ba
aling
m
i
r
o
G
▪
▪
K
t ol p e r
s
f
a
g
bn i n
Nedstø
0 53 41
OLST:
H
N
E
G
T JØR
K
A
T
N
O
201
at få
d for at hjælpe til med
he
ig
ul
m
r
de
er
17
e
Fra ug
nævnte hvornår
en
ov
ed
m
l
ta
af
–
å
st
multibanen op at