English - Northern Provincial Council

Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
IndexNo
1
27
100052
2
28
100120
3
4
5
30
32
35
100488
100537
100303
6
36
100138
7
42
100292
8
9
54
75
100573
100005
10 87
100116
11 101
100108
12 119
13 127
14 128
Name in Full
Address
NIC No
Permanent DistrictID
Umakanthan Umaiyal
40/4, Temple Road, Chundikuli 885483119V
Jaffna
Thamilvasan Naaventhan
No‐22A, Katkuli, Vavuniya Town, Vavuniya
872171754V
Vavuniya
Thanabalasingam Jegatheesvaran
Varany North, Varany
810794291V
Jaffna
Kailayapillai Kirubakari
885480101V
Jaffna
Thamotharampillai Veethy, Chavakachcheri
Balasubramaniam Nampiththawaththai, Polikandy Prashanthy
West, Valvettithurai
867912363V
Pirathapan Selvaragitha
No 18, Karanthai, Pallai
885553028V
Jaffna
Kilinochch
Subramaniam Thanaraj
"Nathan Vasa", Karanavai South, Karaveddy
820232623V
Jaffna
Piruntha Murugathasan
41/2, Arthisoody Veethy, Kantharmadam, Jaffna.
878660595V
Jaffna
Anaimuganambi Kirushanthy
845971692V
Jaffna
Ponnaiya Kajan
"Sothy Vasa", Hospital Road, Chankanai
Thambakamam, Pallai, Kilinochchi
903133368V
Kilinochch
Kasilingam Kirubakaran
Nagappa Valavu, Kottawaththai, Valvettithurai
832893870V
Jaffna
100469
100288
100139
John Antonydhas No‐305, Anton Store, 2nd Cross Juliyatroshani
Street, Koomankulam, Vavuniya 887472408V
Vavuniya
Benard Joseph Chandrika
Mahajana Road, Koomankulam, Vavuniya
897191385V
Vavuniya
Satkunanantham Ajenthan
No 253, Amman Kovil Road, Koomankulam, Vavuniya
Vavuniya
842050626V
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
15 136
IndexNo
100224
16 137
100564
17 142
100540
Name in Full
Nilanthan Jeromie No 138, Good Shed Road, Priya
Vavuniya
Culoed Nalini Fernando
Ward No‐08, Pesalai, Mannar
Johnson Jothiga
18 147
19 149
20 150
21 156
22 163
100024
100667
100609
100373
100134
23 167
100642
24 169
100063
25 174
100463
27 180
100383
28 183
NIC No
Permanent DistrictID
865122454V
Vavuniya
867733930V
Mannar
No‐55, Racca Lane, Chundikuli, Jaffna.
907752160V
Samuelthevathayal "Raja Vasa", Puloly South, an Jeyathilakam
Puloly
Jaffna
826001739V
Jaffna
Sivakadadchanyam Ekampara Vasa, Meesalai East, Kavitha
Meesalai.
897020807V
Jaffna
Nimziya Mohamed No.101/79, 3rd Lane, Haris
Paddahadu, Vavuniya.
888591125V
Vavuniya
Senthilkumaran Kokila
Vinasikkulam, Senaipulavu, Nedunkerny, Vavuniya
896202677V
Vavuniya
Anthonypillai Tharshika
Manatkulam, Uylankulam, Mannar
898160645V
Mannar
Kamsan Kavitha
Municipal Council, Jaffna.
888040498V
Mullaitivu
Kunaratnam Luxshe
No 32, 1st Lane, Marakkampalai Road, Nelukkulam, Vavuniya
906160188V
Vavuniya
Kabilan Tharshika
Kanapathippillai Sooriyakanthan
No 343, Aananthapuram East, Kilinochchi
857393937V
Kilinochch
Idaikkadu, Atchuvely
810142855V
Jaffna
Abdul Kaleel Mohamed Siyath
Alhamra, Palliwasal Thurai, Puttalam
833012320V
Mannar
Jesuthasan Lebourn Suthan
St.Anthony Church, A9 Road, Kanagarayankulam, Vavuniya North, Vavuniya.
