Glas Istre Vodič kroz Istru

vodič kroz istru
Pula
prethodne najave na tel.
391-425
DANAS - KINO VALLI - u 17
sati projekcija filma Dečko
iz susjedstva, redatelj Rob
Cohen, glavne uloge Jennifer
Lopez, Ryan Guzman, Kristin
Chenoweth • 19 sati projekcija filma Pobunjena, redatelj
Robert Schwentke, glume
Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort • u 21.10
sati projekcija filma Odrastanje, redatelj Richard Linklater,
glume Ethan Hawke, Patricia
Arquette, Ellar Coltrane
LJEKARNE - CENTAR, Giardini 14, nono dežurstvo
svakodnevno od 20 do 7 sati,
tel. 222-551 i 222-544
IZLOŽBE - POVIJESNI I
POMORSKI MUZEJ ISTRE izložba Baron Gautsch - prva
žrtva Prvog svjetskog rata u
Istri (1914. - 2014.), do kraja
ožujka 2015. godine • Izložba
o povijesti koturaljkanja u Puli
MUZEJSKO-GALERIJSKI
PROSTOR SVETA SRCA
- izložba “Adriatico senza
confini/Otvoreno more”, svakodnevno od 9 do 21 sat, do
27. travnja
GRADSKA GALERIJA, Kandlerova 8 - A.Motika, fotokolaži i A. Orel, eksperimenti,
radnim danom od 10 do 13 i
od 17 do 20 sat, subotom od
10 do 13 sati, www.zbirka-antun-motika.com
SRPSKI KULTURNI CENTAR
(Maksimijanova 12) - izložba
“Ona nit” Sanje Simeunovi
Bajec, do 5. travnja, svakodnevno osim nedjelje od 18 do
20 sati
VETERINARI - Veterinarska
ambulanta Andar - Premanturska cesta 205, tel.
573-128, radno vrijeme od
ponedjeljka do petka od 8 do
20 sati, subotom od 8 do 12
sati; Veterinarska ambulanta
Pula, Trinajstieva 1, radnim
danima od 7 do 19, subotom
od 8 do 12, nedjeljom od 8 do
9 sati, tel. 541 - 100 i 540-077;
dežurni veterinar 098/9811666; Info centar skloništa
za životinje 098/9812-583,
098/9812-580, svi upiti na vet.
[email protected]
KNJIŽNICE - SREDIŠNJA
KNJIŽNICA (Kandlerova 39)
- svakim radnim danom od
7.30 sati do 19.30 sati, subotom do 13 sati, tel. 300-404
DJEČJA KNJIŽNICA (Radieva ulica) - ponedjeljkom,
srijedom i petkom od 12.30
do 19 sati, utorkom i četvrtkom od 7.30 do 15 sati, svake
prve, tree i pete subote u
mjesecu od 7.30 do 13 sati,
tel. 213-882
KNJIŽNICA VERUDA - ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 12.30 do 19 sati, utorkom i
četvrtkom od 7.30 do 15 sati,
svake prve, tree i pete subote u mjesecu od 7.30 do 13
sati, tel. 211-611
MUZEJI - AMFITEATAR KNJIŽNICA VODNJAN - posvakodnevno od 8 do 19 sati, nedjeljkom, srijedom i petkom
za najave van radnog vreme- od 12.30 do 19 sati, utorkom
na informacije na 351-318,
i četvrtkom od 7.30 do 15 sati
fax. 351-333, mail [email protected]
1.,3., i 5. subote u mjesecu od
ami-pula.hr
7.30 do 13 sati, tel. 512-572
ARHEOLOŠKI PARK NEZAK- KNJIŽNICA ŽMINJ - poneCIJ - od 9 do 12 i od 14 do
djeljkom, srijedom i petkom
17 sati, najave van radnog
od 15 do 19 sati, utorkom
vremena na 351-318, fax 351- od 9 do 15 sati, četvrtkom
333, mail [email protected]
zatvoreno, 1., 3., i 5. subote u
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE mjesecu od 8 do 13 sati
- zatvoren radi obnavljanja
ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA - radnim daniOSTALO - AKTIVNOSTI
ma od 8 do 19 sati, subotom
LIGE PROTIV RAKA PULA:
od 8 do 13 sati
Savjetovalište Kluba larinZAVIČAJNA KNJIŽARA PEgektomiranih: ponedjeljkom TIT (Kandlerova 24, kod kateod 10 do 12 sati, prostor Lige, drale) - zavičajna zbirka knjiga
Nobileova 1; Psihološko
istarskih nakladnika i autora,
savjetovalište: utorak - četvr- svakodnevno 9-20 sati, tel.:
tak od 10 do 12 sati, prostor
544-111, 098/1790-200
Onkološke ambulante, Opa KNJIŽNICA DOMA HRVATbolnica Pula, Negrijeva 6; Sa- SKIH BRANITELJA - ponevjetovalište Lige protiv raka: djeljkom od 11 do 19 sati, od
srijedom od 10 do 12 sati,
utorka do petka od 7.30 do
prostor Lige, Nobileova 1;
15.30 sati
Savjetovalište Stoma Kluba: SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
četvrtkom od 10 do 12 sati,
SVEUČILIŠTA JURJA DOprostor Lige, Nobileova 1.
