Taluka: Indapur PUNE DISTRICT CENTRAL CO

Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
१
Amol Sahakari Pani Puravatha Sanstha
Maryadit.
Pawar Dattatrey Jagannath
7015
49
Male
At/Po. Gotandi,
२
Anand Sahakari Pani Puravatha Sanstha Devkar Anandrav Yadavrav
Maryadit. {Post}
8360
59
Male
At. Varkute Bk., Po. Loni
Deokar,
३
Awasari Sahakari Pani Puravatha
Sanstha Maryadit.
Tavare Mahadev Maruti
3972
67
Male
At. Awasari, Po. Vadapuri,
४
Bhairavnath Pani Puravatha Seva
Sahakari Sanstha Maryadit.
Zagade Balaso Ekanath
8780
50
Male
At/Po. Kazad,
५
Bhairavnath Panipuravtha Seva
Sahakari Sanstha Maryadit.
Dhavade Santosh Bhagwan
3034
35
Male
At/Po. Bhigwan,
६
Daulat Sahakari Pani Puravatha Sanstha Ransing Avinash Daulatrav
Maryadit.
6367
54
Male
At/Po. Indapur,
७
Ganesh Sahakari Pani Puravatha
Sanstha Maryadit.
Gholap Bhanudas Baburav
6365
65
Male
At. Gholapwadi, Po. Uddhat,
८
Hanuman Sahakari Pani Puravatha
Sanstha Maryadit.
Gholap Sunandadevi
Rajendrakumar
4721
64
Female
At/Po. Jamb,
९
Harshawardhan Sahakari Pani
Puravatha Sanstha Maryadit.
Thorat Satish Dnyandev
8250
55
Male
At/Po. Lasurne,
१०
Navjeevan Sahakari Pani Puravatha
Seva Sanstha Maryadit.
Shaikh Shahiralla Hamitulla
4596
56
Male
At/Po. Lumewadi,
११
Pandurang Sahakari Pani Puravatha
Sanstha Maryadit.
Vabale Amarsinh
Hanumantrav
6629
39
Male
At. Patilvasti, Po.
Shetphalgadhe,
१२
Pandurang Sahakari Pani Puravatha
Seva Sanstha Maryadit.
Galande Pandurang Babu
8227
61
Male
At. Galandwadi No. 1, Po.
Indapur,
Remark
NPA
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
१३
Shankar Sahakari Pani Puravatha
Sanstha Maryadit.
Mane Dashrath Srirang
7899
58
Male
At/Po. Rui,
१४
Shri Bhairavnath Surwad Bhandgaon
Bodake Ramchandra
Sahakari Pani Puravatha Sanstha limited Krushnadev
4022
58
Male
At. Sukhad, Po. Bhandgaon,
१५
Shri Biroba Pani Puravatha Sahakari
Sanstha Maryadit.
Bharane Dattatray Vithoba
4127
45
Male
At/Po. Bharanewadi,
[Anthurne]
१६
Shri Chhatrapati Kalas Sahakari Pani
Puravatha Sanstha Maryadit
Rajebhosale Bharat Gulabrav 7814
56
Male
At/Po. Kalas
१७
Shri Hanuman Sahakari Pani Puravatha
Seva Sanstha Maryadit.
Bandagar Tukaram
Ankusharav
7546
36
Male
At. Madanwadi,
१८
Shri Mangoba Pani Puravatha Seva
Sahakari Sanstha Maryadit.
Patil Ashok Sambhaji
8488
46
Male
At/Po. Bori,
१९
Shri Nandikeshwar Alpabhudharak Pani
Puravatha Sahakari Sanstha maryadit
Shinde Dhanaji Dhula
4031
48
Male
At/Po. Nirwangi,
२०
Shri Praphulla Sahakari Pani Puravtha
Seva Sanstha Maryadit.
Jagdale Sudhakar Sadashiv
2611
58
Male
At/Po. Nimbodi,
२१
Shri Shankar Sahakari Pani Puravatha
Sanstha Maryadit.
Bharane Madhukar Vithoba
4627
48
Male
At/Po. Indapur,
२२
Shri Shivshankar Pani Puravatha Seva
Sahakari Sanstha Maryadit
Khabale Srimant Changdev
3486
40
Male
At. Bhatnimgaon, Po.
Bedashinge
२३
Shri Vitthal Sahakari Pani Puravatha
Sanstha Maryadit.
Shaha Mukund Gokuldas
7014
49
Male
At/Po. Indapur
२४
Shrinath Pani Puravatha Sahakari
Sanstha Maryadit.
Jagtap Vilas Bapurav
4023
50
Male
At/Po. Vadapuri,
Remark
NPA
NPA
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Gender
Address
२५
Shrinath Sahakari Pani Puravatha
Sanstha Maryadit.
Shinde Vijaykumar Kashinath 6074
52
Male
At. Karewadi, Po. Lonidevkar,
२६
Shriram Pani Puravatha Seva Sahakari
Sanstha Maryadit.
Gaikwad Vijaykumar
Bhagawan
3419
35
Male
At. Diksal, Po. Bhigwan,
२७
Siddheshwar Sahakari Pani Wapar
Sanstha Maryadit.
Thorat Ramesh Dinkarrav
9771
53
Male
AT/PO. LONI DEVKAR,
२८
Thadeshwar Sahakari Pani Puravatha
Seva Sanstha Maryadit.
