IZBORNOM VEĆU BIOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

IZBORNOM VEĆU
BIOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na V redovnoj sednici Izbornog veća Biološkog fakulteta-Univerzitet u Beogradu, održanoj
07.03.2014. godine, određeni smo u Komisiju za pripremu izveštaja o prijavljenim kandidatima na
konkurs Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za izbor jednog vanrednog profesora za užu
naučnu oblast Fiziologija životinja i čoveka na Katedri za uporednu fiziologiju i ekofiziologiju u
Institutu za fiziologiju i biohemiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Na konkurs objavljen u listu Poslovi od 19.03.2014. godine prijavio se jedan kandidat, dr
Bato Korać. Na osnovu pregleda priloženih dokumenata Komisija je konstatovala da je kandidat dr
Bato Korać priložio svu konkursom zahtevanu dokumentaciju i da je zadovoljio formalne uslove
konkursa. Na osnovu detaljne analize dokumentacije Komisija podnosi Izbornom veću Biološkog
fakulteta sledeći
IZVEŠTAJ
1. Biografski podaci
Dr Bato Korać rođen je 03.02.1962. godine u Beranama, gde je završio osmogodišnju školu i
gimnaziju, a potom započeo studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na
smeru Molekularna biologija i fiziologija studijske grupe Biologija. Diplomirao je 1988. godine. Iste
godine upisao je poslediplomske studije na Biološkom fakultetu, smer Endokrinologija, koje je
završio 1991. godine, odbranom magistarske teze Uticaj niske temperature i zračenja na aktivnost
antioksidativnog sistema u nekim tkivima pacova. Doktorsku disertaciju pod naslovom Prilog
poznavanju mehanizama sprečavanja oksidativnih oštećenja u koži pacova odbranio je 1996. godine
na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od jula 1990. godine zaposlen je u Odeljenju za fiziologiju, Instituta za biološka istraživanja
„Siniša Stanković” (IBISS) u Beogradu, gde je 2008. godine izabran u zvanje naučni savetnik. Godine
2004. kolega Korać preraspodelio je radni angažman između IBISS (70%) i Biološkog fakulteta na
kojem je izabran u nastavno zvanje docent na Katedri za uporednu fiziologiju i ekofiziologiju. Na
istoj Katedri je 2009. godine izabran u zvanje vanredni profesor.
2. Oblast istraživanja
Celokupan naučno-istraživački rad dr Bata Koraća vezan je za naučnu oblast Fiziologija, dok je
uža oblast njegovog naučnog interesovanja uloga redoks-regulacije u odvijanju vitalnih ćelijskih procesa
(proliferacije, hiperplazije, angiogeneze, mitohondriogeneze) u fiziološkim uslovima i tokom adaptacije
na specifične uslove sredine, kao i u različitim patološkim stanjima. Izučavanje složenih fizioloških
procesa, sa centralnim mestom ispitivanja molekularnih mehanizama delovanja reaktivnih vrsti kiseonika
i azota, podrazumevao je multidisciplinarnost i kombinovanje biohemijskih, fizičko-hemijskih i
molekularno-bioloških pristupa. To je rezultovalo značajnim doprinosom kandidata razvoju ove oblasti
istraživanja u nas, posebno sa aspekta mogućnosti modulacije ćelijskog redoks-stanja u terapeutske svrhe.
Fokusiranjem istraživanja na redoks senzitivne molekule i procese, te redoks senzitivne transkripcione
faktore, dr Bato Korać je dodatno doprineo rasvetljavanju fizioloških i patofizioloških efekata reaktivnih
vrsta. Na taj način, uspostavljajući specifične metodološke principe, kandidat pokazuje da se fizološki
odgovor može modulirati podešavanjem unutarćelijskih koncentracija reaktivnih vrsta, sa mogućnošću
terapeutskog pristupa kod metaboličkih poremećaja.
3. Bibliografija
(rezultati ispod crte u pojedinim kategorijama su objavljeni posle izbora u zvanje vanredni profesor)
M21 - rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (8 bodova)
1. Spasić M.B., Saičić Z. S., Buzadžić B., Korać B., Blagojević D. and Petrović V.M. (1993). Effect of long-term
exposure to cold on the antioxidant defense system in the rat. Free Radic. Biol. Med., 15, 291 - 299.
2. Korać B. and Buzadžić B. (2001). Glutathione S-transferase activity in the rat skin in relation to melanin. Chem.Biol. Interact., 133, 304-307.
3. Buzadžić B., Matijašević S. and Korać B. (2001). Glutathione S-transferase and antioxidative defense enzymes in
the human hyperplastic endometrium. Chem.-Biol. Interact., 133, 338-341.
4. Korać B. and Buzadžić B. (2002). Selenium supplementation and GSH-Px activity in the IBAT and erythrocytes
of cold-adapted rats. Food Res. Int., 35, 221-224.
5. Buzadžić B., Korać B., Lazić T. and Obradović D. (2002). Effect of supplementation with Cu and Zn on
antioxidant enzyme activity in the rat tissues. Food Res. Int., 35, 217-220.
6. Petrović V., Korać A., Buzadžić B. and Korać B. (2005). The effects of L-arginine and L-NAME
supplementation on redox-regulation and thermogenesis in interscapular brown adipose tissue. J. Exp. Biol., 208,
4263-4271.
7. Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2006). Free radical equilibrium in
interscapular brown adipose tissue: relationship between metabolic profile and antioxidative defense. Comp.
Biochem. Physiol. C, 142, 60-65.
8. Vasilijević A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać B. (2007). Beneficial effects of Larginine-nitric oxide-producing pathway in rats treated with alloxan. J. Physiol., 584, 921-933.
9. Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2007). Alterations in Larginine-nitric oxide-producing pathway affect antioxidative defense in the rat skin. J. Dermatol. Sci., 47, 41-44.
2
10. Vasilijević A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A., Mićunović K. and Korać B. (2007). The
effects of cold acclimation and nitric oxide on antioxidative enzymes in rat pancreas. Comp. Biochem. Physiol.
C, 145, 641-647.
11. Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A., Mićunović K. and Korać B. (2008).
Antioxidative defence alterations in skeletal muscle during prolonged acclimation to cold: role of Larginine/NO-producing pathway. J. Exp. Biol., 211, 114-120.
12. Petrović V., Korać A., Buzadžić B., Vasilijević A., Janković A., Mićunović K. and Korać B. (2008). Nitric
oxide regulates mitochondrial re-modeling in interscapular brown adipose tissue: ultrastructural and
morphometric-stereologic studies. J. Microsc., 232, 542-548.
--------------------------------------13. Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2009) L-arginine
supplementation induces glutathione synthesis in interscapular brown adipose tissue through activation of glutamatecysteine ligase expression: The role of nitric oxide. Chem. Biol. Interact., 182: 204-212. IF 3.077 za 2008.
14. Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2010) NO modulates the
molecular basis of rat interscapular brown adipose tissue thermogenesis. Comp. Biochem. Physiol. C, 152: 147-159.
IF 2.616 za 2011.
15. Petrović V., Buzadžić B., Korać A. and Korać B. (2010) Antioxidative defense and mitochondrial thermogenic
response in brown adipose tissue. Genes Nutr., 5: 225-235. IF 3.015 za 2010.
16. Vučetić M., Otašević V., Korać A., Stančić A., Janković A., Markelić M., Golić I., Veličković K., Buzadžić B.
and Korać B. (2011) Interscapular brown adipose tissue metabolic reprogramming during cold acclimation:
Interplay of HIF-1α and AMPKα. Biochim. Biophys. Acta, 1810:1252-1261. IF 5.0 za 2011.
17. Otašević V., Korać A., Buzadžić B., Stančić A., Janković A. and Korać B. (2011) Nitric oxide and
thermogenesis - challenge in molecular cell physiology. Frontiers Biosci., 3: 1180-1195. IF 4.048 za 2010.
18. Jović M., Stančić A., Nenadić D., Cekić O., Nezić D., Milojević P., Micović S., Buzadžić B., Korać A., Otašević
V., Janković A., Vučetić M., Veličković K., Golić I. and Korać B. (2012) Mitochondrial molecular basis of
sevoflurane and propofol cardioprotection in patients undergoing aortic valve replacement with cardiopulmonary
bypass. Cell. Physiol. Biochem., 29: 131-142. IF 3.415 za 2012.
19. Otašević V., Korać A., Vučetić M., Macanović B., Garalejić E., Ivanović-Burmazović I., Filipović MR.,
Buzadžić B., Stančić A., Janković A., Veličković K., Golić I., Markelić M. and Korać B. (2013) Is Manganese (II)
Pentaazamacrocyclic Superoxide Dismutase Mimic Beneficial for Human Sperm Mitochondria Function and
Motility? Antioxid. Redox Signal., 18: 170-178. IF 8.456 za 2011.
20. Velickovic K, Markelic M, Golic I, Otasevic V, Stancic A, Jankovic A, Vucetic М, Buzadzic B, Korac B, and
Korac A. (2013) Long-term dietary L-arginine supplementation increases endothelial nitric oxide synthase and
vasoactive intestinal peptide immunoexpression in rat small intestine. Eur. J. Nutr., doi:10.1007/s00394-013-0585-8.
IF 3.127 za 2012.
3
21. Stancic A, Buzadzic B, Korac A, Otasevic V, Jankovic A, Vucetic M, Markelic M, Velickovic K, Golic I, and
Korać B. (2013) Regulatory role of PGC-1 alpha/PPAR signaling in skeletal muscle metabolic recruitment during
cold acclimation. J Exp. Biol., 216: 4233-4241. IF 3.236 za 2012.
22. Velickovic K, Cvoro A, Srdic B, Stokic E, Markelic M, Golic I, Otasevic V, Stancic A, Jankovic A, Vucetic М,
Buzadzic B, Korac B, and Korac A. (2014) Expression and Subcellular Localization of Estrogen Receptors α and β
in Human Fetal Brown Adipose Tissue. J Clin Endocrinol Metab., 99: 151-159. IF 6.430 za 2012.
23. Vučetić M., Stančić A., Otašević V., Janković A., Korać A., Markelić M., Veličković K., Golić I., Buzadžić B.,
Storey B.K. and Korać B. (2013) The impact of cold acclimation and hibernation on antioxidant defenses in the
ground squirrel (Spermophilus citellus): An update. Free Radic. Biol. Med., 65: 916-924. IF 5.271 za 2012.
24. Buzadzic B, Vucetic M, Jankovic A, Stancic A, Korac A, Korac B, and Otasevic V. (2014) New insights into
male (in)fertility: The importance of NO. Br. J. Pharmacol., doi: 10.1111/bph.12675. IF 5.067 za 2012.
M22 – rad u istaknutom međunarodnom časopisu (5 bodova)
25. Buzadžić B., Korać B. and Petrović V.M. (1999). The effect of adaptation to cold and re-adaptation to room
temperature on the level of glutathione in rat tissues. J. Term. Biol., 24, 373-377.
26. Korać B. and Buzadžić B. (2001). Doxorubicin toxicity to the skin: possibility of protection with antioxidants
enriched yeast. J. Dermatol. Sci., 25, 45-52.
27. Korać B. and Buzadžić B. (2003). Antioxidative defence in the rat skin after the adaptation to cold. J. Therm.
Biol., 28, 245-249.
28. Buzadžić B., Korać A., Petrović V. and Korać B. (2004). Glutathione content, rate of apoptosis, and brown
adipose tissue mass in rats exposed to different ambient temperatures. J. Therm. Biol., 29, 503-507.
29. Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2007). Adaptive changes in
interscapular brown adipose tissue during reacclimation after cold: the role of redox regulation. J. Therm. Biol.,
32, 261-269.
30. Korać A., Buzadžić B., Petrović V., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2008). The role of nitric
oxide in remodeling of capillary network in rat interscapular brown adipose tissue after long-term cold
acclimation. Histol. Histopathol., 23, 441-450.
--------------------------------------31. Janković A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Vasilijević A. and Korać B. (2009) Antioxidative defense
organization in retroperitoneal white adipose tissue during acclimation to cold-The involvement of L-arginine/NO
pathway. J. Therm. Biol., 34: 358-365. IF 1.305 za 2009.
32. Vasilijević A., Vojčić Lj., Dinulović I., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać B. (2010)
Expression pattern of thermogenesis-related factors in interscapular brown adipose tissue of alloxan-treated rats:
Beneficial effect of L-arginine. Nitric Oxide, 23: 42-50. IF 3.384 za 2010.
33. Otašević V., Buzadžić B., Korać A., Stančić A., Janković A., Vučetić M. and Korać B. (2011) Effects of Larginine and L-NAME supplementation on mRNA, protein expression and activity of catalase and glutathione
4
peroxidase in brown adipose tissue of rats acclimated to different temperatures. J. Therm. Biol., 36: 269-276. IF
1.373 za 2012.
34. Markelic M, Velickovic K, Golic I, Klepal V, Otasevic V, Stancic A, Jankovic A, Vucetic M, Buzadzic B,
Korac B, and Korac A. (2013) The origin of lipofuscin in brown adipocytes of hyperinsulinaemic rats: the role of
lipid peroxidation and iron. Histol Histopath., 28: 493-503. IF 2.281 za 2012.
35. Stančić A, Otašević V, Janković A, Vučetić M, Ivanović-Burmazović I, Filipović RM, Korać A, Markelić M,
Veličković K, Golić I, Buzadžić B, and Korać B. (2013) Molecular basis of hippocampal energy metabolism in
diabetic rats: The effects of SOD mimic. Brain Res Bull., 99: 27-33. IF 2.935 za 2012.
36. Jankovic A, Korac A, Srdic-Galic B, Buzadzic B, Otasevic V, Stancic A, Vucetic M, Markelic M, Velickovic K,
Golic I, and Korac B. (2014) Differences in the redox status of human visceral and subcutaneous adipose tissues relationships to obesity and metabolic risk. Metabolism: Clinical and Experimental, 63: 661-671. IF 3.096 za 2012.
M23 – rad u međunarodnom časopisu (3 boda)
37. Buzadžić B., Blagojević D., Korać B., Saičić Z.S., Spasić M.B. and Petrović V.M. (1997). Seasonal variation in
the antioxidant defence system of the brain of the ground squirrel (Citellus citellus) and response to low temperature
compared to rat. Comp. Biochem. Physiol., 117C, 141-149.
38. Saičić Z.S., Simović M.O., Korać B., Blagojević D., Buzadžić B., Spasić M.B. and Petrović V.M. (1997).
Activity of antioxidant defense enzymes and glutathione content in some tissues of the Belgrade (b/b) laboratory rat.
Comp. Biochem. Physiol., 117C, 173-179.
39. Korać B., Nikolić M.M., Medenica Lj., Saičić Z.S., Petrović V.M. and Buzadžić B. (1997). Antioxidative
defence in the blood of patients with psoriasis. Jugoslov. Med. Biohem., 16, 137-142.
40. Buzadžić B., Blagojević D., Korać B., Saičić Z.S., Spasić M.B. and Petrović V.M. (1998). Seasonal changes in
the activity of antioxidative defense in the kidneys of the euthermic ground squirrel (Citellus citellus). J. Environ.
Pathol. Toxicol. Oncol., 17, 271-276.
41. Korać B., Buzadžić B., Saičić Z.S., Radojičić R. and Petrović V.M. (1998). Effect of selenium-enriched yeast
pretreatment on the antioxidative defense in the skin of rats exposed to heat shock. J. Environ. Pathol. Toxicol.
Oncol., 17, 305-311.
42. Blagojević D., Buzadžić B., Korać B., Saičić Z.S., Radojičić R., Spasić M.B., and Petrović V.M. (1998).
Seasonal changes in the antioxidative defense in ground squirrels (Citellus citellus). Posible role of GSH-Px. J.
Environ. Pathol. Toxicol. Oncol., 17, 241-250.
43. Saičić Z., Pajović S.B., Korać B., Spasić M., Martinović J.B., and Petrović V. (1998). Glutathionedependent antioxidant enzyme activities and glutathione content in the rat brain at different stages of estrous
cycle. Physiol. Res., 47, 61-66.
44. Korać B. and Buzadžić B. (2000). Oxidative stress and antioxidative protection in skin. Jugoslov. Med.
Biochem., 19, 363-379.
45. Pavlović Z., Miletić I., Šobajić S., Korać B. and Buzadžić B. (2001). Effect of dietary manganese
supplementation on Mn, Fe, Cu, Zn, Mg, and Ca contents in rat’s tissues. Jugoslov. Med. Biochem., 20, 151-155.
5
46. Cimbaljević B., Vasilijević A., Cimbaljević S., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać
B. (2007). Interrelationship of antioxidative status, lipid peroxidation and lipid profile in insulin-dependent and
non-insulin-dependent diabetic patients. Can. J. Physiol. Pharmacol., 85, 997-1003.
47. Korać A., Buzadžić B., Petrović V., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2008). Leptin
immunoexpression and innervation in rat interscapular brown adipose tissue of cold-acclimated rats: the effects
of L-arginine and L-NAME. Folia Histochem. Cytobiol., 46, 103-107.
--------------------------------------48. Markelić M., Veličković K., Golić I., Otašević V., Stančić A., Janković A., Vučetić M., Buzadžić B., Korać
B. and Korać A. (2011) Endothelial cell apoptosis in brown adipose tissue of rats induced by hyperinsulinaemia:
the possible role of TNF-α. Eur. J. Histochem., 55: 187-193. IF 2.412 za 2012.
49. Vučetić M., Otašević V., Stančić A., Janković A., Markelić M., Golić I., Veličković K., Buzadžić B. Korać
A. and Korać B. (2012) Protein expression of ubiquitin in interscapular brown adipose tissue during acclimation
of rats to cold: the impact of NO. Mol. Cell. Biochem., 368: 189-193. IF 2.329 za 2012.
50. Stančić A., Rašić-Milutinović Z., Peruničić-Peković G., Buzadžić B., Korać A., Otašević V., Janković A.,
Vučetić M. and Korać B. (2012) Relation of CuZnSOD activity with renal insufficiency in hypertensive
diabetic patients. Indian J. Biochem. Biophys., 49: 97-100. IF 1.026 za 2012.
М23а – Rad u međunarodnom časopisu na SCI listi bez impact faktora (2 boda)
--------------------------------------51. Jankovic A, Korac A, Buzadzic B, Otasevic V, Stancic A, Vucetic M, Markelic M, Velickovic K, Golic I,
and Korac B. (2013) Endocrine and Metabolic Signaling in Retroperitoneal White Adipose Tissue Remodeling
during Cold Acclimation. J. Obes., http://dx.doi.org/10.1155/2013/937572.
Rad u međunarodnom časopisu van SCI liste bez impact faktora
--------------------------------------52. Stančić A., Korać A., Buzadžić B., Otašević V., Janković A., Vučetić M. and Korać B. (2012) L-Arginine in
Nutrition: Multiple Beneficial Effects in the Etiopathology of Diabetes. J. Nutritional Therapeutics, 1: 114-131.
M32 – predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (1,5 bod)
53. Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. Effect of nitric oxide generating
system on antioxidative defence organization in rat skin. 3rd International Conference on Oxidative Stress in Skin
Medicine and Biology, Andros, Greece, 21-24 September, 2006, Abstracts Book, p. 21.
--------------------------------------54. Buzadžić B., Korać A., Otašević V., Stančić A., Janković A., Vučetić M., Markelić M., Golić I., Veličković
K. and Korać B. Mitochondria, free radicals and uncoupling in skin physiology and pathology. 5th International
Conference on Oxidative Stress in Skin Biоlogy and Medicine, Andros, Greece, 1-4 September, 2011, P141.
55. Korać B. L-arginine and nitric oxide: more than a game. Third Congress of Food Supplements with
international participation. November 25-26, 2011, Belgrade, Serbia. Book of Abstracts, pp. 5-6.
6
56. Korać B. The molecular targets of redox regulation: Possibility of modulation with the food. Serbian
Nutrition Society, 12th Congress Of Nutrition with international participation: Nutrition to health in 21st
century. October 31st – November 3rd 2012, Belgrade. Book of Abstracts, pp. 17-18.
M33 – saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (1 bod)
57. Buzadžić B. and Korać B. (2000). Antioxidant defense in the liver of cold adapted rats and during re-adaptation
to room temperature. In. Basic Applied Thermophysiology, Ed. V.N. Gourine, Polibig, Minsk., 159-165.
58. Korać B., Korać A. and Buzadžić B. (2000). Interscapular brown adipose tissue mass regression during readaptation after cold-induced hyperplasia. Contribution of apoptosis. In: Basic Applied Thermophysiology, Ed. V.N.
Gourine, Polibig, Minsk., 51-56.
59. Petrović V., Korać A., Buzadžić B. and Korać B. (2005). Different roles of Nitric oxide in regulation of
interscapular brown adipose tissue hyperplasia. In: Free Radicals and diseases: Gene expression, cellular metabolism
and pathophysiology. T. Grune (Ed.), IOS Press, pp. 161-170.
M34 – saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (0,5 boda)
60. Simović, M., Spasić, M., Saičić, Z., Stanimirović, D., Buzadžić, B., Korać, B. and Marković, M. The role of
antioxidative system of brain tissues for survival combined irradiation injury. International Society for Free Radical
Research, 5th Biennial Meeting, Oxidative Damage and Repair, Pasadena, November 14-20., 1990, Free Rad. Biol.
Med., p.157.
61. Petrović V. M., Buzadžić B., Spasić M., Saičić Z.S. and Korać B. Effect of cold stress on antioxidant defense
system in the rat and ground squirrel. Fifth Symposium on Catecholamines and other Neurotransmitters in Stress,
Smolenice Castle, Czecho -Slovakia, June 24 - 29, 1991, Book of abstracts, p.69.
62. Spasić, M.B., Buzadžić, B., Saičić, Z., Korać, B., Blagojević, D. and Petrović, V.M. GSH-Px activity in blood
of the human populations from eastern and southern Serbia - relation to other antioxidative enzymes. International
Symposium on Selenium, Belgrade, May 12 - 15, 1991, Book of abstracts, p.56.
63. Niketić, V., Sredić, S., Saičić, Z.S., Buzadžić, B., Korać, B. and Stojković, M. GSH-Px activity in erythrocytes
of epileptic patients: connection with HbASSG formation. International Symposium on Selenium, Belgrade, May
12-15, 1991, Book of abstracts, p.25.
