Produktblad - Ige Trading AB

SYRAMEDEL
Teknisk Data
IGECID
Innehåll
Vatten
Fosforsyra
Glykoleter
Utseende:
Densitet:
pH i konc:
pH i 5% lös:
Flampunkt:
Löslighet:
Klar vätska
1400
1
ca 2
Ej brandfarligt
Helt lösligt i vatten vid 20°c
Märkning
Faroklass:
Farobeteckn:
Farosymbol:
Riskfraser:
C
Frätande
Frätande
R34
Frätande
Förpackning
Kartong:
Dunk:
Produktbeskrivning:
Igecid är ett kraftfullt medel för borttagning av
rostutfällningar på målade och lackerade ytor.
Kan appliceras med (syrafast) lågtrycksspruta för
att sedan spolas av med högtrycksspruta (gärna
varmt vatten).
3 x5 lit
25 lit
Dosering
Grovtvätt:
Avkalkning:
1:1-1:20
1:1-1:4
Vid spädning blanda alltid Igecid i vatten, och
inte tvärtom.
Användningsområde:
Löser effektivt kalkutfällningar, rost m.m.
IGE Trading AB
Tel 0346-93250
www.igetrading.se
Box 68, 311 03 Långås
Fax 0346-93441
[email protected]