0 OPĆENITO

Str. 1
POINT Software Varaždin
0 OPĆENITO
001
ZNANOST I ZNANJE OPĆENITO
001 UVO
UVOD u znanstveni rad u medicini
001
Uvod u znanstveni rad u medicini / urednik Matko Marušić. - 4. izd. Zagreb : Medicinska naklada, 2008. - XI, 299 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka
Sveučilišni udžbenici)
ISBN 953-176-385-1
Urednici ˝Croatian Medical Journal-a˝, prvog i jedinog hrvatskog medicinskog časopisa koji je (1999.)
uvršten u prestižnu znanstvenu bazu podataka Current Contents/Clinical Medicine, pretvorili su svoja
urednička iskustva iz rada s hrvatskim autorima u sveobuhvatan, praktičan i koristan priručnik na
hrvatskom jeziku. U njemu se može naći sve bitno o provođenju znanstvenih istraživanja u medicini,
prikupljanju informacija o časopisima, pojmovima i referencijama i pisanju svih vrsta radova, uključivši i
konkretne savjete o usmenim prezentacijama i prijavi magisterija i doktorata.
001 ZEL met
ZELENIKA, Ratko
001
Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela : Pisana
djela na poslijediplomskim doktorskim studijima : knjiga sedma / Ratko
Zelenika. - 5. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Kastav : IQ Plus, 2012. XXXVII,821 str. ; 24 cm. ISBN 953-95705-4-3
U ovoj znanstvenoj knjizi i sveučilišnome udžbeniku svaki intelektualac može pronaći vlastiti put koji
izravno, sigurno, uspješno, racionalno i dostojanstveno vodi od starta do cilja, od ideje do djela, od plana
do uspjeha, od studenata do profesora, znanstvenika, istraživača, poduzetnika, menadžera... bez obzira
na svoje znanje, zanimanje, struku i bez obzira u kojem se znanstvenom polju, grani i ogranku znanosti
obrazuje, usavršava, osposobljava itd.
001 ZEL m.
ZELENIKA, Ratko
001(075.8)
Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela : Pisana
djela na stručnim i sveučilišnim studijima : knjiga peta / Ratko Zelenika. - 5.
izmijenjeno i dopunjeno izd. - Rijeka [etc.] : Ekonomski fakultet [etc.], 2011. XXVI, 362 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Metodologija i tehnologija izrade
znanstvenog i stručnog djela ; knj. 5) (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci =
Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
ISBN 978-953-6148-95-0
001 ZEL me
ZELENIKA, Ratko
001(075.8)
Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela : Pisana
djela na poslijediplomskim znanstvenim magistarskim studijima : knjiga
šesta / Ratko Zelenika. - 5. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Rijeka : Ekonomski
fakultet u Rijeci, 2011. - XXII, 268 str. : graf. prikazi, primjeri ; 24 cm. (Pisana djela na poslijediplomskim znanstvenim magistarskim studijima ;
knj. 6)(Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum
Fluminensis)
ISBN 978-953-6148-96-7
001 ZELE m
ZELENIKA, Ratko
001(075.8)
Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela :
znanstvena, znanstvenostručna i stručna pisana djela : knjiga četvrta /
Ratko Zelenika. - 5. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Rijeka : Ekonomski
fakultet u Rijeci, 2011. - 450 str. : graf. prikazi, primjeri ; 24 cm. - (Udžbenici
Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis ; knj.4)
ISBN 978-953-6148-94-3
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 2
POINT Software Varaždin
001.8 SIL k
SILOBRČIĆ, Vlatko
001.8
Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo / Vlatko Silobrčić. - 6.
dopunjeno izd. - Zagreb : Medicinska naklada, 2008. - VIII, 298 str. : graf.
prikazi ; 21 cm. - (Biblioteka Priručnici)
ISBN 978-953-176-340-0
Šesto izdanje knjige u kojoj je razrađena metodologija izrade znanstvenog rada. Znanstveni stil, dijelovi
izvornog znanstvenog članka, ostalih znanstvenih članaka i teza, pripremanje plakata i predavanja,
pisanje prikaza knjiga te pripremanje prijedloga znanstvenog projekta - teme su razrađene po pojedinim
poglavljima unutar ove knjige. Osim popisa literature, knjizi su pridodani i autorovi znanstveni članci.
001.8 ZEL m
ZELENIKA, Ratko
001.8(075.8)
Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela :
Znanstvene kvantitativne metode : knjiga deseta / Ratko Zelenika. - 5.
izmijenjeno i dopunjeno izd. - Kastav : IQ Plus, 2015. - LVI, 1223 str. ; 24 cm.
- (Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela ; knj. 10)
ISBN 978-953-95705-8-1
Knjiga efikasno omogućuje znanstvena istraživanja (fundamentalna i primijenjena istraživanja), razvojna
istraživanja, disciplinarna istraživanja, višedisciplinarna istraživanja, kvalitativna i kvantitativna
istraživanja, mikro, mezo, makro, globalno i megaistraživanja, individualna i timska istraživanja,
istraživanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti...za izradu što kvalitetnijih znanstvenih, znanstvenostručnih
i stručnih djela, brzo i uspješno napredovanje u struci i karijeri, stvaranje pretpostavki za nastajanje,
održivi rast i razvoj individualnoga i društvenoga blagostanja te svekoliko zadovoljstvo u trećem mileniju.
004 VAR z
VARGA, Matija
004(075.8)
Zaštita elektroničkih informacija / Matija Varga, Vladimir Šimović, Marin
Milković. - 1. izd. - Varaždin : Veleučilište, 2012. - 125 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-953-7809-12-6
004.2 RIB a
RIBARIĆ, Slobodan
004.2
Arhitektura mikroprocesora / Slobodan Ribarić. - 4. dopunjeno izd. Zagreb : Tehnička knjiga, 1990. - 459 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 86-7059-133-2
004.3 GRU k
GRUNDLER, Darko
004.3
Kako radi računalo / Darko Grundler. - Varaždin : Pro-mil, 2004. - XIV,
[337], XVI str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Edicija PC škola)
ISBN 953-7156-06-0
004.4 MAN c
MANCE, Tomislav
004.4
CorelDraw ukratko / Tomislav Mance. - Zagreb : Miš, 1995. - 214 str. : 21
cm. - (Mala informatička biblioteka)
ISBN 953-6961-60-1
004.42 ADO u
ADOBE
004.42
Adobe Photoshop CS : učionica u knjizi / preveo s engleskoga Tomislav
Mance. - Zagreb : Miš, 2004. - IX, 691 str. : ilustr. ; 24 cm
Prijevod djela: Adobe Photoshop CS : classroom in a book for Windows.
ISBN 953-6961-54-7
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 3
POINT Software Varaždin
004.42 BAK a
BAKER, Donna L.
004.42
Adobe Acrobat 6: saveti i trikovi: 100 najboljih / Donna L. Baker; [preveo
Bojan Stojanović]. - Beograd : Mikro knjiga, 2004. - 323 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 86-7555-253-X
004.42 BOL p
BOLANTE, Antony
004.42:004.9
Premiere 6.5 za Windows & Macintosh / Antony Bolante ; [preveo s
engleskoga Tomislav Mance]. - Zagreb : Miš, 2003. - 522 str. : ilustr. ; 23 cm.
Prijevod djela : Premiere 6.5 for Windows and Macintosh.
ISBN 953-6961-40-7
004 SOL
SOLIDWORKS
004.42:004.9:62
SolidWorks 2013 : API fundamentals Waltham, MA U.S.A. : Dassault
Systemes SolidWorks Corporation, [2013.]. - 336 str. : ilust. in colour ; 23 cm
ISBN SW2811905
004 TRC a
TRCONIĆ, Margareta
004.42:744(0.35)
AutoCAD s primjerima tehničkih crteža / Margareta Trconić. - Vinkovci :
TEMI, 2007. - 381 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1CD
ISBN 978-953-95833-0-7
004.43 SCH j
SCHILDT, Herbert
004.43
Java 2 : kompletan priručnik / Herbert Schildt ; preveli Dejan Smiljanić,
Milorad Popović. - Beograd : Mikro knjiga, 2001. - XIX, 906 str. : ilustr. ; 24
cm
ISBN 86-7555-170-3
004.43 BAN p
BAN, Željko
004.43(075.8)
Primjena programskog sustva MATLAB za rješavanje tehničkih problema
/ Željko Ban, Jadranko Matuško, Ivan Petrović. - Zagreb : Graphis, 2010. - X,
172 str. : ilustr., grafički prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu =
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 978-953-279-011-5
004.49 ŽDR v
ŽDRNJA, Bojan
004.49
Što su i kako rade virusi / Bojan Ždrnja. - Zagreb : Bug : SysPrint 2003. XV, 194 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Prvi korak)
ISBN 953-232-026-1
004.4 HAB v
HABRAKEN, Joe
004.4:004.9
Vodič kroz Microsoft Power Point 2002 ; [prijevod s engleskoga
Krunoslav Čordaš]. - Zagreb : Miš, 2002. - VIII, 195 str. : ilustr. ; 21 cm. - (10
minuta do uspjeha)
Prijevod djela: 10 minute guide to Microsoft Power Point 2002. - Kazalo.
ISBN 953-6961-21-0
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 4
POINT Software Varaždin
004.4 MAC p
MCCLELLAND, Deke
004.4:004.9
Photoshop 4 : biblija / Deke McClelland ; [preveo s engleskog Robert
Mlinarec]. - Zagreb : Znak, 1997. - XXIX, 827 str. : ilustr. ; 24 cm. - Prijevod
djela: Photoshop 4: bible. - Predmetno kazalo
ISBN 953-189-046-3
004.4 MCC p
MCCLELLAND, Deke
004.4:004.9
Photoshop CS za neupućene / Deke McClelland, Phyllis Davis ; [preveo s
engleskog Miljenko Šućur]. - Beograd : Mikro knjiga, 2004. - XI, 432 str. :
ilustr. ; 24 cm. Prijevod djela : Photoshop CS for Dummies. - Kazalo.
ISBN 86-7555-262-9
004.4 OMU o
OMURA, George
004.4:004.9
Osnove programa AutoCAD 2008 / George Omura. - Zagreb : Miš, 2007. XVI, 382 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-956-6961-87-3
004.4 ŠVI t
ŠVIGIR, Nikola
004.4:004.9(075.8)
Tehničko crtanje uporabom CAD programa / Nikola Švigir, Damir Sumina,
Lukša Padovan. - Zagreb : Graphis, 2007. - 106 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 978-953-6647-98-9
004.4 LUČ p
LUČIĆ, Mato
004.4:004.9:744
Priručnik za crtanje u AutoCAD-u : crtanje u AutoCAD-u / Mato Lučić. Osijek : vlast. nakl., 2005. - 229 str. : ilustr., graf, prikazi ; 24 cm + CD
ISBN 978-953-99940-4-2
004.4 ROS n
ROSE, Carla
004.4:004.9:77
Naučite Adobe Photoshop CS2 za 24 sata / Carla Rose, Kate Binder ;
[preveo s engleskoga Tomislav Mance]. - Zagreb : Miš, 2006. - 524 str. :
ilustr. ; 24 str. Prijevod djela: Sams teach yourself Adobe Photoshop CS2 in 24 hours. Kazalo.
ISBN 953-6961-75-X
004.7 TOW d
TOWERS, Tarin J.
004.7
Dreamweaver MX : Macintosh & Windows : brzi vizualni vodič / J. Tarin
Towers ; [preveo s engleskoga Tomislav Mance]. - Zagreb : Miš, 2003. XXXI, 704 str. : ilustr. ; 24 cm
Prijevod djela : Dreamweaver MX for Windows and Macintosh.
ISBN 953-6961-38-5
004.7 CAM w
CAMPBELL, Marc
004.7:004.42:004.43
Web design garaža / Marc Campbell ; [preveo s engleskoga Tomislav
Mance]. - Zagreb : Miš, 2005. - 530 str. ; 24 cm. Prijevod djela: Web design garage.
ISBN 953-6961-62-8
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 5
POINT Software Varaždin
004.7 BEI p
Beaird, Jason
004.7:7.05
The principles of beautiful web design / Jason Beaird. - 2nd ed. - USA :
SitePoint, cop. 2010. - 196 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm
ISBN 978-0-9805768-9-4
This book has been so successful in helping readers like you create stunning websites. You'll learn how
to:
- apply color effectively and develop killer color schemes
- construct brilliant layout foundations using whitespace and grids
- use textures: point, shape, volume, depth, and pattern
- master the art of typography to make dull designs dazzle
- choose, edit, and position imagery effectively
- design confidently for mobile devices
- see into the future of web fonts, including @font-face
004.9 BAU n
BAUER, Peter
004.9:004.42
Naučite Adobe Illustrator 10 za 24 sata / Peter Bauer, Mordy Golding ;
[prijevod s engleskoga Marko Raos]. - Zagreb : Miš, 2002. - XVIII, 553 str. :
ilustr. ; 24 cm. Prijevod djela: Sams teach yourself Adobe Illustrator 10 in 24 hours.
