תרמופן)P(

‫תרמופן‬
‫(‪)P‬‬
‫‪THERMOPAN‬‬
‫הבידוד המושלם!‬
‫תרמופן(‪ ,)P‬מוצר חדש מבית קל‪-‬קר עין כרמל‬
‫מיוצר מחומר‬
‫”‪EPS POLYMER “SILVER‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•קירות חוץ ופנים‬
‫•גגות שטוחים ורעפים‬
‫•דלתות‬
‫•חדרי קירור‬
‫•רצפות‬
‫מוצרי פוליסטירן מוקצף‬
‫(‪)P‬‬
‫בבידוד!‬
‫מספר ‪ 11‬בבידוד!‬
‫(‪ -- )P‬מספר‬
‫תרמופן‬
‫תרמופן‬
‫בעלי‬
‫הם בעלי‬
‫תרמופן(‪ )P()P‬הם‬
‫לוחות תרמופן‬
‫לוחות‬
‫ביכולתם‬
‫משמעותי ביכולתם‬
‫יתרון משמעותי‬
‫יתרון‬
‫ביותר‪.‬‬
‫הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫ברמה הגבוהה‬
‫לבודד ברמה‬
‫לבודד‬
‫התקנים‬
‫במכוןהתקנים‬
‫שנערכובמכון‬
‫בדיקותשנערכו‬
‫תוצאותבדיקות‬
‫*עלפיפיתוצאות‬
‫*על‬
‫הישראלי‬
‫הישראלי‬
‫אחד‪:‬‬
‫בלוח אחד‪:‬‬
‫היתרונות בלוח‬
‫כל היתרונות‬
‫כל‬
‫מפוליסטירן‬
‫יותרמפוליסטירן‬
‫‪20%‬יותר‬
‫עד‪20%‬‬
‫מבודדעד‬
‫ומקור‪--‬מבודד‬
‫מחוםומקור‬
‫בידודמחום‬
‫בידוד‬
‫במבנה‪.‬‬
‫החשמלבמבנה‪.‬‬
‫צריכתהחשמל‬
‫אתצריכת‬
‫ומקטיןאת‬
‫רגילומקטין‬
‫מוקצףרגיל‬
‫מוקצף‬
‫לרטיבות‪.‬‬
‫רגישלרטיבות‪.‬‬
‫אינורגיש‬
‫עובש‪,‬אינו‬
‫והיווצרותעובש‪,‬‬
‫רטיבותוהיווצרות‬
‫מעבררטיבות‬
‫מונעמעבר‬
‫מונע‬
‫מדחיסתו‬
‫שכתוצאהמדחיסתו‬
‫אלסטישכתוצאה‬
‫חומראלסטי‬
‫אקוסטי‪--‬חומר‬
‫בידודאקוסטי‬
‫בידוד‬
‫הרעשים‪.‬‬
‫בעוצמתהרעשים‪.‬‬
‫הפחתהבעוצמת‬
‫מתקבלתהפחתה‬
‫מתקבלת‬
‫‪DIN‬‬
‫‪DIN4102‬‬
‫‪4102B1‬‬
‫באש‪B1‬‬
‫עמידותבאש‬
‫לתקןעמידות‬
‫תואםלתקן‬
‫תואם‬
‫היצרן‪.‬‬
‫הגדרותהיצרן‪.‬‬
‫לפיהגדרות‬
‫לפי‬
‫קרינה‬
‫פולטיםקרינה‬
‫מזוהמיםאואופולטים‬
‫שאינםמזוהמים‬
‫נקייםשאינם‬
‫מחומריםנקיים‬
‫עשוימחומרים‬
‫עשוי‬
‫רדיואקטיבית‪.‬‬
‫רדיואקטיבית‪.‬‬
‫התקן‬
‫פיהתקן‬
‫עלפי‬
‫תרמיעל‬
‫בידודתרמי‬
‫בתקןבידוד‬
‫עומדבתקן‬
‫המתקבלעומד‬
‫המוצרהמתקבל‬
‫המוצר‬
‫‪.1045‬‬
‫הישראלי‪.1045‬‬
‫הישראלי‬
‫שאריות‬
‫לסביבה‪,‬שאריות‬
‫ידידותילסביבה‪,‬‬
‫טבע‪,‬ידידותי‬
‫מחצביטבע‪,‬‬
‫במינימוםמחצבי‬