64. Korać B., Kataranovski D., Blagojević D., Saičić Z. S., Buzadžić B. and Spasić M. The effect of some
anticoagulant rodenticides on the activity of antioxidant enzymes in the blood of rats. VI Biennial Meeting, Free
Radicals: from Basic Science to Medicine, Torino, Italy, June 16 - 20, 1992, Book of abstracts, 4. 20.
65. Buzadžić B., Blagojević D., Korać B., Saičić Z. S., Spasić M.B. and Petrović V.M. Antioxidant defence system
in the hibernators exposed to low environmental temperature. VI Biennial Meeting, Free Radicals: from Basic
Science to Medicine, Torino, Italy, June 16 - 20, 1992, Book of abstracts, 16. 16.
66. Saičić Z. S., Simović M., Korać B., Blagojević D., Buzadžić B., Spasić M. and Petrović V. M. Antioxidant
defense system in the erythrocytes and plasma in various strains of the rats. VI Biennial Meeting, Free Radicals:
from Basic Science to Medicine, Torino, Italy, June 16 - 20, 1992, Book of abstracts, 16. 15.
7
67. Niketić V., Sredić S., Saičić Z.S., Buzadžić B., Korać B. and Stojković M. (1992). GSH-Px Activity in
Erythrocytes of Epileptic Patients. Biol. Trace Elem. Res., 33, 163-164.
68. Spasić M. B., Blagojević D., Buzadžić B., Korać B., Saičić Z. S. et Petrović V.M. (1993). Evaluation du cycle
annuel de l'activite des enzymes antioxydantes chez le Spermohille (Citellus citellus) garde a la temperature
d'ambiance constante ou variee. Archives Internationales de Physiologie de Biochimie et Biophysique, 101, 4, A
113.
69. Spasić M. B., Korać B., Saičić Z. S., Blagojević D., Buzadžić B. et Petrović V.M. (1993). L'adaptation au froid
et la resistance des rats expose aux Rayons X - activite du systeme antioxidant. Archives Internationales de
Physiologie de Biochimie et Biophysique, 101, 4, A 114.
70. Blagojević D., Korać B., Buzadžić B., Saičić Z. S., Spasić M. B. and Petrović V. M. Seasonal changes of the
components of antioxidative defence system in the kidneys of ground squirrel (Citellus citellus). XIIth International
Congress of Nephrology, Jerusalem, Israel, June 13 - 18, 1993, Book of abstracts, p.123.
71. Buzadžić B., Blagojević D., Spasić M. B., Saičić Z. S., Korać B. and Petrović V. M. Circannual changes as a
regulatory factor of the antioxidant defense in the ground squirrel exposed to the low environmental temperature.
International Symposium on Antioxidants and Disease Prevention, Stockholm, Sweden, June 30 -July 3, 1993, Book
of abstracts, pp. 90 - 91.
72. Korać B., Saičić Z. S., Buzadžić B., Blagojević D., Spasić M. and Simović M. Could exogenous antioxidants
reduce thermal - injury induced changes of antioxidative enzymes activity in the rat skin. International Society for
Free Radical Research, 7th Biennial Scientific Meeting, Sydney, Australia, November 6 - 10, 1994, Book of
abstracts, J 32.
73. Blagojević D., Buzadžić B., Saičić Z. S., Korać B., Spasić M. B. and Petrović V. M. Specificity of antioxidative
defense in insects - study on Bean Weevil (Acanthoscelides obtectus Say; Coleoptera, Bruchidae). International
Society for Free Radical Research, 7th Biennial Scientific Meeting, Sydney, Australia, November 6 - 10, 1994,
Book of abstracts, J 33.
74. Janić-Šibalić V., Blagojević D., Buzadžić B., Korać B., Saičić Z. S., Spasić M. B. and Petrović V. M. (1994).
Monoamine oxidase and antioxidative enzymes in the brain of ground squirrel (Citellus citellus) in relation to the
annual cycle. Neuroendocrinology, 60, S1, 84.
75. Saičić Z. S., Pajović S., Korać B., Spasić M. B. and Martinović J. V. (1994). Glutathione dependent antioxidant
enzyme activities and glutathione content in rat brain during different stages of the estrous cycle.
Neuroendocrinology, 60, S1, 90.
76. Korać B., Blagojević D., Buzadžić B., Saičić Z. S. and Spasić M. B. (1994). Attenuation of doxorubicin toxicity
effects in the skin with antioxidative pretreatment. Can. J. Physiol. Pharmacol., 72, 1, 595.
77. Korać B., Saičić Z. S., Buzadžić B., Blagojević D., Spasić M. B. and Simović M. (1995). Antioxidative defense
in the rat skin tissue after thermal injury. Shock, 3, 43.
78. Blagojević, D., Korać, B., Saičić, Z. S., Spasić, M. B., Petrović, V. M. and Buzadžić, B. (1995). Effects of
shivering on the antioxidant enzymes in the ground squirrel (Citellus citellus) during the arousal from hibernation.
Physiol. Zool., 68, 4, 117.
8
79. Blagojević, D., Buzadžić, B., Korać, B., Saičić, Z. S., Spasić, M. B. and Petrović, V.M. (1995). Differences in
the activity of antioxidant defence enzymes in the brain of ground squirrel and rats after exposure to low temperature
during the summer. Physiol. Zool., 68, 4, 137.
80. Saičić, Z. S., Simović, M., Korać, B., Blagojević, D., Buzadžić, B., Spasić, M.B. and Petrović, V.M. (1995). The
activity of antioxidant defence enzymes in some tissues of the Belgrade (b/b) laboratory rats. Physiol. Zool., 68, 4,
139.
81. Blagojević D., Spasić M.B., Korać B., Buzadžić B., Saičić Z.S. and Petrović V.M. (1995). Etude de l’activite du
systeme antioxidant chez deux rongeurs, le rat et le Spermophylle lors de l’exposition au froid. Arch. Physiol.
Biochem., p.133.
82. Korać, B., Spasić, M.B., Buzadžić, B., Saičić, Z.S., Blagojević, D. and Petrović, V.M. (1995). Activite de la
glutathion peroxydase dans la peau et le foie du rat lors de la supplementation en selenium-effut du choc thermique.
Arch. Physiol. Biochem., 103,5, EN004, D133.
83. Blagojević, D., Spasić, M.B., Korać, B., Buzadžić, B., Saičić, Z.S. and Petrović, V.M. (1995). Analyse de
correlation entre les components de defence antioxydative chez l'homeotherme (le rat), l'hibernant (le spermophylle)
et le poikilotherme (le charenson). Arch. Physiol. Biochem., 103,5, PC001, D150.
84. Korać B., Matić G., Čvoro A.L., Buzadžić B., Saičić Z.S. and Dunđerski J. (1996). Metallothionein response to
heat shock in rat skin. Effect of antioxidants pretreatment. World Congress of Pharmacy,96, Jerusalem, Israel,
September 1-6, Abstract CBS-P161, p.155.
85. Blagojević D., Buzadžić B., Saičić Z.S., Korać B., Spasić M.B. and Petrović V.M. (1996). Comparative study of
copper zinc-containing manganese-containing superoxide dismutase activities in cold stressed rats and ground
squirrel (Citellus citellus). In. Adaptation to stress in Aquatic Terrestrial Ecosystems, Abstracts of 17th Ann. Conf.
Eur. Soc. Comp. Physiol. Biochem., Univ. Antwerp, Belgium, August 27-31, Abstract, p.159.
86. Blagojević D., Buzadžić B., Saičić Z.S., Korać B., Spasić M.B. and Petrović V.M. (1996). Fluctuation
saisonniere des componentes du systeme antioxydant dans le cerveau des spermophiles (Citellus citellus) gardes a la
temperature d ambience constante. 64eme Congr. Soc. Physiol., Lille, France, September 18-20, Abstract, Arch.
Physiol. Bioche., 104, D142.
87. Korać B., Nikolić M.M., Saičić Z.S., Buzadžić B., Medenica Lj. and Petrović V.M. (1996). Defense
antioxydative dans le sang chez les malades psoriatiques. 64eme Congr. Soc. Physiol., Lille, France, September 1820, Abstract, Arch. Physiol Bioche., 104, D142.
88. Pajović S., Saičić Z.S., Korać B., Spasić M., Martinović J.V. and Petrović V.M. (1996). Le systeme antioxidant
dans le cerveau du rat- specificate sexuelle. 64eme Congr. Soc. Physiol., Lille, France, September 18-20, Abstract,
Arch. Physiol Bioche., 104, D39.
89. Buzadžić B., Korać B. and Petrović V.M. (1997). Antioxidative defence in the blood of cold adapted rats
returned to room temperature. Stress of Life, July 1-5, Budapest, Hungary, Abstracts Q18, p.88.
90. Korać B., Buzadžić B., Saičić Z.S. and Petrović V.M. (1997). Skin aging: relation of antioxidative defence and
structural changes. Stress of Life, July 1-5, Budapest, Hungary, Abstracts C6-8, p. 106.
9
91. Kanazir S., Korać B., Vukosavić S. and Buzadžić B. (1998). Chronic amphetamine and phencyclidine treatment
induce specific changes in the brain antioxidative defence. Second Congres of Molecular Medicine, Berlin,
Germany, 6-9 May. Abstract P-158., Journal of Molecular Medicine, 76, p.B42.
92. Stošić-Grujičić S., Korać B., Mostarica-Stojković M. and Buzadžić B. (1998). Strain-related patern of
antioxidative defense in pancreas contributes to the resistance to autoimmune disease, Noordwijkerhout, Netherls, 719 May, Abstract P 18.
93. Buzadžić B. and Korać B. (1998). Effect of nitric oxide on the interscapular brown adipose tissue hyperplasia The role of glutathione. Third International Conference Biochemistry Molecular Biology of Nitric Oxide, Los
Angeles, USA, July11-15, Nitric Oxide, 2, p.119.
94. Korać B., Kanazir S., Buzadžić B. and Vuksanović S. (1998). Changes of antioxidartive defence enzymes
activity in the rat brain region after chronic combined amphetamine and phencyclidine treatment. XIIIth
International Congress of Pharmacology, Munchen, Germany, 26-31 July. Archives of Pharmacology, 358, P 1.9.
95. Buzadžić B., Korać B. and Petrović V.M. (1999). The effect of adaptation to cold and re-adaptation to room
temperature on the level of glutathione in the rat tissues. XI International Symposium Pharmacology of
Thermoregulation, Sevilla, May 9-13, Programme/Abstracts.
96. Korać B. and Buzadžić B. (2000). Tissue specific response of glutathione peroxidase activity to nitric oxide in
cold exposed rats. Nitric Oxide. First International Conference. San Francisco, USA, June 3-7. Abstract 59. Nitric
Oxide, 4 (3), p.59.
97. Pavlović Z., Miletić I., Šobajić S., Korać B. and Buzadžić B. (2001). The effect of chelated manganese
supplementation on trace elements in rat tissues. 1st International FESTEM Congress on Trace Elements and
Minerals in Medicine and Biology, Venice, Italy, May 16-19, Book of abstracts, P.2.33., p. 153.
98. Korać B., Korać A., Petrović V. and Buzadžić B. (2003). Mast cells in the skin of aged rat: Relationship to
antioxidative defence. International Conference on Oxidative Stress in Skin Biology and Medicine, Andros, Greece,
18-21 September, Abstracts Book, p. 55.
99. Vasilijević A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać B. Expressional pattern of nitric
oxide synthases in normal and diabetic pancreas. In: “Free Radical Research-Official Journal of the Society for Free
Radical Research-European Region”, XIII Biennial Meeting of the Society for Free Radical Research International,
Davos, Switzerland, 15-19 August, 2006, P137.
100. Korać B., Petrović V., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Buzadžić B. Mitochondrial biogenesis and
thermogenic capacity in the brown adipose tissue: role of nitric oxide. In: “Chinese Journal of Pathophysiology”,
The 5th International Congress of Pathophysiology, Beijing, China, June 28-July 1, 2006, P407.
101. Korać B., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Vasilijević A., Janković A. and Cimbaljević B. Correlation of
oxidative and antioxidative status with lipid profile in patients with insulin-dependent and noninsulin dependent
diabetes mellitus. In: “Pharmacology in the 21st Century: a Bridge between the Past and the New Molecular
Frontiers”, XVth World Congress of Pharmacology, Beijing, China, 2-7 July, 2006, P328.
102. Janković A., Korać A., Buzadžić B., Petrović V., Vasilijević A. and Korać B. Catalase and glutathione
peroxidase in retroperitoneal white adipose tissue during cold acclimation: modulation by nitric oxide. In:
10
“Integrating hierachical levels of biological organisation towards understanding species responses to stessful
conditions”, 24th Annual Meeting, Antwerp, Belgium, 17-21 September, 2006, P1.
103. Janković A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Vasilijević A. and Korać B. The effect of different types of
vitamin E treatment in skin protection. 3rd International Conference on Oxidative Stress in Skin Medicine and
Biology, Andros, Greece, 21-24 September, 2006, P102.
104. Korać A., Buzadžić B., Kocić J., Petrović V., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. The interaction
between mast cells and fibroblast in young and aged rat skin. 3rd International Conference on Oxidative Stress in
Skin Medicine and Biology, Andros, Greece, 21-24 September, 2006, P103.
105. Vasilijević A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać B. The role of nitric oxide in β cells
neogenesis in diabetic rat pancreas. In: “Abstract book of SFRR summer school”, International Free Radical
Summer School, Spetses Island, September 30 to October 6, 2006, P112.
106. Buzadžić B., Petrović V., Korać A., Vasilijević A., Janković A., Mićunović K. and Korać B. Antioxidative
defense alterations in skeletal muscle during prolonged acclimation to cold: Role of L-arginine/NO producing
pathway. In: “Free Radical Research-Official Journal of the Society for Free Radical Research-European Region”,
Meeting of the Society for Free Radical Research-Europe, Vilamoura, Algarve, Portugal, 10-13 October, 2007,
P20.
107. Janković A., Buzadžić B., Petrović V., Korać A., Vasilijević A., Mićunović K. and Korać B. Metabolic
demand and redox alteration regulate CuZn- and Mn-superoxide dismutase activities, protein content and mRNA
expressions in rat white adipose tissue. In: “Free Radical Research-Official Journal of the Society for Free Radical
Research-European Region”, SFRR Europe 2007 Meeting Vilamoura, Algarve, Portugal, 10-13 October, 2007, P3334.
108. Vasilijević A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać B. Tissue specific response of γglutamylcysteine synthetase on glutathione synthesis inhibition using buthionine sulfoximine. In: “Free Radical
Research-Official Journal of the Society for Free Radical Research-European Region”, Meeting of the Society for
Free Radical Research European Rеgion, Berlin, Germany, 5-9 July, 2008, P88.
109. Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. Nitric oxide modulates
molecular basis of interscapular brown adipose tissue thermogenesis. In: “Free Radical Research-Official
Journal of the Society for Free Radical Research-European Region”, Meeting of the Society for Free Radical
Research European Rеgion, Berlin, Germany, 5-9 July, 2008, P97.
110. Korać A., Čakić-Milošević M., Ukropina M., Grubić M., Mićunović K., Petrović V., Buzadžić B., Janković
A., Vasilijević A. and Korać B. White adipocytes transdifferentiation into brown adipocytes induced by
triiodothyronine. 14th European Microscopy Congress, Aachen, Germany, 1-5 September, 2008, P123-124.
111. Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. Redox regulation in the skin:
from physiology to pathology. 4th International Conference on Oxidative Stress in Skin Medicine and Biology,
Andros, Greece, 11-14 September, 2008, P60.
---------------------------------------
11
112. Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. Nitric oxide in the control of
interscapular brown adipose tissue thermogenic program. In: „Free Radical Research-Official Journal of the Society
for Free Radical Research-European Region“, Meeting of the Society for Free Radical Research European Region,
Rome, Italy, 26-29 August, 2009, S39.
113. Korać A., Markelić M., Veličković K., Buzadžić B., Janković A., Petrović V., Vasilijević A. and Korać B.
Lipofuscin accumulation in brown adipocytes of hyperinsulinaemic rats. In: „Free Radical Research-Official Journal
of the Society for Free Radical Research-European Region“, Meeting of the Society for Free Radical Research
European Region, Rome, Italy, 26-29 August, 2009, S85.
114. Stančić A., Buzadžić B., Korać A., Otašević V., Janković A., Vučetić M. and Korać B. Depletion of brown
adipose tissue glutathione is accompanied by impaired mitochondrial structure. In: „One hundred years of Ivan
Djaja`s (Jean Giaja) Belgrade school of physiology“, International symposium, Belgrade, Serbia, 10-14 September,
2010, P84.
115. Jović M., Nenadić D., Cekić O., Milojević P., Nezić D., Stančić A., Buzadžić B., Korać A., Otašević V.,
Janković A., Vučetić M. and Korać B. Cardioprotection by propofol and sevoflurane during aortic valve
replacement with cardiopulmonary bypass. In: „One hundred years of Ivan Djaja`s (Jean Giaja) Belgrade school of
physiology“, International symposium, Belgrade, Serbia, 10-14 September, 2010, P72.
116. Janković A., Buzadžić B., Korać A., Ivanović-Burmazović I., Filipović M., Otašević V., Stančić A., Vučetić M.
and Korać B. Effect of superoxide dismutase mimic on adipocytokines expression in white adipose tissue of
diabetic rats. In: „One hundred years of Ivan Djaja`s (Jean Giaja) Belgrade school of physiology“, International
symposium, Belgrade, Serbia, 10-14 September, 2010, P103.
117. Vučetić M., Buzadžić B., Korać A., Otašević V., Stančić A., Janković A. and Korać B. Energy production in
brown adipose tissue thermogenesis: between oxidative phosphorylation and uncoupling. In: „One hundred years of
Ivan Djaja`s (Jean Giaja) Belgrade school of physiology“, International symposium, Belgrade, Serbia, 10-14
September, 2010, P119.
118. Otašević V., Buzadžić B., Korać A., Stančić A., Janković A., Vučetić M. and Korać B. Redox-dependent
hyperplastic response of brown adipose tissue: from respiration to thermogenesis and vice versa. In: „One hundred
years of Ivan Djaja`s (Jean Giaja) Belgrade school of physiology“, International symposium, Belgrade, Serbia, 1014 September, 2010, P52.
119. Otašević V., Buzadžić B., Korać A., Stančić A., Janković A., Vučetić M. and Korać B. Alterations of lipid
peroxidation in brown adipose tissue by cold, nitric oxide and glutathione. In: „Lipid oxidation, human diseases and
aging“, Final meeting of the COST B35 action, Turin, Italy, 16-18 June, 2010, S23.
120. Vučetić M., Buzadžić B., Macanović B., Ivanović-Burmazović I., Filipović M., Stančić A., Janković A.,
Markelić M., Golić I., Veličković K., Otašević V., and Korać B. Influence of superoxide dismutase mimic on sperm
mitochondrial physiology. In: „Mitochondrial Pathology“, European meeting on mitochondrial pathology,
EUROMIT 8, Zaragoza, Spain, 20-23 June, 2011, P89.
121. Stančić A., Buzadžić B., Korać A., Otašević V., Janković A., Vučetić M., Markelić M., Golić I., Veličković K.
and Korać B. Role of glutathione in mitochondrial structural remodelling in interscapular brown adipose tissue
12
during cold acclimation. In: „Mitochondria international program“, 8th International Conference on Mitochondrial
Physiology and Pathology, Bordeaux, France, 5-8 September, 2011, P4-14.
122. Hmaid A., Stančić A., Markelić M., Veličković K., Golić I., Otašević V., Vučetić M., Janković A., Buzadžić
B., Korać B. and Korać A. Mitochondriogenesis in heart of cold-acclimated rats: the role of nitric oxide. 10th
Multinational Congress on Microscopy, Urbino, Italy, 4-9 September, 2011, P313-314.
123. Golić I., Veličković K., Markelić M., Vučetić M., Janković A., Buzadžić B., Stančić A., Otašević V., Korać B.
and Korać A. Calcium-induced mitochondrial fusion in rats brown adipocytes. Mitochondrial Dynamics: from
Mechanism to Disease, Sardinia, Italy, 11-15 September, 2011, P86.
124. Markelić M, Veličković K, Golić I, Korać B, Buzadzic B, Otasevic V, Stancic A, Jankovic A, Vucetic M, and
Korac A. A microscopic study of lipofuscinogenesis in brown adipocytes of hyperinsulinaemic rats. 11th
International ELMI Meeting on Advanced Light Microscopy. Alexandroupolis, Greece, June 7-10, 2011, P25.
125. Markelic M, Velickovic K, Golic I, Otasevic V, Stancic A, Jankovic A, Vucetic M, Buzadzic B, Korac B, and
Korac A. Role of macrophages in brown adipose tissue remodeling in hyperinsulinaemic rats. 53rd Symposium of
the Society for Histochemistry. October 12-15, 2011, Munich, Germany, P40, pp. 110.
126. Markelic M, Velickovic K, Golic I, Otasevic V, Stancic A, Jankovic A, Vucetic M, Korac B, Buzadzic B, and
Korac A. Insulin-induced microcirculation remodeling in the rat brown adipose tissue. Joint Meeting of the
European Society for Microcirculation (ESM) and the German Society of Microcirculation and Vascular Biology
(GfMVB). Munich, Germany, October 13-16, 2011, P 067.
127. Vučetić M., Stančić A., Filipović M., Ivanovic-Burmazović I., Otašević V., Korać A., Janković A., Buzadžić
B., Veličković K., Markelić M., Golić I. and Korać B. The effects of superoxide dismutase mimic on energy
metabolism in hippocampus of diabetic rats. In: „European Journal of Clinical Investigation“, Budapest, Hungary,
22-24 Mart, 2012, P76.
128. Velickovic K, Srdic B, Markelic M, Golic I, Otasevic V, Stancic A, Jankovic A, Vucetic M, Buzadzic B,
Korac B, and Korac A. Estrogen receptors involvement in human fetal brown adipose tissue differentiation. 54rd
Symposium of the Society for Histochemistry. Vienna, Austria, September 5-8, 2012, P07, pp. 60.