Wagh Yashawant
Mukundarav
8130
36
Male
At/Po. Bhigwan,
२९
Vaijnath Pani Puravatha Seva Sahakari
Sanstha Maryadit.
Patil Aditya Vaijnath
4121
21
Male
At/Po. Lasurne,
३०
Yogeshwari Krishi Pani Puravatha Seva
Sahakari Sanstha Maryadit
kumbhar Ananta Gulab
3045
70
Male
At. Diksal, Po. Bhigwan,
३१
Inadpur Taluka Sahakari Gruh Taran
Sanstha Maryadit.
Math Sudhakar Annayya
2343
58
Male
At/Po. Uddhat,
३२
Shriram Sahakari Gruh Taran Sanstha
Indapur Taluka Maryadit.
Nimbalkar Maruti Jayawant
8288
52
Male
At/Po. Bhavaninagar,
३३
Tirupati Sahakari Gruh Rachana Sanstha Shinde Yashwant Namdev
Maryadit.
7487
52
Male
At/Po. Indapur,
३४
Gramin Vikas Vividh Vastu Prathamik
Grahak Sahakari Sanstha Maryadit
Kharat Pradyumn
Rajeshkumar
7679
22
Male
At/Po. Lasurne.
३५
Shri Narayandas Ramdas Highschool
Vidyarthi Sahakari Grahak Bhandar
Limited
Bhavaninagar Sakhar Karkhana Kamgar
Sahakari Patpedhi Limited
Ghogare Dnyanadev
Dasharath
3193
52
Male
At/Po. Indapur,
Gawade Swapnil Madhukar
1450
42
Male
At/Po. Bhavaninagar,
३६
Membershi Age
p No.
Class-D
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
Remark
३७
Indapur Municipal Servants CoOperative Credit Society Ltd.
Shiande Mohan Bhagwan
689
50
Male
At/Po. Indapur
NPA
३८
Indapur Taluka Krishi Sahayakanchi
Sahakari Sanstha Maryadit
Misal Ashok Baburao
3389
52
Male
At/Po. Indapur,
३९
Indapur Taluka Prathamik
Shikshakanchi Sahakari Patsanstha
Maryadit
Indapur Taluka Sahakari
Patpedhyanchya Nokaranchi Sahakari
Patsanstha limited
Indapur Taluka Shikshan Prasarak
Mandalachya Mahavidyalayeen
Sevakanchi Sahakari Patsanstha
Indapur Taluka Vidyut Mandal
Sevakanchi Sahakari Sanstha Maryadit
Gholve Sarjerao Uttam
192
42
Male
At/Po. Indapur.
Pathan Yunnus Allahbaksha
1270
48
Male
At/Po. Indapur,
Shiande Changdev Dattatray
2945
57
Male
At/Po. Indapur,
Awachat Gajanan Bhimrao
6420
54
Male
At/Po. Indapur,
४३
Kala And Vanijya Mahavidyalay Sevak
Sahakari Patsanstha Maryadit
Kadam Shivaji Buwaso
5360
53
Male
At/Po. Kalamb,
४४
Karmayogi Shankarraoji Patil Sahakari
Kale Sharad Anantarao
Sakhar Karkhana Sahakari Patsanstha
Maryadit
Nimsakhar Education Society Highschool Dhoabale Dattatray Popat
Sevak Sahakari Patsanstha Maryadit.
4512
42
Male
Mahatma Phule Nagar,
Bijawadi
3430
32
Male
At/Po. Nimsakhar,
Phule Education Society, Pune
Sevakanchi Siddheshwar Sahakar
patsanstha maryadit
Shri Chhatrapati Madhyamik & Uchha
Madhyamik Sevakanchi Sahakari
Patsanstha Maryadit
Shri Chhatrapati Sahakari Sakhar
Karkhana Kamgar Sahakari Society
Limited
Bansode Machindra Dagadu
8526
43
Male
At. Junction, Po. Lasurne.
Vhorkate Vasant Vamanrao
2440
56
Male
At/Po. Bhawaninagar,
More Satish Pandurang
1107
45
Male
At/Po. Bhavaninagar,
४०
४१
४२
४५
४६
४७
४८
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
४९
Shri Chhatrapati Sahakari Sakhar
Karkhana Kayam Hangami Kamgar
Sahakari Patsanstha Maryadit
Shri Chhatrapati Swabhimani
Sevakanchi Sahakari Patsanstha
Maryadit
Shri Narayandas Ramdas Sevak
Sahakari Patsanstha Maryadit.
Bansode Ambadas Baburao
2946
45
Male
At/Po. Bhavaninagar,
Waghmode Gunwant
Dattatray
10219
42
Male
At/Po. Bhawaninagar
Sorate Sanjay Hiraman
2674
५२
Shri Palasnath Vidyalay Sevak Sahakari
Patsanstha Maryadit.
Kale Malhari Nivrutti
2878
54
Male
At/Po. Palasdev,
५३
Shri Shivaji Vidyalay Sevak Sahakari
Patsanstha Maryadit.
Chavhan Hanumant Krushna
2653
48
Male
At/Po. Bavada,
५४
Bilt Graphics Pagardar Nokaranchi
Sahakari Patsanstha Maryadit.
Bandgar Pramod Balbhim
8377
54
Male
At/Po. Bhadalwadi.
५५
Walchand Vidyalaya Sevakanchi
Sahakari Patsanstha Maryadit.
