FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE
- hvad og hvordan?
Laura Munch
Udviklingskonsulent
Lokale og Anlægsfonden
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter
SKOLE+ | NYE RAMMER
Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKÅDE SKOLE, AARHUS
Den lokale aktivitetsplads
ISENVAD SKOLE, IKAST-BRANDE
Det lokale aktivitetshus
VIBEENGSKOLEN, FAXE
Udendørs undervisning og fritidsbrug
KONGEHØJSKOLEN, AABENRAA
Indskoling og foreningsbrugere
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKÅDE SKOLE
Den lokale aktivitetsplads
SKOLE+ | NYE RAMMER
Bygherre: Aarhus Kommune
Areal: 5.700 m²
Arkitekter: Peter Holst Plan &
Landskab og Bosch & Fjord
Anlægssum: 7 mio. kr.
LOA-støtte: 2,5 mio. kr.
Projektets parter:
Skåde Skole, Børn og Unge
Forvaltningen, Lokale og
Anlægsfonden
Arbejdsgruppe:
Viceskoleinspektør,
idrætslærer, SFO-medarbejder,
Bosch & Fjord, Peter Holst Plan
& Landskab og Lokale og
Anlægsfonden
SKOLE+ | NYE RAMMER
INDHOLD
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
ERFARINGER SKÅDE SKOLE
”Jeg kommer her…”
SKOLE+ | NYE RAMMER
”Hvordan fik du kendskab til stedet?”
SKOLE+ | NYE RAMMER
”Vi bruger selv multibanen i vores fritid. Vi prøver at komme derop et par
aftener om ugen for at få luft og have det sjovt med familien. Vi spiller fodbold
og kører på løbehjul. Der er ofte mange andre børn, som står på sidelinjen, og
dem inviterer vi med. Vi har lært nye børn at kende på tværs af alder og
interesser.”
[Skåde Skole]
”Jeg vil meget hellere have en græsplæne. Jeg synes det er grimt at se på – især
den klatremur. Som nabo er det anstrengende – der er et leben, og der er ingen
toiletforhold, så folk kommer og banker på og spørger efter vand og toilet.”
[Skåde Skole]
”Vi er blevet idræts-SFO – det var ikke sket uden området. Og mere fokus på
bevægelse i indskolingen. Det har vi rammerne til nu. (…) Hele vores indskoling
profiterer af mere fokus på sundhed og bevægelse.”
[Skåde skole]
SKOLE+ | NYE RAMMER
ISENVAD SKOLE, IKAST-BRANDE
Det lokale aktivitetshus
SKOLE+ | NYE RAMMER
Bygherre: Den selvejende
Institution, Isenvad Multihus
Areal: 1.210 m² nybyg og 500 m2
omdannelse
Arkitekter: Årstiderne Arkitekter
Anlægssum: 25 mio. kr.
LOA-støtte: 5 mio. kr.
Projektets parter:
Isenvad Borgerforening, Isenvad
Skole, Ikast-Brande Kommune og
Lokale og Anlægsfonden
Arbejdsgruppe:
4 borgere (borgerforening,
lokalpolitiker, idrætsforening,
skolebestyrelse), skoleinspektør,
SFO-leder, IBK, B&U
SKOLE+ | NYE RAMMER
INDHOLD
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
FINANSIERING
Ikast-Brande Kommune
IBK, B&U, SFO
IBK, B&U, renovering aula/indgang
IBK, B&U, etableringstilskud
IBK, K&F, etableringstilskud
12,2 mio. kr.
4,8 mio. kr.
2,6 mio. kr
2,4 mio. kr.
2,4 mio. kr.
Egenfinansiering
Salg af huse
Indsamling, private personer
2,35 mio. kr.
1 mio. kr.
1,35 mio. kr
Fonde
Realdania
LOA
7 mio. kr.
2 mio. kr.
5 mio. kr.
Anden finansiering
LAG
Friluftsrådet
0,8 mio. kr.
0,7 mio. kr.
0,1 mio. kr.
Lån
3 mio. kr.
25,35 mio. kr.
SKOLE+ | NYE RAMMER
DET ER VORES HUS!
SKOLE+ | NYE RAMMER
Kælkebakke
Fræsning
Plantning af 3.500
planter
Ina tager imod planter
fredag den 25.okt.
Kristian
Ina
Jens
Gitte
Lars
Sofia
Lars
Morten
Jørgen
Hegn (beskyttelse)
SKOLE+ | NYE RAMMER
Karina
Allan
Ina og Bent
Fræser
Spade, skovl,
jordgreb og rive
Spade, skovl,
jordgreb og rive
Spade, skovl,
jordgreb og rive
Spade, skovl,
jordgreb og rive
Spade, skovl,
jordgreb og rive
Spade, skovl,
jordgreb og rive
Spade, skovl,
jordgreb og rive
Spade, skovl,
jordgreb og rive
Spade, skovl,
jordgreb og rive
spade
Udføres fr.eft.midd.
eller lø.morg.