129. Markelic M, Velickovic K, Golic I, Vucetic M, Stancic A, Jankovic A, Otasevic V, Korac B, Buzadzic B, and
Korac A. Adipo-angiogenic clusters govern insulin-induced brown adipose tissue enlargement. 54rd Symposium of
the Society for Histochemistry. Vienna, Austria, September 5-8, 2012, P08, pp. 61.
130. Markelic M, Velickovic K, Golic I, Jankovic A, Vucetic M, Stancic A, Otasevic V, Korac B, Buzadzic B, and
Korac A. Hyperinsulinaemia-induced structural remodeling of visceral and subcutaneous white adipose depots in
rats. Microscopy Conference, Regensburg, Germany, August 25-30, 2013, P051.
131. Velickovic K, Korac A, Markelic M, Golic I, Korac B, Otasevic V, Vucetic M, Stancic A. Jankovic A, and
Buzadzic B. Cold-induced brown adipose tissue hyperplasia: role of bone morphogenic proteins. Microscopy
Conference, Regensburg, Germany, August 25-30, 2013, P054.
132. Janković A., Buzadžić B., Ivanović-Burmazović I., Filipović MR., Otašević V., Stančić A., Vučetić M.,
and Korać B. Impact of L-arginine and superoxide dismutase mimic on redox status in skin of diabetic rat.
13
Medicinal Redox Inorganic Chemistry Conference 2013: Redox Modulation of Health and Disease: From
Inorganic Chemistry to Translational Medicine. 20-22 July 2013, Erlangen, Germany. Book of Abstract, pp. 71.
133. Vučetić M., Stančić A., Otašević V., Janković A., Filipović M., Ivanović-Burmazović I., Buzadžić B., and
Korać B. Hippocampal energy metabolism in diabetic rats: The effects of SOD mimic. Medicinal Redox
Inorganic Chemistry Conference 2013: Redox Modulation of Health and Disease: From Inorganic Chemistry to
Translational Medicine. 20-22 July 2013, Erlangen, Germany. Book of Abstract, pp. 104.
134. Otašević V., Korać A., Vučetić M., Macanović B., Garalejić E., Ivanović-Burmazović I., Filipović MR.,
Buzadžić B., Stančić A., Janković A., Veličković K., Golić I., Markelić M. and Korać B. Beneficial effects of
manganese (II) pentaazamacrocyclic superoxide dismutase mimic M40403 on Human Sperm functionality.
Medicinal Redox Inorganic Chemistry Conference 2013: Redox Modulation of Health and Disease: From
Inorganic Chemistry to Translational Medicine. 20-22 July 2013, Erlangen, Germany. Book of Abstract, pp. 25.
M52 – rad u časopisu nacionalnog značaja (1,5 bod)
135. Saičić Z. S., Simović M., Korać B., Blagojević D., Buzadžić B., Spasić M. and Petrović V. M. (1993).
Antioxidant defense system in erythrocytes and plasma of various strains of rats. Arch. Biol. Sci. Belgrade, 45, 89 92.
136. Korać B., Blagojević D., Saičić Z. S., Buzadžić B., Spasić M. B. and Petrović V. M. (1994). Effects of acute
X-ray irradiation on antioxidative defence in the rats chronically exposed to cold. Arch. Biol. Sci. Belgrade, 46, 87 93.
137. Korać B. and Buzadžić B. (2003). Oxidative stress and antioxidative defence in the skin of rats with thermal
injury. Jugoslov. Med. Biochem., 22, 33-39.
138. Buzadžić B., Korać A., Petrović V. and Korać B. (2006). Redox regulation of brown adipocytes: molecular
and cellular targets in tissue remodeling. Acta Physiol. Pharmacol. Serb. Review article, 42, 141-159.
139. Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2006). The role of heme
oxygenase 1 and NF-kB in interscapular brown adipose tissue-the influence of nitric oxide. Acta Physiol.
Pharmacol. Serb., 42, 185-191.
140. Vasilijević A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać B. (2006). The importance of
neuronal nitric oxide synthase in pancreas of rat with experimentally induced diabetes mellitus. Acta Physiol.
Pharmacol. Serb., 42, 203-209.
--------------------------------------141. Buzadžić B., Vučetić M., Janković A., Stančić A., Otašević V. i Korać B. (2011) Od Fentonove reakcije do
savremenog koncepta redoks regulacije. Hrana i ishrana, 5: 1-10.
M61 – predavanje po pozivu na skupu nacionalnog značaja štampano u celini (1,5 bod)
142. Korać B., Nikolić M.M. i Buzadžić B. (1998). Organizacija antioksidacijske odbrane u koži: Osvrt na
patološka stanja. IV Beogradski Dermatološki Dani, Beograd, 23-25 oktobar 1997, Zbornik radova, 107-110.
M62 – predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (1 bod)
14
143. Korać B. Redoks sistem u neurodegeneraciji i neuroprotekciji. VII-XIII Kongres neurologa Srbije sa
međunarodnim učešćem, Kragujevac, Srbija, 11-14 Septembar, 2008, P313.
--------------------------------------144. Buzadžić B., Golić I., Vučetić M., Markelić M., Veličković K., Janković A., Stančić A., Korać A., Otašević V.
i Korać B. Uloga mitohondrija u neurodegeneraciji. V Kongres drustva za neuronauke Srbije. Kopaonik, Srbija, 29
Septembar-02 Oktobar, 2011, P224.
145. Korać B. Oksidanti i antioksidanti: uloga arginina, cisteina i hema u redoks regulaciji. Društvo za ishranu
Srbije, 19. susreti nutricionista: Novi trendovi u ishrani. 24. jun 2011. godine, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
146. Vučetić M., Janković A., Stančić A., Otašević V., Buzadžić B i Korac B. Život sa slobodnim radikalima:
između anarhije i hijerarhije. U: Život sa slobodnim radikalima: hemija, biologija, medicina. Drugi Kongres Srpskog
društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju. Niš, Srbija, 28. septembar 2013, Knjiga sažetaka, str.
14.
M63 – saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (0,5 boda)
147. Spasić M., Korać B., Blagojević D., Buzadžić B., Saičić Z. S. and Nikolić V. (1995). The role of selenium
supplementation on attenuation of toxic doxorubicin effects. Posebna publikacija SANU - Izabrani radovi sa
recenzijom, pp. 119 - 130.
148. Jović M., Korać B., Buzadžić B., Saičić Z. S., Spasić M. B. and Petrović V.M. (1995). The activity of Sedependent GSH-Px in the patients with schizophrenia. Posebna publikacija SANU - Izabrani radovi sa recenzijom,
pp.195 - 203.
M64 – saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (0,2 boda)
149. Simović M., Spasić M., Saičić Z., Stanimirović D., Buzadžić B., Korać B., Marković M. i Savić J. Efekat
ekranizacije glave na antioksidativnu odbranu tkiva mozga pacova podvrgnutih udruženoj radijacionoj povredi. III
Kongres neurologa Jugoslavije i I Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke, Beograd, Jugoslavija, Maj 1214, 1993, Knjiga sažetaka, str. 406.
150. Blagojević D., Buzadžić B., Korać B., Saičić Z. S., Spasić M. B. i Petrović V. M. Uticaj cirkaanualnog ritma
na status antioksidativne zaštite u mozgu tekunica (Citellus citellus). III Kongres neurologa Jugoslavije i I Kongres
Jugoslovenskog društva za neuronauke, Beograd, Jugoslavija, Maj 12-14, 1993, Knjiga sažetaka, str. 426.
151. Korać B., Spasić M. B., Saičić Z. S., Buzadžić B., Blagojević D. i Petrović V. M. Značaj održavanja
antioksidativne zaštite u moždanom tkivu posle dejstva jonizujućeg zračenja. III Kongres neurologa Jugoslavije i I
Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke, Beograd, Jugoslavija, Maj 12-14, 1993, Knjiga sažetaka, str. 458.
152. Blagojević D., Mihajlović R., Saičić Z. S., Buzadžić B., Korać B., Niketić V. and Petrović V. M. The influence
of air pollutants on selenium dependent glutathione peroxidase activity. Conference on Selenium, Belgrade,
Yugoslavia, June 22-23, 1993, Book of abstracts, p. 11.
153. Simović M., Spasić M. B., Saičić Z. S., Stanimirović D., Buzadžić B., Korać B. and Marković M. The
activities of glutathione - dependent antioxidative enzymes in the brain tissue of the rat subjected to combined
radiation injury. Conference on Selenium, Belgrade, Yugoslavia, June 22-23, 1993, Book of abstracts, p. 79.
15
154. Pajović S., Saičić Z., Korać B., Spasić M. i Petrović V., Martinović J. Efekat estradiol 17  benzoata i
progesterona na aktivnost glutation peroksidaze u mozgu pacova. II Kongres Jugoslovenskog društva za
neuronauke, Sveti Stefan - Kotor, Jugoslavija, Jun 1-3, 1995, Zbornik sažetaka, str. 63.
155. Kasapović J., Pajović S., Korać B., Saičić Z., Spasić M., Petrović V. i Martinović J. Efekat progesterona i
estradiol – 17  benzoata na aktivnost katalaze u mozgu pacova. II Kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke,
Sveti Stefan - Kotor, Jugoslavija, Jun 1-3, 1995, Zbornik sažetaka, str. 82.
156. Buzadžić B., Korać B., Mostarica-Stojković M. and Stošić-Grujičić S. (1997): Antioxidative defence in the
pancreata of two immunologically different strains of rats (AO and DA) after streptozotocin treatment. II Scientific
Meeting of Yugoslav Immunologists, Belgrade, 25-27 September. Abstract 46.O, pp. 55.
157. Korać B., Kanazir S., Buzadžić B. i Vukosavić B. (2000): Promene antioksidativne odbrane u animalnom
modelu psihoze. V kongres neurologa Jugoslavije, III kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke, I
Jugoslovenski kongres o epileptologiji, Zlatibor, 31maj-3 jun, Knjiga abstrakata, pp. 250.
158. Vasilijević A., Buzadžić B., Petrović V., Janković A. and Korać B. Effect of nitric oxide on antioxidative
defence in rat pancreas. In: “Molecular, Cellular and Integrative Basis of Health, Disease and Therapy”, The First
Congress of Physiological Science of Serbia and Montenegro with International Participation, Belgrade, Serbia and
Montenegro, 9-12 November, 2005, P210.
159. Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. Importance of coordinated
expression of NO and CO producing systems in regulation of IBAT homeostasis. In: “Molecular, Cellular and
Integrative Basis of Health, Disease and Therapy”, The First Congress of Physiological Science of Serbia and
Montenegro with International Participation, Belgrade, Serbia and Montenegro, 9-12 November, 2005, P91.
160. Vasilijević A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać B. The importance of neuronal
nitric oxide synthase in pancreas of rat with experimentally induced diabetes mellitus. In: “Oxidative stress and
mechanisms of protection”, The 2nd Multidisciplinary Scientific Meeting with International Participation,
Kragujevac, Serbia, 2-3 November, 2006, P37.
161. Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. The role of heme oxygenase 1
and NF-kB in interscapular brown adipose tissue. The influence of nitric oxide. In: “Oxidative stress and
mechanisms of protection”, The 2nd Multidisciplinary Scientific Meeting with International Participation,
Kragujevac, Serbia, 2-3 November, 2006, P36.
162. Janković A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Vasilijević A. and Korać B. Specific expressional pattern of
HO-1 and HO-2 in rat pancreas: Role in experimentally induced diabetes mellitus. In: “Oxidative stress and
mechanisms of protection”, The 2nd Multidisciplinary Scientific Meeting with International Participation,
Kragujevac, Serbia, 2-3 November, 2006, P38.
163. Petrović V., Korać A., Buzadžić B., Vasilijević A., Janković A., Mićunović K. and Korać B. Nitric oxide
regulates mitochondrial remodeling in interscapular brown adipose tissue: ultrastructural and stereological studies.
3rd Serbian Congress for Microscopy, Belgrade, Serbia, 25-28 September, 2007, P233-234.
16
164. Vasilijević A., Buzadžić B., Petrović V., Janković A. and Korać B. Insulin and PDX-1 immunoreactivities in
diabetic rat pancreas: influence of L-arginine-nitric oxide producing pathway. 3rd Serbian Congress for Microscopy,
Belgrade, Serbia, 25-28 September, 2007, P267-268.
165. Vasilijević A., Buzadžić B., Korać A., Janković A. and Korać B. Efekat L-butionin-S,R-sulfoksimina na
metabolizam glutationa u mozgu pacova aklimiranih na hladnoću. VII-XIII Kongres neurologa Srbije sa
međunarodnim učešćem, Kragujevac, Srbija, 11-14 Septembar, 2008, P352.
--------------------------------------166. Otašević V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. Nitric oxide as an unifying
redox-switch in IBAT mitochondriogenic-pathway. In: „Mitochondria and free radicals – the new challenge“,
Scientific symposium of Serbian society for mitochondrial and free radical physiology, Belgrade, Serbia, 21
September, 2009, P45-46.
167. Janković A., Korać A., Buzadžić B., Otašević V., Vasilijević A. and Korać B. Expression of PGC-1α and
UCP1 correlates with adiponectin synthesis in rat white adipose tissue. In: „Mitochondria and free radicals – the new
challenge“, Scientific symposium of Serbian society for mitochondrial and free radical physiology, Belgrade, Serbia,
21 September, 2009, P56-57.
168. Vasilijević A., Korać A., Buzadžić B., Otašević V., Janković A. and Korać B. Interorgan glutathione
homeostasis in buthionine sulfoximine-treated rats. In: „Mitochondria and free radicals – the new challenge“,
Scientific symposium of Serbian society for mitochondrial and free radical physiology, Belgrade, Serbia, 21
September, 2009, P60-61.
169. Parabucki A., Korać B., Otašević V., Bjelobaba I., Lavrnja I., Stojiljković M. and Nedeljković N. Rapid
induction of manganese superoxide dismutase after experimental brain injury in rat. In: „Mitochondria and free
radicals – the new challenge“, Scientific symposium of Serbian society for mitochondrial and free radical
physiology, Belgrade, Serbia, 21 September, 2009, P59-60.
170. Golić I., Šurlan L., Tulić I., Korać B., Otašević V. and Korać A. The correlative microscopy of partially
fragmented human embryos. 4th Serbian Congress for Microscopy, Belgrade, Serbia, 11-12 October, 2010, P117118.
171. Veličković K., Srdić B., Markelić M., Otašević V., Stančić A., Janković A., Stokić E. and Korać B. Estrogen
receptor α localization in human fetal adipose tissue. 4th Serbian Congress for Microscopy, Belgrade, Serbia, 11-12
October, 2010, P167-168.
172. Otašević V., Korać A., Vučetić M., Macanović B., Garalejić E., Janković A., Stančić A., Buzadžić B.,
Veličković K., Markelić M., Golić I. i Korać B. Uloga reaktivnih vrsta kiseonika i azota u reprodukciji: moguća
primena u lečenju humanog steriliteta. U: „Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini“, Prvi kongres Srpskog
društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju, Beograd, Srbija, 24 Septembar, 2011, P16.
173. Vučetić M., Otašević V., Korać A., Stančić A., Janković A., Markelić M., Golić I., Veličković K., Buzadžić B.
i Korać B. AMPKα i HIF1α regulišu metabolički odgovor u mrkom masnom tkivu. U: „Mitohondrije i slobodni
radikali u biomedicini“, Prvi kongres Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju,
Beograd, Srbija, 24 Septembar, 2011. Knjiga sažetaka, P26.
17
174. Markelić M., Veličković K., Golić I., Otašević V., Stančić A., Janković A., Vučetić M., Buzadžić B., Korać B.
i Korać A. Uloga gvožđa u oštećenjima mitohondrija i formiranju lipofuscina u mrkim adipocitima pacova. U:
„Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini“, Prvi kongres Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodnoradikalsku fiziologiju, Beograd, Srbija, 24 Septembar, 2011, P28.
175. Stančić A., Janković A., Zelenović N., Otašević V., Vučetić M., Buzadžić B., Korać A., Markelić M.,
Veličković K., Golić I. i Korać B. Uloga glutationa u regulaciji molekulske osnove remodeliranja skeletnih mišića
na hladnoći. U: „Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini“, Prvi kongres Srpskog društva za mitohondrijalnu i
slobodno-radikalsku fiziologiju, Beograd, Srbija, 24 Septembar, 2011, P43.
176. Macanović B., Otašević V., Korać A., Vučetić M., Garalejić E., Ivanović-Burmazović I., Filipović M.,
Buzadžić B., Stančić A., Janković A., Veličković K., Golić I., Markelić M. i Korać B. Uticaj SOD mimetika na
mitohondrijalni status humanih spermatozoida. U: „Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini“, Prvi kongres
Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju, Beograd, Srbija, 24 Septembar, 2011, P45.
177. Lazić E., Vujić D., Stančić A., Janković A., Otašević V., Vučetić M., Buzadžić B., Korać A., Markelić M.,
Veličković K., Golić I. i Korać B. Molekulska osnova oksidativnog metabolizma u mononuklarnim ćelijama
periferne krvi pacijenata za potrebe autologe transpantacije kod različitih vrsta kancera. U: „Mitohondrije i slobodni
radikali u biomedicini“, Prvi kongres Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju,
Beograd, Srbija, 24 Septembar, 2011, P52.
178. Golić I., Stančić A., Otašević V., Janković A., Vučetić M., Markelić M., Veličković K., Buzadžić B., Korać B.
i Korać A. Mitohondriogeneza i remodeliranje mitohondrijalnih pulova u kardiomiocitima pacova pod uticajem azot
monoksida i hladnoće. U: „Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini“, Prvi kongres Srpskog društva za
mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju, Beograd, Srbija, 24 Septembar, 2011, P54.
179. Veličković K., Golić I., Markelić M., Srdić B., Stokić E., Otašević V., Stančić A., Janković A., Vučetić M.,
Buzadžić B., Korać B. i Korać A. Ekspresija UCP1 u mitohondrijama mrkih adipocita humanog fetusa. U:
„Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini“, Prvi kongres Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodnoradikalsku fiziologiju, Beograd, Srbija, 24 Septembar, 2011, P64.
180. Šurlan L., Golić I., Otašević V., Veličković K., Stanković V., Tulić I., Markelić M., Stančić A., Janković A.,
Vučetić M., Buzadžić B., Korać B. i Korać A. Aktivna uloga mitohondrijalne populacije u fragmentaciji blastomera
ranih embriona. U „Mitohondrije i slobodni radikali u biomedicini“, Prvi kongres Srpskog društva za
mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju, Beograd, Srbija, 24. Septembar, 2011, P65.
181. Krstić A, Veličković K, Markelić M, Golić I, Stančić A, Janković A,Vučetić M, Buzadžić B, Ljubic A, Korać
B, Otašević V, i Korać A. Mitohondrije i glatki endoplazmin retikulum tokom sazrevanja humane jajne ćelije. Drugi
kongres – Život sa slobodnim radikalima: Hemija, Biologija, Medicina. Niš, Srbija, 28. septembar 2013, P1, pp. 39.
182. Jankovic A, Korac A, Srdić B, Buzadzic B, Otasevic V, Stancic A, Vucetic M, Markelic M, Velickovic K,
Golic I, i Korac B. Redoks specifičnosti visceralnog i potkožnog tkiva – mehanizmi razvoja gojaznosti i
metaboličkog sindroma. Drugi kongres – Život sa slobodnim radikalima: Hemija, Biologija, Medicina. Niš, Srbija
28. septembar 2013, P3, pp. 41.
18
183. Golic I, Velickovic K, Markelic M, Stancic A, Janković A, Vucetic M, Otasevic V, Buzadzic B, Korac B, i
Korac A. Efekat kalcijuma na interakciju mitohondrija i endoplazminog retikuluma u mrkim adipocitima pacova.
Drugi kongres – Život sa slobodnim radikalima: Hemija, Biologija, Medicina. Niš, Srbija 28. septembar 2013, P18,
pp. 56.
184. Pajevic M, Stancic A, Golic I, Markelic M, Velickovic K, Jankovic A, Vucetic M, Otasevic V, Buzadzic B,
Korac B, i Korac A. Remodeliranje mitohondrija acinusnih ćelija pankreasa pacova u dijabetesu indukovanom
aloksanom. U: Život sa slobodnim radikalima: hemija, biologija, medicina. Drugi Kongres Srpskog društva za
mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju. Niš, Srbija, 28. septembar 2013, Knjiga sažetaka, P31, str. 69.
185. Otasevic V, Korac A, Vucetic M, Šurlan L, Tulić I, Stancic A, Jankovic A, Buzadzic B, Velickovic K,
Markelic M, Golic I, i Korac B. Uloga mitohondrija u fragmentaciji ranih in vitro humanih embriona. U: Život sa
slobodnim radikalima: hemija, biologija, medicina. Drugi Kongres Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodnoradikalsku fiziologiju. Niš, Srbija, 28. septembar 2013, Knjiga sažetaka, P47, str. 85.
186. Vučetić M., Otašević V., Stančić A., Janković A., Korać A., Markelić M., Veličković K., Golić I., Buzadžić B.
i Korać B. Redoks mehanizmi metaboličke kontrole u hibernaciji. U: Život sa slobodnim radikalima: hemija,
biologija, medicina. Drugi Kongres Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju, Niš, 28.
Septembar 2013. Knjiga sažetaka, str. 28.
4. Disertacije i teze
M71 – odbranjena doktorska disertacija
187. Korać, B. (1996). Prilog poznavanju mehanizama sprečavanja oksidativnih oštećenja u koži pacova. Univerzitet
u Beogradu, Biološki fakultet, str. 1-114.
M72 – odbranjen magistarski rad
188. Korać B. (1991). Uticaj niske temperature i zračenja na aktivnost antioksidativnog sistema u nekim tkivima
pacova. Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, str.1-101.