Arjun Baapu Minanath
2475
48
Male
At/Po. Kalamb
(Walchandnagar),
५६
Harshvardhan Patil Sahakari Motor
Vahatuk Sanstha Maryadit.
Patil Mangesh Vamanrav
7153
49
Male
At/Po. Indapur,
५७
Shri Shankar Sahakari Motor
Malvahatuk Sanstha Maryadit.
Gholap Karansinh Avinash
2895
21
Male
At/Po. Indapur,
५८
Shriram Sahakari Motor Vahatuk
Sanstha Maryadit.
Nimbalkar Nanaso Manikrav
8356
32
Male
At/Po. Bhavaninagar,
५९
Sonai Dudh Vahatuk Sahakari Sanstha
Maryadit.
Mane Vishnukumar Srirang
9582
55
Male
At. Gokhali, Po. Indapur,
६०
Ambika Sahakari Machhi Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
Bhoi Balbhim Santaram
6373
33
Male
At/Po. Bhigwan,
५०
५१
At/Po. Indapur,
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
६१
Bhoiraj Sahakari Machhi Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
Shinde Shankar Nivrutti
2807
42
Male
At/Po. Shetphal Haveli,
६२
Jai Malhar Machhimar Sahakari Sanstha
Maryadit.
Rupnawar Shivajirav
Martandrav
6189
67
Male
At. Jamb, Po. Kurawali,
६३
Jay Tulja Bhavani Machhimar Sahakari
Sanstha Maryadit.
Jagtap Arvind Namdev
6211
57
Male
At. Dalaj No. 2, Po. Dalaj,
६४
Malani Matsya Palan Sahakari
Patsanstha Maryadit.
Thorat Dhondiba Manikrav
8202
33
Male
At/Po. Madanwadi,
६५
Malhar Sahakari Machhi Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
Bhandalkar Somnath Yedu
3522
39
Male
At/Po. Bhadalwadi
६६
Padmavati Sahakari Matsya Palan
Sanstha Maryadit ( Post )
Nagare Aambadas Dattatray
7226
51
Male
At/Po. Pondewadi,
६७
Shri Vardhani Matsya Vyavsay Sahakari
Society Limited
Pardeshi Talash Bansilal
2944
38
Male
At. Takrarwadi, Po. Bhigwan,
६८
Mauli Swayanrojgar Seva Sahakari
Sanstha Maryadit
Kamble Kundlik Uttam
10121
39
Male
At. Rajawadi, Po. Bijawadi
६९
Walchandnagar Industries Kamgar
Sahakari Puravatha Bhandar Limited
Shaikh Babulal Ramulal
491
58
Male
At/Po. Walchandnagar,
७०
Ajit Industrial Ghongadi/Lokar Utpadak
Sanstha Maryadit.
Pise Sanjay Hanumant
6879
45
male
At/Po. Ghorpadwadi,
७१
Nira Utpadak Audyogik Sahakari
Sanstha Maryadit.
Suntale Kashinath Lingaya
8511
67
male
At/Po. Anthurne,
७२
Ahilyadevi Mahila Audyodik Vividh Vastu Kharat Alka Rajeshkumar
Utpadak Sahakari Sanstha Maryadit
8269
42
female
At/Po. Lasurne,
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
७३
Sai Mahila Audyogik Sahakari Sanstha
Maryadit
Tamboli Zumbarbi Shabbir
4381
60
female
At/Po. Loni Deokar,
७४
Indapur Taluka Vividh Karyakari
Sahakari Gramodyog Sangh Ltd
Shinde Ashok Haribhau
2226
58
male
At/Po. Indapur,
७५
Jayhanuman Sahakari Majoor Sanstha
Maryadit.
Jadhav Dilip Babaso
2826
49
male
At/Po. Dalaj,
७६
Jijau Majoor Sahakari Sanstha Maryadit. Nimbalkar shiladevi
Rajendrasinh
9586
49
female
At/Po. Sansar,
७७
Samajseva Majoor Sahakari Society Ltd. Vadapure Kisan Bapurav
4069
37
male
At/Po. Varkute Kd.,
७८
Shivshakti Majoor Sahakarri Sanstha
Maryadit.
Kale Rajendra Vitthal
9183
44
male
At/Po. Palasdev
७९
Shri Datta Majoor Sahakari Sanstha
Maryadit.
Dhotre Masu Babu
2853
65
male
At/Po. Sansar,
८०
Shri Kalnath Majoor Sahakari Sanstha
Limited
Dhotre Shivaji Anna
3006
65
male
At/Po. Kalthan,
८१
Shri Kateshwar Majoor Sahakari
Sanstha Maryadit.
Padsalkar Chhaya Sharad
5793
32
female
At/Po. Kati,
८२
Shri Nagnath Majoor Sahakari Sanstha
Maryadit
Zagade Dnyandev Anandrav
3089
65
male
At/Po. Shetphalgade,
८३
Shri Onkar Majoor Sahakari Sanstha
Maryadit.
Borate Vishvajeet Vitthal
9605
37
male
At/Po. Vitthalwadi,
८४
Shri Sant Muktabai Sahakari Majoor
Sanstha Maryadit.
Mane Yashvant Vitthal
2635
42
male
At. Shelgaon,
Remark
NPA
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
८५
Shri Vardhani Majoor Sahakari Sanstha
Limited.
Wagh Uttam Namdev
3035
65
male
At. Takrarwadi, Po. Bhigwan,
८६
Shriram Majoor Sahakari Society Ltd.