BRILE, (Herkulov prolaz 1),
Kontakti tijekom dežurstva na radnim danima od 8 do 24
tel. 540-592 ili dežurni telefon sata, subotom od 8 do 13 sati
091/9513-242
• SPOMEN-SOBA ANTOAQUARIUM PULA - svaki
NIJA SMAREGLIE (Forum,
dan od 10 do 16 sati; tel.
Augustov prolaz 3) - radnima
091/568-2986, 091/1381-415, danima i subotom od 11 do
381-402 ili na e-mail [email protected]
12 sati
aquarium.hr
MORNARIČKA KNJIŽNICA,
SOS - TELEFON U NEVOLJI, spomenik kulture (Dom hrradnim danom od 16 do 20
vatskih branitelja, Leharova1)
sati mogue je obratiti se na
- mogui posjeti radnim daniSOS telefon Istarske županije ma uz najavu, tel. 213-888
0800- 8484 U svim slučaje Poreč
vima kada vam je potrebna
podrška i prijateljska pomo
DANAS - KINO - u 18 sati
CENTAR ZA SOCIJALNU
projekcija filma Mortdecai,
SKRB PULA-POLA, POrežiser David Koepp, glume
DRUŽNICA OBITELJSKI
Johnny Depp, Gwyneth
CENTAR, Sergijevaca 2,
Paltrow i Ewan McGregor
trei kat - Obiteljsko sa• u 20 sati projekcija filvjetovalište, individualno,
ma Chappie, režiser Neill
partnersko i obiteljsko
savjetovanje, svakodnevno Blomkamp, glume Sharlto
Copley, Hugh Jackman, Siod 8 do 16 sati, utorkom
gourney Weaver i Dev Patel
do 19 sati, uz preporuku
KNJIŽNICE - GRADSKA
KNJIŽNICA (matični odjel)
- od ponedjeljka do petka
od 8 do 19 sati, subotom
od 9 do 13 sati • DJEČJI
ODJEL - ponedjeljkom od
15 do 19 sati, od utorka do
petka od 8 do 12 sati
LJEKARNE - GRADSKA
LJEKARNA, Trg slobode
13, radno vrijeme od 7.30
do 20 sati; CENTRALNA
LJEKARNA, Dom zdravlja,
radno vrijeme od 7 do 20
Utorak, 24. ožujka 2015.
KNJIŽNICE - GRADSKA
KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK - Ponedjeljkom,
srijedom i petkom od 8 do
16 sati, utorkom i četvrtkom
od 11 do 19 sati i subotom
od 8 do 13 sati, e-mail: [email protected],
www.gk-rovinj.hr
PRIVATNI MUZEJ TRANI svakodnevno u večernjim
satima
LJEKARNE - LJEKARNE
ISTARSKIH DOMOVA
ATELJE VINKO ŠAINA (G.
Martinuzzi 15) - stalna izložba
umjetnina, posjete po najavi
na 852-082 ili 098/1830-901
GALERIJA MERANIA - Postav lončarskih proizvoda i
autohtonih istarskih suvenira,
svakodnevno osim nedjeljom
od 10 do 13 sati; tel. 857-280
Umag
PULA, 16.00 SATI
VETERINARI - Ambulanta
za male životinje (6. svibnja
7.), tel. 753-454
Buje
Rovinj
DANAS - KINO - u 17.30
sati projekcija dokumentarca
Sol zemlje, Juliano Ribeiro
Salgado, Wim Wenders,
uloge Sebastião Salgado,
Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado • u 20 sati
projekcija filma Odrastanje,
redatelj Richard Linklater,
glume Ethan Hawke, Patricia
Arquette, Ellar Coltrane
MUZEJI - ZAVIČAJNI
MUZEJ - Izbor umjetničke
keramike iz muzejske zbirke
nastale od 50-ih do 70-ih
godina, izložba Filigran - srebrna nit od Kosova do Istre,
do 13. svibnja, otvoreno od
utorka
do subote od 10 do 13 sati,
nedjeljom i ponedjeljkom
zatvoreno
IZLOŽBE - PHOTO ART
GALLERY BATANA - od 19.