811800651V
Jaffna
100191
26 175
Address
100405
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
29 185
30 186
31 187
32 210
33 211
34 217
35 224
IndexNo
100407
100682
100153
100171
100362
100009
100550
36 225
100531
37 226
100129
38 229
39 230
40 236
Name in Full
100583
100462
100277
Address
No‐178, 3rd Lane, Pandarikkulam, Vavuniya
NIC No
Thiagarajah Usha
Pethuruppillai Charles Thayalan Coonghe
Bishop's House, Pattim, Mannar 862383001V
Mannar
Jeganathan Menaga
No 721, Civi Centre, Vaddakachchi, Kilinochchi
868470011V
Kilinochch
Mohamed Alawakkai Sirukkulam, Rathnam Thansiha Chilawaththurai, Mannar
896440144V
Mannar
Gnanasuntharam No‐712, Civic Centre, Kasturi
Vaddakachchi, Kilinochchi
867960406V
Kilinochch
Kanapathippillai Piratheepan
811601896V
Jaffna
Maththony, Karaveddy West, Karaveddy
877930262V
Permanent DistrictID
Vavuniya
Atheeparasakthi Kovil Lane, Shanmugavadivel Ward No‐04, Kajeepan
Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu
Santhirasegaran Jasinthan
Araly Centre, Vadducoddai
883213831V
Mullaitivu
883441591V
Jaffna
Visvalingam Komagal
875412647V
Jaffna
916283890V
Mannar
Arasady Lane, Navaly South, Manipay
Fathima Naseeha Puthukkudiyiruppu, Noorullah
Erukalampiddy, Mannar.
Vallipuram Subasan
Pillaiyar Kovil Road, Thumpalai, Point Pedro
842931207V
Jaffna
Kandasamy Karthiga
No 52/11, Kali Kovil Road, Koomankulam, Vavuniya
Vavuniya
886972423V
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
41 241
IndexNo
Name in Full
100207
43 244
100268
44 246
100457
45 247
100115
46 248
100299
47 250
48 252
49 253
50 254
51 260
52 265
53 266
NIC No
Permanent DistrictID
100110
Karuppaiah Pushparajah
42 243
Address
100435
100307
100290
100394
100247
100566
100688
C/O S.Thanikasalapathy, Dutch Road, Alaveddy West, Alaveddy 811902179V
Thangavelautham No 30/10, Moorththavinayagar Vathsala
Veethy, Nallur
836622510V
Benedict Satheeskumar
Bishop's House, Jaffna
831584467V
Vavuniya
Jaffna
Jaffna
Senathirajah Vanitha
Suntharalingam Karunawathy
No‐97, Thonikkal Road, Thekkawatha, Vavuniya
855402688V
Vavuniya
Kalvayal, Chavakachcheri
895761311V
Jaffna
Sankeerthanan Pathmakumary
C/O V.Kukathas, Chetty Valavu Lane, Inuvil West, Inuvil
887852570V
Vavuniya
Gabirialraja Roshan
Devilla, Mahiyapitty, Sandilipay 840873820V
Jaffna
Ganenthirarajah Gajamugan
No‐958/41, K.K.S.Road, Nachchimar Kovilady, Jaffna
813621932V
Jaffna
Ganesamoorthy Suganya
"Vijaya Bavan", Soorawaththai, Chunnakam
887712093V
Jaffna
Soundranayagam No‐17, 1st Lane, Old Park Road, Albert Regan
Jaffna
813063867V
Jaffna
Bishop's House, Church Road, Sinniah Patrickleo New Town, Anuradhapura
802311540V
Jaffna
Mohamed Muhuseer Rishan
841933842V
Mannar
837122457V
Jaffna
Koolankulam, Chilawaththurai
Niththiyananthan Poothavarajar Kovilady, Thanusha
Pannalai, Tellipalai
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
IndexNo
54 269
100395
55 270
100568
56 271
100057
57 277
100505
58 287
59 290
100539
100306
61 299
100579
63 303
64 305
65 310
100155
100582
67 328
100460
68 331
100670
Permanent DistrictID
843574254V
Jaffna
Pesalai ‐08, Mannar
No 61, Thirunagar North, Kilinochchi
812233254V
Mannar
887341672V
Kilinochch
Kanapathippillai Keerthana
Katpagapillaiyar Kovil Lane, Kopay South, Kopay
887771065V
Jaffna
Jemeel Nowfiya
No‐243, 10th Cross Street, Husainiyapuram, Palavi, Puttalam
875361520V
Mannar
Ponnampalam Vanaja
Premnath Tharangeney
KulaviSuddan, Nedunkerny, Vavuniya
887993963V
Vavuniya
Vigneswara Road, Chankanai
856093980V
Jaffna
Sopitha Marcus Xavier
Malar Mahal, Alaveddy North, Alaveddy.
