אוניברסיטת בן־גוריון בנגב – המחלקה למתמטיקה חדו א להנדסת מכונות 201–1

‫אוניברסיטת בן־גוריון בנגב – המחלקה למתמטיקה‬
‫חדו״א להנדסת מכונות ‪ – (201–1–9711) 1‬סמסטר א׳ תשע״ד‬
‫תרגיל ‪1‬‬
‫‪ .1‬כתבו את הביטוים הבאים כצירוף של ‪.sin x, cos x‬‬
‫)‪sin(2x + π‬‬
‫)ד(‬
‫) ‪2 sin(x + π2‬‬
‫)ג( ) ‪cos(x + π2‬‬
‫)ב( )‪sin(2π − x‬‬
‫)א( )‪cos(x + π‬‬
‫‪ .2‬הוכיחו באינדוקציה את הטענות הבאות‪:‬‬
‫)א( יהי )∞‪ (1 + nx) ≤ (1 + x)n .x ∈ (−1, +‬לכל ‪ ,n > 1‬ושיוויון מתקיים רק עבור ‪.x = 0‬‬
‫)ב( ‪ 2n ≥ n3‬לכל ‪.n ≥ 10‬‬
‫)ג(‬
‫)ד(‬
‫‪(n+1)n‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‪n+1 n‬‬
‫‪2‬‬
‫< !‪ n‬לכל ‪.n > 1‬‬
‫< !‪ n‬לכל ‪ .n > 1‬רמז‪> 2 :‬‬
‫‪n+1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪n+1‬‬
‫‬
‫‪= 1+‬‬
‫‪n+1‬‬
‫‪n+2‬‬
‫‪n+1‬‬
‫‬
‫√‬
‫‪) .3‬א( ‪ F‬הוכיחו כי ‪. 3 6∈ Q‬‬
‫√ √‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫)ב( ‪ F‬הוכיחו כי ‪ . 2 + 3 6∈ Q‬רמז‪ .( 2 + 3)( 2 − 3) = −1 :‬אבל עבור ‪ 2‬מספרים‬
‫√ בהכרח מתקיים‪ :‬שניהם רציונאליים או שניהם אי רציונאליים‪ .‬אבל‬
‫‪ a, b ∈ R‬המקיימים ‪ab = −1‬‬
‫אם שניהם רציונאליים אז ‪ a + b = 2 2‬גם מספר רציונלי‪.‬‬
‫‪ .4‬פתרו את אי השיוויונים הבאים‪:‬‬
‫)ה( |‪|x| > |x + 1‬‬
‫)ג( ‪|x + 2| < 0.3‬‬
‫)א( ‪|x2 − 1| ≤ 1‬‬
‫)ו( ‪|x + 2| + |x − 2| ≤ 10‬‬
‫)ד( ‪|x − 5| > 10‬‬
‫)ב( ‪|5 − x1 | ≤ 1‬‬
‫‪ .5‬קבעו מהו תחום ההגדרה של הפונקציות הבאות‪:‬‬
‫)א( ‪4 − x2‬‬
‫)ה( )‪f (x) = log2 (1 + x‬‬
‫‪p‬‬
‫√‬
‫)ו( )‪f (x) = sin( x‬‬
‫‪p‬‬
‫)ז( )‪f (x) = 4 log2 (tan x‬‬
‫√‬
‫= )‪f (x‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫)ב( )‪f (x) = (−x‬‬
‫)ג( ) ‪f (x) = sin( x1‬‬
‫√‬
‫‪1‬‬
‫)‪f (x) = sin(x+π‬‬
‫)ד( ‪+ x + 1‬‬
‫‪ .6‬לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות‪ ,‬קבעו אם הפונקציה הינה זוגית‪ /‬אי זוגית‪ /‬לא זוגית‪ /‬לא אי זוגיות‪:‬‬
‫)ו( )‪tan(x‬‬
‫)ז( )‪tan(x + 1‬‬
‫‪x‬‬
‫)א(‬
‫‪−1‬‬
‫)ג( ‪f (x) = x4 − 5x + 1‬‬
‫)ד( )‪sin(2x‬‬
‫)ה( ) ‪sin(2x + π2‬‬
‫‪x2‬‬
‫= )‪f (x‬‬
‫)ב( ‪f (x) = x4 − 3x2 + 1‬‬
‫‪) .7‬א( נניח כי ‪ f : R → R‬פונקציה זוגית ו־ ‪ g : R → R‬פונקציות אי־זוגית‪ .‬מה תוכלו לאמר על‬
‫הפונקציות הבאות‪.g(x)2 ,f (x)g(x) ,f (g(x)) :‬‬
‫)ב( הוכיחו כי לכל פונקציה ‪ f : R → R‬הפונקציה‬
‫)‪f (x)+f (−x‬‬
‫‪2‬‬
‫היא פונקציה זוגית‪.‬‬
‫‪ .8‬חשבו את התמונה של הפונקציות הבאות‪:‬‬
‫‪2x‬‬
‫)ב(‬
‫‪1 + x2‬‬
‫= )‪g(x‬‬
‫)א( ‪2 + x − x2‬‬
‫√‬
‫= )‪f (x‬‬
‫‪ .9‬הגדירו את המושגים הבאים‪:‬‬
‫)ה( הפונקציה ההופכית‬
‫)א(‬
‫)ב(‬
‫)ג(‬
‫)ד(‬
‫)ו( פונקציה זוגית‬
‫)ז( פונקציה אי־זוגית‬
‫תמונה של פונקציה‬
‫תחום ההגדרה הטבעי‬
‫פונקציה חד חד־ערכית‬
‫פונקציה על‬
‫‪ .10‬הסבירו את ההבדל בין המושג ״טווח של פונקציה״ ו״תמונה של פונקציה״‪ .‬תנו דוגמא‪.‬‬
‫‪ .11‬תנו דוגמא לפונקציה ]‪ f : [0, 1] → [0, 1‬שהיא חד חד ערכית אבל לא מונוטונית‪.‬‬
‫‪2‬‬