��������� ��������������������� 21 ��� ���������������� ������ �������������� ������������������������� ��"���� 21 ��� ����

‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫מנהל חברה ונוער‬
‫امتحان فً اللغة االنجلٌزٌة – ‪ 21‬سنة تعلٌمٌة‬
‫מבחן באנגלית – ‪ 21‬שנ"ל‬
‫‪English Diploma Exam‬‬
‫(شتاء ‪ ,2014‬קיץ תשע"ד – מועד א' )‬
‫מס' תעודת זהות‪ :‬رقم الهوية‬
‫__________________‬
‫תאריך ‪ :‬التاريخ‬
‫________________‬
‫אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית‪ ,‬ערכית ומוסרית‪,‬‬
‫שהמערכת כולה נקראת להיערך להצלחתה‪.‬‬
‫באחריות הנבחן‪ /‬הנבחנת לשמור על טוהר הבחינות בהתאם לכללים ולהנחיות בע"פ ובכתב על גבי‬
‫שאלון הבחינה ועל ידי אחראי‪/‬ת הבחינה‪.‬‬
‫نرى بنزاهة االمتحانات هً مهمه تربوٌه ‪ ,‬وستعمل مختلف المؤسسات المعنٌة على صٌانتها‬
‫على عاتق الممتحن ‪/‬ة المحافظة على نزاهة االمتحان وفقا للنظام واالرشادات سواء شفوٌه او كتابٌه على دفتر‬
‫االمتحان‬
‫‪1‬‬
‫הוראות לנבחן‬
‫تعلٌمات للممتحن‬
‫משך הבחינה‪ :‬שעה ורבע‬
‫مدة االمتحان‪ :‬ساعه وربع‬
‫מבנה השאלון ומפתח הערכה ‪ -‬مبنى االمتحان ومفتاح التقٌٌم‬
‫בשאלון זה שני חלקים‪:‬‬
‫חלק ראשון‪ :‬הבנת הנקרא‬
‫חלק שני ‪ :‬הבנת הנקרא‬
‫االمتحان مكون من فصلٌن‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬فهم المقروء –‬
‫الفصل الثاني‪ :‬فهم المقروء‪-‬‬
‫(‪ 50‬נקודות)‬
‫(‪ 50‬נקודות)‬
‫( ‪ 50‬درجة)‬
‫( ‪ 50‬درجة)‬
‫_______________________________________________________‬
‫סה"כ נקודות‪:‬‬
‫‪100‬‬
‫مجموع النقاط‪:‬‬
‫‪100‬‬
‫חומר עזר מותר בשימוש‪ :‬מילון דו‪-‬לשוני‬
‫مسموح االستعانة‪ :‬قاموس هاراب انجلٌزي‪ -‬عربً‬
‫הוראות מיוחדות‪:‬‬
‫עליכם לכתוב את כל התשובות בגוף השאלון (במקומות המיועדים לכך)‪ .‬באנגלית ובעט‬
‫בלבד ‪ .‬אסור להשתמש בטיפקס‪.‬‬
‫בתום הבחינה החזירו את השאלון למשגיח‪.‬‬
‫تعلٌمات خاصة‪:‬‬
‫عليكم كتابة كل األجوبة في نموذج اإلمتحان (في األماكن المخصصة لذلك)‪ .‬باللغة اإلنجلٌزٌة وبقلم حبر فقط‪.‬‬
‫يُمنع استعمال التايبكس‪.‬‬
‫في نهاية اإلمتحان أرجعوا النموذج للمراقب‪.‬‬
‫בהצלחה!‬
‫بالنجاح‬
‫‪2‬‬
Read the E-mail below and then answer questions 1-7.
I'm in New York!
1
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: I'm in New York!
Hi liraz,
5
How are you? I am in New-York! Do you know that it is called The Big Apple?
Mom and I are having a great time. Like most tourists, we walked around
Central Park and took a trip to Ellis Island and *the Statue of Liberty. We
saw the amazing view from the top of the Empire State Building. We also
watched a show on Broadway. It was wonderful. The *actors were so funny I
10 couldn't stop laughing.
We heard that many New Yorkers like to *escape to High Line. It's a park that
was built on *a railroad. Mom and I went there and we saw some gorgeous
views of the city. I even took a selfie. It is perfect for my Instagram. Check it
out.
15 By the way, I bought coffee earlier from one of the local street *vendors. I felt
like a true New Yorker.
New York is THE place for shopping. Well, the *prices on 5th Avenue and
SOHO are too *expensive so, we went to cheaper stores. We went to
Marshall's, TJ Maxx and Century 21. There, we could find designer names at
20 low prices. We bought so many things that we needed to buy another
suitcase. Everything was on discount, including the suitcase!