806773409V
Jaffna
Sasitharan Priyatharsiny
No430/1, Uthayanagar West, Kilinochchi
856500845V
Kilinochch
Kanthasamy Tharmenthira
Paliyady Pillaijar Kovilady Behind Lane, Meesalai East, Meesalai.
802032838V
Jaffna
Venu Sola Kulas
Ward No‐07, Jude Street, Pesalai, Mannar
896772228V
Mannar
Thiyagan Saritha
Geevaratnam Lakshinevetha
Kollombulam, Imaiyanan East, Uduppiddy
818502974V
Jaffna
186, Temple Road, Jaffna
877621030V
Jaffna
Ponnampalam Theivanayaki
No60/1, Sinthamani Pillaiyar Kovil Road, Vavuniya
906732335V
Vavuniya
Krishnan Akilan
Araly North, Vadducoddai
851881930V
Jaffna
100548
100477
NIC No
Thavasikkulam, Kodikamam
100112
66 327
Address
Gnanappiragasam Uthayakumar
Nicholas Antony Lawrence Fernando
Denis Jero Suganthini
100443
60 294
62 300
Name in Full
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
69 332
70 333
71 334
IndexNo
100419
100322
100321
72 339
100162
73 344
100276
74 345
100104
75 357
100249
76 358
100472
77 359
78 360
79 361
80 362
81 363
100536
100691
100506
100486
100525
Name in Full
Address
NIC No
Permanent DistrictID
Appasamisarma Aswiny
Inthiramman Kovilady, Thunnalai North, Karaveddy
887441081V
Jaffna
Kanapathipillai Karthiga
"Velakam", No‐16/5, Perampalam Road, Chavakachcheri
897981238V
Others
Arokiyanathan Edien Camilloa
Indran Kasthoori
No ‐27/9, 1st Lane, Eachchamodai, Jaffna
810110260V
HI Housing Scheme, Omanthai, Vavuniya
896851853V
Vavuniya
Kumarasingam Kamsan
5th Lane, Senguntha Street, Ward No 03, Mulliyawalai, Mullaitivu
910282247V
Mullaitivu
866902801V
Vavuniya
812140795V
Jaffna
886952970V
Vavuniya
Sivananthan Kani No 34, Kovil Road, Antoneeta
Kurumankadhu, Vavuniya
Arokianathar Mac Mayooran
Bishop's House, Jaffna
Jaffna
Maheswaran Mayoora
No‐24, Kulappalla Lane, Sinnaputhukkulam, Vavuniya
Meerasahibu Masoora Begam
Koolankulam, Chilawaththurai, Mannar.
816014751V
Mannar
Erampamoorthy Nirmalan
Muthar Valavu, Kuppilan North, Earlalai
821851807V
Jaffna
Arunthavaraj Croos Periyapandivirichan East, Antonitta Roche
School Street, Madhu, Mannar 837012503V
Mannar
Thuraisingam Thulasikka
865751354V
Jaffna
868401036V
Jaffna
Aaservatham Veethy, Usan, Mirusuvil
No‐30, Kannara Lane, Nallur, Balendran Sukanya Jaffna
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
82 365
IndexNo
100661
83 375
100526
84 379
100008
85 387
100164
86 389
100712
87 390
100122
88 391
100701
89 395
100465
90 397
91 400
92 401
100397
Thavarasa Siyamila
Mahadeva Vanathy
Sothilingam Rakulan
Thiyanantharajaku
rukkal Sivatharsini
Kularatnasegaram Hethini
Selvarathnam Sumanathas
94 406
100265
100516
NIC No
Nakanathan Lane, Kachchai Road, Kodikamam.
887151520V
"Vasantha Vasha", Puttur East, Puttur
878380630V
"Selvagam", Inuvil East, Inuvil
862242939V
Permanent DistrictID
Jaffna
Jaffna
Jaffna
Vavuniya
Nellandai, Thumpalai, Point Pedro
868192658V
Jaffna
Uduvil West, Chunnakam
898242579V
Jaffna
Kachchai Road, Kidokamam.