ISBN 953-6961-25-3
004.9 HAR i
HARTMAN, Annesa
004.9:004.42
Istražite Illustrator CS2 / Annesa Hartman ; prijevod Jasmina Đorđević. Beograd : Mikro knjiga, 2006. - XIII, 316 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 86-7555-285-8
004.9 PIB d
PIBERNIK, Jesenka
004.9:7.05(075.8)
Dizajn digitalnog prostora / Jesenka Pibernik. - Zagreb : Hrvatska
sveučilišna naklada, 2006. - 263 str. ; 24 cm
ISBN 953-169-097-9
004.9 KAR n
KARBO, Michael B.
004.9:77
Najprikladniji priručnik za obradu fotografija : naučite sami / Michael B.
Karbo ; [s engleskoga preveo Damir Bujan]. - Zagreb : Egmont, 2006. - 87
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Informatički niz ; 15)
Prijevod djela: Fotoredigering - fra A till Z
ISBN 953-13-0016-X
004 ECDL-4.0
ECDL : European Computer
004:374
European Computer Driving Licence : europska računalna diploma :
osnovni program - 7 modula : Syllabus 4.0 / [Darko] Grundler ... [et al.] ;
[ilustracije Zrinka Ostović]. - Varaždin : Pro-mil, 2005. - XXIX, 663 str. : ilustr.
; 24 cm. Na omotu podnasl.: ECDL odobrena literatura s primjerima testova.
ISBN 978-953-715-615-2
006.83 KRE s
KREŽE, Tatjana
006.83:658.56(075.8)
Standardizacija in kakovost : učbenik / Tatjana Kreže.- Maribor : Univerza
v Mariboru : Fakulteta za strojništvo : Oddelek za tekstilne materiale in
oblikovanje, 2008.- 215 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm
ISBN 978-961-248-112-4
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 6
POINT Software Varaždin
007
DJELATNOST I ORGANIZACIJA OPĆENITO
007 PAU u
PAUŠE, Željko
007(075.8)
Uvod u teoriju informacije / Željko Pauše. - 3.izd. - Zagreb : Školska
knjiga, 2003. - VIII, 163 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u
Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrebiensis)
ISBN 953-0-30328-9
007 ŠUR i
ŠURINA, Tugomir
007(075.8)
Industrijski roboti / Tugomir Šurina, Mladen Crneković. - Zagreb :
Školska knjiga, 1990. - XI, 199 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u
Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrebiensis)
ISBN 86-03-99665-2
007 RUŽ i
RUŽIĆ, Fjodor
007:316
Informacijsko komunikacijski sistemi / Fjodor Ružić. - Zagreb : Školska
knjiga, 1991. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 86-03-0094-8
008
CIVILIZACIJA.KULTURA.PROGRES
008 KAK f
KAKU, Michio
008:53
Fizika budućnosti : kako će znanost oblikovati ljudsku sudbinu i naše
svakodnevne živote do 2100. godine / Michio Kaku ; [prevoditelj Jakša Bilić].
- Zagreb : Mate, 2011. - 380 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
Prijevod djela: Physics of the future.
ISBN 978-953-246-134-3
1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
1
FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
1 UVO
UVOD u filozofiju
1(075.8)
Uvod u filozofiju / [urednik Kristijan Krkač]. - Zagreb : MATE, 2009. - 330
str. ; 24 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
ISBN 978-953-246-085-8
1(091) KUN a
KUNZMANN, Peter
1(091)
Atlas filozofije : sa 115 oslikanih stranica u boji / Peter Kunzmann,
Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann ; grafička obrada slika Axel Wiess ;
preveo Ante Periša ; stručna redakcija Žarko Puhovski. - Zagreb : Golden
marketing, 2001. - 261 str. : ilustr. u bojama ; 22 cm. Prijevod djela : Dtv - Atlas Philosophie, mit 115 Abbildungsseiten in Farbe.
ISBN 953-212-023-8
1 BER s
BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič
1:930
Smisao povijesti / Nikolaj Berdjajev ; [prijevod Zoran Vukman]. - Split :
Verbum, 2005. - 249 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Idea ; 8)
Prijevod djela : Smysl istorii.
ISBN 953-235-015-2
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 7
POINT Software Varaždin
159.9
PSIHOLOGIJA
159.9 BUC n
BUCKMAN, Robert
159.9
Ne znam što reći : kako pomoći i podržati umiruće / Robert Buckman ;
suradnici Ruth Gallop ... [et al.] ; [prevela Gordana Mikulić]. - 1. izdanje
prema 7. izdanju. - Zagreb : Školska knjiga, 1996. - XI,147 str. ; 20 cm. Prijevod djela: I don't know what to say.
ISBN 953-0-61106-4
159.9 BUR s
BURUŠIĆ, Josip
159.9
Samopredstavljanje : taktike i stilovi / Josip Burušić. - Jastrebarsko :
Naklada Slap, 2007. - 226 str. ; 24 cm. - (Poslovna psihologija ; knj. 2)
ISBN 953-191-331-5
Kako izgledam drugima ? Što misle o meni ? Jesam li ostavio dobar dojam ? - pitanja su koja često
postavljamo u privatnom i profesionalnom životu.
159.9 GOL o
GOLDSTEIN, E. Bruce
159.9
Osjeti i percepcija : prijevod sedmog izdanja / E. Bruce Goldstein ;
urednik hrvatskog izdanja Vladimir Kolesarić ; [prijevod Koraljka Modić
Stanke, Veseljka Rebić]. - 7. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. - XVIII,
448 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu =
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Prijevod djela: Sensation and perception.
ISBN 978-953-191-567-0
159.9 KNA n
KNAPP, Mark L.
159.9
Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji / Mark L. Knapp, Judith A.
Hall ; [prijevod Vera Ćubela-Adorić. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010. 482 str. : ilustr. ; 25 cm
Prijevod djela: Nonverbal Communication in Human Interaction.
ISBN 978-953-191-390-4
159.9 NEL p
NELSON-Jones, Richard
159.9
Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju : opis
modela savjetovanja o životnim vještinama i vježbe za njegovu primjenu /
Richard Nelson-Jones ; [prijevod Lidija Arambašić]. - Jastrebarsko :
Naklada Slap, 2007. - XI, 578 str. ; 24 cm. Prijevod djela : Practical counselling and helping skills.
ISBN 978-953-191-305-8
159.9 SCH p
SCHAIE, Klaus Warner
159.9(075.8)
Psihologija odrasle dobi i starenja / K. Warner Schaie, Sherry L. Willis ;
[preveli Jasminka Despot-Lučanin, Zvjezdan Penezić]. - Jastrebarsko :
Naklada Slap, 2001. - XVI, 553 str. ; 28 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu
= Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Prijevod djela: Adult development and aging.
ISBN 953-191-139-8
Prijevod američkog sveučilišnog udžbenika Psihologija odrasle dobi i starenja prvo je sveobuhvatno djelo
iz područja razvojne psihologije, koje konačno i na našem jeziku nudi znanstveno utemeljene spoznaje o
najdužem razdoblju u životu čovjeka.
159.92 BRA d
BRAJŠA-Žganec, Andreja
159.92
Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj / Andreja Brajša-Žganec. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003. - 204 str. ; 22 cm
ISBN 953-191-233-5
Created with XFRX,
U prvom dijelu knjige opisuju se istraživanja dječjeg emocionalnog i socijalnog razvoja, osnovni pristupi
proučavanju emocija te regulacija i socijalizacija emocija u djetinjstvu. U drugom dijelu knjige prikazano je
istraživanje u kojem je ispitivana povezanost strukture roditeljskih metaemocija i dječje psihosocijalne
www.eqeus.com,
commercial use prohibited.
prilagodbe.
Str. 8
POINT Software Varaždin
159.9 ARO s
ARONSON, Elliot
159.9:316(075.8)
Socijalna psihologija / Elliot Aronson, Timothy Wilson, Robin M. Akert ;
[prevoditeljice Renata Franc ... et al.]. - 4.izd. - Zagreb : MATE, 2005. - XXI,
689 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
Prijevod djela: Social psychology, 4th ed.
ISBN 953-246-003-9
159.9 VAS p
VASH, Carolyn L.
159.9:364
Psihologija invaliditeta / Varolyn L. Vash, Nancy M. Crewe ; [prijevod
Gordan Arbanas]. - 2. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010. - XVIII, 330
str. ; 25 cm
Prijevod djela: Psychology of disability.
ISBN 978-953-191-556-4
159.9 HAR m
HARRIS, Clare
159.9:65
Minimum stresa, maksimum uspjeha : kako svladati probleme i ostvariti
ciljeve / Clare Harris ; [prijevod s engleskoga Marija Andraka]. - Zagreb :
Školska knjiga, 2005. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Uspješno poslovanje)
Prijevod djela: Minimise stress, maximise success.
ISBN 953-0-60823-3
17
ETIKA. MORAL. PRAKTIČNA FILOZOFIJA
17 SIN p
SINGER, Peter
17(035)
Praktična etika / Peter Singer ; s engleskoga preveo Tomislav
Bracanović. - Zagreb : Kruzak, 2003. - 312 str. ; 23 cm. Prijevod djela: Practical ethics.
ISBN 953-6463-31-8
17 UVO
UVOD u poslovnu
17:65(035)
Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost / urednik
Kristijan Krkač. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i
managementa, 2007. - XIII, 572 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
ISBN 978-953-246-036-0 (Mate)
3 DRUŠTVENE ZNANOSTI
30 BAR f
BARNHURST, Kevin G.
302.2´22
[The] Form of news : a history / Kevin G. Barnhurst, John Nerone. - New
York : London : The Guilford Press, cop. 2001. 326 str : ilustr. ; 24 cm.- (The
Guilford communication series)
ISBN 1-57230-791-9
31 ŽUŽ s
ŽUŽUL, Josip
31:007
Statistika u informacijskom društvu : (za nematematičare) / Josip Žužul,
Vladimir Šimović, Smiljana Leinert-Novosel. - Zagreb : Europski centar za
napredna i sustavna istraživanja, 2008. - 448 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN 978-953-99326-5-5
Priručnik sustavno i postupno upoznaje čitatelje sa statističkom građom. Autori smatraju da je u području
prava i politologije najčešće potrebno ovladati elementarnim statističkim postupcima, prihvatiti logiku
statističke metode odnosno neophodnost primjene statističkih pokazatelja u kreiranju pravnih normi.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 9
POINT Software Varaždin
316
SOCIOLOGIJA
316 JAE i
JAEGER Čaldarović, Ljerka
316(075.8)
Indutrijska sociologija / Ljerka Jaeger Čaldarović. - Zagreb : Tehničko
veleučilište Zagreb, 2002. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Tehničkog
veleučilišta u Zagrebu)
ISBN 953-7048-00-4
33
GOSPODARSTVO. EKONOMSKE ZNANOSTI
33 STI o
STIPIĆ, Miro
33(075.8)
Osnove ekonomije / Miro Stipić. - Knin : Veleučilište Marko Marulić, 2010.
- 227 str. : ilustr. (djelomično u boji) ; 24 cm
ISBN 978-953-7504-04-5
330
EKONOMSKE ZNANOSTI OPĆENITO.POLITIČKA EKONOMIJA
330 SAM e
SAMUELSON, Paul Anthony
330(075.8)
Ekonomija / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [prevoditelji
Kristina Kruhak, Josip Funda, Ana Šabić]. - 18.izd. - Zagreb : MATE, 2007. XXIV, 775 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
ISBN 978-953-246-028-5
Ovo izdanje najpoznatijeg klasičnog udžbenika za ekonomiju sadrži nova i osuvremenjena poglavlja.
Pored toga tu su i osvrti na suđenje Microsoftu, inflaciju i Fed, preporod rasta produktivnosti, nova
sredstva deregulacije, globalna javna dobra i Sporazum iz Kyota.
330 SAM e-19.izd.
SAMUELSON, Paul Anthony
330(075.8)
Ekonomija / Paul A. [Anthony] Samuelson, William D. Nordhaus ;
[prevoditelji Kristina Kruhak, Josip Funda, Ana Martinis]. - 19. izd. - Zagreb :
Mate, 2011. - XXXIV, 775 str. : graf. prikazi u boji ; 26 cm. - (Biblioteka
Gospodarska misao)
Prijevod djela: Economics.
ISBN 978-953-246-122-0
Knjiga obrađuje sljedeće aktualne teme: Porezi na benzin i racioniranje, Naknade izvršnim direktorima,
Trošak rata u Iraku, Stanovanje i averzija prema gubitku, Financijski poremećaji i poslovni ciklusi, Zamka
siromaštva, Financijska globalizacija, Monetarni transmisijski mehanizam za otvoreno gospodarstvo s
fleksibilnim tečajem.
330.1 BLA m
BLANCHARD, Olivier
330.1(075.8)
Makroekonomija / Olivier Blanchard ; [prevoditelji Ana Martinis, Josip
Funda]. - 5. obnovljeno izd. - Zagreb : Mate, 2011. ([s. l.] : Grafotisak). - XXII,
614, 38 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 26 cm. (Biblioteka Gospodarska misao)
Prijevod djela: Macroeconomics.
ISBN 978-953-246-132-9
336
JAVNE FINANCIJE.CARINE.BANKE
336 MIS f
MISHKIN, Frederic S.
336(075.8)
Financijska tržišta i institucije / Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins ;
[prevoditeljica Željka Bekavac ... et al.]. - 4.izd. - Zagreb : Mate, 2005. XXXIV,697 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
Prijevod djela: Financial markets and institutions. - Kazalo.
