“Olafa Ozolnieku Kauss 2015”

Sacensības pa elementiem
“Olafa Ozolnieku Kauss 2015”
International Figure Skating Competition for Single young skaters:
Chicks, Pre - Chicks,
Beginners and Elements of figure skating
Sacensību norises vieta: OZO Ledus
Halle, Ozolnieki, Latvija, Stadiona iela
5b
Sacensību datums: 07.03.2015 Sacensību laiks:
14:00
Organized by "OZO figure skating club" Latvia, Stadiona iela 5b,
Ozolnieki
CATEGORIES
• Elements B 2009 and younger
• Elements B 2007/2008
• Elements B 2006/2005
•
•
•
•
•
•
•
Elements A 2007/2008
Elements A 2006/2005
Pre-Chicks B
Chicks B
Pre-Chicks A
Chicks A
Beginners 2000/2001/2002/2003/2004 and younger
Startē ⅔ laukuma. Visus elementus izpilda uzreiz, demonstrēt var divas
reizes, ja nesanāca.
Elementi B 2009 un jaunāki
1. Slīdējums uz priekšu + 5 lukturīši uz priekšu
2. Slīdējums uz priekšu + stārķītis, slīdējums uz priekšu + pietupiens
3. Slīdējums uz priekšu + bremze + cirkulis
Elementi B 2007/2008
1. Slīdējums uz priekšu + 5 lukturīši uz priekšu + ½ apgr. palēciens + 5 lukturīši
atpakaļ
2. Slīdējums uz priekšu kazlēni 3x, slidējums uz priekšu stārķītis (min. 3 sek.),
slīdējums uz priekšu + pietupiens/pistolīte (min. 3 sek.)
3. Slīdējums uz priekšu + bremze + cirkulis + piruete uz divām/ vienas kājas,
izbrauciens
Elementi B 2005-2006
1. Slīdējums uz priekšu + 5 lukturīši uz priekšu + ½ apgr. palēciens + 5 lukturīši
atpakaļ
2. Slīdējums uz priekšu kazlēni 3x + izklupiens uz priekšu (min. 3 sek.), slīdējums
uz priekšu + pietupiens/pistolīte (min. 3 sek.)
3. Slīdējums uz priekšu līdzsvariņš, slidējums uz priekšu + bremze + cirkulis +
piruete uz vienas kājas
Elementi A 2009
1. Slīdējums uz priekšu + krosroli uz priekšu + čūskiņa atpakaļ uz abām kājām
2. 3 pārskrējieni uz priekšu+ 3 valša soļi + valša lēciens
3. Slīdējums uz priekšu+ kazlēni 3x , slīdējums uz priekšu + stārķītis , slīdējums
uz priekšu + pietupiens/pistolīte (min. 3 sek.)
4. Slīdējums uz priekšu + bremze + cirkulis + piruete uz vienas kājas, izbrauciens
Elementi A 2007-2008
1. 3 pārskrējieni uz priekšu, 3 amerikāņu soļi + tulups (no izbrauciena, vai no
valša soļa)
2. Māņu solis + salhovs;
3. 3 valša soļi + valša lēciens + tulups
4. Slīdējums uz priekšu + līdzsvariņš (min. 3 sek.), slīdējums uz priekšu +
pistolīte, trešā spirāles pozīcija, pēc brīvas izvēles
5. Piruete uz vienas kājas, no iegājiena (min 3 apgr.)
Elementi A 2005-2006
1. Soļu celiņš pa apli/diagonāli, iekļaujot dubulttrijnieku uz priekšu (uz āru
un/vai uz iekšu), dubulttrijnieku uz aizmuguri (uz āru un/vai uz iekšu); lai
pagriezieni būtu gan pa labi, gan pa kreisi (lai visi pagriezieni nebūtu uz vienu
pusi)
2. Māņu solis + Salhovs;
3. Pārskrējiens atpakaļ pa serpantīnu 4x, valša solis + tulups;
4. Slīdējums uz priekšu + līdzsvariņš (min. 3 sek.), slīdējums uz priekšu +
pistolīte, trešā spirāles pozīcija, pēc brīvas izvēles;
5. Piruete uz vienas kājas, no iegājiena (min 3 apgr.)
B class
Pre-Chicks B Free Skating only
Girls and Boys (2008 and younger) 2 min.,
+/- 10 sec.
a) maximum of four (4) jump elements minimum of two ( 2 ) jump elements
b) maximum of two (2) jump combinations or sequences ( jump combination can
contain only two (2) jumps. A jump combination containing three (3) jumps is not
allowed);
c) maximum of two (2) spins of a different nature (minimum of 3 revolutions each);
d) one (1) step sequence.