Wayse Satish Haribhau
2891
50
male
At/Po. Bhigwan,
८७
Trimurti Majoor Sahakari Sanstha Ltd.
Bandgar Shivaji Ankushrao
6006
38
male
At/Po. Madanwadi,
८८
Vijay Majoor Sahakari Sanstha Maryadit. Sapkal Bhausaheb Tukaram
7251
50
male
At/Po. Sapkalwadi,
८९
Ahilyadevi Sahakari Cuccut Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
3529
67
male
At/Po. Jamb,
९०
Rajhans Cuccut Palan Sanstha Maryadit. Mane Nitin Vilas
4311
29
male
At/Po. Kurawali,
९१
Shivkrupa Sahakari Cuccut Palan
Sanstha Maryadit.
Yadav Balaso Dashrath
6568
45
male
At. Yadavwadi, Po. Varkute Kd
९२
Ahilyadevi Mendhpal Sahakari Sanstha
Maryadit.
Pandhre Bhagvan shankar
6111
60
Male
At/Po. Bavada,
९३
Dhuldev Mendhpal Sahakari Sanstha Ltd. Markad Balaso Hariba
6238
45
Male
At. Kanthali, Po. Nhavi,
९४
Dnyandev Sheli Mendhi Sahakari
Sanstha Maryadit.
Jamdar Vithal Vishnu
6253
69
Male
At. Jamdarwadi, Po. Belwadi,
९५
Gramvikas Shelya Mendhya Sahakari
Sanstha Maryadit.
kharat Rohan Maheshkumar
6163
21
Male
At/Po. Lasurne,
९६
Jaidhuldev Sahakari Mendhi Palan
Sahakari Sanstha Maryadit.
Waghmode Babanrao
Jagannath
6070
65
Male
At/Po. Khorochi,
Rupnaver Shankararao
Anandrao
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
९७
Jaimalhar Mendhpal Sahakari Sanstha
Maryadit.
Kale Tukaram Ganpat
6190
50
Male
At. Jamb, Po. Kurawali,
९८
Jateshwar Sahakari Sheli Mendhi Palan
Sanstha Maryadit.
Patil Vaijanath Babasaheb
8270
47
Male
At/Po. Lasurne
९९
Jaybhavani Sahakari Shelimendhi Palan
Sanstha Maryadit.
Jathaar Dnyandev Bhanudas
9457
46
Male
At/Po. Junction
१००
Kai. Yashvantrao Govindrao Patil
Mendha Palan Sahakari Sanstha
Maryadit
Kalawati Sheli Mendhi Palan Sahakari
Sanstha Maryadit
Patil Babasaheb Dattatray
6832
52
Male
At/Po. Bori,
Pawar Vilas Tejuram
10160
43
Male
At. Junction, Po. Lasurne
१०२
Kamal Mahila Sahakari Sheli Mendhi
Palan Sanstha Maryadit.
Jachak Sangitadevi Vijayshinh 7225
50
female
At. Jachak Vasti, Po. Bhavani
Nagar,
१०३
Laxman Sheli Mendhi Palan Sahakari
Sanstha Maryadit
Mohalkar Shreekant Khandu
10147
40
Male
Anandnagar, Junction, Po.
Lasurne
१०४
Parth Sahakari Mendhpal Sanstha
Maryadit. {Post}
Nimbalkar Parth Dattatray
8542
23
Male
At/Po. Sansar
१०५
Rajhans Sahakari Sheli Mendhi Palan
Sanstha Maryadit.
Mane Vitthal Mansing
5930
30
Male
At. Bambadwadi, Po. Kurawali,
१०६
Rajhans Sahakari Sheli Mendhi Palan
Sanstha Maryadit.
Kale vijaykumar Bhagvanrao
6281
50
Male
At/Po. Palasdev,
१०७
Rajvardhan Sheli Mendhi Palan Sahakari Lokhande Deepak Vitthal
Sanstha Maryadit
10148
43
Male
Anandnagar, Junction, Po.
Lasurne
१०८
Rukmini Sheli Mendhi Palan Sahakari
Sanstha Maryadit
10162
43
Male
At. Junction, Po. Lasurne
१०१
Shinde Deepak Dhondiba
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
१०९
Sadanand Sheli Mendhi Palan Sahakari
Sanstha Maryadit.
Bandgar Vikaskumar Vitthal
6007
26
Male
At/Po. Bandgarvasti,
Madanwadi
११०
Shankar Sahakari Sheli Mendhi Palan
Sanstha Maryadit.
Mohalkar Vasnt Khandu
9356
54
Male
At/Po. Junction
१११
Shivram Sahakari Mendhpal Sanstha Ltd. Vhorkate Ramchandra Ganpat 6049
32
Male
At/Po. Tavshi,
११२
Shri Birudev Sahakari Mendhpal Sanstha Kale Sunil Ganpatrao
Maryadit.
5417
48
Male
At/Po. Sansar,
११३
Shri Dnyaneshwar Sahakari Mendhi
Palan Sanstha Maryadit.
Chavan Maruti Shreerang
8840
61
Male
At. Shirkewadi, Po. Tawashi,
११४
Shri Jai Malhar Sheli Mendhi Palan
Sahakari Sanstha Maryadit
Pawar Sopanrao Bapurao
6256
51
Male
At. Shindewadi, Po. Kazad,
११५
Shri Jaibhavani Sheli Mendhi Palan
Sahakari Sanstha Maryadit
Mane Tukaram Maruti
5812
58
Male
At/Po. Kuravali,
११६
Shri Satyajit Sheli Mendhi Palan
Sahakari Sanstha Maryadit.
