Vaata lisaks - Chicago Eesti Maja

Õpetaja
Merike Adams on Tartu
Ülikooli haridusega eesti
filoloog soome-ugri keelte
erialal, ta on töötanud
Eestis õpetajana, tõlkinud
inglise ja saksa keelset
teabekirjandust eesti
keelde ja 5. aastat õpetab eesti keelt Chicago Eesti
Majas. Merike Adams on Chicago Eesti Kooli taasasutaja aastal 2008 ja töötas kooli juhatajana ja eesti
keele õpetajana aastatel 2008-2014.
Räägime
eesti keelt!
Suhtluskeele kursus algajatele
The Instructor
Merike Adams has a Master's Degree in Finno-Ugric
languages and teaching from University of Tartu.
She has worked in Estonia as an elementary school
and middle school teacher, and has translated books
and texts from English and German into Estonian,
and for the 6th year she is teaching Estonian at
Chicago Estonian House. Merike Adams is the refounder of Chicago Estonian School (2008) where
she worked as Principal and Estonian teacher until
2014.
Let's speak Estonian!
Estonian for Beginners
Keeltekursused eesti keele ja
kultuuri huvilistele täiskasvanutele
algavad 1. märtsil 2015!
Estonian Language class
for beginners starts on
March 1st, 2015!
Saame kokku 6 korda. Õpime sõnavara, hääldust,
natuke grammatikat, väljendeid ja võtame need
kohe ka kasutusele!
We will be learning vocabulary, pronunciation, a little
bit of grammar, phrases, and apply them to everyday
language usage. No Estonian knowledge required.
Tunnid toimuvad 1.,15. ja 29. märtsil,
19. aprillil, 3. ja 17. mail kell 11:00-12:00
Chicago Eesti Majas aadressil:
The class dates are: March 1st, 15th and 29th;
April 19th; May 3rd and 17th from 11:00 am
to 12:00 am at Chicago Estonian House
14700 Estonian Ln
Riverwoods, IL 60015
14700 Estonian Ln
Riverwoods, IL 60015
Soovijatel palun e-mailida kursuse juhendajale
Merike Adamsile [email protected]
If you are interested, please e-mail the instructor
Merike Adams [email protected]
Advanced speakers and students who
are interested in private Estonian lessons,
please contact the instructor.
Soovi korral loome ka edasijõudnute grupi ning
on võimalik võtta eratunde.
Kursuse hind $125
(materjalide hind $5 hinna sees)
Teretulnud on kõik huvilised!
Fee
$125
Let'sCourse
speak
Estonian!
(material fee $5 included)
Estonian for Beginners
Everone is welcome!