ISBN 953-246-005-5
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 10
POINT Software Varaždin
339
TRGOVINA
339 KOT u
KOTLER, Philip
339(075.8)
Upravljanje marketingom / Philip Kotler, Kevin Lane Keller ; [prevoditelji
Ivanka Rajh ... et al.]. - 12. izd. - Zagreb : MATE, 2008. - 816 str. : ilustr.
(djelomice u bojama) ; 27 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
Prijevod djela: Marketing management.
ISBN 978-953-246-031-5
371
ORGANIZACIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA
371.3 AFR s
AFRIĆ, Winton
371.3(075.8)
Smisao (RPG) sustava igranja virtualnih uloga : sveučilišni udžbenik /
Winton Afrić, Vladimir Šimović, Marin Milković ; glavni urednik Damir Boras.
- Koprivnica : Medijsko sveučilište, 2013. - 192 str. : ilustr. ; 26 cm. (Biblioteka Medijskog sveučilišta)
ISBN 978-953-7986-00-1
Sveučilišni udžbenik obrađuje materiju RPG sustava s pozicije mnogih znanstvenih rakursa. RPG sustav
igranja uloga posve je nov alat u obrazovanju i nov oblik obrazovanja.Ono što je privlačno kod RPG-a je
nesvakidašnji način sistematizacije svega što nas okružuje.
371 MAV š
MAVAR, Mladen
371:159.9
Školski neuspjeh i ovisničko ponašanje / Mladen Mavar. - Zagreb :
Naklada Slap, 2012. - 173 str. ; 25 cm
ISBN 978-953-191-754-4(tvrdi uvez)
372 DEC in
DECK, Michele L.
372
Instant teaching tools for health care educators / Michele L. Deck. - [St
Louis] : Mosby, cop. 1995. - 268 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm
ISBN 0-8151-2379-5
Use the eighty-three instant teaching tools described in this book, and you are teaching interactively
immediately while you save valuable development time. Designed and tested by a wide variety of health
educators, these excercises are sure to get your learners involved and enliven your presentation.
372 ŽME m
ŽMEGAČ Horvat, Aleksandra
372(075)
Medical English [workbook] / Aleksandra Žmegač Horvat. - 2nd ed. Zagreb : Medicinska naklada, 2007. - 168 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Udžbenici
Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 978-953-176-371-4
This workbook has been specially tailored to both the needs of newly extended 6-year Medical English
curriculum, as well as to the circumstances in which the classes are taught (large, mixed-ability groups).
372 FAN s
FANUKO, Nenad
372.831.6(075.3)
Sociologija : udžbenik za gimnazije / Nenad Fanuko. - 12.izd. - Zagreb :
Profil, 2006. - 316 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm
ISBN 953-200-125-5
372 HRG t2
HRGOVIĆ, Dušan
372.862.1(075.3)
Tehnički materijali 2 / Dušan Hrgović. - 7.izd. - Zagreb : Školska knjga,
2007. - 318 str. : ilust. ; 24 cm
ISBN 978-953-0-20903-9
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 11
POINT Software Varaždin
372 TOU t
TOUFAR, Franjo
372.862.1(075.3)
Tehnički materijali 1 : udžbenik za srednje strojarske škole / Franjo
Toufar. - 12.izd. - Zagreb : Školska knjga, 2007. - 151 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-953-0-20905-3
376
ODGOJ I OBRAZOVANJE I NASTAVA SPECIJALNIH GRUPA
376 ŠEG g
ŠEGOTA, Ivan
376
Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje : kako komunicirati s gluhim
pacijentom / Ivan Šegota i suradnici. - Zagreb : Medicinska naklada, 2010. 148 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm+DVD. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici /
Medicinska naklada)
ISBN 978-953-176-461-2
376 VUL a
VULETIĆ, Dušanka
376:616
Afazija : logopedsko-lingvistički pristup / Dušanka Vuletić. - Zagreb :
Školska knjiga, 1996. - 150 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta
u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 953-0-30572-9
378
VISOKO ŠKOLSTVO. ZNANSTVENA NASTAVA
378 UMI 4.izd.
UMIJEĆE medicinske nastave
378:61
Umijeće medicinske nastave / Želimir Jakšić ... [et al.]. - 4.izd. - Zagreb :
Medicinska naklada : Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju, 2005. - 378
str. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis
studiorum Zagrabiensis)(Biblioteka Priručn
ISBN 953-176-303-8
5 PRIRODNE ZNANOSTI
51
MATEMATIKA
51 ZRN m
ZRNO, Željko
51:33(075.8)
Matematika za ekonomiste : za stručne studije / Željko Zrno. - Knin :
Veleučilište "Marko Marulić", 2011. - 329 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ;
24 cm
ISBN 978-953-7504-08-3
514
GEOMETRIJA
514.18 HOR n
HORVATIĆ-Baldasar, Ksenija
514.18(075.8)
Nacrtna geometrija / Ksenija Horvatić-Baldasar, Ivanka Babić. - 4. izd. Zagreb : Sand, 2007. - XI, 152 str. : graf. prikaz ; 24 cm. - (Udžbenici
Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 978-953-6479-01-6
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 12
POINT Software Varaždin
517
ANALIZA. VIŠA MATEMATIKA. DERIVACIJE. INTEGRALI
51 MIN z
MINORSKIJ, V.P.
517(076.3)
Zbirka zadataka više matematike / V.P. Minorski ; [preveli s ruskog I.
Uremović, Z. Vistrička]. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1972. - 318 str. ; 24 cm. Prijevod djela: Sbornik zadač po vysšej matematike.
ISBN 86-7059-128-6
519
KOMBINATORIKA. TEORIJA VJEROJATNOSTI
51 PAU v
PAUŠE, Željko
519
Vjerojatnost : informacija, stohastički procesi : pojmovi, metode,
primjene / Željko Pauše. - 5.izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2003. - XII, 263 str.
; 24 cm
ISBN 953-0-30606-7
U prvom dijelu knjige najprije je ukratko prikazan suvremeni pristup fundiranju teorije vjerojatnosti kao
matematičke discipline, a zatim su izložene osnove teorije jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih
diskretnih i kontinuiranih razdioba vjerojatnosti te višedimenzionalne razdiobe vjerojatnosti. U drugom
dijelu razmatraju se neki odabrani dijelovi teorije vjerojatnosti i pojedinih znanstvenih disciplina usko
povezanih s teorijom vjerojatnosti - stohastički procesi, konačni Markovljevi lanci, elementi teorije repova i
elementi teorije informacija.
51 PET p
PETZ, Boris
519:303
Petzova statistika : osnovne statističke metode za nematematičare / Boris
Petz, Vladimir Kolesarić, Dragutin Ivanec. - Jastrebarsko : Naklada Slap,
2012. - XII, 380 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu
= Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 978-953-191-759-9
53
FIZIKA
53 CAR p
CAR, Tihomir
53
Predavanja iz fizike / Tihomir Car. - Varaždin : Visoka elektrotehnička
škola Varaždin, 2004. - 198 str. : ilustr. ; 24 cm
531
OPĆA MEHANIKA
531 HIB e
HIBBELER, R. C.
531
Engineering mechanics : dynamics / R. C. Hibbeler. - 12th ed. - Singapore
[etc.] : Pearson : Prentice Hall, cop. 2010.
ISBN 978-981-06-8137-1
531 HIB e.s
HIBBELER, R. C.
531
Engineering mechanics : statics / R. C. Hibbeler. - 12th ed.- Singapore
[etc.] : Prentice Hall : Pearson, 2010. - XXII, 655 str. : ilustr. u bojama, graf.
prikazi ; 24 cm+CD-ROM
ISBN 978-981-06-8134-0
531 MER e
MERIAM, J. L.
531
Engineering mechnics : dynamics / J. L. Meriam, L. G. Kraige. - 6th ed. [SAD], Wiley & Sons, cop. 2008. - 720 str. : ilustr. u bojama ; graf. prikazi ; 24
cm
ISBN 978-0-471-78703-7
Created with XFRX, www.eqeus.com,
commercial use prohibited.
Str. 13
POINT Software Varaždin
531 MER e.s
MERIAM, J. L.
531
Engineering mechanics : statics / J. L. Meriam, L. G. Kraige. - 7th ed. - [S.
l.] : Wiley & Sons, 2004. - 523 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-1-118-16499-0
531 BEE v.s
BEER, Ferdinand P.
531.2(075.8)
Vector mechanics for engineers : statics / Ferdinand P. Beer ... [et al.]. 9th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2007. - 623 str. : ilustr. u bojama ; 26
cm
ISBN 978-007-132396-3
531 BEE v.d
BEER, Ferdinand P.
531.3(075.8)
Vector mechanics for engineers : dynamics / Ferdinand P. Beer, E.
Russell Johnston, Phillip J. Cornwell. - 9th ed. - New York [etc.] :
McGraw-Hill, cop. 2007. - 1356 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm
ISBN 978-007-1288958
531 HIB m
HIBELLER, R. C.
531.3(075.8)
Mechanics of materials / R. C. Hibbeler. - 8th ed. - Singapore [etc.] :
Pearson, cop. 2011. - 866 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-981-06-8509-6
531 MAX e
MAXFIELD, Brent
531.3(075.8)
Essential matchad : for engineering, science and math ISE / Brent
Maxfield. - Amsterdam : Elsevier, cop. 2009. - 501 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 978-0-12-374846-1
532
MEHANIKA FLUIDA
53 WER o
WERNER, Andreja
532(075.8)(076)
Odabrana poglavlja iz mehanike fluida : zbirka zadataka / Andreja Werner.
- Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2004. - 249 str. : ilustr. ; 24 cm
(Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis = Udžbenici Sveučilišta u
Zagrebu)
ISBN 953-6313-41-3
534
AKUSTIKA
53 RIJ
RIJEŠENI zadaci iz
534(O75.8)(076)
Riješeni zadaci iz valova i optike : udžbenik za studente Elektrotehničkog
fakulteta / Višnja Henč-Bartolić ... [et al.]. - 2.izd. - Zagreb : Školska knjiga,
2002. - 217 str. : ilustr. ; 24 cm. (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum
Zagrabiensis)
ISBN 953-0-30806-X
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 14
POINT Software Varaždin
535
OPTIKA. TEORIJA SVJETLOSTI. FOTOMETRIJA
53 HEN v
HENČ-Bartolić, Višnja
535(O75.8)
Valovi i optika : udžbenik fizike za studente Elektrotehničkog fakulteta /
Višnja Henč-Bartolić, Petar Kulišić. - 3.izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2004. X, 484 str. : ilustr. ; 24 cm. (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum
Zagrabiensis)
ISBN 953-0-30803-5
536
ZNANOST O TOPLINI
536 HAL z1
HALASZ, Boris
536(075.8)(076)
Zbirka zadataka iz termodinamike 1 / Boris Halasz. - Zagreb : Fakultet
strojarstva i brodogradnje, 2004. - 550 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici
Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 953-6313-64-2
57
BIOLOGIJA
57 VOL o
VOLNER, Zdenko
57:616
Opća medicinska mikrobiologija i imunologija : udžbenik Visoke
zdravstvene škole / Zdenko Volner, Drago Batinić i suradnici. - Zagreb :
Školska knjiga, 2005. - 317 str. ; 24 cm. - (Udžbenik Visoke zdravstvene
škole)
ISBN 953-0-31565-1
6 PRIMJENJENE NAUKE. OPĆENITO
61
MEDICINA
61 EVI
EVIDENCE based practice manual for nurses
61
[The] Evidence based practice manual for nurses / edited by Jean V.
Craig, Rosalind L. Smith. - 3rd ed. - [S. l.] : Churhill Livingstone Elsevier,
cop. 2012. - 385 str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-0-7020-4193-8
The reader will learn how to find, critically read and interpret a range of research studies, and will
discover optimal approaches to helping patients reach decisions that are informed by the best-available
evidence. This book will be invaluable both for students and for qualified nurses who are reviewing their
clinical practice, developing guidelines or protocols, undertaking systematic reviews, learning about
research or carrying out a literature review to inform research.
612
FIZIOLOGIJA
612 GUY m
GUYTON, Arthur C.
612(075.8)
Medicinska fiziologija / Arthur C. Guyton, John E. Hall ; urednici
hrvatskog izdanja Sunčana Kukolj Taradi, Igor Andreis. - 11. izd. - Zagreb :
Medicinska naklada, 2006. - XXXIX, 1116 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Biblioteka
Sveučilišni udžbenici)
Prijevod djela: Medical Physiology. - Bibliografija uz svako poglavlje. Kazalo.