Збирни преглед квантитативних показатеља научног рада
Naziv
Oznaka Vrsta rezultata
Vrednost
Ostvareno
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
8
96
М22
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
5
30
М23
Rad u časopisu međunarodnog značaja
3
9
М23а
Rad u časopisu međunarodnog značaja bez impact
2
2
1,5
1,5
Radovi međunarodnog М21
značaja
faktora
Objavljeni radovi
М52
Rad u časopisu nacionalnog značaja
nacionalnog značaja
19
Radovi objavljeni u
М32
Plenarno/uvodno predavanje na skupu međunarodnog
1,5
4,5
0,5
11,5
1
3
0,2
4,2
značaja štampano u izvodu
izvodima
М34
Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja
štampan u izvodu
М62
Plenarno/uvodno predavanje na skupu nacionalnog
značaja štampano u izvodu
М64
Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan
u izvodu
Укупно: 161,7
Ostale naučne aktivnosti
Učešće u međunarodnom projektu
2
18
Rukovođenje nacionalnim projektom
3
3
Učešće u nacionalnom projektu
1
2
Recenzija publikacije kategorije М20
1
16
0.5
1,5
Članstvo u uredništvu zbornika radova sa naučnih skupova
Укупно: 40,5
5. Pregled citiranosti prema Science Citation Index
Simović, M., Spasić, M., Saičić, Z., Stanimirović, D., Buzadžić, B., Korać, B. and Marković, M. The role of
antioxidative system of brain tissues forsurvival combined irradiation injury. International Society for Free
Radical Research, 5th Biennial Meeting, Oxidative Damage and Repair, Pasadena, November 14-20., 1990,
Free Rad. Biol. Med., p.157.
1.
Mayumi, T., Schiller, H. J., & Bulkley, G. B. (1993). Pharmaceutical intervention for the prevention of post-ischemic
reperfusion injury. In Free Radicals: From Basic Science to Medicine, 438-457. Birkhäuser Basel.
Saičić Z. S., Simović M., Korać B., Blagojević D., Buzadžić B., Spasić M. and Petrović V. M. (1993).
Antioxidant defense system in erythrocytes and plasma of various strains of rats. Arch. Biol. Sci. Belgrade, 45,
89 - 92.
2.
Maletic, S. D., Dragicevic-Djokovic, L. M., Ivanovic, Z., & Milenkovic, P. (2000). Energy status of red blood cells in
the anemic Belgrade laboratory rat. Haema, 3, 36-41.
Spasić M.B., Saičić Z.S., Buzadžić B., Korać B., Blagojević D. and Petrović V.M. (1993). Effect of longterm exposure to cold on the antioxidant defense system in the rat. Free Radic. Biol. Med., 15, 291-299.
3.
Beamonte-Barrientos, R., & Verhulst, S. (2013). Plasma reactive oxygen metabolites and non-enzymatic
antioxidant capacity are not affected by an acute increase of metabolic rate in zebra finches. Journal of
Comparative Physiology B, 183(5), 675-683.
4.
Fu, J., Liu, C. P., Zhang, Z. W., Xing, M. W., & Xu, S. W. (2013). Influence of inflammatory pathway markers on
oxidative stress induced by cold stress in intestine of quails. Research in Veterinary Science, 95(2), 495-501.
5.
Gandhi, S., Khushu, S., & P Tripathi, R. (2013). Current Metabolomic Methodologies & their Application to
Thermal Stress. Current Metabolomics, 1(4), 335-352.
6.
Gupta, M., Rai, K., Dangi, S. S., Mahapatra, R. K., & Sarkar, M. (2013). Effect of different seasons on oxidative
stress parameters in barberi and pashmina goats. Journal of Progressive Agriculture, 4(1), 44-46.
20
7.
Radjo, I., Trivic, T., Bilic, A., Atanasov, D., Todorov, I., & Drid, P. (2012). Alteration in biomarkers of oxidative
stress in judokas with different age. HealthMed, 6(9), 3228-3232.
8.
Pesic, S., Jakovljevic, V., Djordjevic, D., Cubrilo, D., Zivkovic, V., Jorga, V., ... & Stojimirovic, B. (2012).
Exercise-induced changes in redox status of elite karate athletes. Chin J Physiol, 55(1), 8-15.
9.
Venditti, P., Di Stefano, L., & Di Meo, S. (2010). Oxidative stress in cold-induced hyperthyroid state. The Journal
of Experimental Biology, 213(17), 2899-2911.
10. Venditti, P., Di Stefano, L., & Di Meo, S. (2009). Vitamin E reduces cold-induced oxidative stress in rat skeletal
muscle decreasing mitochondrial H2O2 release and tissue susceptibility to oxidants. Redox Report, 14(4), 167-175.
11. Pešić, S., Jakovljević, V., Čubrilo, D., Živković, V., Jorga, V., Mujović, V., & Stojimirović, B. (2009). Oxidative
status evaluation in elite karate athletes during training process. Vojnosanitetski Pregled, 66(7), 551-555.
12. Mahesh, R., Bhuvana, S., & Hazeena Begum, V. M. (2009). Effect of Terminalia chebula aqueous extract on
oxidative stress and antioxidant status in the liver and kidney of young and aged rats. Cell Biochemistry and
Function, 27(6), 358-363.
13. Włostowski, T., Bonda, E., & Krasowska, A. (2008). Effect of cold on lipid peroxidation in the brown adipose
tissue and liver of rats. Journal of Thermal Biology, 33(3), 180-184.
14. Hong, J. H., Kim, K. J., Suzuki, K., & Lee, I. S. (2008). Effect of cold acclimation on antioxidant status in cold
acclimated skaters. Journal of Physiological Anthropology, 27(5), 255-262.
15. Mahesh, R., & Begum, V. M. H. (2008). Antioxidant effect of Terminalia chebula aqueous extract on age-related
oxidative stress in heart. Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics, 6(2), 197-201.
16. Venditti, P., Bari, A., Di Stefano, L., & Di Meo, S. (2007). Vitamin E attenuates cold-induced rat liver oxidative
damage reducing H2O2 mitochondrial release. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 39(9),
1731-1742.
17. Ergonul, Z., Erdem, A., Balkanci, Z. D., & Kilinc, K. (2007). Vitamin E protects against lipid peroxidation due to
cold-SO2 coexposure in mouse lung. Inhalation Toxicology, 19(2), 161-168.
18. Venditti, P., Pamplona, R., Portero-Otin, M., De Rosa, R., & Di Meo, S. (2006). Effect of experimental and cold
exposure induced hyperthyroidism on H2O2 production and susceptibility to oxidative stress of rat liver
mitochondria. Archives of Biochemistry and Biophysics, 447(1), 11-22.
19. Selman, C., McLaren, J. S., Meyer, C., Duncan, J. S., Redman, P., Collins, A. R., ... & Speakman, J. R. (2006).
Life-long vitamin C supplementation in combination with cold exposure does not affect oxidative damage or
lifespan in mice, but decreases expression of antioxidant protection genes. Mechanisms of Ageing and
Development, 127(12), 897-904.
20. Liu, C. Z., Yu, J. C., Zhang, X. Z., Fu, W. W., Wang, T., & Han, J. X. (2006). Acupuncture prevents cognitive
deficits and oxidative stress in cerebral multi-infarction rats. Neuroscience Letters, 393(1), 45-50.
21. Dziubek, K. (2006). Badania nad wpływem różnych czynników chemicznych i fizycznych na ste̜żenie glutationu
zredukowanego (GSH) i utlenionego (GSSG) w wybranych organach Rana esculenia L. w okresie zimowania.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1-117.
22. Cunzhi, L., Jianchun, Y., Xuezhu, Z., Tong, W., & Xian, H.J. (2005). Multiple antioxidant enzyme activity in
hippocampus and acupuncture infarct Dementia rats. Chinese Medicine, 12, 724-726.
23. Stefanutti, G., Pierro, A., Vinardi, S., Spitz, L., & Eaton, S. (2005). Moderate hypothermia protects against
systemic oxidative stress in a rat model of intestinal ischemia and reperfusion injury. Shock, 24(2), 159-164.
24. Venditti, P., Rosa, R. D., Portero-Otin, M., Pamplona, R., & Meo, S. D. (2004). Cold-induced hyperthyroidism
produces oxidative damage in rat tissues and increases susceptibility to oxidants. The International Journal of
Biochemistry & Cell Biology, 36(7), 1319-1331.
21
25. Davidović, V., Petrović, N., Đorđević, J., Đurašević, S., & Cvijić, G. (2004). Acute effect of cold on the
antioxidant enzymes activities and uncoupling protein-1 content in the brown fat of 6-hydroxydopamine-treated
rats. Journal of Thermal Biology, 29(7), 825-830.
26. Kaushik, S., & Kaur, J. (2003). Chronic cold exposure affects the antioxidant defense system in various rat
tissues. Clinica Chimica Acta, 333(1), 69-77.
27. GüMüSLü, S., Bilmen Sarikçioglu, S., Sahin, E., Yargiçoglu, P., & Agar, A. (2002). Influences of different stress
models on the antioxidant status and lipid peroxidation in rat erythrocytes. Free Radical Research, 36(12), 12771282.
28. Selman, C., Grune, T., Stolzing, A., Jakstadt, M., McLaren, J. S., & Speakman, J. R. (2002). The consequences of
acute cold exposure on protein oxidation and proteasome activity in short-tailed field voles, microtus
agrestis. Free Radical Biology and Medicine, 33(2), 259-265.
29. Velkovski, S. D., Milošević, V. L., Ristić, S., Pavlović, S. Z., Saičić, Z. S., & Starčević, V. P. (2002). Effects of
prolonged atherogenic diet on lipid status and some antioxidant parameters in rat blood. Jugoslovenska Medicinska
Biohemija, 21(1), 31-36.
30. McLaren, J. S., Himanka, M. J., & Speakman, J. R. (2000). Effect of long-term cold exposure on antioxidant
enzyme activities in a small mammal. Free Radical Biology and Medicine, 28(8), 1279-1285.
31. Terblanche, S. E., Masondo, T. C., & Nel, W. (2000). Effects of chronic cold exposure on the activities of
cytochrome
c
oxidase,
glutathione
peroxidase
and
glutathione
reductase
in
rat
tissues
Rattus
norvegicus. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 127(3), 319324.
32. Siems, W. G., Brenke, R., Sommerburg, O., & Grune, T. (1999). Improved antioxidative protection in winter
swimmers. Qjm, 92(4), 193-198.
33. Davidović, V., Đjokić, I., Petrović, N., Đurašević, S., & Cvijić, G. (1999). Activity of antioxidant enzymes in rat
skeletal muscle and brown fat: effect of cold and propranolol. Journal of Thermal Biology, 24(5), 385-389.
34. Sazontova, T. G., Matskevich, A. A., Babizhaev, M. A., & Arkhipenko, Y. V. (1999). Chaperone activity of αcrystallin in relation to the sarcoplasmic reticulum Ca2+ pump of skeletal muscles in stress and adaptation. Bulletin
of Experimental Biology and Medicine, 128(3), 899-902.
Buzadžić B., Blagojević D., Korać B., Saičić Z.S., Spasić M.B. and Petrovic V.M. (1997). Seasonal
variation in the antioxidant defense system of the brain of the ground squirrel (Citellus citellus) and
response to low temperature compared with rat. Comp. Biochem. Physiol. C, 117, 141-149.
35. Beaulieu, M., Haas, A., & Schaefer, H. M. (2014). Self-supplementation and effects of dietary antioxidants during
acute thermal stress. The Journal of Experimental Biology, 217(3), 370-375.
36. Avci, E., Bulut, S., Bircan, F. S., Ozluk, A., & Cevher, S. C. (2014). Effect of Hibernation on Oxidative and
Antioxidant Events under Laboratory Conditions in Anatolian Ground Squirrel, Spermophilus xanthoprymnus
(Bennett, 1835)(Mammalia: Sciuridae) from Central Anatolia. Pakistan J. Zool, 46(1), 177-183.
37. Dave, K. R., Christian, S. L., Perez-Pinzon, M. A., & Drew, K. L. (2012). Neuroprotection: lessons from
hibernators. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 162(1), 1-9.
38. Carey, H. V., Martin, S. L., Horwitz, B. A., Yan, L., Bailey, S. M., Podrabsky, J., ... & Lathrop, D. A. (2012).
Elucidating nature's solutions to heart, lung, and blood diseases and sleep disorders. Circulation Research, 110(7),
915-921.
39. Yildirim, N. C., & Yurekli, M. (2010). The role of methylated adrenomedullin in enzymatic antioxidant defense
response to cold stress. Fresenius Environmental Bulletin, 19(12B), 3139-3145.
22
40. Orr, A. L., Lohse, L. A., Drew, K. L., & Hermes-Lima, M. (2009). Physiological oxidative stress after arousal
from hibernation in Arctic ground squirrel. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular &
Integrative Physiology, 153(2), 213-221.
41. Page, M. M., Peters, C. W., Staples, J. F., & Stuart, J. A. (2009). Intracellular antioxidant enzymes are not globally
upregulated during hibernation in the major oxidative tissues of the 13-lined ground squirrel Spermophilus
tridecemlineatus. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 152(1),
115-122.
42. Nowakowska, A., Świderska-Kołacz, G., Rogalska, J., & Caputa, M. (2009). Antioxidants and oxidative stress in
Helix pomatia snails during estivation. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology &
Pharmacology, 150(4), 481-486.
43. Giroud, S., Perret, M., Gilbert, C., Zahariev, A., Goudable, J., Le Maho, Y., ... & Blanc, S. (2009). Dietary
palmitate and linoleate oxidations, oxidative stress, and DNA damage differ according to season in mouse lemurs
exposed to a chronic food deprivation. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative
Physiology, 297(4), R950-R959.
44. de With, M. C., van der Heijden, E. P. A., van Oosterhout, M. F., Kon, M., & Kroese, A. (2009). Contractile and
morphological properties of hamster retractor muscle following 16 h of cold preservation. Cryobiology, 59(3),
308-316.
45. Yuksel, S., Dilek, A., & Ozfer, Y. (2008). Antioxidative and metabolic responses to extended cold exposure in
rats. Acta Biologica Hungarica, 59(1), 57-66.
46. Furtado-Filho, O. V., Polcheira, C., Machado, D. P., Mourão, G., & Hermes-Lima, M. (2007). Selected oxidative
stress markers in a South American crocodilian species. Comparative Biochemistry and Physiology Part C:
Toxicology & Pharmacology, 146(1), 241-254.
47. Yüksel, Ş., & Asma, D. (2006). Effects of extended cold exposure on antioxidant defense system of rat
hypothalamic–pituitary–adrenal axis. Journal of Thermal Biology, 31(4), 313-317.
48. Stuart, J. A., & Brown, M. F. (2006). Energy, quiescence and the cellular basis of animal life spans. Comparative
Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 143(1), 12-23.
49. Ma, Y. L., Zhu, X., Rivera, P. M., Tøien, Ø., Barnes, B. M., LaManna, J. C., ... & Drew, K. L. (2005). Absence of
cellular stress in brain after hypoxia induced by arousal from hibernation in Arctic ground squirrels. American
Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 289(5), R1297-R1306.
50. Drew, K. L., Harris, M. B., LaManna, J. C., Smith, M. A., Zhu, X. W., & Ma, Y. L. (2004). Hypoxia tolerance in
mammalian heterotherms. Journal of Experimental Biology, 207(18), 3155-3162.
51. Graf, R., & Schaller, B. (2004). “Natural” tolerance in hibernators: Can we learn from physiological
preconditioning against ischemic or hypoxic brain injury. In: Cerebral Ischemic Tolerence: From Animal Models
to Clinical Relevance. Ed. B. Schaller, Nova Science Publishers, Inc. Chapter 1, 1-15.
52. Carey, H. V., Andrews, M. T., & Martin, S. L. (2003). Mammalian hibernation: cellular and molecular responses
to depressed metabolism and low temperature. Physiological Reviews, 83(4), 1153-1181.
53. Drew, K. L., Rice, M. E., Kuhn, T. B., & Smith, M. A. (2001). Neuroprotective adaptations in hibernation:
therapeutic implications for ischemia-reperfusion, traumatic brain injury and neurodegenerative diseases. Free
Radical Biology and Medicine, 31(5), 563-573.
54. Carey, H. V., Sills, N. S., & Gorham, D. A. (1999). Stress proteins in mammalian hibernation. American
Zoologist, 39(6), 825-835.
23
55. Ning, X. H., Xu, C. S., Song, Y. C., Xiao, Y., Hu, Y. J., Lupinetti, F. M., & Portman, M. A. (1998). Hypothermia
preserves function and signaling for mitochondrial biogenesis during subsequent ischemia. American Journal of
Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 43(3), H786.
Korać B., Nikolić M.M., Medenica Lj., Saičić Z.S., Petrović V.M. and Buzadžić B. (1997). Antioxidative
defence in the blood of patients with psoriasis. Jugoslov. Med. Biohem., 16, 137-142.
56. Patching, S. G., & Gardiner, R. H. E. (1999). Recent developments in selenium metabolism and chemical speciation: a
review. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 13(4), 193-214.
Saičić Z.S., Simović M.O., Korać B., Blagojević D., Buzadžić B., Spasić M.B. and Petrović V.M. (1997).
Activity of antioxidant defense enzymes and glutathione content in some tissues of the Belgrade (b/b)
laboratory rat. Comp. Biochem. Physiol., 117C, 173-179.
57. Abramić, M., Šimaga, Š., Osmak, M., Čičin-Šain, L., Vukelić, B., Vlahoviček, K., & Dolovčak, L. (2004). Highly
reactive cysteine residues are part of the substrate binding site of mammalian dipeptidyl peptidases III. The
International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 36(3), 434-446.
58. Maletic, S. D., Dragicevic-Djokovic, L. M., Ivanovic, Z., & Milenkovic, P. (2000). Energy status of red blood cells
in the anemic Belgrade laboratory rat. Haema,3, 36-41.
Korać B., Buzadžić B., Saičić Z.S., Radojičić R. and Petrović V.M. (1998). Effect of selenium-enriched yeast
pretreatment on the antioxidative defense in the skin of rats exposed to heat shock. J. Environ. Pathol.
Toxicol. Oncol., 17, 305-311.
59. Gromer, S., Schirmer, R. H., & Becker, K. (1999). News and views on thioredoxin reductases. Redox Report, 4(5),
221-228.
60. Ogra, Y., Kobayashi, R., Ishiwata, K., & Suzuki, K. T. (2008). Comparison of distribution and metabolism
between tellurium and selenium in rats. Journal of Inorganic Biochemistry, 102(7), 1507-1513.
61. Zong-yan, T., Yi-na, Z., Xiu-lan, L., & Wei-han, Y. (2003). Effect of oxidative stress on expression of thioredoxin
reductase in myiocardia in rats. Chinese Journal of Endemiology, 22 (5), 392-393.
62. Al-Saleh, I. (2000). Selenium status in Saudi Arabia. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 14(3),
154-160.
Blagojević D., Buzadžić B., Korać B., Saičić Z.S., Radojičić R., Spasić M.B. and Petrović V.M. (1998).
Seasonal changes in the antioxidative defense in ground squirrels (Citellus citellus): Possible role of GSHPx. J. Environm. Pathol. Toxicol. Oncol., 17, 241-250.
63. Avci, E., Bulut, S., Bircan, F. S., Ozluk, A., & Cevher, S. C. (2014). Effect of Hibernation on Oxidative and
Antioxidant Events under Laboratory Conditions in Anatolian Ground Squirrel, Spermophilus xanthoprymnus
(Bennett, 1835) (Mammalia: Sciuridae) from Central Anatolia. Pakistan Journal of Zoology, 46(1), 177-183.
64. Orr, A. L., Lohse, L. A., Drew, K. L., & Hermes-Lima, M. (2009). Physiological oxidative stress after arousal
from hibernation in Arctic ground squirrel.Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular &
Integrative Physiology, 153(2), 213-221.
65. Dave, K. R., Prado, R., Raval, A. P., Drew, K. L., & Perez-Pinzon, M. A. (2006). The arctic ground squirrel brain
is resistant to injury from cardiac arrest during euthermia. Stroke, 37(5), 1261-1265.
66. Ramos-Vasconcelos, G. R., Cardoso, L. A., & Hermes-Lima, M. (2005). Seasonal modulation of free radical
metabolism in estivating land snails Helix aspersa. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology
& Pharmacology, 140(2), 165-174.
24
67. Hermes-Lima, M., Ramos-Vasconcelos, G. R., Cardoso, L. A., Orr, A. L., Rivera, P. M., & Drew, K. L. (2004).
Animal adaptability to oxidative stress: gastropod estivation and mammalian hibernation. In Life in the Cold:
Evolution, Mechanisms, Adaptation, and Application (Twelfth International Hibernation Symposium), 585-593.
68. Belló-Klein, A., Morgan-Martins, M. I., Barp, J., Llesuy, S., Bello, A. A., & Singal, P. K. (2000). Circaannual
changes in antioxidants and oxidative stress in the heart and liver in rats. Comparative Biochemistry and
Physiology Part C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology, 126(2), 203-208.
Saičić Z., Pajović S.B., Korać B., Spasić M., Martinović J.B., and Petrović V. (1998). Glutathionedependent antioxidant enzyme activities and glutathione content in the rat brain at different stages of
estrous cycle. Physiol. Res., 47, 61-66.
69. Sultana, S., Verma, K., & Khan, R. (2012). Nephroprotective efficacy of chrysin against cisplatin‐induced toxicity
via attenuation of oxidative stress. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 64(6), 872-881.
70. Diaz-Flores, M., Baiza-Gutman, L. A., Pedron, N. N., & Hicks, J. J. (1999). Uterine glutathione reductase activity:
modulation by estrogens and progesterone. Life Sciences, 65(23), 2481-2488.
Buzadžić B., Blagojević D., Korać B., Saičić Z.S., Spasić M.B. and Petrović V.M. (1998). Seasonal changes in
the activity of antioxidative defense in the kidneys of the euthermic ground squirrel (Citellus citellus). J.
Environ. Pathol. Toxicol. Oncol., 17, 271-276.
71. Ramos-Vasconcelos, G. R., Cardoso, L. A., & Hermes-Lima, M. (2005). Seasonal modulation of free radical
metabolism in estivating land snails Helix aspersa. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology
& Pharmacology, 140(2), 165-174.
72. Martín, V., María Sainz, R., Carlos Mayo, J., Antolín, I., Herrera, F., & Rodríguez, C. (2003). Daily rhythm of
gene expression in rat superoxide dismutases. Endocrine Research, 29(1), 83-95.
73. Hermes-Lima, M. A. R. C. E. L. O., Ramos-Vasconcelos, G. R., Cardoso, L. A., Orr, A. L., Rivera, P. M., &
Drew, K. L. (2004). Animal adaptability to oxidative stress: gastropod estivation and mammalian hibernation.