Jens er anlægsgartner
Hjælper formiddag
Hjælper formiddag
Hjælper formiddag
Hjælper formiddag
Kælderprojekt (LAG)
Nedbrydning af scene
- Nedbrydning
Gert
Anders
Mark
- Bortskaffelse af aff.
Anders
Kjeld
- Maling af vægge m.v. Hugo
Arnfred
Claus
Annette
Martha
- Genmontering af
radiatorer
SKOLE+ | NYE RAMMER
Jan
Koben, mukkert og
sav
Koben, mukkert og
sav
Mukkert
Bil med trækkrog.
Låne trail. hos Allan
Kristensen/skolen
Bil med trækkrog.
Låne trail. hos Allan
Kristensen/skolen
Diverse malergrej
Diverse malergrej
Diverse malergrej
(malerrulle med
skaft)
Diverse malergrej
(malerrulle med
skaft)
Anders kommer, hvis
ikke på ferie
Medbrig også skovl,
kost og trillebørre
med hjælp fra
"maddamerne"
Formiddag
Når vægge er malet
VIBEENGSKOLEN, FAXE
Udendørs undervisning og
fritidsbrug
SKOLE+ | NYE RAMMER
Bygherre: Faxe Kommune
Areal: 42.000 m² udeareal
Arkitekter: Arkitema
Anlægssum: 18,2 mio. kr.
LOA-støtte: 2 mio. kr.
Projektets parter:
Faxe Kommune, Lokale og
Anlægsfonden
Arbejdsgruppe:
Center for Undervisning, Center for
Kultur, Frivillighed & Borgerservice,
kommende skoleinspektør
Interessenter:
Lokale beboere, foreninger
(spejdere, gymnastik, badminton,
BMX, krolf, ældreidræt),
aftenskole, Faxe Kommune
SKOLE+ | NYE RAMMER
INDHOLD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Køkkenhave
Abildgård
Huggegård
Boldbaner
Legeplads
Motionsrute
Balancebomme
Forhindringslandskab
BMX-bane
Krolfbane
Petanque
Beachvolley
•
•
•
•
Belysning
Toiletbygning
Depoter
Altid adgang
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
”Hvis jeg skal udtrykke en
form for ærgrelse, så er det
over, at vi ikke langt tidligere
fik fritidsbrugervinklen ind”.
(Benny Agergaard, Kultur- og
Borgerservicechef).
SKOLE+ | NYE RAMMER
KONGEHØJSKOLEN, AABENRAA
Indskoling og foreningsbrugere
SKOLE+ | NYE RAMMER
Bygherre: Aabenraa Kommune
Areal: 2.000 m² omdannelse (tidl. lagerhal)
Arkitekter: Arkitema
Anlægssum: 15 mio. kr.
LOA-støtte: 2 mio. kr.
Projektets parter: Åbenrå Kommune, (B&U, K&F), Lokale og anlægsfonden
Arbejdsgruppe: B&U, K&F, kommende skoleleder
Interessenter: Kongehøjskolen, foreninger (AAIG Volley, gymnastik, atletik, selvorganiserede
Skatere, kampsport, aftenskole og Åbenrå Kommune.
SKOLE+ | NYE RAMMER
INDHOLD
Volleyball: ”Højt nok til loftet i salen”
Gymnastik: ”Rigelig depotkapacitet”
Atletik: ”60 m. indendørs løbebane, der ender i sandgrav”.
Kampsport: ”Depotkapacitet og mindstemål til gulvflade”
Skatere: ”Mobile små elementer til mindre børn – de store andet sted i byen”
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
SKOLE+ | NYE RAMMER
Faciliteter til forskellige brugere
- Hvad og hvordan?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inddrag foreninger og øvrige brugergrupper i processen
Sørg for at anlæg og drift sker i et tværsektorelt samarbejde
Betragt skole og fritidsbrugere som ligeligt prioriterede brugere
Kombiner faciliteter der appellerer til forskellige brugergrupper, og
sikrer mangfoldighed i udfoldelsesmuligheder
Vægt en fleksibel anvendelse
Skab rammer for socialt samvær
Skab høj tilgængelighed
Skab plads til det spontane, legen og den sociale oplevelse ved
bevægelse
Tilpas anlæg og drift til lokale behov
Sørg for at etablere en brugerorganisering hvor foreninger og
selvorganiserede kan få indflydelse på brugen af fritidsfaciliteterne.
SKOLE+ | NYE RAMMER
Kontakt:
Laura Munch
Udviklingskonsulent
Lokale og Anlægsfonden
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 3283 0332
Web: www.loa-fonden.dk
SKOLE+ | NYE RAMMER