Sapkal Satyajeet Bhausaheb
9580
19
Male
At/Po. Sapkalwadi,
Sanjaynagar
११७
Shri Uday Mendhi Palan Sahakari
Sanstha Maryadit.
Kare Mahadev Machindra
8828
45
Male
At. Gholapwadi, Po. Uddhat
११८
Shrikrishna Sheli Mendhi Palan Sahakari Yadav Chagan Dashrath
Sanstha Maryadit.
6569
52
Male
At. Yadavwadi, Po. Varkute Kd
११९
Shrinath Sheli Mendhi Palan Sahakari
Sanstha Maryadit.
Bhoite Udaysinh Avinash
6225
20
Male
At. Nimbodi, Po. Kazad,
१२०
Somnath Sahakari Sheli Mendhi Palan
Sanstha Maryadit.
Ghogare Shivaji Sopan
7818
60
Male
At. Kharawada, Po. Lakhewadi
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
१२१
Vitthal Sahakari Sheli Mendhi Palan
Sanstha Maryadit.
Pandhre vijaykumar Gulabrao 8480
१२२
Abhilasha Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Nalavde Bibhishan Kalyan
१२३
Ahilyadevi Mahila Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
१२४
Class-D
Gender
Address
47
Male
At/Po. Kurawali
8765
40
Male
At. Nalawade Vasti, Po.
Gotandi,
Kolekar Tilottama Haridas
9055
40
Female
At. Kolekar Vasti, Po.
Pithewadi,
Amardeep Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Sapkal Raviraj Bapurao
8618
40
Male
At/Po. Sapkalwadi,
१२५
Amruta Mahila Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Jadhav Vidya Shiledar
8555
58
Female
At. Pawarwadi, Po. Uddhat,
१२६
Anand Dudh Vyavsayik Sahakari
Sanstha Maryadit.
koratkar Dhanjay Shrerang
3952
56
Male
At Koratkar Vasti,Po Wakilvasti
१२७
Avinash Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Gholap Avinash
Rajendrakumar
6047
45
Male
At/Po. Belwadi,
१२८
Bhagyashri Mahila Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Bagal Swati Anil
8846
Female
At. Pimpale, Po. Shetphalgadhe
१२९
Bhagyashri Mahila Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Patil Sunita Chittaranjan
8835
१३०
Bhairavnath Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Patil Mangesh Wamanrao
5605
49
Male
At/Po. Malwadi No. 2,
१३१
Dappyaba Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Bandgar Dnyandev Maruti
7558
43
Male
At/Po. Bandgarwadi,
१३२
Deepak Sahakari Dudh Utpadak Sanstha Bhagat Popat Bhanudas
Maryadit.
Male
At. Patilvasti(Pimpale). Po.
Shetphalgade.
7567
At/Po. Saradewadi, Patilvasti
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
१३३
Dhanwant Sahakari Dudh Utapdak
Sanstha Maryadit.
Lodhade Arun Dhanvantrao
4143
50
Male
At. Lodade Vasti, Po. Lasurne,
१३४
Digambar Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Devkar Sandhya Vishnu
8795
35
Male
At/Po. Kalashi,
१३५
Gholapwadi Sahakari Dudh Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
Gholap Amarsinh
Rajendrakumar
2430
35
Male
At. Gholapwadi, Po. Uddhat,
१३६
Gokul Sahakari Dudh Utpadak Sanstha
Maryadit
Jagdale Appasaheb
Nanasaheb
10041
46
Male
At/Po. Sarati
१३७
Gopal Sahakari Dudh Utpadak Sanstha
Maryadit.
Patil Harshvardhan Shahajirao 2693
53
Male
At/Po. Bavada,
१३८
Gurudeodatta Dudh Vyavsayik Sahakari
Sanstha Maryadit.
Ghogare Ashok Shankarrao
3679
55
Male
At. Pithewadi, Po. Khorochi,
१३९
Gurukrupa Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Parakale Shamrav Ajinath
7901
49
Male
At. Takrarwadi, Po. Bhigwan,
१४०
Hanuman Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Bagal Muralidhar Hariba
5042
68
Male
At/Po. Pimpale,
१४१
Hanuman Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit. {Post}
Vanave Karbhari Bapurav
3962
62
Male
At. Bhagalewadi,[Lakadi], Po.
Nirgude,
१४२
Hanuman Sahakari Dudh Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
Rupnaver Shankarao
Aanadhrao
3644
67
Male
At. Jamb, Po. Kurawali,
१४३
Haraneshwar Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Patil Prataprav Ganpatrrao
6390
50
Male
At/Po. Kalas,
१४४
Jai Malhar Sahkari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Thavre Tanaji Piraji
6248
45
Male
At. Tavharewadi, Po. Varkute
Kd.,
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
१४५
Jai Shriram Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Shinde Gajendra Dhondiram
5985
47
Male
At. Devkarvasti, [Reda] Po.
Redani,
१४६
Jaybhavani Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Rajebhosle Sanjay Gulabrav
7832
50
Male
At/Po. Kalas,
१४७
Jijamata Mahila Sahakari Dudh Utpadak Jadhav Shantabai Appa
Sanstha Maryadit.
