m - NMK

&dW 8.4?00-?0?00,
t.*.?uoo/-
?
0
(Junior Clerk )
&dW 8.\?00-?0?00,
3.3.t w o / oa
-;rmasri;(W
03
07
--
03
03
--
--
--
--
-43
it..zt.?ooo/-
YT+I?mr-
As*.)
07
04
3 < Partlal
&Fih8.4300-?o?~,
CrechnicalLab.
0\9
[email protected]
( Lab. Asstt.)
ox
-
a
0
~a
03
(pm
--
--
--
--
--
Deaf 8; Dumb)
O?
(0
03
30
m
&Fd%5.4?00L?0?00,
it.*.?uoo/-
--
03
--
--
--
--
--
--
03
0
--
03
--
--
--
--
--
--
--
03
--
03
--
--
--
--
--
--
--
09
06
-- ------ -- ~ R - h m
(Printing
--
--
03
03
-- -- -- --
08
99
?C
04
dxd (Fitter)
&Fih5.4?00-?0?00,
d.*.?uoo/-
06
6jtawmlFik
( Plumber & sheet
?
metal)
&F&G
8.4?00-?0?00~
-/00~9.$..3
[email protected]
dm (Black Smith)
& d Q S 8.4300-?O?OO,
3.it.?.rroo/-
Technology)
& d W
. ------------
8.4900-?O?oo,
3.*.?uoo/-
w
0%
*
09
og
tfs: 9 . ~ ~ s i t s r . ~ ~ * ~ a i ? R s ~ * s m m a * .
9.
fh%'Wmd d&
Wi W 5 W b W d f h
(Maharashtra Knowledge Corporation
Ltd. (MKCL) Pune
B. ad s h
&qzI
?fXWHan?;t
R d i 9094 mfil mk=r.
2015
mft mi%&@m~
d u m w blft ti Vl?ff mfi http:lloasls.mkcl.org4dte~dt~
ac m mdmm-8
WW3f ~?Rihm.itifti;r.
u. lkfk5 &,
&.
m?i% http:lloasls.mkcl.or(Iljdte 2015 m
u R.90
9094 d BP 6
9)
M ?ri. MRS.
55/?0:99/$-90
R. ?u
3099
SFWlW (Domicile Certificate) CFW% TJWW'TT(~~~
q
a) ?
m
r
n
w
d
m
9
m
&
.
3
9
~
~ ) ~ - - W Y I U N ~ I * - ~ - = , . ~ - ~
?
m
~
m
m
d
~
~
.
rn =T skimkii8'
i TIWlTi
~
~
~
~
~lt-
~
i+q
w
~
m
*
s m3rlwm-m
m
*
m
~m~1m~s;'-rrjmamd*JTfldtm9~&
54wwEdl
.m~m
aTmwmm~.
~ ) ~ d r
WWlW (Domicile Certificate)
n
i
i
r
n
i
+
q
*
~
8IEm-H
~ ~
?li!kf.
?)3+Fmla&hmm31fmw~d*-m~w
mwlald*.
3 ) 9 - ~ # ~ 5 & M m ~ & ~ ~ ; T T f t F T ,
mjm d
+.
9h
~
'd)YlcllHY(IIYmm$q~i~h~;--m-m*.*
m & m m - m ~ m ~ m ~ - d M m ~ ( r r . r s u ( ~
Certificate) B
CFRIWMqm h
(Caste Validity Certificate)
gti
ee*m?Rdtmd.
4) ma h mrww waw mam, 9 m mw r
r
m PcPrm !+h E. W
*
- ? 0 9 9 ~ (3m d h F R
9 0 5 x / ? 0 9 9 9 \ a R. 9?-9?-?o99 W h B
T
~ 55. ? 9 3 6 / ? 0 9 9
w.