In Life in the Cold: Evolution, Mechanisms, Adaptation, and Application (Twelfth International Hibernation
Symposium), 585-593.
Buzadžić B., Korać B. and Petrović V.M. (1999). The effect of adaptation to cold and re-adaptation to
room temperature on the level of glutathione in rat tissues. J. Therm. Biol., 24, 373-377.
74. Venditti, P., Di Stefano, L., & Di Meo, S. (2010). Oxidative stress in cold-induced hyperthyroid state. The Journal
of Experimental Biology, 213(17), 2899-2911.
75. Seven, I., Seven, P. T., & Yılmaz, S. (2009). Responses of broilers under cold conditioning (15ºC) to dietary
triiodothyronine and iodine combined to antioxidants (selenium and vitamin C). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15(4),
499-504.
76. Hong, J. H., Kim, K. J., Suzuki, K., & Lee, I. S. (2008). Effect of cold acclimation on antioxidant status in cold
acclimated skaters. Journal of Physiological Anthropology, 27(5), 255-262.
77. Yuksel, S., Dilek, A., & Ozfer, Y. (2008). Antioxidative and metabolic responses to extended cold exposure in
rats. Acta Biologica Hungarica, 59(1), 57-66.
78. Ergonul, Z., Erdem, A., Balkanci, Z. D., & Kilinc, K. (2007). Vitamin E protects against lipid peroxidation due to
cold-SO2 coexposure in mouse lung. Inhalation Toxicology, 19(2), 161-168.
79. Yüksel, Ş., & Asma, D. (2006). Effects of extended cold exposure on antioxidant defense system of rat
hypothalamic–pituitary–adrenal axis. Journal of Thermal Biology, 31(4), 313-317.
25
80. Venditti, P., Rosa, R. D., Portero-Otin, M., Pamplona, R., & Meo, S. D. (2004). Cold-induced hyperthyroidism
produces oxidative damage in rat tissues and increases susceptibility to oxidants. The International Journal of
Biochemistry & Cell Biology, 36(7), 1319-1331.
81. Selman, C., Grune, T., Stolzing, A., Jakstadt, M., McLaren, J. S., & Speakman, J. R. (2002). The consequences of
acute cold exposure on protein oxidation and proteasome activity in short-tailed field voles, Microtus
agrestis. Free Radical Biology and Medicine, 33(2), 259-265.
82. McLaren, J. S., Himanka, M. J., & Speakman, J. R. (2000). Effect of long-term cold exposure on antioxidant
enzyme activities in a small mammal. Free Radical Biology and Medicine, 28(8), 1279-1285.
Korać B. and Buzadžić B. (2000). Oxidative stress and antioxidative protection in skin. Jugoslov. Med.
Biohem., 19, 363-379.
83. Čolak, E., Majkić-Singh, N., Stanković, S., Srecković-Dimitrijević, V., Đorđević, P.B., Lalić, K. and Lalić, N.
(2005). Parameters of antioxidative defense in type 2 diabetic patients with cardiovascular complications. Ann.
Med., 37, 613-620.
Korać B. and Buzadžić B. (2001). Doxorubicin toxicity to the skin: Possibility of protection with
antioxidants enriched yeast. J. Dermatol. Sci., 25, 45-52.
84. Werncke, W., Latka, I., Sassning, S., Dietzek, B., Darvin, M. E., Meinke, M. C., ... & Lademann, J. (2011). Twocolor Raman spectroscopy for the simultaneous detection of chemotherapeutics and antioxidative status of human
skin. Laser Physics Letters, 8(12), 895.
85. Kovacic, P., & Somanathan, R. (2010). Dermal toxicity and environmental contamination: electron transfer,
reactive oxygen species, oxidative stress, cell signaling, and protection by antioxidants. In Reviews of
environmental contamination and toxicology. Springer New York, 119-138.
86. Hibino, S., Hamada, U., Takahashi, H., Watanabe, M., Nozato, N., & Yonei, Y. (2010). Effects of dried brewer’s
yeast on skin and QOL: a single-blind placebo-controlled clinical study of 8-week treatment. Anti-Aging
Medicine, 7(4), 18-25.
87. Henarejos, P. S., Martínez, S. R., Zafra, G. R. M., Romero, J. L. A., & Montoya, A. N. (2009). Intertrigo-like
eruption caused by pegylated liposomal doxorubicin (PLD). Clinical and Translational Oncology, 11(7), 486-487.
88. Hackbarth, M., Haas, N., Fotopoulou, C., Lichtenegger, W., & Sehouli, J. (2008). Chemotherapy-induced
dermatological toxicity: frequencies and impact on quality of life in women’s cancers. Results of a prospective
study. Supportive Care in Cancer, 16(3), 267-273.
89. Oesch, F., Fabian, E., Oesch-Bartlomowicz, B., Werner, C., & Landsiedel, R. (2007). Drug-metabolizing enzymes
in the skin of man, rat, and pig. Drug Metabolism Reviews, 39(4), 659-698.
90. Costa, W. F., & Nepomuceno, J. C. (2006). Protective effects of a mixture of antioxidant vitamins and minerals on
the genotoxicity of doxorubicin in somatic cells of Drosophila melanogaster. Environmental and Molecular
Mutagenesis, 47(1), 18-24.
91. Akbas, H. S., Timur, M., & Ozben, T. (2006). Concurrent use of antioxidants in cancer therapy: an update. Expert
Review of Clinical Immunology, 2(6), 931-939.
92. Juan, & Zhang Meng Xi. (2004). Study of fibrinolytic activity in patients with coronary heart disease. Clinical
Research, 21 (3), 272-274.
93. Sha-yi, J., Pei-ran, M.A., Li-jun, C., Qin, H., Yu, D., Hung, S.Y., & Hai-hong, W. (2004). Effects of sodium
selenite on the cytotoxicity of daunorubicin in vitro. Journal of Clinical Research, 21(3), 267-268.
94. Fadıllıoğlu, E., & Erdoğan, H. (2003). Effects of erdosteine treatment against doxorubicin-induced toxicity
through erythrocyte and plasma oxidant/antioxidant status in rats. Pharmacological Research, 47(4), 317-322.
26
95. Remlinger, K. A. (2003). Cutaneous reactions to chemotherapy drugs: the art of consultation. Archives of
Dermatology, 139(1), 77-81.
96. Fadillioglu, E., Erdogan, H., Iraz, M., & Yagmurca, M. (2003). Effects of caffeic acid phenethyl ester against
doxorubicin‐induced neuronal oxidant injury.Neuroscience Research Communications, 33(2), 132-138.
97. Wojtczak, A. N. N. A. (2003). Selenium as an anticancerogenic agent. Acta Poloniae Pharmaceutica, 60(3), 215218.
98. Fadillioğlu, E., Erdoğan, H., Sögüt, S., & Irfan, K. (2003). The effects of caffeic acid phenethyl ester on DNAturnover rates and nitric oxide level in doxorubicin-induced myocardial injury. Turkiye Klinikleri Journal of
Medical Sciences, 23(5), 366-370.
Korać B. and Buzadžić B. (2001). Glutathione S-transferase activity in the rat skin in relation to melanin.
Chem.-Biol. Interact., 133, 304-307.
99. Žikić, R. V., & Saičić, Z. S. (2004). Development of the research of antioxidant defense system in Serbia. Acta
Biologica Iugoslavica-Serija C: Physiologica et Pharmacologica Acta, 40(1-3), 1-10.
100. Romeu, M., Mulero, M., Giralt, M., Folch, J., Nogues, M. R., Torres, A., ... & Mallol, J. (2002). Parameters related
to oxygen free radicals in erythrocytes, plasma and epidermis of the hairless rat. Life Sciences, 71(15), 1739-1749.
Korać B. and Buzadžić B. (2002). Selenium supplementation and GSH-Px activity in the IBAT and
erythrocytes of cold-adapted rats. Food Res. Int., 35, 221-224.
101. Yu, Y., Zhang, F., Lu, D., & Zhang, H. (2013). Selenium bioavailability from shrimps Penaeus vannamei Boone
and its effect on the metabolism of phospholipid and cholesterol ester. Journal of Functional Foods, 6, 186-195.
102. Yanxia, J., Junjie, X., Xiaojing, L., Nan, S., & Shijie, L. (2011, August). Change of overoxidation environment
and cytokine of high power microwave radiation rats. In Human Health and Biomedical Engineering (HHBE),
2011 International Conference on, 676-679.
103. Musik, I., Donica, H., Kiełczykowska, M., Hordyjewska, A., & Pasternak, K. (2011). Wpływ podawania
związków selenu o różnej strukturze na parametry oksydacyjne krwi szczurów. Bromatologia i Chemia
Toksykologiczna, 44(2), 212-216.
104. Demirbaş, İ., & Pirinçci, İ. (2010). Selenyumun glutatyon peroksidaz üzerine olan etkilerinin araştirilmasi. eJournal of New World Sciences Academy (NWSA), 5(1), 9-21.
Buzadžić B., Korać B., Lazić T. and Obradović D. Effect of supplementation with Cu and Zn on
antioxidant enzyme activity in the rat tissues. (2002). Food Res. Internat., 35, 217-220.
105. Dkhar, E. N., Dkhar, P. S., & Anal, J. M. H. (2014). Trace Elements Analysis in Drinking Water of Meghalaya by
Using Graphite Furnace-Atomic Absorption Spectroscopy and in relation to Environmental and Health
Issues. Journal of Chemistry, doi.org/10.1155/2014/975810.
106. Villela, P., Batista, Â. G., & Dessimoni-Pinto, N. A. V. (2013). Nutritional composition of Annona crassiflora pulp
and acceptability of bakery products prepared with its flour. Food Science and Technology (Campinas), 33(3),
417-423.
107. Sun, T., Long, R. J., Liu, Z. Y., Ding, W. R., & Zhang, Y. (2012). Aspects of lipid oxidation of meat from freerange broilers consuming a diet containing grasshoppers on alpine steppe of the Tibetan Plateau. Poultry
Science, 91(1), 224-231.
108. Ren, Z., Zhao, Z., Wang, Y., & Huang, K. (2011). Preparation of selenium/zinc-enriched probiotics and their effect
on blood selenium and zinc concentrations, antioxidant capacities, and intestinal microflora in canine. Biological
Trace Element Research, 141(1-3), 170-183.
27
109. Ma, W., Niu, H., Feng, J., Wang, Y., & Feng, J. (2011). Effects of zinc glycine chelate on oxidative stress,
contents of trace elements, and intestinal morphology in broilers. Biological Trace Element Research, 142(3), 546556.
110. Gheibi, N., Saboury, A. A., & Sarreshtehdari, M. (2011). Non-Essential Activation of Co 2 and Zn 2 on Mushroom
Tyrosinase: Kinetic and Structural Stability. Bulletin-Korean Chemical Society, 32(5), 1500-1506.
111. Strnadová, P., Svobodová, V., Pavlata, L., Mišurová, L., & Dvořák, R. (2011). Effect of inorganic and organic zinc
supplementation on coccidial infections in goat kids. Acta Veterinaria Brno, 80(2).
112. Atakisi, O., Atakisi, E., & Kart, A. (2009). Effects of Dietary Zinc and l-Arginine Supplementation on Total
Antioxidants Capacity, Lipid Peroxidation, Nitric Oxide, Egg Weight, and Blood Biochemical Values in Japanase
Quails. Biological Trace Element Research, 132(1-3), 136-143.
113. Jing, M. Y., Sun, J. Y., Zi, N. T., Sun, W., Qian, L. C., & Weng, X. Y. (2007). Effects of zinc on hepatic
antioxidant systems and the mRNA expression levels assayed by cDNA microarrays in rats. Annals of Nutrition
and Metabolism,51(4), 345-351.
114. Gholamhoseinian, A., Mohammadi, G. A., Nazary, M., Yeganeh, M., Zahmatkesh, H., & Torkzadeh, M. (2007).
The Relationship between Copper and Zinc Concentration and Free Radical Markers in Copper Industry Workers.
Journal of Kerman University of Medical Sciences, 14(3), 177-183.
115. Gholamhoseinian A., Mohammadi Gh., Nazary M., Yeganeh M., Zahmatkesh H., & Torkzadeh M. (2007). The
Relationship between Copper & Zinc Concentration and Free Radical Markers in Copper Industry Workers.
Journal of Kerman University of Medical Sciences, 14(3), 177-183.
116. Gheibi, N., Saboury, A. A., & Haghbeen, K. (2006). Substrate construes the copper and nickel ions impacts on the
mushroom tyrosinase activities. Bulletin-Korean Chemical Society, 27(5), 642.
117. Hui, L., Xiao-rong, W., Wei-mu, W., & Hua, S. (2005). Effects of long-term exposure of low level and Zn-EDTA
complex on zinc acculumation and antioxidant defense system in liver of Carassius auratus. Environmental
Science, 26(1), 173-176.
118. Zhongwang, W.U., Luqing, P., & Hongxia, Z. (2005). Effects of heavy metal ions on SOD activity of Litopenaeus
vannamei hepatopancreas, gill and blood. Chinese Journal of Applied Ecology, 16(10), 1962-1966.
119. Gatellier, P., Mercier, Y., & Renerre, M. (2004). Effect of diet finishing mode (pasture or mixed diet) on
antioxidant status of Charolais bovine meat. Meat Science, 67(3), 385-394.
120. Apines-Amar, M. J. S., Satoh, S., Caipang, C. M. A., Kiron, V., Watanabe, T., & Aoki, T. (2004). Amino acidchelate: a better source of Zn, Mn and Cu for rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture, 240(1), 345-358.
121. Manduzio, H., Monsinjon, T., Rocher, B., Leboulenger, F., & Galap, C. (2003). Characterization of an inducible
isoform of the Cu/Zn superoxide dismutase in the blue mussel Mytilus edulis. Aquatic Toxicology, 64(1), 73-83.
122. Ozcelik, D., Ozaras, R., Gurel, Z., Uzun, H., & Aydin, S. (2003). Copper-mediated oxidative stress in rat
liver. Biological Trace Element Research, 96(1-3), 209-215.
Korać B. and Buzadžić B. (2003). Antioxidative defence in the rat skin after the adaptation to cold. J. Therm.
Biol., 28, 245-249.
123. Lubkowska, A., Dołęgowska, B., & Szyguła, Z. (2012). Whole-body cryostimulation-potential beneficial treatment
for improving antioxidant capacity in healthy men-significance of the number of sessions. PloS one, 7(10), DOI:
10.1371/journal.pone.0046352.
Korać B. and Buzadžić B. (2003). Oxidative stress and antioxidative defence in the skin of rats with thermal
injury. Jugoslov. Med. Biochem., 22, 33-39.
28
124. Colak, E., Majkic-Singh, N., Stankovic, S., Sreckovic-Dimitrijevic, V., Djordjevic, P. B., Lalic, K., & Lalic, N. (2005).
Parameters of antioxidative defense in type 2 diabetic patients with cardiovascular complications. Annals of
Medicine,37(8), 613-620.
Buzadžić B., Korać A., Petrović V. and Korać B. (2004). Glutathione content, rate of apoptosis, and brown
adipose tissue mass in rats exposed to different ambient temperatures. J. Therm. Biol., 29, 503-507.
125. Liu, J., Yu, H., & Ning, X. (2006). Effect of quercetin on chronic enhancement of spatial learning and memory of
mice. Science in China Series C: Life Sciences, 49(6), 583-590.
126. Ningbao, H.Q. (2006). Chronic quercetin enhanced spatial learning and memory in mice. Chinese Science: C
Series, 36(4), 378-384.
Petrović V., Korać A., Buzadžić B. and Korać B. (2005). The effects of L-arginine and L-NAME
supplementation on redox-regulation and thermogenesis in interscapular brown adipose tissue. J. Exp. Biol.,
208, 4263-4271.
127. McKnight, J. R., Satterfield, M. C., Jobgen, W. S., Smith, S. B., Spencer, T. E., Meininger, C. J., ... & Wu, G.
(2010). Beneficial effects of L-arginine on reducing obesity: potential mechanisms and important implications for
human health. Amino Acids, 39(2), 349-357.
128. Knott, A. B., & Bossy‐Wetzel, E. (2010). Impact of nitric oxide on metabolism in health and age‐related
disease. Diabetes, Obesity and Metabolism, 12(s2), 126-133.
Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2006). Free radical equilibrium
in interscapular brown adipose tissue: relationship between metabolic profile and antioxidative defense.
Comp. Biochem. Physiol. C, 142, 60-65.
129. Ghosh, S., Wanders, D., Stone, K. P., Van, N. T., Cortez, C. C., & Gettys, T. W. (2014). A systems biology
analysis of the unique and overlapping transcriptional responses to caloric restriction and dietary methionine
restriction in rats. The FASEB Journal, doi: 10.1096/fj.14-249458.
130. Zhao, X., Zou, Y., Xu, H., Fan, L., Guo, H., Li, X. & Dong, M. (2012). Gastrodin protect primary cultured rat
hippocampal neurons against amyloid-beta peptide-induced neurotoxicity via ERK1/2-Nrf2 pathway. Brain
Research, 1482, 13-21.
131. Yon, J. M., Baek, I. J., Lee, B. J., Yun, Y. W., & Nam, S. Y. (2011). Dynamic expression of manganese
superoxide dismutase during mouse embryonic organogenesis. International Journal of Developmental
Biology, 55(3), 327-334.
Vasilijević A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać B. (2007). Beneficial effects of
L-arginine-nitric oxide-producing pathway in rats treated with alloxan. J. Physiol., 584, 921-933.
132. Fayh, A. P. T., Krause, M., Rodrigues-Krause, J., Ribeiro, J. L., Ribeiro, J. P., Friedman, R., ... & ReischakOliveira, A. (2013). Effects of L-arginine supplementation on blood flow, oxidative stress status and exercise
responses in young adults with uncomplicated type I diabetes. European Journal of Nutrition, 52(3), 975-983.
133. Monti, L. D., Casiraghi, M. C., Setola, E., Galluccio, E., Pagani, M. A., Quaglia, L., ... & Piatti, P. (2013). Larginine enriched biscuits improve endothelial function and glucose metabolism: a pilot study in healthy subjects
and a cross-over study in subjects with impaired glucose tolerance and metabolic syndrome. Metabolism, 62(2),
255-264.
134. Preetha, P. P., Girija Devi, V., & Rajamohan, T. (2013). Effects of coconut water on carbohydrate metabolism and
pancreatic pathology of alloxan induced diabetic rats. European Journal of Integrative Medicine, 5(3), 234-240.
29
135. Belkina, L. M., Smirnova, E. A., Terekhina, O. L., Kruglov, S. V., & Boichuk, E. S. (2013). Role of nitric oxide in
the pathogenesis of alloxan diabetes. Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 154(5), 602-605.
136. Quintana-Lopez, L., Blandino-Rosano, M., Perez-Arana, G., Cebada-Aleu, A., Lechuga-Sancho, A., AguilarDiosdado, M., & Segundo, C. (2013). Nitric Oxide Is a Mediator of Antiproliferative Effects Induced by
Proinflammatory Cytokines on Pancreatic Beta Cells. Mediators of Inflammation, doi.org/10.1155/2013/905175.
137. Escudero, A., Petzold, G., Moreno, J., Gonzalez, M., Junod, J., Aguayo, C., ... & Escudero, C. (2013).
Supplementation with apple enriched with L‐arginine may improve metabolic control and survival rate in
alloxan‐induced diabetic rats. Biofactors, 39(5), 564-574.
138. Lyapina, L. A., Myasoedov, N. F., Grigor’eva, M. E., Shubina, T. A., & Andreeva, L. A. (2013). The modern
concept of the regulatory role of peptides of the glyproline family in the correction of hemostasis system function
during development of diabetes mellitus. Biology Bulletin, 40(4), 386-393.
139. del Carmen Ortiz, M., Lores-Arnaiz, S., Borghese, M. F. A., Balonga, S., Lavagna, A., Filipuzzi, A. L., ... &
Bustamante, J. (2013). Mitochondrial Dysfunction in Brain Cortex Mitochondria of STZ-Diabetic Rats: Effect of lArginine. Neurochemical Research, 38(12), 2570-2580.
140. Salil, G., Nevin, K. G., & Rajamohan, T. (2013). Coconut kernel-derived proteins enhance hypolipidemic and
antioxidant activity in alloxan-induced diabetic rats. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 64(3),
327-332.
141. Lyapina, L. A., Myasoedov, N. F., Grigor'eva, M. E., Shubina, T. A., & Andreeva, L. A. (2013). Sovremennaya
kontseptsiya regulyatornoi roli peptidov gliprolinovogo ryada V korrektsii funktsii sistemy gemostaza pri razvitii
sakharnogo diabeta. Izvestiya RAN. Seriya biologicheskaya, 4, 453-462.
142. Salil, G., Nevin, K. G., & Rajamohan, T. (2012). Effect of dietary coconut kernel protein on the liver and pancreas
of alloxan-induced diabetic rats: comparison with l-arginine and glibenclamide. Mediterranean Journal of
Nutrition and Metabolism, 5(2), 127-133.
143. Ghule, A. E., Jadhav, S. S., & Bodhankar, S. L. (2012). Effect of ethanolic extract of seeds of Linum usitatissimum
(Linn.) in hyperglycaemia associated ROS production in PBMNCs and pancreatic tissue of alloxan induced
diabetic rats. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 2(5), 405-410.
144. Salil, G., Nithya, R., Nevin, K. G., & Rajamohan, T. (2012). Dietary coconut kernel protein beneficially modulates
NFκB and RAGE expression in streptozotocin induced diabetes in rats. Journal of Food Science and Technology,
1-7.
145. Ramprasath, T., Hamenth Kumar, P., Syed Mohamed Puhari, S., Senthil Murugan, P., Vasudevan, V., & Selvam,
G. S. (2012). l-Arginine ameliorates cardiac left ventricular oxidative stress by upregulating eNOS and Nrf2 target
genes in alloxan-induced hyperglycemic rats. Biochemical and Biophysical Research Communications, 428(3),
389-394.
146. Salil, G., Nevin, K. G., & Rajamohan, T. (2012). Arginine‐rich coconut kernel diet influences nitric oxide synthase
activity in alloxandiabetic rats. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92(9), 1903-1908.