I'll show you everything when we get home. We will be back next week.
I really miss you.
See you soon.
25 Your friend,
Tal.
‫מחסן מילים‬
‫המילה‬
*the Statue of Liberty
*actors
*escape
*a railroad
*vendors
*prices
*expensive
‫פירוש בעברית‬
‫פסל החירות‬
‫שחקנים‬
‫לברוח‬
‫מסילת ברזל‬
‫מוכרים‬
‫מחירים‬
‫יקרים‬
3
‫הפירוש בערבית‬
‫تمثال الحُرية‬
‫ممثلين‬
‫الهروب‬
‫سكة حديد‬
‫بائعين‬
‫أسعار‬
‫ ثمين‬/ ‫غالي‬
Answer questions 1-7 in English. Follow the instructions.
1. Complete the sentence. (lines 1-5)
Another name for New York is _______________________________
(7 points)
2. Name two places where Tal and her mother visited: (lines 6-10)
a. ___________________________________
b. ___________________________________
(8 points)
3. Circle the number of the correct answer. (lines 6-10)
We can understand that the show on Broadway:
a. was a comedy.
b. was a tragedy.
c. was not in New York.
(7 points)
4. What is High Line? (lines 11-14)
____________________________________________________
(7 points)
5. What does the word it in line 13 refer to? (lines 11-14)
___________________________________
(7 points)
6. Circle the correct answer:
Yes or No (lines 15-16)
Tal felt like a true New Yorker when she bought tea from one of the
street vendors.
Yes / No
(7 points)
7. Circle the number of the correct answer. (lines 17-21)
"Marshall's, TJ Maxx and Century 21" are mentioned:
a. as not the places for shopping.
b. as examples of expensive stores.
c. as examples of stores with low prices.
(7 points)
4
Read the interview below and then answer questions 8-14.
A New Invention
1 Hila Sapir, a reporter for Tech4Teens magazine interviewed Dor Shavit, *a
gadget enthusiast about a latest invention.
Hila: What new and exciting gadget do you have for us?
Dor: If you are *a weirdo who needs to know what your dog and cat is doing
5 every second of the day, this is for you: PetChatz is a video phone that lets
you "chat" with your pet face to face.
Hila: How exactly does it work?
Dor: It is *a device that is mounted on the wall at the height of your pet, of
course. It has a microphone, a mini display, a camera, *a sound/motion
10 sensor, a speaker, and to make everyone happy – *a treat dispenser.
Hila: How do you *contact your pet?
Dor: You can call your pet via PC or mobile phone. If your pet isn't there, you
can play a melody which your pet learns, in time, to come to.
Hila: Where can we get more information about the PetChatz?
15 Dor: You can visit the website at: www.petchatz.com. There is only one
*downside to this device. When you "talk" to your pet in a public place, it
could make people around you think that you are a weirdo. Oh… but you are!
18 Hila: Funny. Thank you for the interview.
‫מחסן מילים‬
‫המילה‬
*a gadget
enthusiast
*a weirdo
*a device
*a sound/motion sensor
*a treat dispenser
*contact
*downside
‫פירוש בעברית‬
‫אוהד נלהב של פטנטים‬
‫הפירוש בערבית‬
‫مُشجع مُتحمس لإلختراعات‬
‫ אדם מוזר‬,‫תמהוני‬
‫מכשיר‬
‫קול‬/‫חיישן תנועה‬
‫מחלק חטיפים‬
‫יוצר קשר‬
‫חסרון‬
‫شخص غريب‬
‫جهاز‬
‫ الصوت‬/ ‫أداة إلستشعار الحركة‬
‫موزع وجبات خفيفة‬
‫رابط‬
‫نقص‬
5
Answer questions 8-14 in English. Follow the instructions.
8. Who is Dor Shavit? (lines 1-2)
______________________________________________
(7 points)
9. Circle the correct answer:
Yes or No (lines 3-6)
Petchatz is for people who need to know what their pet is
doing all day. Yes / No
(7 points)
10. What does it in line 7 refer to? (lines 5-7)
_____________________________________________
(7 points)
11. Name two components )‫ مُركبات‬/ ‫ (רכיבים‬of the device: (lines 7-10)
a. __________________________________________
b. __________________________________________
(8 points)
12. Complete the sentence. (lines 11-13)
You can contact your pet ________________________
____________________________________________
(7 points)
13. Where can we get more information about Petchatz? (lines 14-18)
____________________________________________
(7 points)
14. Circle the number of the correct answer. (lines 14-18)
What is the downside of Petchatz?
a. You can talk to your pet in a public place.
b. People might think that you are a weirdo.
c. Your pet gets a treat dispenser.
(7 points)
Good luck!
6