ožujka do 31. ožujka izložba
fotografija FOTO 5 (mladi
fotografi do 27 godina),
radno vrijeme galerije od
11- 13 i od 19 -21 sati radnim
danom, subotom od 11 - 14
sati. Nedjeljom po dogovoru
(098- 660- 357).
PRIVATNI MUZEJ TRANI po najavi
KUĆA O BATANI (Obala P.
Budicin 2) - Izložba o tradicionalnom rovinjskom plovilu
ravnog dna Batani i ribarstvu,
(po potrebi uz prethodnu
najavu 7 dana), broj telefona
812-593 i 091/1546-598
ZDRAVLJA ROVINJ- od ponedjeljka do petka od 7 do
20 sati, subotom od 7 do 19,
neradnim danom i nedjeljom od 9 do 12 sati
Pazin
MUZEJI - ETNOGRAFSKI
MUZEJ ISTRE PAZIN i MUZEJ GRADA PAZINA - izložba
Istra jučer, danas i sutra - kako
djeca vide tradiciju, otvorena
do 30. ožujka, izložba Slavenski karnevali, otvorena do 14.
ožujka, nedjeljom zatvoreno
• izložba Gruvanje topova na
Soči čuje se u Pazinu, otvorena do kraja ožujka • izložba
slika “Istarski opus” Girolamo
Corner, do 13. ožujka
KNJIŽNICE - GRADSKA
KNJIŽNICA - svakim radnim
danom od 10 do 19.30 sati
(pauza od 15.30 do 16 sati),
subotom od 8 do13 sati (pauza od 10.30 do 11 sati)
LJEKARNE - LJEKARNA,
Šetalište pazinske gimnazije
4, radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 20 sati,
subotom od 7.30 do 15 sati,
neradnim danom i nedjeljom
od 9 do 13 sati
Labin
IZLOŽBE - GRADSKA GALERIJA (NARODNI MUZEJ
LABIN) - samostalna izložba
Karla Paliske, u povodu
Dana Labinske republike
Retrospektiva crteža (1981.2010.), do 26. ožujka, svakodnevno od 10 do 14 sati
osim nedjelje
Depresija u trećoj
životnoj dobi
MUZEJI - NARODNI MUZEJ - obnovljeni stalni postav
KUĆA MATIJE VLAČIĆA (Ul.
Giuseppine Martinuzzi 7) - po
najavi na tel. 852-477
MUZEJI - CRKVA SV.
ROKA, Trg Marije i Line - Kulturna info točka: publikacije,
suveniri, dogaaji, radno
vrijeme: od 10 do 12 sati
GRADSKA KNJIŽNICA - od
ponedjeljka do petka od 8
do 20 sati, subotom 8 do
13 sati, tel. 721-561, e-mail
[email protected], www.
gku-bcu.hr
sati, subotom od 7 do 14
sati
PULA, 11.00 SATI
Pulska podružnica Sindikata umirovljenika organizira predavanje za
umirovljenike pod nazivom “Depresija
u trećoj životnoj dobi”, koje će se
održati danas s početkom u 11 sati u
prostorijama Čitaonice Kluba umirovljenika na Giardinima 14. Predavač je
psihijatar, dr. med. Ivica Šain.