147. Chen, G., Feng, L., Kuang, S., Liu, Y., Jiang, J., Hu, K., ... & Zhou, X. (2012). Effect of dietary arginine on
growth, intestinal enzyme activities and gene expression in muscle, hepatopancreas and intestine of juvenile Jian
carp (Cyprinus carpio var. Jian). British Journal of Nutrition, 108(02), 195-207.
148. Monti, L. D., Setola, E., Lucotti, P. C. G., Marrocco‐Trischitta, M. M., Comola, M., Galluccio, E., ... & Piatti, P.
M. (2012). Effect of a long‐term oral l‐arginine supplementation on glucose metabolism: a randomized,
double‐blind, placebo‐controlled trial. Diabetes, Obesity and Metabolism, 14(10), 893-900.
149. Koizumi, N. (2012). Production of hydrogen sulfide and its protective role in the pancreatic B-cell. Folia
Pharmacologica Japonica, 139(1), 13-16.
30
150. Cemaluk, E. A., & Ezeanyika, L. U. S. (2012). Effect of L-arginine on selected markers of metabolic syndrome
related to oxidative stress, glucose metabolism and nitric oxide synthesis in female Wistar albino rats.
International Research Journal of Biochemistry and Bioinformatics, 2(8), 186-192.
151. Lyapina, L. A., Obergan, T. Y., & Pastorova, V. E. (2011). Regulatory role of heparin compounds with low
molecular ligands of blood in plasma and thromocyte hemostasis. Biology Bulletin, 38(2), 165-175.
152. Salil, G., Nevin, K. G., & Rajamohan, T. (2011). Arginine rich coconut kernel protein modulates diabetes in
alloxan treated rats. Chemico-Biological Interactions, 189(1), 107-111.
153. Niclauss, N., Bosco, D., Morel, P., Giovannoni, L., Berney, T., & Parnaud, G. (2011). Rapamycin impairs
proliferation of transplanted islet β cells. Transplantation, 91(7), 714-722.
154. Krause, M. S., McClenaghan, N. H., Flatt, P. R., de Bittencourt, P. I. H., Murphy, C., & Newsholme, P. (2011). Larginine is essential for pancreatic β-cell functional integrity, metabolism and defense from inflammatory
challenge.Journal of Endocrinology, 211(1), 87-97.
155. Lyapina, L. A., Obergan, T. Y., & Pastorova, V. E. (2011). Regulyatornaya rol'soedinenii geparina s
nizkomolekulyarnymi ligandami krovi v plazmennom i trombotsitarnom gemostaze. Izvestiya RAN. Seriya
biologicheskaya, 2, 208-219.
156. Ul'yanov, A. M., Obergan, T. Y., Shubina, T. A., Pastorova, V. E., & Lyapina, L. A. (2010). Issledovanie
protektiruyushchego deistviya kompleksa arginina s geparinom pri eksperimental'nom razvitii insulinzavisimogo
diabeta. Izvestiya RAN. Seriya biologicheskaya, 1, 109-114.
157. Newsholme, P., Homem De Bittencourt, P., O'Hagan, C., De Vito, G., Murphy, C., & Krause, M. (2010). Exercise
and possible molecular mechanisms of protection from vascular disease and diabetes: the central role of ROS and
nitric oxide. Clinical Science, 118, 341-349.
158. Ul’yanov, A. M., Obergan, T. Y., Shubina, T. A., Pastorova, V. E., & Lyapina, L. A. (2010). The protective effect
of the arginine-heparin complex under simulation of insulin-dependent diabetes. Biology Bulletin, 37(1), 93-97.
159. Brasse‐Lagnel, C., Lavoinne, A., & Husson, A. (2009). Control of mammalian gene expression by amino acids,
especially glutamine. FEBS Journal, 276(7), 1826-1844.
160. Chan, J., Min, D., Liqin, J., Fu, L., Xi, F.Z., Yu & tubes. (2009). Protective effects of L-arginine on testicular
injury in diabetic rats. Chinese Journal of Diabetes, 12, 950-954.
161. Parnaud, G., Hammar, E., Ribaux, P., Donath, M. Y., Berney, T., & Halban, P. A. (2009). Signaling pathways
implicated in the stimulation of β-cell proliferation by extracellular matrix. Molecular Endocrinology, 23(8), 12641271.
162. Umathe, S. N., Kochar, N. I., Jain, N. S., & Dixit, P. V. (2009). Gastrointestinal dysfunction in diabetic rats relates
with a decline in tissue l-arginine content and consequent low levels of nitric oxide. Nitric Oxide, 20(2), 129-133.
163. Chirino‐Galindo, G., Baiza‐Gutman, L. A., Barrera‐Escorcia, E., & Palomar‐Morales, M. (2009). Polyamines
protect rat embryo in vitro from high glucose‐induced developmental delay and dysmorphogenesis. Birth Defects
Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology, 86(1), 58-64.
164. Lyapina, L. A., Obergan, T. Y., & Pastorova, V. E. (2009). Anticoagulant effects of a complex of high molecular
weight heparin and arginine. Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 147(3), 328-330.
165. Akcali, A., Pence, S., Kurtul, N., Bosnak, M., & Neyal, M. (2009). Effect of glutathione on brain nitric oxide
levels in an experimental epilepsy mouse model. Neural Regen Res, 4, 704-749.
Vasilijević A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A., Mićunović K. and Korać B. (2007). The
effects of cold acclimation and nitric oxide on antioxidative enzymes in rat pancreas. Comp. Biochem.
Physiol. C, 145, 641-647.
31
166. Sayapina, I.Y., & Ogorodnikova, T.L. (2013). Protective properties of molluskam against the testicular disfunction
in rats induced by adaptation to low temperatures. Научный журнал КубГАУ, №89(05), 1-13.
167. Szalai, G., Pap, M., & Janda, T. (2009). Light-induced frost tolerance differs in winter and spring wheat
plants. Journal of Plant Physiology, 166(16), 1826-1831.
168. da Silva Krause, M., & de Bittencourt, P. I. H. (2008). Type 1 diabetes: can exercise impair the autoimmune
event? The L‐arginine/glutamine coupling hypothesis. Cell Biochemistry and Function, 26(4), 406-433.
169. de Bittencourt Jr, P.I.H., & Newsholme, P. (2011). A Novel L-Arginine/L-Glutamine Coupling Hypothesis:
Implications for Type 1 Diabetes. Type 1 Diabetes - Complications, Pathogenesis, and Alternative Treatments,
Chapter 13, 241- 284.
Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2007). Adaptive changes in
interscapular brown adipose tissue during reacclimation after cold: the role of redox regulation. J.
Therm. Biol., 32, 261-269.
170. Włostowski, T., Bonda, E., & Krasowska, A. (2008). Effect of cold on lipid peroxidation in the brown adipose
tissue and liver of rats. Journal of Thermal Biology, 33(3), 180-184.
171. Giarola, M., Guella, G., Mariotto, G., Monti, F., Rossi, B., Sanson, A., & Sbarbati, A. (2008). Vibrational and
structural investigations on adipose tissues. Philosophical Magazine, 88(33-35), 3953-3959.
Cimbaljević B., Vasilijević A., Cimbaljević S., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać
B. (2007). Interrelationship of antioxidative status, lipid peroxidation, and lipid profile in insulindependent and non-insulin-dependent diabetic patients. Can. J. Physiol. Pharmacol., 85, 997-1003.
172. Chunxi, L., Jiancong, L., Runmin, G., Ning, S., Jianqiang, F., & Birth, Z. (2013). Hydrogen sulfide protects
against high glucose-induced oxidative stress injury by modulating JNK pathway in H9c2 cardiac cells. Chinese
Journal of Arteriosclerosis, 21(1), R363, 1-5.
173. Kamhieh-Milz, J., Bal, G., Sterzer, V., Kamhieh-Milz, S., Arbach, O., & Salama, A. (2012). Reduced antioxidant
capacities in platelets from patients with autoimmune thrombocytopenia purpura (ITP). Platelets, 23(3), 184-194.
174. Moemen, L. A., Shoier, A. T., & Ali, E. T. (2012). Oxidative Stress And Apoptosis In Relation To The
Progression Of Diabetic Retinopathy In Diabetics. Journal of Applied Sciences Research, 8(5), 2713-2724.
175. Gyawali, P., Richards, R. S., & Uba Nwose, E. (2012). Erythrocyte morphology in metabolic syndrome. Expert
Review of Hematology, 5(5), 523-531Ulas, M., & Cay, M. (2011). 17β-Estradiol and vitamin E modulates
oxidative stress-induced kidney toxicity in diabetic ovariectomized rat. Biological Trace Element Research, 144(13), 821-831.
176. Sakhi, A. K., & Berg, T. J. (2011). Reduced glutathione concentrations are not decreased in red blood cells of
patients with long term type 1-diabetes. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 71(2), 108111.
177. Lima, V. B. D. S., Sampaio, F. D. A., Bezerra, D. L. C., Moita Neto, J. M., & Marreiro, D. D. N. (2011).
Parameters of glycemic control and their relationship with zinc concentrations in blood and with superoxide
dismutase enzyme activity in type 2 diabetes patients. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia &
Metabologia, 55(9), 701-707.
178. van de Weijer, T., Schrauwen-Hinderling, V. B., & Schrauwen, P. (2011). Lipotoxicity in type 2 diabetic
cardiomyopathy. Cardiovascular Research, 92(1), 10-18.
179. Webb, C. B., & Falkowski, L. (2009). Oxidative stress and innate immunity in feline patients with diabetes
mellitus: the role of nutrition. Journal of Feline Medicine and Surgery, 11(4), 271-276.
32
180. Ashour, O. M., Khalifa, M. M., Abdelrahman, A. M., & Geddawy, A. I. (2008). Amelioration of aortic
biochemical alterations of streptozotocin-induced diabetes in rats by vitamin e, melatonin and allopurinol. ElMinia Med., Bull., 19(1), 238-254.
Petrović V., Korać A., Buzadžić B., Vasilijević A., Janković A., Mićunović K. and Korać B. (2008). Nitric
oxide regulates mitochondrial re-modeling in interscapular brown adipose tissue: ultrastructural and
morphometric-stereologic studies. J. Microsc., 232, 542-548.
181. Vaughan, R. A., Mermier, C. M., Bisoffi, M., Trujillo, K. A., & Conn, C. A. (2013). Dietary stimulators of the
PGC-1 superfamily and mitochondrial biosynthesis in skeletal muscle. A mini-review. Journal of Physiology and
Biochemistry, 1-14.
182. Bi’e Tan, X. L., Yin, Y., Wu, Z., Liu, C., Tekwe, C. D., & Wu, G. (2012). Regulatory roles for L-arginine in
reducing white adipose tissue. Frontiers in bioscience: a journal and virtual library, 17, 2237.
183. Sai, Y., Zou, Z., Peng, K., & Dong, Z. (2012). The Parkinson's disease-related genes act in mitochondrial
homeostasis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 36(9), 2034-2043.
184. McKnight, J. R., Satterfield, M. C., Jobgen, W. S., Smith, S. B., Spencer, T. E., Meininger, C. J., ... & Wu, G.
(2010). Beneficial effects of L-arginine on reducing obesity: potential mechanisms and important implications for
human health. Amino Acids, 39(2), 349-357.
185. Venditti, P., Di Stefano, L., & Di Meo, S. (2010). Oxidative stress in cold-induced hyperthyroid state. The Journal
of Experimental Biology, 213(17), 2899-2911.
186. Gholamhoseinian A., Mohammadi Gh., Nazary M., Yeganeh M., Zahmatkesh H., & Torkzadeh M. (2007). The
Relationship between Copper & Zinc Concentration and Free Radical Markers in Copper Industry Workers.
Journal of Kerman University of Medical Sciences, 14(3), 177-183.
Korać A., Buzadžić B., Petrović V., Vasilijević A., Janković A., Micunovic, K. and Korać B. (2008). The
role of nitric oxide in remodeling of capillary network in rat interscapular brown adipose tissue after
long-term cold acclimation. Histol. Histopathol., 23, 441-450.
187. Bagchi, M., Kim, L. A., Boucher, J., Walshe, T. E., Kahn, C. R., & D'Amore, P. A. (2013). Vascular endothelial
growth factor is important for brown adipose tissue development and maintenance. The FASEB Journal, 27(8),
3257-3271.
Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A., Mićunović K. and Korać B. (2008).
Antioxidative defence alterations in skeletal muscle during prolonged acclimation to cold: role of Larginine/NO-producing pathway. J. Exp. Biol., 211, 114-120.
188. Kitagaki, H., & Takagi, H. (2014). Mitochondrial metabolism and stress response of yeast: applications in
fermentation technologies. Journal of Bioscience and Bioengineering, 117(4), 383-393.
189. Nishimura, A., Kawahara, N., & Takagi, H. (2013). The flavoprotein Tah18-dependent NO synthesis confers hightemperature stress tolerance on yeast cells. Biochemical and Biophysical Research Communications, 430(1), 137143.
190. Barillaro, C., Liperoti, R., Martone, A. M., Onder, G., & Landi, F. (2013). The new metabolic treatments for
sarcopenia. Aging Clinical and Experimental Research, 25(2), 119-127.
191. Sayapina, I.Y., & Ogorodnikova, T.L. (2013). Protective properties of molluskam against the testicular disfunction
in rats induced by adaptation to low temperatures. Научный журнал КубГАУ, №89(05), 1-13.
33
192. Kotidis, E., Papavramidis, T., Ioannidis, K., Koliakos, G., Lazou, T., Cheva, A., ... & Papavramidis, S. (2012). Can
Chronic Intra-Abdominal Hypertension Cause Oxidative Stress to the Abdominal Wall Muscles? An Experimental
Study. Journal of Surgical Research, 176(1), 102-107.
193. El-Razek, F. H. A., & Sadeek, E. A. (2011). Dietary Supplementation with Watermelon (Citrullus Ianatus) Juice
Enhances Arginine Availability and Modifies Hyperglycemia, Hyperlipidemia and Oxidative Stress in Diabetic
Rats. Australian Journal of Basic & Applied Sciences, 5(6), 1284-1295.
194. Rashid, A., Khan, U. A., & Ayub, M. (2011). Effect of ascorbic acid on fatigue of skeletal muscle fibres in long
term cold exposed sprague dawley rats. J Ayub Med Coll Abbottabad, 23(2), 55-58.
195. McKnight, J. R., Satterfield, M. C., Jobgen, W. S., Smith, S. B., Spencer, T. E., Meininger, C. J., ... & Wu, G.
(2010). Beneficial effects of L-arginine on reducing obesity: potential mechanisms and important implications for
human health. Amino Acids, 39(2), 349-357.
196. Ma, X., Lin, Y., Jiang, Z., Zheng, C., Zhou, G., Yu, D., ... & Chen, F. (2010). Dietary arginine supplementation
enhances antioxidative capacity and improves meat quality of finishing pigs. Amino Acids, 38(1), 95-102.
197. Pérez-Guisado, J., & Jakeman, P.M. (2010). Citrulline malate enhances athletic anaerobic performance and
relieves muscle soreness. J Strength Cond Res., 24(5), 1215-1222.
198. Pérez-Guisado, J., & Jakeman, P. M. (2010). Citrulline malate enhances athletic anaerobic performance and
relieves muscle soreness. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(5), 1215-1222.
199. Nishimura, A., Kotani, T., Sasano, Y., & Takagi, H. (2010). An antioxidative mechanism mediated by the yeast
N‐acetyltransferase Mpr1: oxidative stress‐induced arginine synthesis and its physiological role. FEMS Yeast
Research,10(6), 687-698.
200. Szalai, G., Pap, M., & Janda, T. (2009). Light-induced frost tolerance differs in winter and spring wheat
plants. Journal of Plant Physiology, 166(16), 1826-1831.
Korać A., Buzadžić B., Petrović V., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2008). Leptin
immunoexpression and innervation in rat interscapular brown adipose tissue of cold-acclimated rats: the
effects of L-arginine and L-NAME. Folia Histochem. Cytobiol., 46, 103-107.
201. Zhang, Q., Ye, H., Miao, Q., Zhang, Z., Wang, Y., Zhu, X., ... & Li, Y. (2013). Differences in the metabolic status
of healthy adults with and without active brown adipose tissue. Wiener Klinische Wochenschrift, 125(21-22), 687695.
202. Sayapina, I.Y., & Ogorodnikova, T.L. (2013). Protective properties of molluskam against the testicular disfunction
in rats indused by adaptation to low temperatures. Научный журнал КубГАУ, №89(05), 1-13.
203. Jun, F., Wu, Z., Liang, L., Kaibo, H.E. (2011). Relationship between the expression of ileal Na+/bile acid
transporter (IBAT) and hyperlipidemia. Journal of Luzhou Medical College, 34(6), 640-643.
Janković A., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Vasilijević A. and Korać B. (2009) Antioxidative defense
organization in retroperitoneal white adipose tissue during acclimation to cold-The involvement of Larginine/NO pathway. J. Therm. Biol., 34: 358-365.
204. Zhang, Z. W., Lv, Z. H., Li, J. L., Li, S., Xu, S. W., & Wang, X. L. (2011). Effects of cold stress on nitric oxide in
duodenum of chicks. Poultry Science, 90(7), 1555-1561.
Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2009) L-arginine
supplementation induces glutathione synthesis in interscapular brown adipose tissue through activation of
glutamate-cysteine ligase expression: The role of nitric oxide. Chem. Biol. Interact., 182: 204-212.
34
205. Yang, F., Chen, P., He, W., Gu, N., Zhang, X., Fang, K., ... & Tong, J. (2010). Bubble microreactors triggered by
an alternating magnetic field as diagnostic and therapeutic delivery devices. Small, 6(12), 1300-1305.
Petrović V., Buzadžić B., Korać A., Vasilijević A., Janković A. and Korać B. (2010). NO modulates the
molecular basis of rat interscapular brown adipose tissue thermogenesis. Comp. Biochem. Physiol. C, 152:
147-159.
206. Smorlesi, A., Frontini, A., Giordano, A., & Cinti, S. (2012). The adipose organ: white‐brown adipocyte plasticity
and metabolic inflammation. Obesity Reviews, 13(S2), 83-96.
207. Satterfield, M. C., Dunlap, K. A., Keisler, D. H., Bazer, F. W., & Wu, G. (2012). Arginine nutrition and fetal
brown adipose tissue development in diet-induced obese sheep. Amino Acids, 43(4), 1593-1603.
208. Whittle, A. J., & Vidal-Puig, A. (2012). NPs—heart hormones that regulate brown fat?. The Journal of Clinical
Investigation, 122(3), 804-807.
209. Wu, Z., Satterfield, M. C., Bazer, F. W., & Wu, G. (2012). Regulation of brown adipose tissue development and
white fat reduction by l-arginine. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 15(6), 529-538.
210. Birger, Y., & Izraeli, S. (2012). DYRK1A in Down syndrome: an oncogene or tumor suppressor?. The Journal of
Clinical Investigation, 122(3), 807-810.
211. Astapova, O., & Left, T. (2012). Adiponectin and PPAR'y: cooperative and inter-dependent actions of two key
regulators of metabolism. Adiponectin, Chapter Six, 90, 143-162.
212. Junjie, Y., Zhiqiang, L., Haibin, W., Jianfeng, L., & Chen, Y. (2011). Cold stimulation induced cardiac brown
adipose tissue stem cells to grow. Chinese Circulation Journal, 26 (5), 382-385.
Petrović V., Buzadžić B., Korać A. and Korać B. (2010). Antioxidative defense and mitochondrial
thermogenic response in brown adipose tissue. Genes Nutr., 5: 225-235.
213. Mailloux, R. J., Adjeitey, C. N. K., Xuan, J. Y., & Harper, M. E. (2012). Crucial yet divergent roles of
mitochondrial redox state in skeletal muscle vs. brown adipose tissue energetics. The FASEB Journal, 26(1), 363375.
214. McKnight, J. R., Satterfield, M. C., Jobgen, W. S., Smith, S. B., Spencer, T. E., Meininger, C. J., ... & Wu, G.
(2010). Beneficial effects of L-arginine on reducing obesity: potential mechanisms and important implications for
human health. Amino Acids, 39(2), 349-357.
Vasilijević A., Vojčić Lj., Dinulović I., Buzadžić B., Korać A., Petrović V., Janković A. and Korać B. (2010).
Expression pattern of thermogenesis-related factors in interscapular brown adipose tissue of alloxan-treated
rats: Beneficial effect of L-arginine. Nitric Oxide, 23: 42-50.
215. Padilla, J., Jenkins, N. T., Thorne, P. K., Lansford, K. A., Fleming, N. J., Bayless, D. S., ... & Laughlin, M. H.
(2014). Differential regulation of adipose tissue and vascular inflammatory gene expression by chronic systemic
inhibition of NOS in lean and obese rats. Physiological Reports, 2(2), DOI: 10.1002/phy2.225.
216. Escudero, A., Petzold, G., Moreno, J., Gonzalez, M., Junod, J., Aguayo, C., ... & Escudero, C. (2013).
Supplementation with apple enriched with L‐arginine may improve metabolic control and survival rate in
alloxan‐induced diabetic rats. Biofactors, 39(5), 564-574.
217. Chen, X., Feng, Y., Yang, W. J., Shu, G., Jiang, Q. Y., & Wang, X. Q. (2013). Effects of Dietary
Thiazolidinedione Supplementation on Growth Performance, Intramuscular Fat and Related Genes mRNA
Abundance in the Longissimus Dorsi Muscle of Finishing Pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
(AJAS), 26(7), 1012-1020.
35
218. Clemmensen, C., Madsen, A. N., Smajilovic, S., Holst, B., & Bräuner-Osborne, H. (2012). L-Arginine improves
multiple physiological parameters in mice exposed to diet-induced metabolic disturbances. Amino Acids, 43(3),
1265-1275.
219. Hernandez, A., Martinez de Mena, R., Martin, E., & Obregon, M. (2011). Differences in the response of UCP1
mRNA to hormonal stimulation between rat and mouse primary cultures of brown adipocytes. Cellular Physiology
and Biochemistry, 28(5), 969-980.
Vučetić M., Otašević V., Korać A., Stančić A., Janković A., Markelić M., Golić I., Veličković K., Buzadžić B.
and Korać B. (2011) Interscapular brown adipose tissue metabolic reprogramming during cold acclimation:
Interplay of HIF-1α and AMPKα. Biochim. Biophys. Acta, 1810:1252-1261.