ISBN 953-176-318-6
Udžbenik medicinske fiziologije obuhvaća sve glavne organske sustave ljudskoga tijela, posebno ističući
njihovu interakciju, homeostazu i patofiziologiju.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 15
POINT Software Varaždin
613
HIGIJENA.ČUVANJE ZDRAVLJA
613 PRE
PRETILOST
613.2
Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja / uredila Alessandra
Pokrajac-Bulian. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010. - 196 str. : ilustr., graf.
prikazi, ; 24 cm
ISBN 953-191-560-1
"Pretilost – spremnost za promjenu načina življenja" nastala je iz potrebe integriranja različitih kliničkih i
istraživačkih iskustava. Baveći se ovim temama zaključili smo da nedostaje literatura na hrvatskome
jeziku koja se na sveobuhvatan i informativan način bavi ovim javnozdravstvenim problemom. Kako se
radi o problemu koji postaje sve rašireniji pobuđuje interes stručnjaka različitih profila, studenata te osoba
koje se bore s pretilošću više ili manje uspješno. Ovaj je udžbenik namijenjen studentima psihologije i
studentima medicine te se nadamo da će im koristiti u profesionalnom razvoju, a možda i u boljem
razumijevanju problema pretilosti u njegovim različitim facetama jer pretilost nije samo zdravstveni
problem već uključuje i niz psiholoških i socijalnih problema o kojima se u knjizi govori. Knjiga će koristiti i
osobama koje su pretile ili preuhranjene jer će u njoj pronaći odgovore na brojna pitanja o tome kako je
njihov problem nastao, ali i kako se održava kroz vrijeme. Saznat će o najučinkovitijim načinima liječenja
pretilosti, te će moći odabrati onaj koji im najviše odgovara. U knjizi se pretilosti pristupa s medicinskoga i
psihološkog stajališta. Inter-disciplinarnim pristupom dotaknute su teme povezane s nastankom pretilosti,
načinima njezina određivanja, psihološkim i tjelesnim posljedicama, pristupima i ishodima liječenja. U
knjizi su prikazana i brojna istraživanja domaćih i inozemnih autora iz područja psihologije. (iz Predgovora
Alessandre Pokrajac-Bulian)
614
JAVNO ZDRAVSTVO. ZAŠTITA OD NESREĆE
614 ELD v
ELDAR, Reuben
614
Vrsnoća medicinske skrbi : osnovni pojmovi i primjena u praksi / Reuben
Eldar. - Zagreb : Medicinska naklada, 2003. - 85 str. ; 24 cm. - (Biblioteka
Priručnici)
ISBN 953-176-195-7
Ova knjiga studentima medicine i liječnicima približava načela i postupke za održavanje prihvatljive
kakvoće skrbi i za njezino poboljšanje, te načine primjene tih načela i postupaka u praksi.
614 ORG
ORGANIZACIJA i upravljanje
614
Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti / urednik Luka Kovačić. Zagreb : Medicinska naklada, 2003. - 461 str. ; 24 cm. - (Udžbenici
Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum
Zagrabiensis)(Biblioteka Sveučišni udžbenici)
ISBN 953-176-213-9
614 SEK p
SEKELJ, Alen
614(035)
Prva pomoć : doktrina i praksa : za one koji žele znati više i za
poluprofesionalne ekipe prve pomoći / Alen Sekelj i suradnici. - Zagreb :
Medicinska naklada, 2006. - XIII, 649 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Biblioteka
Priručnici)
ISBN 953-176-247-3
614 KOMU
KOMUNIKACIJA u medicini
614:159.9
Komunikacija u medicini : čovjek je čovjeku lijek / urednici Veljko
Đorđević, Marijana Braš. - Zagreb : Medicinska naklada, 2011. - 182 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici za male izborne predmete)
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet.
ISBN 978-953-176-536-7
614 KAL e
KALAUZ, Sonja
614:17
Etika u sestrinstvu / Sonja Kalauz. - Zagreb : Medicinska naklada, 2012. 217 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici. Manualia Universitatis
studiorum Zagrabiensis = Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)
ISBN 978-953-176-579-4
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 16
POINT Software Varaždin
615
FARMACIJA
615 PSI
PSIHOTERAPIJA : škole
615
Psihoterapija : škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas / urednici
Vlado Jukić i Zoja Pisk. - Zagreb : Medicinska naklada : Psihijatrijska
bolnica Vrapče, 2008. - XVIII, 375 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Udžbenici
i priručnici / Medicinska naklada)
ISBN 978-953-176-363-9 (Medicinska
615 TEM
TEMELJNA i klinička farmakologija
615
Temeljna i klinička farmakologija / glavni urednik Bertram G. Katzung. 11. izd. - Zagreb : Medicinska naklada, 2011. - XVIII, 1212 str. : ilustr. ; 28 cm.
- (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Mostaru)
Prijevod djela: Basic & Clinical Pharmacology.
ISBN 978-953-176-511-4
Temeljna i klinička farmakologija obuhvaća sve važne koncepte iz područja farmakološke znanosti koje
student mora poznavati, te njihovu primjenu u kliničkoj praksi. Ova je knjiga širom svijeta prepoznata kao
sveobuhvatan udžbenik, najažurniji i najautoritativniji u tom području. Kako bi bila što relevantnija za
kliničku praksu, snažno je usmjerena na pitanje izbora i primjene lijekova u bolesnika i praćenje njihovih
učinaka. Obuhvaćeni su svi aspekti medicinske farmakologije: temeljna načela, lijekovi koji djeluju na
autonomni živčani sustav, lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav i bubrege, lijekovi s važnim
učincima na glatke mišiće, lijekovi koji djeluju na središnji živčani sustav, lijekovi za liječenje upale,
uričnog artritisa i poremećaja krvi i krvnih stanica,lijekovi za liječenje endokrinoloških poremećaja,
kemoterapeutici i toksikologija.
615 ĐAN z
ĐANIĆ, Davorin
615
Zavoji / Davorin Đanić, Alen Sekelj. - Jastrebarsko : Naklada Slap ;
Slavonski Brod : Opća bolnica Dr. Josip Benčević, 2000. - 388 str. : ilustr. ;
28 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Osijeku = Manualia Universitatis studiorum
J. G. Strossmayer Essekiensis)
ISBN 953-191-130-4
616
PATOLOGIJA. KLINIČKA MEDICINA
616 AMB r
AMBROSI-Randić, Neala
616
Razvoj poremećaja hranjenja / Neala Ambrosi-Randić. - Jastrebarsko :
Naklada Slap, 2004. - 204 str. ; 24 cm. - (Spektar ; knj. 10)
Bibliografija. - Kazala.
ISBN 953-191-234-3
Knjiga je struktuirana u dva dijela: u prvom su dijelu opisani najpoznatiji poremećaji hranjenja, anoreksija i
bulimija nervoza, a zatim su prikazane najnačajnije varijable koje su povezane s nastankom samih
poremećaja. U drugom je dijelu knjige prikazano istraživanje provedeno na nekliničkom uzorku
adolescentica u Hrvatskoj. Ispitan je njihov rizik za razvoj poremećaja u navikama hranjenja, učestalost
provođenja dijete te odnos s nizom varijabli koje su značajne u tom kontekstu i koje mogu biti povezane s
razvojem samih poremećaja.
616 BER p
BERGOVEC, Mijo
616
Praktična elektrokardiografija / Mijo Bergovec. - 2. prošireno izd. - Zagreb
: Školska knjiga, 2011. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - X, 336 str. :
ilustr. (djelomice u bojama) ; 29 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu =
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Slika autora i bilješka o njemu na omotu.
ISBN 978-953-0-31511-2
616 BRI n
BRINAR, Vesna
616
Neurologija za medicinare / Vesna Brinar i suradnici. - Zagreb :
Medicinska naklada, 2009. - XVI, 546 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm.
- (Biblioteka Sveučilišni udžbenici)
ISBN 978-953-176-420-9
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 17
POINT Software Varaždin
616 DEM n
DEMARIN, Vida
616
Neurologija za stomatologe / Vida Demarin, Zlatko Trkanjec. - Zagreb :
Medicinska naklada, 2008. - XII, 370 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka
Sveučilišni udžbenici)
ISBN 978-953-176-352-3
Udžbenik sustavno prikazuje osnove anatomije središnjeg, perifernog i autohtonog živčanog sustava te
načela organizacije i funkcije živčanog sustava. Studentima stomatologije će olakšati usvajanje nužno
potrebnih znanja o neurologiji i olakšati pristup neurološkom bolesniku.
616 DIJ
DIJABETIČKO
616
Dijabetičko stopalo : priručnik / urednici Janko Hančević, Franjo Coce,
Velimir Božikov. - Zagreb : Medicinska naklada, 2002. - XII, 328 str. : ilustr. ;
25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Osijeku = Manualia Universitatis studiorum
Oessekiensis)
ISBN 953-176-177-9
616 HAN p
HANČEVIĆ, Janko
616
Prevencija, detekcija i liječenje dekubitusa / Janko Hančević i suradnici. Zagreb : Naklada Slap, 2009. - 483 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku = Manualia Universitatis
studiorum Joseph
ISBN 978-953-191-371-3
Ova knjiga obrađuje probleme prevencije i detekcije dekubitusa i korisno će poslužiti kako bolesnicima,
tako i zdravstvenim djelatnicima koji se brinu o teškim bolesnicima.
616 INT
INTENZIVNA medicina
616
Intenzivna medicina / Marko Jukić ... [et al.]. - Zagreb : Medicinska
naklada, 2007. - XVII, 1333 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm. - (Biblioteka
Sveučilišni udžbenici)
ISBN 978-953-176-373-8
Intenzivna medicina je multidisciplinarna djelatnost u kojoj sudjeluju liječnici brojnih struka: anesteziolozi,
internisti, pedijatri, infektolozi, neurolozi, kirurzi, a sporadično i specijalisti drugih struka.
Poglavlja su stručno i znalački odabrana i koncipirana, obuhvaćajući sve oblasti intenzivne medicine i
terapije s aspekta suvremene nauke i dostignuća u ovoj oblasti, bogatih vlastitih iskustava autora
kliničara, pa udžbenik po obimnosti sadržaja, kvaliteti suvremenosti i umijeću koncipiranja, korištenju
relevantne literature ispunjava sve zahtjevnosti suvremenog udžbenika mjerljivog sa sličnim udžbenicima
najsuvremenijih zemalja svijeta.
Udžbenik Intenzivna medicina namijenjena je subspecijalistima intenzivne medicine, specijalistima
kliničkih grana medicine, liječnicima i studentima u edukaciji i liječenju.
616 KLI
KLINIČKA anesteziologija
616
KLINIČKA anesteziologija / Marko Jukić ... [et al.]. - 2. izmijenjeno i
dopunjeno izd. - Zagreb : Medicinska naklada, 2013. - XX, 1200 str. : ilustr. ;
28 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis
studiorum Zagrabiensis)
ISBN 9789531765831
Ovo je novo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje Kliničke anesteziologije. Prvo je izdanje rasprodano prije
više od dvije godine, stoga su autori zbog interesa kolega odlučili napisati drugo. Knjiga je namijenjena
studentima (medicine i dentalne medicine), specijalizantima i specijalistima iz anesteziologije,
reanimatologije i intenzivne medicine, ali će biti korisna i liječnicima primarne zdravstvene zaštite i
specijalistima kirurških djelatnosti.
Novo izdanje ima manje poglavlja (72 poglavlja), zato što su neka poglavlja spojena. Na početku svakog
poglavlja je sažetak, tekst koji je poglavito namijenjen studentima medicine i dentalne medicine. U novom
su izdanju 31 poglavlje pisali novi autori.
616 KRA d
KRAEMER, Guenter
616
Dijagnoza epilepsija : kratko i sažeto: kako ćete - razumjeti ovu bolest,
iskoristiti za sebe najbolju terapiju, i optimalno oblikovati svoj svakodnevni
život / Guenter Kraemer ; [prijevod Mirjana Krizmanić]. - Jastrebarsko :
Naklada Slap, 2009. - 162 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Psihološke teme ; knj. 13)
Prijevod djela: Diagnose Epilepsie.
ISBN 978-953-191-389-8
Created with XFRX, www.eqeus.com,
commercial
use prohibited.
Ova knjiga nije zamišljena
kao "udžbenik
za laike". Ona bi, uz izostajanje opisa rijetkih pojava, trebala
omogućiti brzu orijentaciju o najvažnijim pitanjima u vezi s epilepsijom.
Str. 18
POINT Software Varaždin
616 KUZ i
KUZMAN, Ilija
616
Infektologija : za visoke zdravstvene škole / Ilija Kuzman. - Zagreb :
Medicinska naklada, 2012. - VIII, 331 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka
Udžbenici i priručnici / Medicinska naklada)
ISBN 978-953-176-495-7
616 LIP d
LIPOZENČIĆ, Jasna
616
Dermatovenerologija / Jasna Lipozenčić i suradnici ; [crteži Alma
Šimunec Jović]. - 3. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Medicinska
naklada, 2008. - XXII, 660 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 28 cm. (Biblioteka Sveučilišni udžbenici / Medicinska naklada)
ISBN 978-953-176-392-9
616 MEN
MENTALNA retardacija
616
Mentalna retardacija : biologijske osnove, klasifikacija i
mentalno-zdravstveni problemi / Dubravka Kocijan Hercigonja ... [et al.]. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2000. - 106 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici
Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 953-191-121-5
Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima i onima koji se bave problemom mentalne retardacije.
Cilj je upoznati biološke čimbenike koji dovode do mentalne retardacije te psihičke probleme mentalno
retardiranih.
616 MEŠ h
MEŠTROVIĆ, Julije
616
Hitna stanja u pedijatriji / Julije Meštrović i suradnici ; [slike izradila Lući
Plosnić]. - Zagreb : Medicinska naklada, 2011. - XVIII, 762 str. : ilustr. ; 21
cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici / Medicinska naklada)
ISBN 978-953-176-509-1
616 MIC m
MICHAEL, Caroline
616
Moždani udar : putovi do snage i nove životne hrabrosti / Caroline
Michael ; [prijevod Silvija Szabo]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008. - 120
str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Psihološke teme ; knj. 9)
Prijevod djela: Schlaganfall.