8564
55
Female
At/Po. Nirwangi,
१४८
Jyotirling Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Kanse Narayan Shrirang
6561
55
Male
At/Po. Kardanwadi,
१४९
Jyotirling Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Chandgude Prabhakar Nivrutti 6232
52
Male
At. Mhasobawadi, Po. Nirgude,
१५०
Jyotirling Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Kale Bhima Sarjerav
6496
52
Male
At. Agoti No. 2, Po. Agoti No.
1,
१५१
Kalubai Sahakari Dudh Utpadak Sanstha Bhosale Dnyandev Narhari
Maryadit.
6096
40
Male
At. Lamjewadi, Po.
Shetphalgade,
१५२
Kamdhenu Sahakari Dudh Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
Mane Uttam Laxman
2842
47
Male
At/Po. Bhandgaon,
१५३
Krishi Vikas Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
More Balasaheb Tukaram
8873
45
Male
At. Malwadi, Po. Indapur,
१५४
Laxmi Sahakari Dudh Utpadak Sanstha
Maryadit.
Bhongale Dadaram Dashrath 8316
45
Male
At/Po. Pondkulwadi,
१५५
Mangalmurti Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Kale Sanjay Vamanrav
7906
48
Male
At. Diksal, Po. Bhigwan,
१५६
Mangesh Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Darade Tukaram Madhav
6838
54
Male
At. Darade Vasti, Po. Redani,
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
१५७
Mauli Sahakari Dudh Utpadak Sanstha
Maryadit.
Sapkal Balasaheb Mahadev
7394
47
Male
At. Machale Vasti, Po. Lasurne
१५८
Moreshwar Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Kadam Sampatrao Sopana
6505
55
Male
At. Morevasti, {Pawarwadi},
Po. Uddhat,
१५९
Namanand Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Kadam Nitin Buvasaheb
8438
37
Male
At/Po. Shirsatwadi,
१६०
Nandikeshwar Sahakari Dudh Vyavsayik More Jayvant Vijayrav
Sanstha Maryadit.
3120
50
Male
At. Dagadwadi, Po. Nimsakhar,
१६१
Nimjai Sahakari Dudh Utpadak Sanstha
Maryadit.
4108
65
Male
At/Po. Nimsakhar,
१६२
Padma Sahakari Dudh Utpadak Sanstha Barge Milind Tukaram
Maryadit.
3834
39
Male
At. Boratewadi, Po. Khorochi,
१६३
Padmavati Mahila Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Patil Bhagyshri Harshvardhan 8763
45
Female
At/Po. Bawada,
१६४
Pawarwadi Sahakari Dudh Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
Kanse Dilip Paran
2485
40
Male
At. Pawarwadi, Po. Uddhat,
१६५
Pratap Sahakari Dudh Utpadak Sanstha
Maryadit
Kanse Sambhaji Shrirang
6527
59
Male
At. Kansevasti, [Mankarwadi]
Po. Kurawali,
१६६
Rajendra Sahakari Dudh Utpadak
Maryadit.
Thorve Ravindra Baban
3086
Male
At. Bambadwadi, Po. Kuravali,
१६७
Rajendra Sahakari Dudh Vyavsayik
Sanstha Maryadit,
Nimbalkar Anantrao Sopanrao 2961
59
Male
At. Kardanwadi, Po. Lasurne,
१६८
Ratnaprabhadevi Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Patil Udaysingh Vilasrao
46
Male
At. Aaglave Vasti, Po. Bawada,
Ranavre Vijaykumar
Pandurang
8764
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
१६९
Saakshi Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Sapkal Sanjay Jagnnath
9758
47
Male
AT/PO. SAPKALWADI,
१७०
Sadashiv Moholkar Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Moholkar Partap Khandu
9355
42
Male
At/Po. Junction,
१७१
Savatamali Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Bhosale Mohan Dashrath
7424
37
Male
At. Junction, Po. Lasurne,
१७२
Shantabai Mahila Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Vanve Sunita Bhaskar
8700
34
Female
At. Lakadi, [Patilwasti] Po.
Nirgude,
१७३
Sharad Sahakari Dudh Utpadak Sanstha Mane Abhijeet Jalindar
Maryadit.
7682
25
Male
At/Po. Kuravali.
१७४
Sharad Sahakari Dudh Utpadak Sanstha Savase Dattu Yashvant
Maryadit.
6715
Male
At. Sawashevasti, Po. Khorochi
१७५
Shiv Parvati Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Karande Sadashiv Baburav
7241
58
Male
At. Karade Vasti, Po.
Nimsakhar,
१७६
Shivkrupa Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit. Dalaj No. 2
Jagtap Arvind Namdev
4474
57
Male
At/Po. Dalaj,
१७७
Shivparvati Mahila Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Jagtap Ranjana Arvind
8546
55
Female
At/Po. Dalaj No. 2,
१७८
Shivram Shakari Dudh Utpadak Sanstha Gadhave Pratap Namdev
Maryadit. {Post}
8354
44
Male
At. Balpudi, Po. Loni Deokar,
१७९
Shivshakti Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Khere Anil Madukar
5147
52
Male
At/Po. Belwadi,
१८०
Shivshankar Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Ghogare Narayan Bayaji
4192
75
Male
At/Po. Nhavi,
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
१८१
Shri Ashtavinayak Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Sancheti Suyalal Misrilal
5638
48
Male
At. Sanchetivasti Po. Sansar,
१८२
Shri Bhairavnath Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Parakale Anil Namdev
4877
38
Male
At. Bhadalwadi, Po. Kalas,
१८३
Shri Biroba Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Bharane Ramchandra Vithoba 3292
57
Male
At/Po. Bharanewadi,
१८४
Shri Chhatrapati Sahakari Dudh
Vyavsayik Sanstha Maryadit. ( post )
Shinde Shahaji Dhondiba
3511
Male
At/Po. Belwadi,
१८५
Shri Datta Dudh Vyavasayik Sahakari
Sanstha Maryadit.
