Påverka genom Språket

Påverka genom Språket
Utbildningen som du behöver!
Hur kan ni säga att jag behöver utbildningen utan att
veta vem jag är?
I utbildningen Påverka genom Språket får du lära dig att
påverka människors reaktioner i form av tankar, känslor
och beteenden.
• Om du upplever att du har förståelse och färdigheter att
påverka människor systematiskt och naturligt, så kommer
du automatiskt att vara intresserad av att lära dig mer om
vad du redan gör bra och kanske lite nytt. Du kommer att
känna att du behöver utbildningen.
• Om du har en begränsad förståelse och en begränsad
färdighet i att påverka människor, så behöver du också
utbildningen av uppenbara skäl.
• De personer som inte behöver den här utbildningen är
människor som tror att de har förståelsen och färdigheten
att påverka människor och som tror att de inte behöver
något mer.
Provokativt? Ibland.
Utgångspunkter
Utbildningen Påverka genom Språket vänder sig inte till
alla. Utbildningen är till för dig som redan är duktig på det
du gör, men vill bli ännu bättre. Vi förutsätter också att
du har gått de vanligaste utbildningarna inom ditt område.
Påverka genom Språket är organiserat utifrån en enkel
princip, resultat. Att du ska uppnå de resultat som är viktigt
för dig och din organisation. Oavsett om du arbetar som
chef, ledare, personalare eller säljare.
När du genomfört utbildningen Påverka genom Språket
har du inte bara färdigheter som skiljer dig från andra
människor, du vet också vad du gör när du påverkar, hur
du gör och du vet varför. Andra människor kommer att
uppfatta dig som speciell, med kunskaper och färdigheter
som de inte har.
Målen med utbildningen
Att du lär dig organisera ditt tänkande och handlande
så att du:
1. Systematiskt kan påverka människor och
organisationer.
• Automatisk och naturligt i olika sammanhang.
2. Är medveten om vad du gör, hur du gör och
varför du påverkar.
3. Hittar din egen unika stil att påverka.
Lite av innehållet i utbildningen
• Styra perspektiv - att arbeta med orsaker, inte verkan.
• 5 olika aspekter av perspektiv.
• Att skapa din egen spelplan – att systematiskt påverka en
organisation.
• Sluta informera och börja påverka
• Vad är ditt ansvar, vad är andras ansvar.
• Styra perspektiv genom frågor.
• Fördelen med att fokusera på struktur och inte innehåll
– att göra det enkelt.
• Yttre orsak – inre verkan – är alltid fel struktur
Upplägg
Utbildningen Påverka genom Språket omfattar 5 träffar
under en period av fem månader. Varje träff är mellan
13.00 och 19.00 första dagen och mellan 08.00 och 12.00
andra dagen.
Vi har även haft upplägg över ett helt år och anpassar
upplägget efter dig och ditt företag om du så önskar.
www.