uge 23 - Tommerup Skole

NYHEDSBREV
Tommerup Skole, Stadionvænget 7, 5690 Tommerup
Telefon, kontoret: 6474 6525
Mail: [email protected]
Web: www.tommerup-skole.dk
Ledelsen har ordet:
Vedr. høring om ændring i det specialpædagogiske område.
Skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg har behandlet et oplæg fra Assens
Kommune vedr. incitamentstyring. Oplæget handler om ændringer i og
placering af specialklassetilbuddet i Assens Kommune, samt om, hvordan vi
generelt i samfundet bliver endnu bedre til at inkludere. Vi har haft
grundige drøftelser, efter som det er et meget vigtigt område for vores
børns trivsel, udvikling og læring. Høringssvaret, som vi har arbejdet meget
med, kan ses på skolens forside.
Vedr. boden:
Skolens bod er lukket i perioden fredag, 08.06.12 – fredag, 15.06.12, begge
dage incl.
Vedr. nye toiletter:
Toiletterne på skolen er blevet renoveret, allersenest er toiletter i kælderen
færdiggjort. De er meget lækre og helt i orden. Vi håber, at alle vil være
med til at passe godt på de nyrenoverede toiletter.
Vedr. skolens nye multibane:
Inden længe er vi klar til at tage vores nye multibane i brug. Den er placeret
i området mellem SFO og det grønne område.
Venlig hilsen Kirsten Møller
Uge 23
3.a står for oprydning på skolens udearealer.
Mandag 4/6
Skolebestyrelsesmøde.
Tirsdag
Onsdag 6/6
9.a er til afgangsprøve i mundtlig dansk v/ Henning Christoffersen.
Lotte Fabrin og Henrik Lybecker er ude som censorer.
Skole/hjem-samtaler i Specialklasse MKL1 kl. 15.00 – 18.00..
Torsdag 7/6
9.a er til afgangsprøve i mundtlig dansk v/ Henning Christoffersen.
Lotte Fabrin og Henrik Lybecker er ude som censorer.
6.kl. og Michael Andersen er til fodboldstævne l. 8.00 – 12.45.
Fredag 8/6
9.b er til afgangsprøve i mundtlig fysik/kemi v/ Peter Nielsen.
Henrik Lybecker er ude som censor.
Søndag 10/6
3.b m. forældre og søskende tager på udflugt til Hollufgaard Artpark.
Uge 24
3.b står for oprydning på skolens udearealer.
Mandag 11/6
9.a er til afgangsprøve i mundtlig fysik/kemi v/ Mads Ørsted.
Peter Nielsen er ude som censor.
OKL1, Anny Sterregaard og Michael Andersen tager på lejrskole mandag –
onsdag.
Tirsdag 12/6
9.a er til afgangsprøve i mundtlig fysik/kemi v/ Mads Ørsted.
Peter Nielsen er ude som censor.
Onsdag 13/6
9.b af til afgangsprøve i mundtlig dansk v/ Martin Hosbond.
Mads Ørsted er ude som censor.
MKL1, Anny Sterregaard og Søren Henriksen tager på lejrskole onsdag –
fredag.
Torsdag 14/6
9.b er til afgangsprøve i mundtlig dansk v/ Martin Hosbond.
Mads Ørsted er ude som censor.
5.b, Charlotte Rasmussen og Jacob Kjær Hansen tager på lejrskole torsdag og
fredag.
Legepatruljen, Lene Jacobsen og Peter Nielsen tager på udflugt kl. 10.00.
Fredag 15/6
9.a er til afgangsprøve i mundtlig engelsk v/ Lotte Fabrin.
Andre meddelelser:
Ungdomsskolen, UUO, boden
Alle udgaver af Skoleinformation (fra december 2010) findes på hjemmesiden under punktet Nyhedsbreve