Devkar Ramdas Narhar
2770
58
Male
At/Po. Loni Devkar,
१८६
Shri Datta Sahakari Dudh Utapdak
Sanstha Maryadit.
Tarange Dhanaji Mahadev
5699
32
Male
At. Kalevasti, Po. Redani,
१८७
Shri Datta Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Dhapate Kiran Subhedar
6938
28
Male
At/Po. Bharanewadi,
१८८
Shri Datta Sahakari Dudh Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
Mankar Vilas Sampatrao
2520
57
Male
At. Mankarwadi, Po. Kurawali,
१८९
Shri Ganesh Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Dubal Dadaso Mahadev
7570
Male
At/Po. Sapkalvasti.(Kuravali)
१९०
Shri Gurudevdatta Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Mete Narayan Govind
3736
74
Male
At. Metevasti, Po. Dalaj,
१९१
Shri Jagdamba Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Dhapate Babaso Baban
5291
57
Male
At/Po. Anthurne,
१९२
Shri Jay Bhavani Sahakari Dudh
Vyavsayik Sanstha Maryadit.
Shinde Dattatray Narayan
3123
48
Male
At/Po. Anthurne,
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
१९३
Shri Mesai Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Mane Harishchandra Vishnu
4028
55
Male
At. Bambadwadi, Po. Kurawali,
१९४
Shri Narsinha Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit
Raskar Balbhim Murlidhar
8291
48
Male
At/Po. Nirwangi,
१९५
Shri Nilkantheshwar Sahakari Dudh
Vyavsayik Sanstha Maryadit
Patil Amol Hemantrao
2645
35
Male
At/Po. Lasurne,
१९६
Shri Pandurang Dudh Utpadak
Vyavsayik Sahakari Society Ltd.
Jachak Vitthalrav Dinkarrao
2640
73
Male
At. Jachak Vasti, Po. Belwadi,
१९७
Shri Pandurang Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Kadam Parkash Gopal
3405
36
Male
At. Patil Vasti, Po.
Shetphalgadhe,
१९८
Shri Pandurang Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Thorat Arun Dinkar
5969
52
Male
At/Po. Loni Devkar,
१९९
Shri Siddheshwar Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Thorat Ramesh Dinkarrao
5146
53
Male
At/Po. Loni Deokar,
२००
Shri Siddhivinayak Sahakari Dudh
Vyavsayik Sanstha Maryadit.
Kadam Ganpatrrav Sopana
2613
60
Male
At. Shindevasti, Po. Sansar,
२०१
Shri Vardhini Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Wagh Santosh Ashokrav
7024
37
Male
At. Takrarwadi, Po. Bhigwan,
२०२
Shri Vasanand Sahakari Dudh Utpadak
Sanshta Maryadit. {Post}
Jadhav Rajkumar Vasant
5955
45
Male
At. Sarafwadi, Po. Nirwangi,
२०३
Shrikrishna Dudh Utpadak Sahakari
Sanstha Maryadit.
Yadav Madhukar Dashrath
3910
48
Male
At. Yadav Vasti, Po. Varkute
Kd.,
२०४
Shrinath Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Shirke Dattatray Ramchandra 5655
62
Male
At. Shirkevasti, Po. Vadapuri,
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
२०५
Shrinath Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Bhoite Nitin Vilas
4245
48
Male
At. Bhoite Vasti, Nimbodi, Po.
Bhavaninagar,
२०६
Shriram Sahakari Dudh Utapdak
Sanstha Maryadit.
Pawar Anil Bhaskar
5512
40
Male
At. Kardanwadi, Po. Lasurne,
२०७
Shriram Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Ltd.
Hagwane Bhagwat Bhagwan
6839
65
Male
At/Po. Hanumanwadi,
२०८
Shriram Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit
Jadhav Vitthal Vasant
9895
40
Male
At. Jadhavwadi , Po. Kati
२०९
Shriram Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Bharane Dattatray Vithoba
6968
45
Male
At/Po. Bharanewadi,
२१०
Udmaidevi Mahila Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Gholap Sunandadevi
Rajendrakumar
8827
65
Female
At. Gholapwadi, Po. Uddhat,
२११
Vasant Sahakari Dudh Utpadak Sanstha
Maryadit.
Jadhav Vasant Dhondiram
5050
59
Male
At/Po. Bhigwan,
२१२
Vasantrao Naik Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Omase Shankar Maruti
6394
50
Male
At. Bagewadi, Po. Kalas,
२१३
Vikram Sahakari Dudh Utpadak Sanstha Rupanwar Balasaheb Shrirang 5615
Maryadit.
57
Male
At. Giramkarvasti, Dalaj No. 2
, Po. Dalaj,
२१४
Vishwas Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Madke Ramesh Trimbak
7410
48
Male
At/Po. Agoti No. 1,
२१५
Yashwant Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Raut Pralhad Baba
6091
65
Male
At/Po. Nimgaon Ketki,
२१६
Shri Sant Savatamali Dudh Utpadak
Sahakari Sanstha Maryadit.