ISBN 978-953-191-348-5
Savjeti za oboljele, članove njihovih obitelji i profesionalne pomagače.
Ova knjiga je namijenjena svima onima koji se moraju nositi s nekim poremećajem nakon moždanog
udara.
616 POR
POREMEĆAJI autističnog spektra
616
Poremećaji autističnog spektra : značajke i edukacijsko-rehabilitacijska
podrška / Zorana Bujas, Jasmina Frey Škrinjar ... [et al.]. - Zagreb : Školska
knjiga, 2010. - XI, 358 str. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu =
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 978-953-0-31583-9
U prvom dijelu knjige nalaze se opisi dijagnostičkih obilježja poremećaja, njegovom klasifikacijom,
supklasifikacijom, etiologijom i medikamentnom terapijom. U drugom dijelu opisana je
edukacijsko-rehabilitacijska podrška. Knjiga je namijenjena studentima edukacijsko-rehabilitacijskog
fakulteta, medicine, psihologije i pedagogije te stručnjacima srodnih profesija.
616 RAD
RADIOLOGIJA
616
Radiologija / urednici Andrija Hebrang i Ratimira Klarić-Čustović. - 3.
obnovljeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Medicinska naklada, 2007. - XII, 404
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia
Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Created with XFRX, www.eqeus.com,
commercial use prohibited.
ISBN 953-176-338-0
Str. 19
POINT Software Varaždin
616 SCH.U m
SCHAEFER, Ulrike
616
Multipla skleroza : više znati - bolje razumijeti : sve o dijagnozi, tijeku i za
vas najboljem liječenju / Ulrike Schaefer, Bernd Kitze, Sigrid Poser ;
[prijevod Silvija Szabo]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009. - 161 str. ; 21
cm. - (Biblioteka Psihološke teme ; knj. 14)
Prijevod djela: Multiple Sklerose.
ISBN 978-953-191-383-6
616 SUI
SUICIDOLOGIJA
616
Suicidologija / Darko Marčinko i suradnici. - Zagreb : Medicinska
naklada, 2011. - 275 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka
Sveučilišni udžbenici)
ISBN 978-953-176-514-5
Jedan od motiva za pisanje ovog udžbenika bio je okupiti stručnjake iz područja mentalnoga zdravlja i
srodnih područja, te uzevši u obzir njihov dosadašnji istraživački i praktični rad u području suicidologije,
povezati skupljena znanja u cjelinu. Udžbenik uključuje nove znanstvene i stručne spoznaje glede
suicidalnosti na biologijskoj, psihološko-psihoterapijskoj, socijalnoj razini, ali i duhovnu dimenziju
suicidalnosti. Naglasak udžbenika je na biologijsko-psihoterapijskoj bazi, što je iznimno bitno za kliničku
praksu i za rad svih djelatnika mentalnog zdravlja koji se bave problemom suicidalnosti, a namijenjen je i
studentima koji žele unaprijediti svoja znanja iz područja psihijatrije i psihološke medicine.
616 TUM
TUMORI dojke
616
Tumori dojke / Mirko Šamija ... [et al.]. - Zagreb : Medicinska naklada :
Hrvatsko onkološko društvo [HLZ], 2007. - IX, 518 str. : ilustr. u bojama ; 28
cm. - (Biblioteka Priručnici)
ISBN 978-953-176-356-1
616 VLA o
VLADOVIĆ-Relja, Tomislav
616
Ozljede prsnog koša / Tomislav Vladović-Relja. - Zagreb : Medicinska
naklada, 2000. - 258 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Monografije)
ISBN 953-176-100-0
616 WHI d
WHITE, Lois
616
Documentation and the nursing process / Lois White. - New York :
Delmar : Cengage Learning, cop. 2003. - XII, 189 str. : ilustr. ; 22 cm
ISBN 978-0-7668-5009-5
The book is devided into two units, unit I is a review of the nursing process, unit II disusses the reasons
for documenting, the principles and methods, various forms used, trends, and reporting.
616 ŠAM p
ŠAMIJA, Mirko
616
Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika / Mirko Šamija,
Damir Nemet i suradnici. - Zagreb : Medicinska naklada [etc.], 2010. - 561
str. ; 24 cm. - (Biblioteka Priručnici)
ISBN 978-953-176-485-8
616 JUŠ h
JUŠIĆ, Anica
616(035)
Hospicij i palijativna skrb / Anica Jušić i suradnici. - Zagreb : Školska
knjiga [etc.], 1995. - IX,156 str. ; 24 cm
ISBN 953-0-31505-8
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 20
POINT Software Varaždin
616 POS p
POSINKOVIĆ, Božidar
616(035)
Prijelom vrata bedrene kosti = Fractura colli femoris / Božidar
Posinković. - Zagreb : Školska knjiga, 1985. - 153 str. : ilustr. ; 24 cm
616 SAU p
SAUNDERS, Cicely
616(035)
Palijativna skrb u završnom stadiju maligne bolesti / Cicely Saunders i
Nigel Sykes ; [preveli Gordana Mikulić, Danko Mikulić]. - 1. izd. prema 3.
engl. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 1996. - 301 str. : ilustr. ; 24 cm. Prijevod djela: The management of terminal malignant disease.
ISBN 953-0-31502-3
Treće novo izdanje je prošireno dijelovima o komunikaciji, o psihološkim aspektima palijativne skrbi, te
duhovnim potrebama umirućih i njihovih obitelji. Uključene su i teme: uloga hospicijskih jedinica za
dnevnu akrb, primjena fizioterapije i palijativna skrb u ostalim kroničnim nemalignim bolestima.
616 GAM pa
GAMULIN, Stjepan
616(075.8)
Patofiziologija / Stjepan Gamulin, Matko Marušić, Zdenko Kovač i
suradnici. - 6.obnovljeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Medicinska naklada,
2005. - XVII, 1145 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici)
ISBN 953-176-306-2
Podatak da je ovo šesto izdanje Patofiziologije od 1988. godine govori dovoljno o naporima autora da
studente medicine, postdiplomante i liječnike upoznaju s najnovijim dostignućima u ovoj grani medicine.
Knjiga se sastoji od tri dijela - Opći poremećaji funkcije organizma, Etiološki čimbenici i Poremećaji
funkcije sustava organizma.
616 JUK b
JUKIĆ, Marko
616(075.8)
Bol : uzroci i liječenje / Marko Jukić, Višnja Majerić Kogler, Mira Fingler i
suradnici. - Zagreb : Medicinska naklada, 2011. - XII, 391 str. : ilustr. ; 28 cm.
- (Biblioteka Sveučilišni udžbenici)
ISBN 953-176-489-6
616 LON p
LONČAR, Mladen
616(075.8)
Psihičke posljedice traume / Mladen Lončar, Neven Henigsberg i
suradnici. - Zagreb : Medicinska naklada, 2007. - XII, 206 str. : ilustr. ; 24 cm.
- (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum
Zagrabiensis)
ISBN 978-953-176-355-4
616 MEŠ h
MEŠTROVIĆ, Julije
616(075.8)
Hitna stanja u pedijatriji / Julije Meštrović i suradnici ; [slike izradila Lući
Plosnić]. - Zagreb : Medicinska naklada, 2011. - XVIII, 762 str. : ilustr. ; 21
cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Rijeci = Manualia
Universitatis studiorum Zagrabiensis) Spalatensis et Flumiensis)
Bibliografija uz svako poglavlje.
ISBN 978-953-176-509-1
616 MOR o
MOROVIĆ-Vergles, Jadranka
616(075.8)
Odabrana poglavlja iz interne medicine / Jadranka Morović-Vergles ... [et
al.]. - Zagreb : Zdravstveno veleučilište ; Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008.
- 431 str. : ilustr. ; 20 cm (Udžbenici i priručnici Zdravstvenog veleučilišta ;
sv. 12 / Odabrana poglavlja iz interne medicine)
ISBN 953-191-352-2
Interna medicina među ključnim je medicinskim disciplinama, a bavi se brojnim i raznolikim bolestima
unutrašnjih organa. Poglavlja udžbenika su odabrana prema bolestima iz područja interne medicine s
kojima se medicinske sestre susreću u svakodnevnom radu.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 21
POINT Software Varaždin
616 PET i
PETRAČ, Dubravko
616(075.8)
Interna medicina / Dubravko Petrač i suradnici. - Zagreb : Medicinska
naklada, 2009. - XIII, 444 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm. (Biblioteka Sveučilišni udžbenici)(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)
ISBN 978-953-176-391-2
U pisanju ovog udžbenika sudjelovalo je 12 suradnika, koji su gotovo svi nastavnici interne medicine na
Stomatološkom i/ili Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zahvaljujući tome sva su poglavlja
napisana u skladu s temeljnim principima i najnovijim dostignućima iz područja interne medicine,
uključujući i osobna iskustva utemeljena na višegodišnjem svakodnevnom kliničkom radu. Udžbenik je
podijeljen u osam dijelova, od kojih svaki sadržava bolesti vezane za određenu funkcionalnu i organsku
cjelinu.
616 RAN
RANA
616(075.8)
Rana / Janko Hančević ... [et al.]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2000. 301 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Udžbenici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku = Manualia Universitatis studiorum Josephus Georgius
Strossmayer Essekiensis)
ISBN 953-191-128-2
Dijagnostika i liječenje rana vrlo je kompleksno područje, pa stoga nije moguće na istom mjestu obraditi i
opće principe i posebne karakteristike pojedinih vrsta rana. Ovu knjigu treba shvatiti kao prvi dio, u kojem
će biti objašnjena fiziologija, patofiziologija, te komplikacije akutnih i kroničnih rana.
616 SMI t
SMILJANIĆ, Branimir
616(075.8)
Traumatologija : udžbenik za studente medicine, specijalizante i
specijaliste opće kirurgije / Branimir Smiljanić. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb :
Školska knjiga, 2003. - 225 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u
Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 953-0-31508-2
Središnja tema knjige su ozljede lokomotornog sustava, osobito ozljede zglobno-koštanog sustava.
616.12 FRE e
FREYTAG, Frank
616.12-073.97:614.88
EKG u spasilačkoj i hitnoj službi : sa 116 slika i preglednom tablicom /
(035)
Frank Freytag. - Zagreb : Medicinska naklada, 2012. - XII, 166 str. ; 22 cm
ISBN 978-953-176-552-7
Knjiga nije samo ilustrirani kompendij elektrokardiografije priređen za liječnika praktičara, nego je
koncipirana kao vrlo jednostavan dijagnostičko-terapijski priručnik za liječnika hitne pomoći u situacijama
kad bolesniku treba pružiti odgovarajuću prvu pomoć na osnovi kliničke slike i tumačenja
elektrokardiograma koji svakako pridonosi ispravnijoj odluci o liječenju. U mnogim aspektima ovaj
priručnik pomaže i u pedijatrijskoj kardiologiji, poglavito zbog prepoznavanja različitih aritmogenih
epizoda i ispravnijeg odnosa prema njima.
616 BEG p
BEGIĆ, Dražen
616.89
Psihopatologija / Dražen Begić. - Zagreb : Medicinska naklada, 2011. 505 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici)
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum
Zagrebiensis)
ISBN 953-176-513-8
Psihopatologija je temelj psihijatrije i značajan dio kliničke psihologije, pa je tako ovaj udžbenik
namijenjen i studentima medicine i studentima psihologije, a može poslužiti i u specijalističkoj i
poslijediplomskoj nastavi za medicinare i psihologe, te svima koji rade ili će raditi u području mentalnoga
zdravlja.
Udžbenik se sastoji od tri dijela: općeg, opće psihologije - psihičkih simptoma ispecijalne psihopatologije psihičkih poremećaja i bolesti te nekoliko dodataka, podijeljenih u 32 poglavlja; svako poglavlje završava
bitnim pojmovima (ključnim riječima) za lakše usvajanje gradiva, ali i kao podsjetnik za brzo pronalaženje
određene teme.
616.89 REM a
REMSCHMIDT, Helmut
616.89
Autizam : pojavni oblici, uzroci, pomoć / Helmut Remschmidt ; [prijevod
Silvija Szabo]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008. - 115 str. ; 21 cm. (Biblioteka Psihološke teme ; knj. 11)
Prijevod djela : Autismus.
ISBN 953-191-365-2
Odvajanje od vanjskog svijeta i zatvaranje u svijet vlastitih misli i fantazija – znanstvenim jezikom to se
Created with XFRX, www.eqeus.com,
commercial use prohibited.
naziva autizam – ubraja se u teško razumljive i složene psihičke poremećaje. Posebice autistični
Str. 22
POINT Software Varaždin
poremećaj, poremećaj socijalne interakcije i komunikacije koji se može prepoznati već u najranijem
djetinjstvu, postavlja roditelje i stručnjake (psihijatre za dječju i mladenačku dob, psihologe i pedagoge)
pred velike probleme. Helmut Remschmidt u ovoj knjizi opisuje različite autistične sindrome i njihovu
dijagnostiku, objašnjava najvažnije terapijske postupke i iznosi najnovije rezultate u području istraživanja
autizma.