IZLOŽBE - HOTEL KEMPINSKI ADRIATIC - stalni
postav samostalne izložbe
fotografija autora Nerija Belia i meunarodne izložbe
povijesnih vozila
Očijukanje oko pomrčine Sunca, autor Branko Vlačić
45
KNJIŽNICE - KNJIŽNICA
PRI PUČKOM UČILIŠTU otvorena ponedjeljkom, srijedom i petkom od 15.30 do
19.30 sati; utorkom i četvrtkom od 11 do 15 sati, prvu i
treu subotu u mjesecu od 8
do 14 sati
OSTALO - SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADE I
OBITELJ (Trg Josipa Broza
Tita 6), radno vrijeme srijedom od 17 do 19 sati i
petkom od 13.30 do 15 sati
Buzet
IZLOŽBE - STARI GRAD,
MALA VRATA - Oružarnica,
stalni postav Hladno i vatreno oružje iz zbirke Slavomira
Cerovca, radnim danom od
9 do 15.30 sati uz prethodnu
najavu u muzeju
GALERIJA AURORA - stalni
postav Antikviteti i izložba
slika autora vezanih uz Istru,
svakodnevno od 9 do 19
sati
Radionice o održivom
razvoju Rojca
Radionica “Planiranje održivog razvoja Društvenog centra Rojc” održat
će se danas, od 16 do 19 sati, dok
će se radionica “Komunikacijska
strategija Društvenog centra Rojc”
održati sutra, od 11 do 14 sati.
Obje će se održati u Dnevnom boravku Rojca. Program provode Grad
Pula i Savez udruga Rojca u sklopu
projekta “Prostori (su)djelovanja”, a
uz potporu Nacionalne zaklade za
razvoj civilnoga društva. Suradnik na
projektu je CEDRA HR.
PULA, 21.10 SATI
Odrastanje
U 21.10 sati večeras će se u
pulskom kinu Valli održati projekcija
filma Odrastanje, redatelja Richarda
Linklatera, u kojem glavne uloge
tumače Ethan Hawke, Patricia Arquette i Ellar Coltrane. Kultni američki
redatelj Richard Linklater ovaj jedinstveni film u povijesti kinematografije
snimao je tijekom dvanaest godina
s istim glumcima, snimajući tako
odrastanje i starenje svojih glumaca. Glavni junak je Mason, kojeg
pratimo od njegovih ranih školskih
dana u Austinu do odlaska na
fakultet, pružajući tako panoramsku
sliku američkog djetinjstva i mladosti
danas. Inače, film je osvojio Oscar za
najbolju sporednu žensku ulogu.
POREČ, 20.00 SATI
Chappie
U porečkom kinu će se večeras u
20 sati održati projekcija trilera
Chappie. Svako roeno dijete dolazi
na svijet prepuno obećanja, a takva
je situacija i s Chappiejem: on je
nadaren, poseban, pravo čudo.
Poput svakog djeteta, Chappie će
ubrzo doći pod utjecaj okoline koja
ga okružuje - dobre i loše - te će se
morati osloniti na svoje srce i dušu
kako bi pronašao svoje mjesto
u svijetu i postao samostalan.
Ali zbog jedne stvari Chappie
se razlikuje od svih ostalih: on
je robot. Prvi robot s mogućnošću samostalnog razmišljanja i
vlastitih osjećaja.
dogaaji
Glas Istre
Stradali u prometu
Udruga obitelji osoba
stradalih u prometu - pruža
podršku žrtvama i svjedocima na besplatni telefon:
116 606
Halo, niste sami
Halo, niste sami - 24-satni
nadzor starijih osoba. Prijave za dobivanje socijalnog
alarma na telefone Doma za
starije i nemone “Alfredo
Štigli” 223-233, 222-956 i
099/675-2386.
Sigurna kuća Istra
Sigurna kuća Istra - pomo
ženama žrtvama obiteljskog
nasilja - 500-148, radnim
danom od 9 do 13, a ponedjeljkom i petkom od 9 do
13 i od 17 do 19 sati.
OBJAVITE FOTOGRAFIJU
U GLASU ISTRE
Poštovani čitatelji, stranica Vodiča kroz
Istru otvorena je i vama. Da bi bila
objavljena, svaka vaša fotografija mora
biti snimljena u Istri, a uz nju morate
obavezno istaknuti: sadržaj/motiv s
fotografije, datum kada je snimljena, ime i prezime autora te
kontakt-telefon. Svaki autor može
poslati najviše 3 fotografije mjesečno.
Autora najboljeg rada Glas Istre nagrauje besplatnom jednomjesečnom
pretplatom na naš list. Fotografije nam
možete slati e-mailom na [email protected]
glasistre.hr (s naznakom ZA VODIČ
KROZ ISTRU).
Informacije za Vodič kroz Istru
možete javiti svaki dan do 15 sati na
e-mail: [email protected]
ili na fax. 591-555