861821870V
Jaffna
Senthuran Hamssathvane
Near College, Kantharodai, Chunnakam
876312638V
Jaffna
Balasingham Saranraaj
No‐12, Kithul Road, Kudiyiruppu, Vavuniya
892600430V
Vavuniya
Suganthan Genga
Somasuntharam Veethy, Thavady West, Kokuvil
826901187V
Jaffna
Mugunthan Kirubashakthy
Sothinathan Sutharsan
No‐743, Govt.Staff Housing Scheme, Sampal Thoddam, Nellukkulam, Vavuniya
826913169V
Vavuniya
Hospital Lane, Chankanai
832482587V
Jaffna
T.M.Pushpa Kumari
No‐499, Kiritbbawewa Left, Welioya
847512385V
Mullaitivu
Sriskantharajah Mayuran
No‐57, Swamiyar Veethy, Colombagam, Jaffna
822251161V
Jaffna
100445
100535
Address
No 271/4, 1st Lane, Paddanichchoor, Puliyankulam, Sivasothy Abiramy Vavuniya
907101983V
100132
93 404
95 412
Name in Full
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
96 414
97 424
IndexNo
100411
Name in Full
Abdul Nasar Nasrin No‐754, Kashmeer Road, Sifa
Uppukkulam, Mannar
99 431
100 432
101 434
102 438
103 439
104 440
105 450
106 459
100261
888060073V
Mannar
Sivasithamparam Peruntheru, Ward No‐03, Nirusan
Mulliyawallai, Mullaitivu
840734382V
Mullaitivu
Antony Joseph Dias
Church Road, Thalvupadu, Mannar
851823140V
Mannar
Arifu Musab
Kondachchi, Chilawathurai, Mannar
892242852V
Mannar
Thilagarajan Narmatha
No‐251, Thekkawatta, Kandy Road, Vavuniya
895250791V
Vavuniya
Rosika Amuthas
Ponnathoddam, Polikandy East, Valvettithurai
897482614V
Jaffna
Kananathan Yasitha
Puliyampokkanai, Periyakulam, Kandawalai, Paranthan, Kilinochchi
906872994V
Kilinochch
Ulaganathan Piruntha
Thamotharampillai Road, Shangaththanai, Chavakachcheri
898000753V
Jaffna
Masilamany Sumalda
"Devi Vasa", No318, Kandarodai, Chunnakam
846261990V
Jaffna
100594
100554
100604
100563
100197
100267
100482
Permanent DistrictID
Mannar
100636
100370
NIC No
877391264V
Wilfred Irma Dias
98 430
Address
Talaimannar West, Talaimannar.
Saraniyapurieswar No‐95/12, Pandarikkulam Road, asarma 1st Lane, Veppankulam, Lalithathmega
Vavuniya
886572492V
Vavuniya
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
107 466
108 467
IndexNo
100165
100386
109 469
100401
110 471
100294
111 472
100209
112 476
100562
113 478
100251
114 483
115 486
116 487
100352
NIC No
Permanent DistrictID
Latchumanan Anojah
No 25,School Road, Pandarikkulam, Vavuniya
895171131V
Vavuniya
Mariathasan Marine Dilosiya
Judekumar Uthayatharshika
Tharsious Anson Regikumar
Holy Family Provinialate, No‐
121, Main Street, Jaffna
816113105V
Jaffna
Mullaitivu Town, Mullaitivu
867391525V
Mullaitivu
St.Henry's College, Ilavalai
801212867V
Jaffna
Balendran Judit Bamini
Kirupaharan Tharsika
Niththawaththai, Karanavai East, Karaveddy
No‐22, Jeyanthi Nagar, Kilinochchi
888041460V
Jaffna
905592173V
Kilinochch
Pathinathar Renard Cherilnes
Bishop's House, Jaffna
822321399V
Jaffna
Segu Abdulla Sanoordeen
No‐230, Muthaliyar Kulam, Cheddikkulam, Vavuniya
863150981V
Vavuniya
Nadarajah Pothanayaki
No‐108, Katkulam, Asikulam, Vavuniya
896112961V
Vavuniya
Vasikaran Shakila
Shromi Pieris Dorus Dias
School Lane, Kondavil West, Kondavil
878270223V
Jaffna
Ward No‐05, Pesalai
826512288V
Mannar
Selvanayagam Umasuthan
Kernikkarai, Alaveddy East, Alaveddy
823223897V
Jaffna
Nagaratnam Kirushanthy
No‐03, National Water Supply Quarters, Mannar Road, Vavuniya
848552232V
Vavuniya
Murugesu Arunthasha
Puthuththoddam, Nelliyady East, Karaveddy
905373218V
Jaffna
100345
100381
118 492
100707
120 499
Address
100699
117 490