616 GRE p
GREGUREK, Rudolf
616:159.9
Psihološka medicina / Rudolf Gregurek. - Zagreb : Medicinska naklada,
2011. - 231 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici /
Medicinska naklada)
ISBN 978-953-176-506-0
616 ŽEG p
ŽEGURA, Iva
616:159.9
Psihologija koronarne srčane bolesti / Iva Žegura. - Jastrebarsko :
Naklada Slap, 2010. - 107 str. ; 24 cm. - (Spektar / Naklada Slap ; 14)
ISBN 978-953-191-396-6
617
KIRURGIJA. ORTOPEDIJA. OFTALMOLOGIJA
617 STA o
STANČIĆ, Vladimir
617
Oštećenja vida-biopsihosocijalni aspekti / Vladimir Stančić. - Zagreb :
Školska knjiga, 1991. - 210 str. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)
ISBN 86-03-00390-4
Ova je knjiga u prvom redu pisana za studente defektologije, zatim za stručnjake koji se bave
rehabilitacijom, odgojem i obrazovanjem osoba s oštećenjima vida, ali i za ostale stručnjake koje
zanimaju problemi slijepih i slabovidnih, kao što su npr. socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, liječnici itd.
617 IVA k
IVANIŠEVIĆ, Boris
617(075.8)
Kirurgija probavnog i endokrinog sustava : izabrana poglavlja / Boris
Ivanišević. - Zagreb : Školska knjiga, 1982. - 399 str.,[18] str. s tablama u
bojama : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia
Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Bibliografija: str. 394-[400].
618
GINEKOLOGIJA. PORODILJSTVO
618 KUV p
KUVAČIĆ, Ivan
618
Porodništvo / Ivan Kuvačić, Asim Kurjak, Josip Đelmiš i suradnici. Zagreb : Medicinska naklada, 2009. - X, 608 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ;
28 cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici / Medicinska naklada)
ISBN 978-953-176-408-7
Udžbenik je namijenjen ponajprije studentima medicine, no zacijelo će biti korisno štivo i specijalizantima
i specijalistima ginekologije i porodništva kao i liječnicima drugih struka.
618 FAJ k
FAJDIĆ, Josip
618:617(075.8)
Kirurgija dojke / Josip Fajdić i Ivo Džepina. - Zagreb : Školska knjiga,
2006. - XII, 183 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. - (Udžbenici Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku = Manualia Universitatis studiorum Iosephi
Georgii Strossmayer Oessekiensis)
ISBN 953-0-31570-8
U prvom dijelu knjige autor daje detaljne smjernice kako treba operirati ne samo malignome dojke, nego i
promjene dobroćudnog
karaktera,use
upalne
bolesti, kao i poremećaje razvoja dojki.
Created with XFRX, www.eqeus.com,
commercial
prohibited.
Drugi dio knjige, koju autorski potpisuje docent Džepina, integralni je dio jedne logično povezane
Str. 23
POINT Software Varaždin
tematske cjeline, jer su danas sve češći zahtjevi žena za rekonstrukcijom dojke nakon amputacije, bilo
autolognim tkivom bilo silikonskim implantatom.
620
ISPITIVANJE MATERIJALA. ELEKTRANE. ENERGETIKA
620 LOJ n
LOJEN, Gorazd
620.179(075.8)
Neporušitvene preiskave : zbrano gradivo / Gorazd Lojen, Ivan Anžel. - 1.
izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo : Katedra za materiale in oblikovanje,
2006. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-86-435-0811-4
620.9 UDO n
UDOVIČIĆ, Božo
620.9
Neodrživost održivog razvoja : energetski sustavi u globalizaciji i
slobodnom tržištu / Božo Udovičić. - Zagreb : Kigen, 2004. - 396 str. : ilustr.
u bojama ; 24 cm
ISBN 953-6970-10-4
621
STROJARSTVO
621 ČUČ s
ČUČELJ, Žarko
621
Signali - Povzetki teorije z zbirko rešenih nalog / Žarko Čučelj, Dušan
Gleich, Peter Planinšić. - Maribor : Fakultet za elektrotehniko, računarstvo
in informatiko, 2005. - 289 str; graf. prikazi. - (Elektrotehnika)
ISBN 86-435-0701-6
621 HOR s
HORVAT, Bogomir
621(075.8)
Signali / Horvat Bogomir. - Maribor : Fakultet za elektrotehniko,
računarstvo in informatiko, 2004. - (Elektrotehnika)
621 KOH m
KOHARIĆ, Vladimir
621(075.8)
Mehaničke operacije / Vladimir Koharić. - Zagreb : Fakultet strojarstva i
brodogradnje, 1996. - 182 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u
Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
U ovom udžbeniku obuhvaćeno je inženjerstvo disperzivnih sustava ( Mehaničke operacije ) koje sadrži
različite procese s jednofaznim, dvofaznim i višefaznim grubodisperzivnim sustavima, miješanje
komponenata kapljevite i čvrste faze, miješanje različitih faza, usitnjavanje čvrstih materijala i postupke
uskladištenja čvrstih čestica.
621 KOH u
KOHARIĆ, Vladimir
621(075.8)
Uvod u mehaničke operacije / Vlado Koharić. - Zagreb : Fakultet
strojarstva i brodogradnje, 1989. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 86-329-0324-1
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 24
POINT Software Varaždin
621 MED o
MEDEN, Gjorgjo
621(075.8)
Osnove zavarivanja / Gjorgjo Meden, Ante Pavelić, Duško Pavletić. Rijeka : Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2000. - 262 str. : ilustr. ; 25 cm.
- (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum
Flumiensis)
ISBN 953-6326-18-3
621 POV o
POVRZANOVIĆ, Aleksandar
621(075.8)
Obrade metala deformiranjem : odabrana poglavlja / Aleksandar
Povrzanović. - Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 1996. - VII, 262
str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia
Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 953-6313-01-4
621.3 FLE e
FLEGAR, Ivan
621.3(075.8)
Elektronički energetski pretvarači / Ivan Flegar. - Zagreb : Kigen, 2010. 601 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku)
ISBN 978-953-6970-85-8
621.3 KRA z
KRANJC, Viktor
621.3(076.3)
Zbirka rešenih nalog iz Osnov elektrotehnike I in II / Viktor Kranjc. Maribor : Fakultet za elektrotehniko, računarstvo in informatiko, 2002. - 123
str. - (Elektrotehnika)
621.39 BER l
BERMINGHAM, Alan
621.39(035)
Location Lighting for Television / Alan Bermingham. - Amsterdam : Focal
Press, 2003. - XI, 287 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-0-240-51937-1
621.39 TOD t
TODOROVIĆ, Aleksandar Louis
621.39(035)
Television technology demystified : a non-technical guide / Aleksandar
Louis Todorović. - Amsterdam : Focal Press, 2006. - X, 271. str. : ilustr ; 24
cm. Index.
ISBN 978-024-080-684-6
621.39 FIS d
FISCHER, Walter
621.39(075.8)
Digital video and audio broadcasting technology : a practical engineering
guide / Walter Fischer. - 3rd ed. - Berlin : Springer, 2010. - XXVII, 811 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Signals and communication technology ; 4748)
Text is in English, translated from German.
ISBN 978-3-642-11611-7
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 25
POINT Software Varaždin
621 DRA m
DRAPIĆ, Spasoje
621.81(075.8)(076)
Mašinski elementi konstruisanje i projektovanje : zbirka rešenih zadataka
/ Spasoje Drapić. - Beograd : AGM knjiga, 2012. (Beograd : Hektor print). 296 str. : ilustr. ; 20 cm
ISBN 978-86-86363-35-0
621 BOŠ p
BOŠNJAKOVIĆ, Mladen
621:681(075)
Programiranje CNC strojeva / Mladen Bošnjaković, Antun Stoić ; [crteži
Mladen Bošnjaković]. - 2. izmijenjeno izd. - Slavonski Brod : Veleučilište u
Slavonskom Brodu, 2014. - 390 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm
ISBN 978-953-7847-08-1
Udžbenik Programiranje CNC strojeva obrađuje problematiku ručnog programiranja CNC tokarilica i
glodalica, tj. popularno nazvan G-kod.
65
POSLOVANJE I ORGANIZACIJA
65 BLA r
BLANCHARD, Kenneth H.
65(035)
Rukovođenje na višoj razini : Blanchard o rukovođenju i stvaranju visoko
učinkovitih organizacija / osnivači i partneri-konzultanti komapnije The Ken
Blanchard Companies ; with an introduction by Ken Blanchard ; [prevoditelj
Domagoj Rogulj] Zagreb : Mate, Zagrebačka škola ekonomije i
managementa, 2010. - XXIV, 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka
Gospodarska misao)
Prijevod djela: Leading at a higher level : Blanchard on leadership and
creating high performing organizations.
ISBN 978-953-246-067-4 (Mate)
Rukovodite na višoj razini. Vodite ljude prema velikim postignućima stvarajući visoko učinkovite
organizacije koje svima unapređuju život. Ova će vas knjiga usmjeravati, inspirirati, provocirati i služiti
vam kao smjerokaz.
65 BUB m
BUBLE, Marin
65(035)
Menadžerske vještine / Marin Buble. - Zagreb : Sinergija nakladništvo,
2010. - XIII, 314 str. ; 25 cm
ISBN 978-953-6895-42-7
Knjiga je podijeljena u šest dijelova.
U prvom, uvodnom dijelu najprije se izvodi pojmovno određenje menadžerskih vještina i utvrđuje njihova
važnost za uspješnog menadžera. Zatim se provodi kategorizacija menadžerskih vještina na osnovne i
posebne.
U drugom se dijelu prezentiraju vještine planiranja, i to vještine analize okoline (skeniranje opće okoline,
skeniranje poslovne okoline, SWOT analiza), vještine predviđanja i vještine izrade budžeta.
U trećem se dijelu prikazuju tri vještine organiziranja - dijagnosticiranje organizacije, redizajniranje posla i
vještine oblikovanja organizacijskog rješenja.
U četvrtom se dijelu govori o upravljanju ljudskim resursima - vještine regrutiranja ljudskih resursa i
vještine njihove selekcije.
U petom se dijelu prikazuje pet vještina vođenja - vještine motiviranja drugih; delegiranja i opunomoćenja;
komuniciranja; razvoja podređenih i vještine upravljanja promjenama.
Šesti je dio posvećen vještinama kontroliranja te obuhvaća vještine financijske kontrole, vještine kontrole
marketinga, vještine kontrole operacija i vještine kontrole ljudskih resursa.
65 COL i
COLLINS, Eliza G.C.
65(035)
Izazovi menadžmenta u XXI. stoljeću / Eliza G.C. Collins, Mary Anne
Devanna ; [prevoditelj Anđelko Markulin]. - Zagreb : Mate, 2002. - XIX, str.
442 ; 24 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
Prijevod djela: The new portable MBA. - Kazalo.
ISBN 953-6070-34-0
Izazovi menadžmenta u XXI. stoljeću djelo su namijenjeno poslovnim ljudima koji žele bolje razumjeti
djelovanje poslovnoga svijeta. Namijenjena je menandžerima koji žele poboljšati vještine odlučivanja,
stručnjacima koji žele ući u poslovno upravljanje, mladima koji upravo ulaze u poslovni svijet, studentima i
svima koji žele obnoviti svoje znanje...
Posebno je namijenjena onima koji žele proširiti svoje obrazovanje i zadržati se na vrhu današnjeg
neizvjesnog i promjenjivog poslovnog svijeta.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 26
POINT Software Varaždin
65 DRU n
DRUCKER, Peter Ferdinand
65(035)
Najvažnije o menadžmentu : izbor iz radova o menadžmentu Petera F.
Druckera / Peter Drucker ; [prijevod Mira Armour, Goran Tudor]. - Zagreb :
M.E.P. Consult, 2005. - 296 str. ; 24 cm. Prijevod djela: The essential Drucker.
ISBN 953-6807-24-6
65 TUD m
TUDOR, Goran
65(035)
Menadžer i pobjednički tim : čarolija timskog rada / Goran Tudor i Velimir
Srića. - 3. izd. - Zagreb : M.E.P. Consult, 2006. - 242 str. ; 24 cm. Slike autora i bilješke o njima na omotu.
ISBN 953-96029-5-5
65 BUB p
BUBLE, Marin
65(075.8)
Poslovno vođenje / Marin Buble. - Zagreb : M.E.P., 2011. - XII, 312 str. :
ilustr. ; 24 cm. Bibliografija: str. 293-302.
ISBN 978-953-6807-52-9
Knjiga Poslovno vođenje koncipirana je tako da obuhvati sve komponente vođenja. Napisana je tako da
ima širu namjenu - sadašnjim i potencijalnim vođama u poslovnim i drugim organizacijama, studentima
preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija biznisa i menadžmenta, te svima onima koje ova
problematika neposredno ili posredno zanima (ekonomisti, sociolozi, pravnici i drugi).
65 HIS p
HISRICH, Robert D.
65(075.8)
Poduzetništvo / Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd ;
[prevoditelji Jelena Debeljak, Ivan Spajić, Ana Vrcić]. - 7. izd. - Zagreb : Mate,
2011. - 630 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
Prijevod djela: Entrepreneurship, 7th ed.