220. Bijland, S., Mancini, S. J., & Salt, I. P. (2013). Role of AMP-activated protein kinase in adipose tissue metabolism
and inflammation. Clinical Science, 124(8), 491-507.
221. Wesołowski, R., Mila-Kierzenkowska, C., Woźniak, A., Boraczyński, T., & Sutkowy, P. (2013). Body
Composition Analysis in Regular Winter Swimmers and People Who do Not Use this Form of Recreation. Medical
and Biological Sciences, 27(4), 47-52.
Markelić M., Veličković K., Golić I., Otašević V., Stančić A., Janković A., Vučetić M., Buzadžić B., Korać
B. and Korać A. (2011) Endothelial cell apoptosis in brown adipose tissue of rats induced by
hyperinsulinaemia: the possible role of TNF-α. Eur. J. Histochem., 55: 187-193.
222. Birerdinc, A., Jarrar, M., Stotish, T., Randhawa, M., & Baranova, A. (2013). Manipulating molecular switches in
brown adipocytes and their precursors: A therapeutic potential. Progress in Lipid Research, 52(1), 51-61.
223. Jiang, Y., Pagadala, J., Miller, D., & Steinle, J.J. (2013). Reduced insulin receptor signaling in retinal Müller cells
cultured in high glucose. Molecular Vision, 19, 804-811.
224. Tao, T.J. (2013). Hyperinsulinemia and Atherosclerosis Research Status and Progress. Chinese Journal of
Arteriosclerosis, 21(1), 79-83.
225. Pellicciari, C. (2013). Histochemistry as an irreplaceable approach for investigating functional cytology and
histology. European Journal of Histochemistry, 57(4), doi:10.4081/ejh.2013.e41.
226. Pellicciari, C. (2012). On the future contents of a small journal of histochemistry. European Journal of
Histochemistry, 56(4), doi:10.4081/ejh.2012.e51.
227. Pellicciari, C., & Malatesta, M. (2011). Identifying pathological biomarkers: histochemistry still ranks high in the
omics era. European Journal of Histochemistry, 55(4), doi:10.4081/ejh.2011.e42.
Otašević V., Korać A., Buzadžić B., Stančić A., Janković A. and Korać B. (2011). Nitric oxide and
thermogenesis - challenge in molecular cell physiology. Frontiers Biosci., 3: 1180-1195.
228. Dai, Z., Wu, Z., Yang, Y., Wang, J., Satterfield, M. C., Meininger, C. J., ... & Wu, G. (2013). Nitric oxide and
energy metabolism in mammals. BioFactors, 39(4), 383-391.
229. Bandini, A., Orlandi, S., Manfredi, C., Evangelisti, A., Barrella, M., Bevilacqua, M., & Bocchi, L. (2013). Effect
of local blood flow in thermal regulation in diabetic patient. Microvascular Research, 88, 42-47.
Jankovic A, Korac A, Buzadzic B, Otasevic V, Stancic A, Vucetic M, Markelic M, Velickovic K, Golic I,
Korać B. (2013) Endocrine and Metabolic Signaling in Retroperitoneal White Adipose Tissue Remodeling
during Cold Acclimation. J. Obes., http://dx.doi.org/10.1155/2013/937572.
230. Dominguez-Avila, N., Ruiz-Castañeda, G., González-Ramírez, J., Fernandez-Jaramillo, N., Escoto, J., SánchezMuñoz, F., & Sánchez, F. (2013). Over, and Underexpression of Endothelin 1 and TGF-Beta Family Ligands and
36
Receptors
in
Lung
Tissue
of
Broilers
with
Pulmonary
Hypertension. BioMed
Research
International, doi.org/10.1155/2013/190382.
Velickovic K, Markelic M, Golic I, Otasevic V, Stancic A, Jankovic A, Vucetic М, Buzadzic B, Korac B,
Korac A. (2013). Long-term dietary L-arginine supplementation increases endothelial nitric oxide synthase
and vasoactive intestinal peptide immunoexpression in rat small intestine. Eur. J. Nutr., doi:10.1007/s00394013-0585-8.
231. Wang, Y., & Kasper, L. H. (2013). The role of microbiome in central nervous system disorders. Brain, Behavior,
and Immunity. doi.org/10.1016/j.bbi.2013.12.015.
Otašević V., Korać A., Vučetić M., Macanović B., Garalejić E., Ivanović-Burmazović I., Filipović MR.,
Buzadžić B., Stančić A., Janković A., Veličković K., Golić I., Markelić M. i Korać B. (2013). Is Manganese (II)
Pentaazamacrocyclic Superoxide Dismutase Mimic Beneficial for Human Sperm Mitochondria Function and
Motility? Antioxid. Redox Signal., 18: 170-178.
232. Batinic-Haberle, I., Tovmasyan, A., & Spasojevic, I. (2013). The complex mechanistic aspects of redox-active
compounds, commonly regarded as SOD mimics. BioInorganic Reaction Mechanisms, 9(1-4), 35-58.
233. Haber, A., Ali, A.A.Y., Aviram, M., & Gross, Z. (2013). Allosteric inhibitors of HMG-CoA reductase, the key
enzyme involved in cholesterol biosynthesis. Chemical Communications, 49(93), 10917-10919.
Velickovic K, Cvoro A, Srdic B, Stokic E, Markelic M, Golic I, Otasevic V, Stancic A, Jankovic A, Vucetic М,
Buzadzic B, Korac B, Korac A. (2014). Expression and Subcellular Localization of Estrogen Receptors α and
β in Human Fetal Brown Adipose Tissue. J. Clin. Endocrinol. Metab., 99, 151-159.
234. Lizcano, F., & Guzmán, G. (2014). Estrogen Deficiency and the Origin of Obesity during Menopause. BioMed
Research International, doi.org/10.1155/2014/757461.
235. Petrosino, J. M., DiSilvestro, D., & Ziouzenkova, O. (2014). Aldehyde Dehydrogenase 1A1: Friend or Foe to
Female Metabolism? Nutrients, 6(3), 950-973.
Ukupan broj citata (bez autocitata i kocitata) je 235.
6. Prikaz radova
Naučno-istraživački rad dr Bata Koraća, najopštije, obuhvata ispitivanje molekulske osnove
redoks-mehanizama u regulaciji ćelijskih i fizioloških procesa. Značenje termina oksidativni stres
korenito je redefinisano poslednjih godina. Umesto pojma koji obuhvata pogubni disbalans reaktivnih
vrsta koji dovodi do strukturnih oštećenja ćelija i patološke izmene ćelijskih procesa, danas se govori
o redoks-regulaciji i homeostazi slobodnih radikala, koja obuhvata oksidante i reduktante,
antioksidativnu odbranu (AD), kao i redoks–senzitivne molekule, posebno transkripcione faktore.
Napredak u ovoj oblasti biomedicinskih nauka u svetu praćen je promenama, kako u istraživačkom
prilazu, tako i definisanju uloge reaktivnih vrsta u biološkim sistemima, posebno kiseonika (ROS) i
azota (RNS).
Ovom razvoju modernog koncepta i shvatanja molekulskih osnova redoks–regulacije
doprineo je i dr Bato Korać svojim celokupnim naučnim radom. Kandidat se bavio ispitivanjem
37
mehanizama delovanja slobodnih radikala u različitim sistemima, u fiziološkim i patološkim stanjima,
na životinjskim modelima i u studijama na ljudima. Na početku svog naučnog rada kandidat se bavio
ispitivanjem tkivne specifičnosti antioksidativne odbrane tokom aklimacije organizma na nisku
temperaturu u mrkom masnom tkivu, (BAT) (1, 4, 6, 7, 12, 28-30, 47, 58, 59, 100, 106), belom
masnom tkivu (102, 107, 110), mišićima (11, 106), koži (9, 26, 27, 39, 41, 44, 53, 54) i pankreasu
(10). Ispitivana je uloga reaktivnih vrsta - azot oksida (NO), superoksid anjon radikala (O2˙-) i ugljen
monoksida (CO) u procesima koji prate remodeliranje tkiva, kao što su promene intenziteta
oksidativnog
metabolizma,
lipolitičke
aktivnosti,
simpatičke
inervacije,
angiogeneze,
mitohondriogeneze i dekuplovanja. Navedeni radovi kandidata jasno pokazaju da se fiziološki značaj
antioksidativne odbrane tkiva može sagledati tek u sklopu novo-uspostavljene telesne homeostaze, te
da postoji jasna veza antioksidativne odbrane tkiva sa njegovim metaboličkim i funkcijskim profilom.
Rezultati kandidata ukazuju i na ulogu NO u remodeliranju BAT, kao i na neophodnost prisustva
ovog molekula u ispoljavanju adekvatnog odgovora na nisku temperaturu i hiperplaziju tkiva. Naime,
pokazano je da NO stimuliše proliferaciju mrkih adipocita i angiogenezu u stimulisanom BAT (1, 6,
7, 8, 12, 28, 29, 30, 47). Isti rezultati ukazuju i da je NO snažan faktor indukcije mitohondriogeneze,
povećanja udela kristi u mitohondrijama, intenziviranja metaboličke aktivnosti mitohondrija, sinteze
dekuplujućeg proteina 1 (UCP1) i noradrenalinske transmisije (6, 12). U jednom delu svojih
istraživanja (9, 26, 41), kandidat se bavi istraživanjem kože, koja je neprestano izložena oksidativnom
pritisku. Navedeni radovi kandidata pokazuju da se antioksidativna odbrana može modulisati oralnom
i lokalnom suplementacijom antioksidanata, te da se na taj način može ostvariti adekvatna zaštita. Dr
Korać se, takođe, bavi ispitivanjem mogućnosti modulacije antioksidativne odbrane organizma od
zračenja (60, 69, 136), hemoterapije (26, 147), toplotnog šoka i termalne povrede (41, 137),
hibernaciji (37, 40, 42) i posebno, ispitivanjem redoks-procesa u animalnm modelu shizofrenije (91,
94) i kod ljudi obolelih od shizofrenije (148), epilepsije (63, 67), psorijaze (39, 44) i hiperplazije
endometrijuma (3).
Posebno plodna oblast istraživanja dr Koraća jeste ispitivanje mehanizama redoks–regulacije
u pacijenata sa insulin-zavisnim (tip 1) i insulin-nezavisnim dijabetesom (tip 2), kao i na životinjskom
modelu dijabetesa indukovanog aloksanom. Kod ljudi sa insulin-nezavisnim dijabetesom pokazana je
direktna zavisnost intenziteta lipidne peroksidacije od hiperlipidemičnog statusa (46, 101), a uočene
su i promene u vezi sa izmenjenim antioksidativnim statusom pacijenata kao posledicom navedenog
patološkog stanja. U životinjskom modelu aloksanom indukovanog dijabetesa, izučavana je uloga NO
u redoks-regulaciji β-ćelija pankreasa, modulacijom produkcije NO izazvane L-argininom i L-NAME.
Pomenuto istraživanje ukazalo je na stimulatorni efekat NO u transkripciono-regulisanoj restituciji
strukture i funkcije pankreasa u dijabetesu (8, 99, 105). U ovom modelu pokazano je i da davanje Larginina povećava broja insulin-imunopozitivnih β-ćelija pankreasa, povećava ekspresiju i jedarnu
38
translokaciju glavnog regulatora ekspresije insulina i markera neogeneze β ćelija - PDX-1, kao i
jedarnog markera proliferišućih ćelija - PCNA, što se konačno reflektuje povećanjem serumske
koncentracije insulina. Takođe je pokazano da tretman L-argininom menja ekspresioni profil izoformi
azot oksid sintaza (NOS) u pankreasu u fiziološkim uslovima i u dijabetesu (8, 10,). Pojačana
ekspresija neuronalne izoforme ovog enzima (nNOS) kod životinja sa indukovanim dijabetesom i
tretiranih L-argininom, ukazuje na to da L-arginin, posredstvom nNOS, modulira sekreciju insulina i
regeneraciju β-ćelija.
Skorašnji istraživački rad kandidata dr Bata Koraća nastavak je prethodnih istraživanja koja
se odnose na molekularne mehanizama redoks-regulacije i njihovu ulogu u patogenezi i progresiji
nekih patoloških stanja. Tako se kandidat bavi izučavanjem veze izmenjenog redoks-stanja i razvoja
bubrežne insuficijencije i hipertenzije kod osoba sa dijabetesom (50). U grupi pacijenata sa
dijabetesom i hipertenzijom, sa ili bez asocirane renalne insuficijencije, praćena je aktivnost Cu,Znsuperoksid dismutaze (SOD1) eritrocita. Rezultati ukazuju da narušena homeostaza O2˙- korelira sa
razvojem komplikacija u dijabetesu, odnosno, sa pojavom bubrežne insuficijencije i/ili hipertenzije.
Iako su u krvi obe grupe hipertenzivnih pacijenata ustanovljeni viši nivoi glukoze i HbA1c u odnosu
na zdrave osobe, aktivnost SOD1 veća je u grupi dijabetičnih pacijenata sa koegzistirajućom
hipertenzijom i renalnom insuficijencijom, ali ne kod hipertenzivnih dijabetičara bez nefropatije. Ovi
rezultati nedvosmisleno pokazuju da povećan oksidativni pritisak jeste jedan od faktora koji doprinosi
razvoju nefropatija kod bolesnika sa dijabetesom.
Značaj istraživanja dr Bata Koraća dobio je potvrdu preglednim radom (52) u kojem je na
sveobuhvatan način predstavljena uloga NO i arginina u terapiji dijabetesa. Detalјno su opisani svi
aspekti redoks-regulacije posredovane NO i njemu srodnim reaktivnim vrstama u modulaciji
metabolizma u dijabetesu, energetske homeostaze, delovanju na transkripcione faktore uklјučene u
regeneraciju β-ćelija, regulaciju sinteze i sekrecije insulina, insulinske rezistencije, gojaznosti i
redukcije gojaznosti, kao i remodeliranja belog i mrkog masnog tkiva u dijabetesu.
Istraživanja BAT obuhvatila su ispitivanje mehanizama kompleksnih molekulskih i
strukturnih promena koji su podržani reprogamiranjem energetskog metabolizma. Poseban značaj
ovih rezultata je u pojašnjenju specifične uloge redoks-procesa, posebno NO u regulaciji fiziološkog
odgovora tkiva (13, 14, 15, 16, 17, 32, 33, 34). Efekti na transkripcionom nivou, ostvareni
specifičnom aktivacijom transkripcionog faktora HIF-1α usklađeni su sa metaboličkom regulacijom i
reprogamiranjem intermedijernog metabolizma preko AMPK. Specifična, redoks-zavisna regulacija
glikolize i oksidativne fosforilacije, metabolizma šećera i masti, u funkciji je održanja strukturnog i
funkcijskog integriteta tkiva, proliferacije i diferencijacije mrkih adipocita, mitohondriogeneze,
angiogeneze i ukupne energetske homeostaze (16).
39
Radovi kandidata detaljno opisuju mehanizme odgovorne za regulaciju proliferativnog
kapaciteta i ćelijske smrti mrkih adipocita, tj. regulacije hiperplazije i atrofije BAT (48). Uloga
insulina u ovim procesima, posredovana indukcijom TNF-α, bacila je novo svetlo na ovu oblast,
ističući višestrani značaj insulina. Na životinjskom modelu hiperinsulinemije ispitan je uticaj insulina
na remodeliranje mrkog masnog tkiva i značaj za termogenu funkciju (34). Uočeno je da
hiperinsulinemija izaziva atrofiju tkiva, usled apoptoze mrkih adipocita i endotelskih ćelija, te da su
ove promene direktno izazvane oslobađanjem gvožđa u procesu hemolitičke eritrofagocitoze,
peroksidativnim oštećivanjem mitohondrija i nagomilavanjem lipofuscina u mrkim adipocitima. Kao
kompenzatorni mehanizam pokušaja oporavka ćelija iz programa ćelijske smrti, uočeno je
remodeliranje mitohondrija, kako njihovog broja, tako i oblika i lokalizacije. Budući da je
hiperinsulinemija povezana sa insulinskom rezistencijom, metaboličkim sindromom i dijabetesom,
ovi rezultati značajno doprinose razumevanju patoloških mehanizama pomenutih sindroma i srodnih
metaboličkih poremećaja ljudi, jer ukazuju na potencijalne terapeutske mete i nove pristupe lečenju
metaboličkih obolјenja, prevashodno gojaznosti i dijabetesa, baziranih na prevenciji (per)oksidativnih
oštećenja mitohondrija i nagomilavanja lipofuscina (30).
Kandidat dr Bato Koraća bavio se i ulogom NO u modulaciji aktivnosti ubikvitinproteazomalnog sistema (49). Pokazano je da intenzivna metabolička aktivnost BAT, praćena
strukturnim remodelovanjem tkiva, korelira sa aktivnošću ubikvitin-proteazomalnog sistema. Takođe
je pokazano da NO moduliše taj odgovor, uticajem na ubikvitin-proteazomalni sistem, kako u
termogeno-neaktivnom, tako i u termogeno-aktivnom tkivu. Takođe je pokazano da suplementacija
arginina indukuje ovaj efekat upravo posredstvom NO, što dodatno potvrđuje nalaz da je on
suprimiran kada se koristi neselektivni inhibitor azot oksid sintaze, L-NAME. Ubikvitinproteozomalni sistem i lizozomalni autofagni put su dva glavna načina za unutarćelijsku razgradnju
proteina
sa
izmenjenom
konformacijom,
oksidativnim
oštećenjem
ili
nekom
drugom
modifikovacijom. Ovaj nalaz posebno je važan u metabolički aktivnom BAT, kod kojeg se uočava
višestruko povećanje stope oksidativnog metabolizma, proliferacije i intenzivna sinteza proteina.
Održavanje homeostaze tkiva, strukturnog integriteta ćelija i organela mrkih adipocita i endotelskih
ćelija, mora biti praćeno ravnotežom između degradacije i sinteze proteina. Potpuno odsustvo
promena na nivou ekspresije ubikvitina tokom izlaganja hladnoći (metabolički aktivno tkivo), sa
izrazitim gašenjem ekspresije i u neaktivnom i aktivnom tkivu kada su životinje suplementirane
argininom ukazuje na nove mehanizme održavanja unutarćelijskog balansa proteina, u kojima važnu
ulogu ima NO.
Jedna od centralnih tema sadašnjih istraživanja dr Koraća jesu mitohondrije, kao centralna
meta delovanja farmakološki aktivnih supstanci (18). Istraživanja pokazuju da mitohondrije imaju
ulogu u kardioprotekciji indukovanoj primenom dva tipa anestetika, inhalacionih (sevofluran) i
40
intravenskih (propofol) kod pacijenata koji su podvrgnuti operaciji usled aortne stenoze. Pokazana je
razlika u putevima delovanja dva tipa anestetika, pri čemu se naglašava da sevofluran ostvaruje
direktan uticaj na sintezu АТР, dok propofol reguliše integritet mitohondrijske membrane i produkciju
ROS. Ovi rezultati mogu doprineti bolјem razumevanju mehanizama delovanja anestetika i njihovom
adekvatnom odabiru pri hiruškim zahvatima kod kardiovaskularnih obolјenja.
U modelu fetalnog razvoja BAT kod ljudi, kandidat je, radeći na tkivima fetusa starosti 15,
17, 20 i 23 nedelјe, ispitivao ulogu estrogenih receptora (ERα i ERβ) u opredelјivanju, proliferaciji i
diferencijaciji stem ćelija (22). Pored ultrastrukturnog i imunohistohemijskog karakterisanja ćelijskih
linija u programu diferenciranja, izučavani su transkripcioni master regulatori uklјučeni u
diferencijaciju, proliferaciju, mitohondriogenezu i termogenezu: PPARγ, PCNA, PGC-1α i UCP1 na
nivou RNK i proteinske ekspresije, kao i njihova kolokalizacija. Rezultati pokazuju da estrogeni
imaju važnu ulogu u fetalnom razvoju ovog tkiva i to prevashodno preko ERα, ali i da su mitohondrije
cilјne organele estrogena u njihovom ne-genomskom efektu. Rezultati su od važnosti za objašnjenje
uloge endokrinih disruptora u etiologiji metaboličkog sindroma, sa cilјem sprečavanja preteranog
izlaganja fetusa visokim koncentracijama estrogena iz sredine.
Poseban segment istraživanja kandidata predstavlja ispitivanje molekulskih osnova regulacije
energetskog metabolizma tokom aklimacije i u hibernaciji evropske tekunice, Spermophilus citellus, sa
posebnim akcentom na njihovu redoks-zavisnost (23, 186). U ovoj opsežnoj studiji dr Korać opisuje
važnost transkripcionih faktora HIF-1, PPAR i PGC-1α, kao i energetskog senzora AMPK u koordinaciji
reprogramiranja energetskog metabolizma u tkivima/organima: BAT, skeletnim mišićima, specifičnim
depoima belog masnog tkiva (WAT): subkutanom i visceralnim (retroperitoneumskom i epididimskom),
kao i u jetri. Pokazana je jasna korelacija energetskog metabolizma i promena AD u tkivima. Rezultati
pokazuju da hibernacija indukuje proteinsku ekspresiju enzima AD u BAT i mišićima, ali da ne ostvaruje
gotovo nikakav uticaj na ove enzime u jetri. S druge strane, specifični depoi WAT imaju karakteristične
ekspresione profile enzima AD u hibernaciji. Centalni zaključak koji proizilazi iz ove studije jeste da su
promene komponenti AD tkivno-specifične, spregnute sa energetskim metabolizmom i usmerene, kako
ka obezbeđivanju uslova u tkivima za funkcionisanje na temperaturi blizu zamrzavanja, tako i ka
prekondicioniranju tkiva za buđenje iz hibernacije.
Takođe, dr Bato Korać usmerava svoja istraživanja ka redoks-zavisnim metaboličkim
promena u belom masnom tkivu (31). Pokazano je da je adiponektin važan regulator u metaboličkim
adaptacijama i da zajedno sa rezistinom uravnotežuje metabolički odgovor u tkivu. Pokazano je da
AMPKα integriše metaboličke i endokrine aspekte tkiva (51). Na to se nadovezuju i objavljeni
rezultati koji se odnose na metaboličku kontrolu u mišićima. Istaknuta je primarna uloga PPARγ i
PGC-1α u kontroli metaboličkog reprogamiranja, odgovornog za očuvanje strukturnog integriteta
mišića (21).