Bhimraw Laxman Yadav
3895
Male
At. Yadavwadi, Po. Kati,
INDAPUR Pune
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
२१७
Jai Shriram Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Gajendra Dhondiram Shinde
5985
Male
At. Devkarvasti, [Reda] Po.
Redani, INDAPUR Pune
२१८
Shri Hanuman Sahakari Dudh Utapdak
Sanstha Maryadit.
Rajendra Haribhav Shelar
5167
Male
At. Lamjewadi, Po.
Shetphalgadhe, INDAPUR Pune
२१९
Bhairavnath Dudh Utpadak Sahakari
Sanstha Maryadit. {Post}
tejas Yeknath Devkate
7481
Male
At. Virwadi, Po. Madanwadi,
INDAPUR Pune
२२०
Sanjay Sahakari Dudh Utpadak Sanstha
Maryadit.
Mohan Rajaram Ranmore
5335
Male
At. Ranmode-Manemala, Po.
Kurawali, INDAPUR Pune
२२१
Kateshwar Sahakari Dudh Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
Someshwar Pandurang
Wagmode
2785
Male
At/Po. Kati, INDAPUR Pune
२२२
Shrikrishna Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
Rajaram Ravsaheb Jachak
4722
Male
At. Paritwadi, Po. Lasurne,
INDAPUR Pune
२२३
Navnath Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit. {Post}
Suresh Narayan Phadtare
3276
Male
At/Po. Chakati, INDAPUR Pune
२२४
Hanuman Sahakari Dudh Utpadak
Sanstha Maryadit.
kisan shankar pingale
6331
Male
At. Dagadwadi, Po.
Nimsakhar, INDAPUR Pune
२२५
Shri Mhaskobanath Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Ankush Nivrutti Chavan
8190
Male
At. Dagadwadi (Nirwangi), Po.
Nimsakhar, INDAPUR Pune
२२६
Suvarnadevi Mahila Sahakari Dudh
Utpadak Sanstha Maryadit.
Suvrna Dattatray Nalawade
8801
Female
At/Po. Kalamb, INDAPUR Pune
२२७
Shri Ganesh Sahakari Pani Puravatha
Sanstha Maryadit.
Murlidhar Ganpat Bhondave
7456
Male
At. Gholavevasti, Po. Nimbodi,
INDAPUR Pune
२२८
Shri Siddheshwar Pani Puravatha Seva
Sahakari Sanstha Maryadit
Balasaheb Dadasaheb Narute 3415
Male
At/Po. Kazad, INDAPUR Pune
Remark
Taluka: Indapur
PUNE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK, PUNE
Form E- 3(1)
Provisional Voter List
Class-D
Sr. No.
Name of the member society
Name of the representative
of member society (
surname , first name and
middle name )
Membershi Age
p No.
Gender
Address
२२९
Shri Jay Tulja Bhavani Majoor Sahakari
Sanstha Maryadit.
Jangal Shankar Mane
7493
Male
At/Po. Nimbodi, INDAPUR Pune
२३०
Madan Majoor Sahakari Sanstha
Maryadit.
Satish Balaso Narute
7142
Male
At. Madanwadi, Po. Virwadi,
INDAPUR Pune
२३१
Jeevan Majoor Sahakari Sanstha Ltd.
Ravindra Keshavrao Ghogare 7980
Male
At/Po. Bawada, INDAPUR Pune
२३२
Shri Palasnath Majoor Sahakari Sanstha
Maryadit.
Laxman Pandurang Kale
2984
Male
At/Po. Palasdev, INDAPUR
Pune
२३३
Shri Ganesh Majoor Sahakari Sanstha
Maryadit.
madhukar Yashvant Patil
5801
Male
At/Po. Bori, INDAPUR Pune
२३४
Amar Mendhpal Sahakari Sanstha Ltd.
Balasaheb Pandurang
Waghmode
6162
Male
At. Waghmodevasti, Po.
Lasurne INDAPUR Pune
२३५
Susajjan Sahakari Sheli Mendhi Palan
Sanstha Maryadit.
Maulla Badshaha Shekh
7428
Male
At. Hanumanwadi, Po.
Vadapuri, INDAPUR Pune
२३६
Mayur Varah Palan Sahakari Sanstha
Maryadit.
Shankar Sonba Dhotare
8805
Male
At/Po. Bori INDAPUR Pune
२३७
Shivlila Sahakari Cuccut Vyavsayik
Sanstha Maryadit.
Vijay Sahebraw Gaykwad
5038
Male
At/Po. Boratwadi, INDAPUR
Pune
२३८
Bori Lokar Vinkar Sahakari Sangh
Limited {Post}
Ajan Hanumant Gaykead
302
Male
At. Bori, Po. Lasurne,
INDAPUR Pune
२३९
Shri Dattatray Bharne[Mama]
Magasvargiya Swayanrojgar Seva
Sahakari Sanstha M.
Shri Vardhaman Vidyalay Shikshak And
Shikshaketar Sevakanchi Sahakari
Patsanstha Maryadit
Manoj Sambhaji Sable
9746
Male
AT/PO. ANTHURNE, INDAPUR
Pune 413114
Atmaram Kisan Londe
5062
Male
At/Po. Walchandnagar,
INDAPUR Pune
२४०
Remark
NPA