ISBN 978-953-246-097-1
65 KOL p
KOLAKOVIĆ, Marko
65(075.8)
Poduzetništvo u ekonomiji znanja / Marko Kolaković. - Zagreb : Sinergija
nakladništvo, 2006. - XV, 253 str. ; 25 cm
Bibliografija.
ISBN 953-6895-32-3
65 TEM
TEMELJNE funkcije upravljanja
65(075.8)
Temeljne funkcije upravljanja / Đuro Horvat ... [et al.]. - Zagreb :
Edukator, 2007. - 368 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. ISBN 978-953-99576-2-7
Knjiga je namijenjena studentima stručnih studija na fakultetima i višim poslovnim školama, ali i
menadžerima. Pruža im detaljan uvod u menadžment, kako informacijama o počelima menadžmenta,
tako i korektnim i sveobuhvatnim prikazom menadžerskih procesa.
65 POT u
POTTS, Rebeca
65:159.9
Upravljanje promjenom do uspjeha / Rebecca Potts, Jeanenne Lamarsh ;
[prijevod s engleskoga Biserka Zajec]. - Zagreb : Školska knjiga, 2005. - 160
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Uspješno poslovanje)
Prijevod djela: Managing change for success. - Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 953-0-60820-9
Ovaj inspirativni poslovni vodič donosi stručne savjete profesionalnih savjetnica za upravljanje
promjenom Rebecce Potts i Jeanenne LaMarsh. Temeljeći se na načelu da je ključ djelotvornog
upravljanja promjenom dobivanje podrške od svakoga tko je njome zahvaćen, knjiga pokazuje kako
obrazovati i potaknuti zaposlenike da podupiru strategije promjene na dobrobit cijele organizacije. Više od
20 praktičnih rješenja pomoći će vam da razvijete sposobnosti upravljanja i omogućiti:
- da razumijete modele i strukture promjene
- da utvrdite ključne inicijative i uklopite ih u postojeće poslovne strukture
- da izbjegnete otpor zaposlenika prema promjeni
- da upravljate promjenom bez gušenja kreativnosti.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 27
POINT Software Varaždin
65 CIN p
CINGULA, Marijan
65:658(035)
Poslovno planiranje s primjerima za investitore / Marijan Cingula, Tihomir
Hunjak, Milivoj Ređep. - 2. dopunjena naklada. - Zagreb : RRiF plus, 2004. 255 str. ; 24 cm. - (Ekonomska biblioteka)
ISBN 953-6121-69-7
65 BOS up
BOSILJ Vukšić, Vesna
65:658(075.8)
Upravljanje poslovnim procesima : organizacijski i informacijski pristup /
Vesna Bosilj Vukšić, Tomislav Hernaus, Andrej Kovačič. - Zagreb : Školska
knjiga , 2008. - 271 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu =
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 978-953-30348-5 (meki uvez)
65 POS
POSLOVNI plan poduzetnika
65:658(075.8)
Poslovni plan poduzetnika / [urednik Vladimir Žanić]. - Zagreb :
Ministarstvo gospodarstva, 1999. - 237 str. ; 28 cm + knjiga u elektronskom
izdanju. Predgovor: Nenad Porges.
ISBN 953-157-084-1
Knjigom Poslovni plan poduzetnika želi se olakšati poduzetnicima, ali i svima koji su uključeni u program
poticanja malog gospodarstva, pristup poduzetničkom pothvatu, njegovoj pripremi i provedbi. Tome će
svakako pridonijeti ova publikacija, obrasci koje knjiga sadrži, upitnici za provjeru poduzetničkih
sposobnosti, četiri primjera različitih poduzetničkih pothvata kao i software koji će zainteresiranima
omogućiti provjeru različitih varijanti njihova poduzetničkog pothvata.
656
PROMET.TRANSPORT.POŠTE
656 ZEL l
ZELENIKA, Ratko
656(075.8)
Logistički sustavi / Ratko Zelenika. - Rijeka : Ekonomski fakultet, 2005. XXIV, 690 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia
Universitatis studiorum Fluminensis)
ISBN 953-6148-43-9
656 ZEL t
ZELENIKA, Ratko
656(075.8)
Temelji logističke špedicije / Ratko Zelenika. - [9. izd.]. - Rijeka :
Ekonomski fakultet, 2005. - XXXI, 672 str. : graf. prikaz ; 25 cm. - (Udžbenici
Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
ISBN 953-6148-45-5
656 ZEL u
ZELENIKA, Ratko
656(075.8)
Upravljanje logističkim mrežama / Ratko Zelenika, Helga Pavlić Skender. Rijeka : Ekonomski fakultet, 2007. - XXII, 464 str. : graf. prikazi ; 25 cm. (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum
Fluminensis)
ISBN 978-953-6148-59-2
656 ZEL m
ZELENIKA, Ratko
656:65(075.8)
Menadžment logističkih sustava / Ratko Zelenika, Drago Pupavac. Rijeka : Ekonomski fakultet, 2008. - XXII, 640 str. : graf. prikazi ; 25 cm. (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum
Flumiensis)
ISBN 978-953-6148-66-0
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 28
POINT Software Varaždin
657
RAČUNOVODSTVO.KNJIGOVODSTVO
657 BEL a
BELAK, Vinko
657
Analiza poslovne uspješnosti : 130 ključnih pokazatelja performanse i
mjerila za kontroling / Vinko Belak. - Zagreb : RRiF-plus, 2014. - XXIV, 388
str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Računovodstvo)
Bibliografija: str. 388.
ISBN 978-953-272-101-0
Glavna je značajka ove knjige da se ona po sadržaju i pristupu bitno razlikuje od svih sličnih knjiga.U njoj
su na poseban način obrađene bitne teme i problemi iz područja analize poslovne uspješnosti, s
posebnim usmjerenjem na praktičnu primjenu. Posebno su obrađeni problemi analize financijskih
izvještaja, analize tržišnih pokazatelja i analize nefinancijskih pokazatelja.
657 GRE m
GREUNING, Hennie van
657
Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja : praktični vodič /
Hennie van Greuning ; [prevoditeljica Đurđica Ognjenović]. - Novo
revidirano izd. - Zagreb : Mate, 2006. - X, 296 str. ; 27 cm. - (Biblioteka
Gospodarska misao)
Prijevod djela: International Financial reporting standards : a practical
guide.
ISBN 953-246-000-4
657 KON'10
KONTNI plan za
657
Kontni plan za trgovačka društva i ostale obveznike poreza na dobit 2010
/ [priredili Ivan Čevizović ... et al.]. - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa
i financijskih djelatnika, 2010. - 114 str. ; 24 cm. Sadržaj s nasl. str.: Sheme knjiženja osnovnih poslovnih procesa.
ISBN 9789532770445
657 RAČU
RAČUNOVODSTVO trgovačkih društava
657
Računovodstvo trgovačkih društava : prema HSFI i MSFI / Mladen Štahan
... [et al.]. - Zagreb : TEB - poslovno savjetovanje, 2010. - 1055 str. ; 24 str
ISBN 953-6290-71-0
657 MEI r
MEIGS, Robert F.
657(075.8)
Računovodstvo : temelj poslovnog odlučivanja / Robert F. Meigs, Walter
B. Meigs ; [prevoditelji Zoran Barac, Bruno Šegota]. - 9.izd. - Zagreb : MATE,
1999. - XXVIII,1324 str. ; 26 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)
Prijevod djela: Accouting : The basis for Busines Decisions. - Kazalo.
ISBN 953-6070-36-7
657 OSN
OSNOVE računovodstva :
657(075.8)
Osnove računovodstva : računovodstvo za neračunovođe / Katarina
Žager ... [et al.] ; redaktor Lajoš Žager. - 2.izd. - Zagreb : Hrvatska zajednica
računovođa i financijskih djelatnika, 2008. - XII, 388 str. ; 24 cm. Ostali zastupljeni autori: Boris Tušek, Vesna Vašiček, Lajoš Žager.
ISBN 978-953-6480-93-7
657 RAČ
RAČUNOVODSTVO
657(075.8)
Računovodstvo / Ivana Dražić-Lutilsky ... [et al.] ; redaktori Danimir Gulin,
Lajoš Žager. - 3.izmijenjeno izd. - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i
financijskih djelatnika, 2010. - XXXI, 592 str. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta
u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Ostali zastupljeni autori: Danimir Gulin, Ivana Mamić-Sačer, Stjepan
Tadijančević, Boris Tušek, Vesna Vašiček, Katarina Žager, Lajoš Žager.
ISBN 978-953-277-045-2
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 29
POINT Software Varaždin
657 RAČ.p
RAČUNOVODSTVO, priručnik za
657(075.8)(076)
Računovodstvo : priručnik za vježbe / Sanja Broz Tominac ... [et al.] ;
redaktor Hrvoje Perčević. - 3.izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb :
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2010. - XVIII, 430 str.
; 24 cm. Ostali zastupljeni autori: Ivan Čevizović, Martina Dragija, Branka Glasnović,
Mirjana Hladika, Ana Oluić, Hrvoje Perčević, Ivana Pokrovac, Ivana Sever,
Sanja Sever, Nikolina Smrekar.
ISBN 9789532770476
Knjiga je podijeljena u tri poglavlja. U prvom poglavlju razmatraju se elementi financijskih izještaja, i to
prvenstveno bilance i računa dobiti i gubitka (izvještaja o dobiti). Drugo poglavlje posvećeno je
problematici sastavljanja financijskih izvještaja kao temeljnih nositelja računovodstvenih informacija. U
trećem poglavlju knjige prostupilo se definiranju, izradi i interpretaciji ekonomskog sadržaja tipičnih
poslovnih događaja i procesa unutar pojedinih područja računovodstva poslovnog subjekta.
Svako od tih područja završava s nekoliko primjera za vježbu s rješenjima.
657 ANA
ANALIZA financijskih izvještaja
657:336
Analiza financijskih izvještaja / Katarina Žager ... [et al.] ; redaktor Lajoš
Žager ; [izrada kazala Ana Munjić]. - 2.prošireno izd. - Zagreb : Masmedia,
2008. - XII, 499 str. : graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 978-953-157-518-8
Ova knjiga namijenjena je svima onima koji su na bilo koji način upućeni na računovodstvo i financijsko
izvještavanje. Sasvim sigurno, ona može korisno poslužiti svim razinama menadžmenta i svim poslovnim
ljudima koji u svakodnevnom poslu moraju koristiti računovodstvene informacije. Osim toga, knjiga može
biti vrlo korisna i studentima, prije svega ekonomskih fakulteta, a zatim i drugih fakulteta.
658
PRIVREDNO POSLOVANJE
658 OSN
OSNOVE marketinga
658(075):339
Osnove marketinga / Philip Kotler ... [et.al.] ; [prevoditelji Maja Martinović
... et.al.]. - 4. europsko izd. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i
managementa, 2006. - XXXIV, 958 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Biblioteka
Gospodarska misao)
Prijevod djela: Principles of marketing.
ISBN 953-246-023-3
Ova knjiga ima osam dijelova. Prva četiri pokrivaju marketinške pojmove i strategiju, a druga četiri splet
marketinga.
Marketing danas, Marketinške odrednice, Tržišta, Strategija, Proizvod, Cijena, Promidžba, Distribucija.
658 BAN o
BANOVAC, Eraldo
658(075.8)
Osnove, metode i alati kvalitete : sveučilišni udžbenik / Eraldo Banovac,
Dražan Kozak, Leon Maglić. - Slavonski Brod : Strojarski fakultet, 2011. - IV,
266 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku = Manualia Universitatis studiorum Iosephi Georgii Strossmayer
Essekiensis)
ISBN 9789536048632
Cilj je ove knjige pojasniti načela kvalitete i približiti metode kontrole kvalitete pažljivom čitatelju. Sadržaj
ove knjige može pomoći stručnjacima pri svladavanju izazova kvalitete s kojima se susreću, ali i mladim
ljudima, prvenstveno studentima, pri stjecanju znanja bitnih za budućnost - jer ono što radimo danas
mora biti učinjeno i za dobrobit budućih naraštaja.
658.5 ULA m
ULAGA, Samo
658.5
Metode diagnostike in vzdrževanja : slikovni material za predmet :
metode diagnostike in vzdrževanja / Samo Ulaga, Darko Lovrec. - Maribor :
Univerza v Mariboru : Fakulteta za strojništvo, 2005. - 252 str. : ilustr., graf.
prikazi ; 29 cm
ISBN 86-435-0730-X
658.5 ABE v
ABERŠEK, Boris
658.58(075.8)
Vzdrževanje : sistemi, strategije, procesi in optimiranje / Boris Aberšek,
Jože Flašker. - Maribor : Univerza v Mariboru : Fakulteta za strojništvo,
2005. - 364 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
ISBN 86-80693-84-7
Created with XFRX, www.eqeus.com,
commercial use prohibited.
Str. 30
POINT Software Varaždin
658 KON o
KONDIĆ, Živko
658:504(035)
Okoliš i ISO 14000 - primjena / Živko Kondić, Veljko Kondić. - Varaždin :
Kron, 2009. - str. 334 : ilustr. ; 25 cm
ISBN 978-953-56152-0-0
658 OSM k
OSMANAGIĆ Bedenik, Nidžara
658:657(035)
Kontroling između profita i održivog razvoja / Nidžara Osmaganić
Bedenik ... [et al.]. - Zagreb : M.E.P., 2010. - 491 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24
cm. ISBN 978-953-6807-51-2
Ovaj je rad namijenjen ekonomistima, ponajprije kontrolerima kao ekonomskoj (i socijalnoj i ekološkoj)
savjesti poduzeća, zatim menadžerima koji su odgovorni za poslovanje poduzeća i njegov poslovni
uspjeh, dioničarima koji utječu na prioritete u poslovanju poduzeća, te financijskim analitičarima koji su
često usmjereni samo na kratkoročne financijske učinke poslovne aktivnosti.