41
Od posebnog je značaja studija u kojoj dr Korać ispituje molekulske, redoks-zavisne
mehanizme povezane sa metaboličkim sindromom i gojaznošću ljudi (36). Analizirane su biopsije
visceralnog i potkožnog masnog tkiva abdominalne regije normalno uhranjenih žena i žena sa
prokomerenom telesnom masom ili gojaznošću. Pokazano je da se dva depoa masnog tkiva normalno
uhranjenih, metabolički zdravih ispitanica karakterišu specifičnim redoks-stanjem, pri čemu se
visceralno masno tkivo odlikuje većim nivoom glutationa (GSH) i enzima uklјučenih u njegov
metabolizam. Ovakav redoks status visceralnog depoa dovodi se u vezu sa intenzivnijom
metaboličkom aktivnošću, posebno metaboličkim obrtom triacil-glicerola ovog depoa belog masnog
tkiva u poređenju sa potkožnim. Dalјe se navodi da se u gojaznosti smanjuje nivo GSH u oba depoa
kod gojaznih, metabolički zdravih osoba i diskutuje, da ovakva promena redoks-statusa može
predstavlјati kritičan događaj u razvoju gojaznosti i njenih komplikacija. Ističe se da povećanje
ekspresije NADPH oksidaze i smanjenje ekspresije MnSOD u visceralnom masnom tkivu metabolički
gojaznih ispitanica, nezavisno od stepena uhranjenosti, pomera redoks-ravnotežu ka pro-oksidativnom
stanju, što ukazuje na disfunkciju mitohondrija i peroksizoma u ovom depou. Nalaz koji dovodi u
neposrednu vezu gojznost i metabolički sindrom sa povećanjem nivoa lipidnih peroksida u belom
masnom tkivu, snažna je potpora pretpostavci da ova pato-fiziološka stanja prati izmenjena redoks
ravnoteža.
Deo istraživanja se odnosi i na ispitivanje utica NO na imunoekspresiju izoformi NOS, kao i
vazointestinalnog peptida (VIP) u tankom crevu pacova (20). Dugotrajna suplementacija L-arginina
povećava imunoekspresiju endotelske i inducibilne izoforme NOS i VIP, a smanjuje ekspresiju
nNOS. Takođe, rezulati su jasno istakli da je dominantna izoforma NOS u tankom crevu endotelska,
sa imunoekspresionim obrascem sličnim VIP. Topološka lokalizacija NO-produkujućih mesta u
tankom crevu (enterocite, lamina propria, submukozni krvni sudovi, submukozni i mienterični
pleksusi i muscularis mucosae), jasno pokazuje da NO u tankom crevu ispolјava svoje inherentno
biološko delovanje, lokalno (kao autokrini/parakrini medijator) i kao neurotransmiter.
Istraživanja dr Bata Koraća dala su značajan doprinos poznavanju redoks-mehanizama i u
reproduktivnoj biologiji, tj. jasno su ukazali na uklјučenost redoks-senzitivnih puteva u kontroli
kvaliteta - funkcionalnosti i fertilizacionog kapaciteta spematozoida (19, 24). Konkretno, dobijeni
rezultati jasno su pokazali, da pentaazamakrociklični mimetik superoksid dismutaze (SOD mimetik),
M40403, pobolјšava funkcijski status mitohondrija, kao i pokretlјivost spermatozoida i na taj način,
pozitivno utiče na fertilizacioni potencijal muških polnih ćelija. Rezultati su ukazali da se primena ove
klase mimetika može razmatrati kao obećavajuća farmakološka strategija za pobolјšanje
funkcionalnog statusa spermatozoida i to pre svega tokom asistirane oplodnje i u tretmanu infertilnih
stanja u čijoj osnovi je narušeno redoks-stanje spermatozoida. Šta više, pokazano je da M40403
povećava sadržaj NO u spermatozoidima, jasno ukazujući da ovaj redoks modulator može ostavarivati
42
pokazane efekte, upravo preko NO. Rezultati su takođe pokazali da mitohondrije nisu samo glavno
mesto produkcije reaktivnih vrsta kiseonika i azota, već da je njihova funkcija regulisana posredstvom
NO, što ima suštinski značaj u funkciji spermatozoida. Poseban doprinos ovih rezultata ogleda se u
mogućnosti korišćenja novih redoks-aktivnih supstanci u terapiji steriliteta. Značaj dobijenih rezultata
valorizovan je publikovanjem u najprestižnijem časopisu iz oblasti na koju se istraživanje odnosi (19),
kao i revijalnom radu u kojem su sumirani ukupni rezultati (24).
Ukupno gledano, naučni rad dr Bata Koraća dao je značajan doprinos upoznavanju redoksmehanizama u regulaciji ćelijskih i fizioloških procesa, kao i ulogu redoks-statusa u etiologiji,
progresiji i razrešenju brojnih patoloških stanja i bolesti.
7. Učešće u realizaciji naučnih projekata i angažovanje u rukovođenju naučnim radom
Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (0307) „Hormonski mehanizmi i
reorganizacija metabolizma u uslovima održavanja homeostaze, stresa i adaptacije - specifičnosti perioda
razvića” i potprojekta „Antioksidativni sistem, neuroendokrina regulacija i njihov odnos u uslovima
održavanja homeostaze i adaptacionim procesima (1991-1995);
Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (03E18) 0307 „Uloga slobodnoradikalske ravnoteže u uspostavljanju i održanju homeostaze” i podprojekta „Slobodno-radikalska
ravnoteža i antioksidativna odbrana u uslovima poremećene homeostaze i u regulaciji nekih fizioloških
procesa“ (1996-2000). U okviru ovog projekta kandidat je rukovodio projektnim zadatakom koji je
obuhvatao ispitivanja organizacije antioksidativne odbrane, njene regulacije i zaštite od oksidacionih
oštećenja u koži.
Projekat Srpske akademije nauka i umetnosti „Regulacija zaštite ćelija od oksidativnih oštećenja
u uslovima održavanja homeostaze i njenim poremećajima” (1996-2000)
Prtojekat Srpske akademije nauka i umetnosti, „Istraživanje odnosa između razvoja
degenerativnih oboljenja čoveka i deficitarnosti selena u životnoj sredini”.
Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (143050), „Neuroendokrina
kontrola enzimskih sistema i redoks regulacija u uslovima izmenjene homeostaze“ (2002-2005);
Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, „Fiziološki, morfološki i
molekulski mehanizmi termoregulacije u adaptivnim procesima izmenjene homeostaze“, (2006-2010).
Projekat Ministarstva prosvete i nauke (ON173054), kandidat je rukovodilac projekta „Belo ili/i
mrko: značaj masnog tkiva u održanju ukupne redoks zavisne metaboličke kontrole u fiziološkim
adaptacijama i metaboličkim poremećajima“ (2011 -)
Projekat Ministarstva prosvete i nauke „Uloga reaktivnih vrsta kiseonika i azota u reprodukciji:
moguća primena u lečenju humanog steriliteta“ (2011-).
COST akcija B35 (2007-2011): „Lipid Peroxidation Associated Disorders: LPO“ (koordinator i i
član upravnog odbora ispred Srbije).
43
COST akcija FA0602 (2007-2011): „Bioactive Food Components, Mitochondrial Function
and Health“, (koordinator i i član upravnog odbora ispred Srbije).
COST akcija BM0602 (2007-2011): „Adipose tissue: A key target for prevention of the
metabolic syndrome“.
COST akcija BM1005 - Gasotransmitters: from basic science to therapeutic applications
(ENOG: European Network on Gasotransmitters, 2011-2015),
COST akcija BM1203 - EU-ROS (2012-2016)
COST akcija CM1201 - Biomimetic radical chemistry (2012-2016).
Bilateralni projekat - Program of Scientific and Technological Cooperation between the Republic
of Serbia and the Kingdom of Spain (2010-2012): „Imaging cytometry in the evaluation of redox
homeostasis in human pathologies“
Bilateralni projekat
- Serbien-German programme (2012-2013), „The cross-reactivity of
manganese and iron superoxide dismutase mimics with reactive oxygen and nitrogen species as a basis
for development of pharmacological tools to treat diabetes and study sperm capacitation in male
infertility“.
Bilateralni projekat - Hubert Curien, Republika Srbije i Republika Francuska (2014-2015),
„Structural and functional studies of mitochondrial oxidative phosphorylation complexes“.
8. Mentorstvo
Doktorske disertacije (mentor):
1. Vesna Petrović. Uticaj L-arginina i L-NAME na enzime uključene u metabolizam azot oksida, ugljen monoksida i
superoksid anjon radikala, tokom hiperplazije mrkog masnog tkiva pacova izazvane hladnoćom. Biološki fakultet
Univerziteta u Beogradu, 2008, str. 1-122.
2. Ana Vasilijević. Uticaj L-Butionin-S,R-sulfoksimina, selektivnog inhibitora -glutamilcistein sintetaze, na
metabolizam glutationa, redoks homeostazu i antioksidativnu odbranu u tkivima pacova. Biološki fakultet
Univerziteta u Beogradu, 2008, str. 1-145.
Doktorske disertacije (mentor sa fakulteta):
3. Vesna Pešić. Uticaj anestetika propofola na ekspresiju neurotrofina i neuronalnu plastičnost tokom različitih faza
razvića pacova. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009, str. 1-132.
Doktorske disertacije (član komisije):
4. mr Miloš M. Filipović. Interakcije mimetika superoksid dismutaze sa azot monoksidom i peroksinitritom: in vitro
i ex vivo studija. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008, str. 1-146.
Magistarske teze (mentor):
5. Vesna Petrović. Uloga azot oksida u regulaciji antioksidativne odbrane i remodeliranju mrkog masnog tkiva
pacova izlaganih različitim temperaturama. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004, str. 1-113.
44
6. Branko Cimbaljević. Parametri antioksidativne odbrane u krvi pacijenata sa insulin zavisnim i insulin nezavisnim
diabetes melitus-om. Vojnomedicinska akademija, Beograd, 2005, str. 1-69.
7. Ana Vasilijević. Uloga azot oksida i simvastatina u redoks regulaciji pankreasa u eksperimenalnom dijabetesu
indukovanom aloksanom. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 1-122.
Magistarske teze (mentor sa fakulteta):
8. Dragana Janković. Antitumorski efekat nukleotidnih/nukleozidnih analoga na humane neuroblastome in vitro.
Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004, str. 1-99.
9. Nada Kraguljac. Ispitivanje prisustva aberantne (de novo) metilacije promotorskog regiona reparacionog gena za
O6-metilguanin-DNK metiltransferazu i tumor supresor gena p15INK4B u humanim akutnim leukemijama i
limfomima. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005, str. 1-115.
10. Bojana Tapušković. Proteomska i glikobiohemijska karakterizacija CA125 antigena humanog fetusa. Biološki
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 1-88.
11. Maja Kosanović. Ispitivanje molekulskih formi i mikroheterogenosti oligosaharidnog lanca specifičnog antigena
prostate u benignoj hiperplaziji i kanceru. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, str. 1-101.
Diplomski radovi (mentor):
12. Katarina Putica. Uloga simvastatina u eksperimentalnom dijabetesu indukovanim aloksanom. Hemijski fakultet
Univerziteta u Beogradu, 2007, str. 1-27.
13. Ivana Dinulović. Efekat azot monoksida na redoks regulaciju u mrkom masnom tkivu pacova sa
eksperimentalnim dijabetesom indukovanim aloksanom. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007, str. 1-49.
14. Ljubica Vojčić. Molekulske osnove narušene termogeneze u eksperimentalnom dijabetesu indukovanim
aloksanom. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008, str. 1-29.
Diplomski radovi (mentor sa fakulteta):
15. Svetlana G. Despotović. Koncentracija glutationa u nekim tkivima mrene (Barbus barbus). Biološki fakultet
Univerziteta u Beogradu, 2007, str. 1-36.
16. Vesna Tešić. Efekat starenja i kalorijske restrikcije na ekspresiju CYP46 i APOE proteina u hipokampusu
pacova. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007, str. 1-34.
17. Vedrana Paunović. Detekcija i kvantifikacija genomske nestabilnosti u krupnoćelijskim karcinomima pluća
DNK profilisanjem. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007, str. 1-52.
18. Jelena Vjetrović. Analiza hromozomske nestabilnosti u senzitivnoj i rezistentnoj ćelijskoj liniji nesitnoćelijskog
kancera pluća. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007, str. 1-46.
19. Jelena Kostić. Promena ekspresije gena za ciklin B i E u HTB140 ćelijama melanoma posle tretmana agensima
koji oštećuju DNK molekul. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007, str. 1-31.
--------------------------------------Doktorske disertacije (mentor):
45
20. Aleksandra Janković. Redoks zavisne molekulske osnove remodeliranja belog masnog tkiva u animalnim
modelima aklimacije i dijabetesa i gojaznosti kod ljudi. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Biološki
fakultet, 2010. str. 1-142.
21. Milica M. Vučetić. Molekulski mehanizmi metaboličke regulacije u hibernaciji i tokom aklimacije na hladnoću
kod tekunice (Spermophilus citellus). Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, 2014. str. 1191.
Doktorske disertacije (mentor sa fakulteta):
22. Lela Korićanac. Efekat hemoterapeutika fotemustina i dakarbazina i visoko jonizujućeg zračenja na modulaciju
ćelijskih funkcija humanog melanoma in vitro. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet,
2008. стр. 1-111.
23. Maja Kosanović. Fibronektin kao molekulski marker kancera prostate čoveka: ekspresija, mikroheterogenost i
biosignalna svojstva. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, 2010. str. 1-106.
24. Slavica S. Borković-Mitić. Antioksidacioni zaštitni sistem kao biomarker oksidacionog stresa u tkivima nekih
vrsta slatkovodnih školjki na različitim lokalitetima reke Save. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu,
Biološki fakultet, 2011. str. 1-220.
25. Tijana B. Radovanović. Molekularno fiziološka karakterizacija biomarkera u različitim tkivima mrene i njenom
crevnom parazitu Pomphorhynchus laevis iz Dunava. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Biološki
fakultet, 2011. str. 1-191.
26. Kosara Smiljanić. Uticaj starenja i dugotrajne dijetalne restrikcije na metabolizam holesterola u prednjem mozgu
pacova. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, 2012. 1-148.
Doktorske disertacije (član komisije):
27. Aleksandra Stefanović. Povezanost gojaznosti, oksidativnog stresa i lipidnih i nelipidnih faktora rizika za razvoj
kardiovaskularnih bolesti u tipu 2 dijabetes melitusa. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski
fakultet, 2011. str. 1-154.
28. Milica Markelić. Molekulski mehanizmi strukturnog remodeliranja mrkog masnog tkiva indukovanog
insulinom. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, 2012. 1-123.
29. Ksenija Veličković. Transkripciona regulacija razvoja i hiperplazije mrkog masnog tkiva. Doktorska disertacija,
Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, 2012. 1-107.
Diplomski radovi (mentor):
30. Milica Vučetić. Uticaj azot monoksida na oksidativnu fosforilaciju u mitohondrijama mrkog masnog tkiva
pacova. Diplomski rad, Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, 2010. str. 1-47.
31. Nebojša Bogdanović. Efekat L-arginina i mimetika superoksid dismutaze na redoks status kože u dijabetesu.
Diplomski rad, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, 2013. str. 1-43.
Diplomski radovi (mentor sa fakulteta):
32. Nikola Tatalović. Promene nivoa antioksidativnih enzima u limfocitima kod pacijenata sa depresijom. Diplomski
rad, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, 2014. str. 1-47.
46
Master radovi (mentor sa fakulteta):
33. Hristina Obradović. Uticaj agenasa modifikovanih azot monoksidom, GIT-27NO i sakvinavir-NO, na rast
ćelijske linije humane promijelocitne leukemije HL-60 i ćelija osoba obolelih od akutne mijeloidne leukemije.
Master rad, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, 2012. str. 1-60.
Završni radovi (mentor):
34. Nevena Zelenović. Molekulska osnova metaboličkog remodeliranja skeletnih mišića tokom aklimacije na
hladnoću: uloga glutationa. Završni rad, Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, 2011. str. 1-36.
9. Učešće u nastavi
Od 1998. godine do danas dr Bato Korać je angažovan za izvođenje nastave na predmetu
Biohemija II (sada Biohemija metabolizma). Od 2004. godine do danas dr Bato Korać učestvuje u
realizaciji nastave na predmetima Opšta i sistemska fiziologija (sada Fiziologija) na Katedri za uporednu
fiziologiju i ekofiziologiju, u okviru redovne nastave na osnovnim akademskim studijama.
Na master studijama kolega Korać drži nastavu na predmetu Osnovi patofiziologije, a na
doktorskim studijama na predmetima, Oksidativni stres i redoks regulacija i Molekularni mehanizmi
patofizioloških procesa.
Za dosadašnji nastavni rad, u redovnim studentskim anketama kandidat je dobio najviše ocene.
Dr Bato Korać je za predmet „Fiziologija“ priredio multimedijalni sadržaj „Fiziologija za
studente biohemije“.
Takođe, kandidat je uključen u eduktivne programe za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih
škola.
10. Članstvo u udruženjima
Dr Bato Korać je član sledećih naučnih društava:
Srpsko udruženje za upotrebu životinja u istraživanju i obrazovanju (kandidat je i predsednik
Etičkog komiteta Udruženja)
Društva za ishranu Srbije
Društva za neuronauke Srbije
Society for Free Radical Research - Europe
Physiological Society
Federation of European Biochemical Societies
Federation of European Neuroscience Societies (FENS) i
European Association for the Study of Diabetes.
Posebno naglašavamo da je dr Bato Korać je jedan od osnivača i aktuelni predsednik Srpskog
društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju. Urednik je zbornika radova sa tri održana
skupa Društva (2009, 2011. i 2013. godine).
47
11. Izrada recenzija
Dr Bato Korać je recenzent u naučnim časopisima: Amino acids, Biochimica et Biophysica Acta,
BioFactors, Cell Biology International, Cell Biochemistry and Function, Frontiers in Bioscience, Human
and Experimental Toxicology, Macedonian Journal of Medical Science, Cell Biology International, The
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Plos One, Journal of Experimental
Biology, Journal of Veterinary Science, Acta Pharmacologica Sinica, Brain Research Bulletin, Acta
Physiologica, Experimental Biology and Medicine i Hrana i ishrana.
Recenzent je projekata za European Science Foundation (ESF) i ESF Space Sciences Unit i ESF
Research Conferences, kao i projekata za međunarodnu saradnju Ministarstva nauke, prosvete i
tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Takođe, kandidat je bio recenzent rukopisa: „Eksperimentalna fiziologija životinja i čoveka“,
(prof. Gordana Cvijić, prof. Jelena Đorđević, prof. Siniša Đurašević) i multimedijalnih sadržaja:
„Molekularna fiziologija“ (prof. Jelena Đorđević) i „Biološka hemija“ (prof. Đordje Fira) na Biološkom
fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i rukopisa „Arterijska hipertenzija kod dece i adolescenata“ (prof.
Amira Peco-Antić) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Zbirni pregled kvantitativnih pokazatelja nastavne aktivnosti
Naziv
Oznaka Vrsta rezultata
Mentorstvo
М101
Odbranjena doktorska disertacija
Vrednost
Ostvareno
12/6
1x12=12
6x6=36
М104
Odbranjem diplomski/master/završni rad
Članstvo u komisijama
M111
Držanje nastave na kursu
М121
4/2
2x5=10
Odbranjena doktorska disertacija
4
3x4=12
za koji je kandidat u potpunosti pripremio
6
5x6=30
nastavni program
Укупно: 100
Ostale nastavne aktivnosti
Recenzija udžbenika kategorije M90
Članstvo u organizacionim odborima međunarodnih i
nacionalnih skupova
2
2
2/1
2x2=4
3x1=3
Укупно: 9
12. ZAKLJUČAK I PREDLOG KOMISIJE
Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i na osnovu ličnog poznavanja kandidata,
Komisija zaključuje da je dr Bato Korać ispunio sve formalne uslove da bude ponovo izabran u
zvanje vanredni profesor. Štaviše, ukupan bibliografski opus, kako u kvantitativnom, tako i u
kvalitativnom smislu, njegova prepoznatljivost i značajan naučni doprinos u okviru oblasti
redoks-regulacije fizioloških i patoloških procesa, već je potvrđen izborom kolege Koraća u
48
najviše naučno zvanje - naučni savetnik. Rad kolege Koraća u nastavi na svim nivoima studija,
kao i njegovi napori u razvijanju naučnog podmlatka, razvoju nauke i naročito fiziologije
redoks-regulacije i druge brojne nastavne i naučne aktivnosti, višestruko prevazilaze i uslove i
kriterijume za izbor u najviše akademsko zvanje.
Dr Bato Korać je od poslednjeg izbora u zvanje vanrednog profesora objavio 23 naučna
rada, od kojih je čak 12 u kategoriji M21, 6 u kategoriji M22 i 3 u kategoriji M23, a njegovi
radovi citirani su 235 puta. U istom periodu kolega Korać rukovodi nacionalnim projektom i
aktivni je učesnik većeg broja međunarodnih COST i bilateralnih projekata. Član je većeg broja
naučnih društava, a osnivač je i aktuelni predsednik Srpskog društva za mitohondrijalnu i
slobodno-radikalsku fiziologiju. Dr Korać je recenzent u većem broju prestižnih naučnih
časopisa. Nastavni rad dr Koraća odlikuje visok standard kvaliteta, privrženost nastavi i aktivno
uključivanje studenata u naučni rad kroz diplomske, magistarske i doktorske radove.
Uzimajući sve u obzir, članovi Komisije konstatuju da kandidat ispunjava sve formalne i
suštinske uslove za izbor u navedeno zvanje i predlažu Izbornom veću Biološkog fakulteta
Univerziteta u Beogradu da ponovo izabere dr Bata Koraća u zvanje vanredni profesor.
Beograd, 30.04.2014.godine
Komisija:
_________________________________
dr Nadežda Nedeljković, redovni profesor
Biološki fakultet-Univerzitet u Beogradu
_________________________________
dr Siniša Đurašević, vanredni profesor
Biološki fakultet-Univerzitet u Beogradu
_________________________________
dr Biljana Buzadžić, naučni savetnik
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
Univerzitet u Beogradu
49