CRa =mwawm33!+lmK EisRZid bki ?4-0C-?O99 itjft. RdwT al&lml
w . * ~ , ; T S t m * m * m * & m & ~ , m
g+
h
l 3 g i $ t & ? ~ ~ ~ f ~ ~ q ~ r n m W
&,eFw3idRgift*~ili~m*.
94)
WT, WJT?, W f h l T l WSEil (Domicile Certificate) T F h W$hi m,
r n d q a r ~ W . W W
. . w . / * ~ ~ m r r m a m s h ? ? R ~ - ( ,
Cremy-layer Certificate) @Pi& 39/03/?094 uZh % W!ld& F W i W , #
&TIT,
~,-
3-fi
q
;K[*
~ m . m ~ * m d m & . - & % m
~ , * m , ~ ? ~ ~ ? m * - * ~ - . w T
~
*.~
~
~
~
~
~
-
m
?
%fI
E
w
a
%.
=
~
r
~
fi (original
m
a
m
l
~
~
m
~
~
*
~
i%gdl-mm*-mmillitrrumllul-a=n*.
??)
rjof
d~-,
455 TRm 3g.W
~
ildl
Copy)
~
m
m
m m *,
FTlfftrm -,
-,
-,
mmdki m m w r mm*.
b d a q mdl (Incharge)
&*I
.
~
~
-,
~
*
wfiBl3-m.
~fwn&a d
http://oasis.rnkcl.org/jdte 2015 rn webslte
~
"
s
v
~
~
m ~ &
i l w
d
v
m
~
& $ t m m m
# ~ ~ % S
6ld B
~
~
;
=
a
m k
r d
r
g
,
a
c
r
c l w ~ ~ ~ ~ .
~ d ~ - M ~ :
(Scanned image) iBFI:CWmna~6ld q YiifF8 Image upload d
WFm% ?l'E$l
*.
Gi'Ef!
a.
d,
w
?*q
d
* ~ p p ~Online"
y
WTI f i b = ~%VV ww d WFWH
~ g p m
e.
- d d a ~ . w - w m - ~ ~ - C r ' e s /M
~~
B~+RQ$T
-ritTaV4f9m,-m*[email protected]~.
v m ~ m ~ m m m a ? , v m ~ d ~ & #
3llwmT*m.
M m.i4t.M 4 f%b~
m
M33 qwwinf ThOlih d
g w 1 ~ 3 s f t s m 3 ~ r n . 8 . , d * & @ ~ $
~m ~ ~
(
~
~
r
~
n
~
~
~
~
~
~
~
%
W
~
W
d ' r
aimnrm wfiM 4 vzfk&~ilMKCL
Bankof India W
wkwtWwivd~ M.
"""'""""""*""
(SBI)
WT
vwhd tft
r
n
d
r m ~ .
6e-r h d3a
(d
M -).*
T
*
*
*a-.
d c i q ~ x i ~T.
f l $001-
~
-43
WRWF
~
8
)
.
r
*q
r
n
~
q
T
n ~ r n
99?444?4?9 m
e ?hM
~ State
9)
d ~ ~ , y l f ~ n ? ~ a ~ * d c l f ~ a r m o r ' q p i ~ * a r d ~
m m . d w i R ~ ~ $ ~ * m ~ i : ~
T
+
s
T
k
h
~
M
~
*
.
~
~
~
~
~
y$i=aaT4h~~mm&goh:~m.
?)
mdwmi4tOnlin.e ~
~ qwpfOnline Call Letters Download V R W ~ y y ~&.
w fif7: mddt d,
F ~ ! T tiM
Online call Letters maf$ai;n Jmtift m&vm d inoma 4 w ~
Call Letters,
http://oasls.rnkcl.org/jdte 2015i~ wwmw Download rnMIX.
3) ~
iF4KB*&.
8)
i
m
m
~
~
slmdm-&wpf-+rrffftm.
d
~
/
~
&*.(90dt/
d
/
~
~
q?a/%abTr