659
REKLAMA.PROPAGANDA.INFORMACIJE
658.5 FLA k
FLAŠKER, Jože
659.58(075.8)
Konstruiranje z upoštevanjem zanesljivosti in vzdrževalnosti : slikovni
material za predmet : konstruiranje za vzdrževanje / Jože Flašker, Samo
Ulaga. - Maribor : Univerza v Mariboru : Fakulteta za strojništvo, 2004. - 250
str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm
ISBN 86-435-0664-8
669
METALURGIJA. METALI I LEGURE
669 KOU w
KOU, Sindo
669
Welding metalurgy / Sindo Kou. - 2nd ed. - Hoboken : New Yersey : John
Wiley & Sons, cop. 2003. - 461 str. : ilustr., graf. prikaz ; 24 cm (A
Wiley-Interscience publication)
ISBN 978-0-471-43491-7
681
INFORMATIKA
681 MAT s
MATIKA, Dario
681(075.8)
Sustavi digitalnog upravljanja / Dario Matika. - Zagreb : Graphis ; Rijeka :
Tehnički fakultet, [2007]. - X, 229 str. : graf. prikazi ; 24 cm+CD-ROM. (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum
Fluminensis)
ISBN 978-953-6326-53-1 (Tehnički fa
Udžbenik Sustavi digitalnog upravljanja namijenjen je studentima sveučilišnog studija elektrotehnike, a
izrađen je kako bi im omogućio savladavanje nastavnog gradiva iz područja automatskog upravljanja
procesima.
Udžbenik je podijeljen u dva poglavlja: Linearni sustavi upravljanja i Analiza linearnih diskretnih sustava
upravljanja. Na kraju svakog poglavlja nalaze se pitanja za ponavljanje i vježbu.
7 UMJETNOST
7.05 VUK m
VUKIĆ, Feđa
7.05
Modernizam u praksi / Feđa Vukić. - Zagreb : Meandar : Meandarmedia,
2008. - 336 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Intermedia ; knj. 25)
ISBN 978-953-7355-15-9 (Meandarmedi
Kako je nastao i što je izvorno značio pojam dizajn u hrvatskom jeziku i kulturi, a što znači danas ? Knjiga
Modernizam u praksi tematizira na teorijskoj i historiografskoj razini fenomen projektiranja materijalnih
predmeta i simboličkih značenja za masovnu proizvodnju. To je segment društvene djelatnosti koji se u
hrvatskom jeziku i kulturi danas standardno naziva dizajn, a u slovenskom oblikovanje.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 31
POINT Software Varaždin
7.05 VUK o
VUKIĆ, Feđa
7.05:62
Od oblikovanja do dizajna : teorija i kritika projektiranja za industrijsku
proizvodnju / Feđa Vukić. - Zagreb : Meandar, 2003. - 426 str. ; 20 cm. (Biblioteka Intermedia ; knj. 11)
Bibliografija.
ISBN 953-206-088-X
Konstituiranje povijesti projektiranja za industrijsku proizvodnju i u kontekstu masovnog tržišta ( dakle:
onoga što se standardno u hrvatskom jeziku danas naziva - dizajn ) moguće je i kroz poznavanje njegove
teorije i kritike, odnosno pregledom i analizom najznačajnijih tema i kon-cepcija o kojima se pisalo tijekom
nekog perioda u jednom određenom kontekstu.
Zbornik " Od oblikovanja do dizajna" donosi kritički izbor tekstova objavljenih u stručnoj periodici u
vremenu tijekom kojega je ideja o dizajnu formirana u specifičnom sklopu sinteze naslijeđa modernističkih
kulturnih koncepcija i općih društvenih procesa modernizacije u Hrvatskoj, u razdoblju od 1945. do 1990.
72
ARHITEKTURA
72 KNE v
KNEŽEVIĆ, Grozdan
72
Višestambene zgrade / Grozdan Knežević. - Zagreb : Tehnička knjiga,
1989. - 288 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 86-7059-101-4
Knjiga "Višestambene zgrade" prvenstveno je naimjenjena studentima arhitekture. Međutim, dio sadržaja
će biti zanimljiv i širem krugu onih koji se bave stanovanjem i stanogradnjom.
72 AUF o
Auf-Franić, Hildegard
72(075.8)
Osnovne škole : programiranje, planiranje i projektiranje / Hildegard
Auf-Franić ... [et al.]. - Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga :
Arhitektonski fakultet, 2004. - 96 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm. - (Udžbenici
Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 953-212-187-0
Knjiga obrađuje procese programiranja, planiranja i projektiranja zgrada osnovnih škola i njenih
prostornih sklopova. Obuhvaća problematiku zemljišta za gradnju škola, prostor, opremu i instalacije za
razrednu nastavu i predmetnu nastavu, uključujući zatvorene prostore za tjelesnu i zdravstvenu kulturu,
zatim obuhvaća društvene prostore, prostore za organizaciju i koordinaciju rada, gospodarske prostore te
vanjske prostore.
72 NEUFE ele
NEUFERT, Ernst
72(075.8)
Elementi arhitektonskog projektiranja : osnove, norme i propisi o
projektiranju, građenju, oblikovanju, prostornim potrebama i prostornim
odnosima ; mjere za zgrade,... / Ernst Neufert, Ludwig Neff, Peter Neufert. 36.prošireno i prerađeno izd. - Zagreb : Golden marketing, 2002. - 648 str. :
ilustr. ; 30 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis
studiorum Zagrabiensis)
Prijevod djela: Bauentwurfslehre. - Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 953-12-080-7
Priručnik za graditeljske stručnjake, investitore, predavače i slušače na fakultetima i ostalim stručnim
školama
725 JUR z
JURAČIĆ, Dražen
72(075.8)
Zdravstvene zgrade : udžbenik za studij arhitekture / Dražen Juračić. Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga : Arhitektonski fakultet, 2005. 135 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia
Universitatis studiorum Zagrabiensis)
ISBN 953-212-191-1
Knjiga je namijenjena studentima Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i obrađuje povijest zdravstvenih
zgrada, sustav zdravstvene zaštite i zgrade suvremene zdravstvene zaštite uz neke najznačajnije
primjere.
72 ZEVI pov
ZEVI, Bruno
72(091)(075.8)
Povijest moderne arhitekture 1 : od Williama Morrisa do Alvara Alta :
prostorno vremensko istraživanje / Bruno Zevi ; [prijevod Zorana Sokol]. Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga : Arhitektonski fakultet, 2006. 612 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia
Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Created with XFRX, www.eqeus.com,
commercial use prohibited.
ISBN 953-212-266-4
Ova opsežna, bogato ilustrirana monografija sustavno i cjelovito analizira put moderne arhitekture od
Str. 32
POINT Software Varaždin
vremena fin de sieclea i napuštanja kasnoga historicizma.
770 EVE a
EVENING, Martin
770.28
Adobe Photoshop CS for photographers : a professional image editor's
guide to the creative use of Photoshop for the Macintosh and PC / Martin
Evening. - Amsterdam ; London : Elsivier, cop. 2004. - 554 str. ; 25
cm+CD-ROM
ISBN 0-240-51942-6
770 GRA z
GRAVES, Carson
770/.28/22
[The] Zone system for 35 mmm photographers : a basic guide to
exposure control / Carson Graves. - 2nd ed. - Boston ; London : Focal Press,
cop. 1997. - 130 str. ; 28 cm
ISBN 0-240-80203-9
778 AVI e
AVID, Educational series of instructional books
778
Editing with Avis Xpress Pro and Avid Xpress DV / Avid Educational
series of instructional books. - Berkeley ; Califoria [Great Britain] : Peachpit
Press, 2004. - 410 str. : ilustr.; 23 cm+DVD-ROM
ISBN 0-321-19969-3
778 STA h
STACK, Lawrence B.
778
Handbook of medical photography / Lawrence B. Stack ... [et al.]. Philadelphija : Hanley & Belfus, cop. 2001. - 469 str. : ilustr. in colour ; 23 cm
ISBN 1-56053-213-0
778 THO s
THOMAS, James
778
Script analisis for actors, directors and designers / Thomas James. - 3rd
ed. - Oxford : Elsevier : Focal Press, cop. 2005. - XLI, 336 str. ; 23 cm
ISBN 0-240-80662-X
This book is the outcome of teaching and directing experience acquired in the theatre programs with a
variety of educational objectives.
778 YOU f
YOUNG, Rick
778.5
[The] Focal easy guide to final cut pro4 : for new users and professionals
/ Rick Young. - Amsterdam ; London : Focal Press, cop. 2004. - 221 str. ; 21
cm
ISBN 0-240-51925-6
778.5 BLO v
BLOCK, Bruce
778.5
[The] Visual story : seeing the structure of film, TV and new media /
Bruce Block. - Burlington : Focal Press, cop. 2001. - 262 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 0-240-80467-8
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 33
POINT Software Varaždin
778.5 COM
COMPUTER videomaker handbook
778.5
[The] Computer videomaker handbook : a comprensive guide to making
video / Editor in chief Stephen Muratore. - Woburn : Focal Press, cop. 2001.
- 352 str. : ilustr. ; 26 cm
ISBN 0-240-80435-X
778.5 DIG
DIGITAL videomaker
778.5
Digital videomaker - guide to digital video and DVD production / Editor in
chief Stephen Muratore. - Oxford : Focal Press, cop. 2004. - 422 str. : ilustr. ;
26 cm
ISBN 0-240-80566-6
778 ROB e
ROBERTS, Charles
778.593
Editing with final cut pro 4 : an intermediate guide to setup and editing
workflow / Charles Roberts. - Amsterdam : London : Focal Press, 2004. 467 str. ; 25 cm
ISBN 0-240-80518-6
78
GLAZBA
78 GRO n
GROSSMAN, Norman
78
Norman Grossman's book of drum techniques / Norman Grossman. [New York] : Amsco Music Publishing Company, [s. a.]. - 87 str. : ilustr. ; 24
cm
791
FILMSKA UMJETNOST
791.4 MIL t
MILLERSON, Gerald
791.4
Television production / Gerald Millerson. - 13th ed. - Oxford : Focal Press,
cop. 2004. - 635 str. : ilustr.
ISBN 978-0-240-51492-5
791 BEL i
BELLANTONI, Patti
791.4301
If it's purple someone's gonna die : the power of color in visual
storytelling / Patti Bellantoni. - Burlington ; Oxford : Elsevier/Focal Press,
cop. 2005. - 243 str. ; 27 cm
ISBN 0-240-80688-3
This book is a groundbreaking book that explores how color influencs an audience and furthers plot,
character, and scne development.
791 KAT f
KATZ, Steven
791.430233
Film directing shot by shot : vizualing from concept to screen / Steven D.
Katz. - California : Studio City : Focal Press, cop. 1991. - 366 str. ; 26 cm
ISBN 0-941188-10-8
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Str. 34
POINT Software Varaždin
792
KAZALIŠTE
792 KAY s
KAYE, Deena
792.024
Sound and music for the theatre : the art and technique of design / Deena
Kaye and James LeBrecht. - 2nd ed. - Boston ; Oxford : Focal Press, cop.
2000. - 268 str. ; 24 cm
ISBN 0-240-80371-X
8 JEZICI. ZNANOST O JEZIKU. KNJIŽEVNOST
803
NJEMAČKI JEZIK
803.0 ŠTA d
ŠTAMBUK, Zdenka
803.0:62(075.8)
Deutsch und Technik : Lesen und Verstehen von Fachtetexten mit
Sprachuebungen / Zdenka Štambuk, Davorka Marinić. - Zagreb : Školska
knjiga, 1993. - XIII, 190 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u
Zagrebu)
808
SLAVENSKI JEZICI
808 RUS s
RUSSIAL, John
808
Strategic copy editing / John Russial. - New York ; London : Guilford
Press, cop. 2004. - 280 str. ; 23 cm
ISBN 1-57230-926-1
802 WRI a
WRIGHT, Jean Ann
808.23
Animation writing and development : from script development to pitch /
Jean Ann Wright. - Oxford : Focal Press, cop. 2005. - 344 str. ; 25 cm
ISBN 0-240-80549-6
808 DAN a
DANCYGER, Ken.
808.23
Anternative scriptwriting : successfully breaking the rules / Ken
Dancyger and Jeff Rush. - 3rd ed. - Boston : Oxford : Focal Press, 2002. 378 str. ; 24 cm
ISBN 0-240-80477-5
82
SVJETSKA KNJIŽEVNOST
82.08 GOV
GOVORI za sve
82.08
Govori za sve prilike i ukratko o govorništvu : priručnik za učinkovite i
moderne govore / (prijevod Poliglot). - Zagreb : Poslovni zbornik, 2002. 534 str. ; 24 cm. Prijevod djela: Duden - Reden gut und richtig halten.
ISBN 953-97269-3-X