119 495
Name in Full
100556
100053
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
121 501
122 504
123 507
124 508
125 509
126 510
127 512
128 516
IndexNo
100547
100518
100282
100708
100046
100541
100114
100300
129 518
100713
130 519
100504
131 520
132 521
100606
100018
Name in Full
Address
NIC No
Permanent DistrictID
Balagobalan Poongulaly
Harichchandran Valavu, Puloly South, Puloly
895021520V
Jaffna
Sivapatharajah Rajeev
No‐63, Karuveppulam Road, Kokuvil East, Kokuvil
830173765V
Jaffna
Sivanantham Nirosan
C/o V.Luxmidevy, Point Pedro Road, Neervely North, Neervely 892952337V
Jaffna
Vijayaratnam, Sujanthini
No‐38/5, Aseervathappar Road, Ariyalai West, Jaffna
885222439V
Jaffna
Thanabalasingam Old Kandy Road, Kanagarayan Ankany
Kulam North, Vavuniya
888452249V
Vavuniya
Thangarajah Chandrabala
Boundary Lane, Thumbalai East, Point Pedro
823331320V
Jaffna
Rajagopal Kananathan
No‐154, Housing Scheme, Sriramapuram, Vavuniya
881332752V
Vavuniya
Kumarasamy Ambikai
Yoganathan Shamini
"Paramespathy", Madduvil South, Chavakachcheri
866571333V
Jaffna
Arasady, Kokuvil West, Kokuvil. 878091884V
Jaffna
Thevakumaran Mathuranthy
No‐22, Brudie Lane, Ariyalai, Jaffna
Jaffna
Fathima Nusfa Junaithu
C/O M.Thusanth, Ward No ‐ 08, Erukalampiddy, Mannar.
905712403V
Mannar
Selvarajah Pirashanthiny
No 47/2, 4th Lane, Santhasolai Road, Maharambaikkulam, Vavuniya
837763487V
Vavuniya
897442574V
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
133 523
134 525
IndexNo
100474
100231
135 533
100421
136 535
100106
137 538
138 539
139 542
140 544
141 545
100576
100718
100013
100702
100456
142 546
100659
143 547
100651
144 548
100549
145 551
100273
Name in Full
Tharmalingam Shalini
Address
NIC No
Permanent DistrictID
"Annai Nal Akam", Dutch Road, Chavakachcheri
867100598V
Jaffna
No 344, Ehetugaswewa, Welioya, Ehetugaswewa
906572591V
Mullaitivu
Neervely Centre, Neervely
837350921V
Jaffna
No‐136, Earlalai South, Paul Diana Premica Chunnakam
836150554V
Jaffna
Kamsatvany 89, Srinagar, Poonthoddam, Balasupramaniyam Vavuniya
887673730V
Vavuniya
Vimalakanthan Parmila
Our Lady of Refuge Street, Uyarapulam, Anaicoddai
846931481V
Jaffna
M.D Nirosha Dilanthi Arsecularatne
Nandana Nivasa, Periya Ulukkulam, Vavuniya
827020028V
Vavuniya
Thavarasa Suthagar
Nakanathan Lane, Kachchai Road, Kodikamam.
821824281V
Jaffna
Kumarasinghe Mudiyanselage Asha Dilhani
Arudpiragasam Iruthayanayaki
No‐1751, 2nd Lane, Bogaswewa‐
01, Vavuniya Cross Road, Badavi‐Parakramapura
895801046V
Vavuniya
Light House Lane, Point Pedro. 857963385V
Jaffna
Kankanamlage Sanjeewani Rupasinghe
Gugaseelan Kavitha
Palavodai, Kalapoomy, Rajathurai Menaka Karainagar.
885350143V
Pancras John Stanin Sosai
Bishop's House, Pattim, Mannar 863182182V
Mannar
Karuppiah Anandababu
Vavuniya
No 9/5, Rasathurai Veethy, Vairapuliyankulam, Vavuniya
852540699V
Jaffna
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
146 553
147 556
148 557
149 558
150 562
151 563
Name in Full
100389
Manuelpillai Patrickprasanth
Thodarpaham, No‐657/1, Hospital Road, Jaffna
811621463V
Mannar
Yogarajah Atchuthan
Pandarikulam Junction, Nedunkerny, Vavuniya.
872993037V
Vavuniya
Rasenthiram Kunakaran
Ward No‐02, Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu
801014275V
Mullaitivu
Farook Fathima Rusna
Mankulam, Neriyakulam, Vavuniya.
898220249V
Vavuniya
Piremini Karunanithy
No.113, Alady Road, Thonikkal, Vavuniya.