Axel, Lutz, Flip and double (2) jumps are not allowed in pre-chicks category!!!
Falls – 0.25 point deduction for every fall.
All elements will be evaluated up to 2 level!
CHICKS B Free Skating only
Girls and Boys (2006/2007 and younger) 2 min., +/10 sec.
a) maximum of four (4) jump elements
b) maximum of two (2) jump combinations or sequences ( NB! A jump
combination can contain only two (2) jumps. A jump combination containing three
(3) jumps is not permitted);
c) maximum of two (2) spins of a different nature (minimum of 3 revolutions each);
d) one (1) step sequence.
Axel and double (2) jumps are not allowed Falls
– 0.25 point deduction for every fall.
All elements will be evaluated up to 2 level!
A class
Pre-Chicks A Free Skating only
Girls and Boys (2008 and younger) 2 min., +/10 sec.
a) maximum of four (4) jump elements (one of which must be an Axel type jump);
b) maximum of two (2) jump combinations or sequences ( jump combination can
contain only two (2) jumps )
c) maximum of two (2) spins of a different nature (minimum of 3 revolutions each);
d) one (1) step sequence.
All elements will be evaluated up to 2 level!
CHICKS A Free Skating only
Girls and Boys (2006/2007 and younger) 2 min., +/10 sec.
a) maximum of four (4) jump elements (one of which must be an Axel type jump);
b) maximum of two (2) jump combinations or sequences ( jump combination can
contain only two (2) jumps )
c) maximum of two (2) spins of a different nature (minimum of 3 revolutions each);
d) one (1) step sequence.
All elements will be evaluated up to 2 level!
BEGINNERS
Beginners born 2000/2001/2002/2003/2004 and younger
Girls, Boys Free Program: max. 2:00 min (± 10 sec)
(Axel and double jumps are forbidden) Free program
2:00 minutes ± 10 sec. 1. Maximum five (5)
jump elements
- at least two (2) of them are solo jumps
- at least one (1) and no more than three (3) are jump combinations or sequences 2.
At least one (1) but not more than two (2) spins min. three (3) revolutions.
3. Step sequence (2/3 cover of the ice), (straight line, circular or serpentine).
1. The Program Components are only judged in
• Skating Skills
• Performance/Execution
• Interpretation
The factor for the Program Components is
• for boys 2.0
• for girls 1.7
2. Levels explanations:
In all elements which are subject to Levels, only features up to Level Base will be
counted. Any additional features will not count for Level requirements and will be
ignored by the Technical Panel.
3. Evaluation is in accordance with ISU Communications No. 1861 and 1884 (or any
update of this Communications).
4. No jump with the same name may be repeated more than twice including Axel
type jumps.
5. Time violation - 0.5 point deduction for every 5 seconds in excess
6. Falls - 0.5 point deduction for every fall.
Dalībnieku pieteikšanu nosūtīt līdz
14.Februārim uz [email protected] Dalības maksa:
• Elementi - 30 Eur
• Pre-Chicks, Chicks, Beginners - 40 Eur
Parskaitīt līdz 22.Februārim:
SIA OZO DAIĻSLIDOŠANAS KLUBS
Pampāļu iela 1-1, Rīga LV-1058
Reģ.Nr.40103685153
CITADELE BANKA
PARXLV22
Konta Nr.LV82PARX0013765130001 (EUR)
Sacensību tiesāšana: visas grupas vērtēs 3 tiesneši pēc protokolu
sistēmas. Izloze notiks 05.martā.
ACCOMODATION: Hotel AGATE
Address: Skolas iela 16, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, LV-3018
Tel: +371 28 684 473