908562186V
Vavuniya
Eronimus Thevaraj Sosai
Arokiyam Prem Samson Logu
Mariyathas Jane Nirojini
Ward No ‐ 01, Acknespuram, Vankalai, Mannar.
842993431V
Mannar
Ward No 05, Pesalai, Mannar
882860426V
Mannar
Ilavalai West, Ilavalai
868164050V
Jaffna
Thangarajah Kavicks
Puttur Veethy, Madduvil East, Chavakachcheri
823662319V
Jaffna
Seevaradnam Sooriyathaasan
No‐559, Anthoniyaar Road, Skanthapuram, Kilinochchi
802835329V
Vavuniya
100621
100455
100658
100575
100705
152 564
100003
153 565
100709
154 568
100223
155 569
156 570
100363
100420
157 571
100473
158 572
100574
159 575
100248
Address
NIC No
Permanent DistrictID
IndexNo
Puthuthoddam Road, Thunnalai Ilamaran Sujatha West, Karaveddy
867020381V
Thadsanamoorthy Anugikka
No‐66/1, Jaffna Road, Vavuniya 897233312V
Jaffna
Devarajah Nirosh
C/O Mr.T.Thiyagamoorthy, KKS Road, Kondavil West, Kondavil. 863562643V
Jaffna
Yogaratnam Nirushan
Kaddudai Junction, Manipay
Jaffna
810423803V
Jaffna
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
160 582
IndexNo
100293
162 587
100617
164 590
165 592
166 593
167 595
168 596
169 598
170 599
171 603
172 605
100016
100145
100714
100597
100644
100479
100332
100674
NIC No
Permanent DistrictID
Selvanayagam Degitha
Vanniasingam Mathuriya
927975262V
Vavuniya
No 50, Wyman Road, Nallur
907612449V
Jaffna
Maylvaganam Lathanithy
Arul Valavu, Alvai North West, Alvai.
837972175V
Jaffna
Rajaratnam Mugunthan
No 48/10, Poomagal Veethy, Ariyalai
Jaffna
Nicholas Nimal
No 50/38A, New Moor Street, Ward No 03, Mannar
822946224V
Mannar
Santhanathan Sajendra
No‐44, Tharanikkulam, Asikkulam, Vavuniya
872562028V
Vavuniya
Ansari Mohamed Mannar Road, Salambaikkulam, Ajmal
Poovarasan Kulam, Vavuniya
893240160V
Vavuniya
Mariathasan Thodarpaham, No‐657/1, Deloshan Rajeeve Hospital Road, Jaffna
823140436V
Jaffna
Stanislaus Antony Nedunkandal, Adampan, Jestin
Mannar.
822234623V
Mannar
Sivathadchanamoo 95, Thoddilady, Chankanai, rthy Srilatha
Jaffna.
885322760V
Jaffna
No‐09, Ward No‐05, Mariyathas Jeroms Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu
853121819V
Mullaitivu
100289
100349
Address
No 68/7, Vasanthan Scheme, Anna Nagar, Poonthoddam, Vavuniya
100719
161 583
163 588
Name in Full
Ratnasingam Sutharsini
821505046V
Old Punithanagar, Katkovalam, Point Pedro
815706064V
K.V.K.Rice Mill, Uduppiddy, Krishnapillai Meera Jaffna
896343270V
Jaffna
Jaffna
Ministry of Education Northern Province
Selected Graduates for the Interview for Graduate Teaching Appointment ‐2015 (English Subject) 23.03.2015
No
P.No
173 606
174 617
175 618
176 624
177 626
IndexNo
Name in Full
100367
100528
100065
NIC No
Permanent DistrictID
Sahayanathan Jesunesan Dias
St.De.La.Salle Brothers De.La.Salle House, Veppankulam, Adampan, Mannar
823452101V
Mannar
Thusijanthan Sharaniya
Sri Ambal Store, Oyar Sinnakkulam, Thandikkulam, Vavuniya
865391250V
Vavuniya
100271
100167
Address
R.M.M.Damayanth
i Chintha No‐300, Baptist Church, YMCA Dahigamuva
Road, Barathipuram, Kilinochchi 837943442V
Kilinochch
Arulappn Sebarajah
Theresa Road, Ward No‐ 08, Pesalai, Mannar
861533751V
Mannar
Seevarathinam Palasaravanan
Mahatma Street, Alvai North, Alvai, Point Pedro
883505115V
Jaffna