‫שימושבמינימום‬
‫שימוש‬
‫‪.100%‬‬
‫ממוחזרותבב‪.100%‬‬
‫החומרממוחזרות‬
‫החומר‬
‫הישראלי‬
‫התקנים הישראלי‬
‫במכון התקנים‬
‫נבדקו במכון‬
‫תרמופן(‪ )P()P‬נבדקו‬
‫לוחות תרמופן‬
‫לוחות‬
‫מתאריך ‪29/08/2011‬‬
‫‪ 9113234305‬מתאריך‬
‫‪9113234305 ,9113234303‬‬
‫מספר ‪,9113234303‬‬
‫(בדיקות מספר‬
‫(בדיקות‬
‫‪))29/08/2011‬‬
‫התקנים‬
‫במכון התקנים‬
‫הבדיקות במכון‬
‫תוצאות הבדיקות‬
‫את תוצאות‬
‫המרכזת את‬
‫הטבלה המרכזת‬
‫להלן הטבלה‬
‫להלן‬
‫מקבילים‪:‬‬
‫למוצרים מקבילים‪:‬‬
‫בהשוואה למוצרים‬
‫בהשוואה‬
‫פרמטר‬
‫פרמטר‬
‫למ”ק‬
‫ק”גלמ”ק‬
‫סגולית‪,‬ק”ג‬
‫מסהסגולית‪,‬‬
‫מסה‬
‫‪100c‬‬
‫טמפ’‪100c--‬‬
‫טמפ’‬
‫מוליכות‬
‫מוליכות‬
‫ווט‬
‫טרמית‪,‬ווט‬
‫טרמית‪,‬‬
‫למעלה‬
‫למעלה‬
‫למטר‬
‫למטר‬
‫‪230c‬‬
‫טמפ’‪230c--‬‬
‫טמפ’‬
‫קלווין‬
‫קלווין‬
‫פוליסטירן‬
‫פוליסטירן‬
‫מוקצף‬
‫מוקצף‬
‫(‪)EPS‬‬
‫(‪)EPS‬‬
‫‪F30‬‬
‫‪F30‬‬
‫‪29.6‬‬
‫‪29.6‬‬
‫פוליסטירן‬
‫פוליסטירן‬
‫מוקצף‬
‫מוקצף‬
‫(‪)SILVER‬‬
‫(‪)SILVER‬‬
‫‪S20‬‬
‫‪S20‬‬
‫‪20.2‬‬
‫‪20.2‬‬
‫פוליסטירן‬
‫פוליסטירן‬
‫מוקצף‬
‫מוקצף‬
‫(‪)SILVER‬‬
‫(‪)SILVER‬‬
‫‪S25‬‬
‫‪S25‬‬
‫‪25.‬‬
‫‪25.11‬‬
‫פוליסטירן‬
‫פוליסטירן‬
‫באקסטרוזיה‬
‫באקסטרוזיה‬
‫(‪)XPS‬‬
‫(‪)XPS‬‬
‫“‪”RondoPan‬‬
‫“‪”RondoPan‬‬
‫‪30.5‬‬
‫‪30.5‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0.03258‬‬
‫‪0.03258‬‬
‫‪0.03048‬‬
‫‪0.03048‬‬
‫‪0.03042‬‬
‫‪0.03042‬‬
‫‪0.02998‬‬
‫‪0.02998‬‬
‫‪0.03593‬‬
‫‪0.03593‬‬
‫‪0.03456‬‬
‫‪0.03456‬‬
‫‪0.03209‬‬
‫‪0.03209‬‬
‫‪0.03177‬‬
‫‪0.03177‬‬
‫‪0.03212‬‬
‫‪0.03212‬‬
‫‪0.03837‬‬
‫‪0.03837‬‬
‫(‪)P‬‬
‫מוגן!‬
‫ואתה מוגן!‬
‫(‪ -- )P‬ואתה‬
‫תרמופן‬
‫תרמופן‬
‫פוליאוריתן‬
‫פוליאוריתן‬
‫לבידוד‬
‫לבידוד‬
‫(‪)PUR‬‬
‫(‪)PUR‬‬
‫תכונות מכניות‬
Bending strength of EPS Silver (EN 12089) Compressive strength of EPS Silver (EN 826)
EN
Compressive
strength‫לפי‬
of Silver
EN
826 ‫תקן‬
‫לחיצה‬
12089 ‫חוזק כפיפה לפי תקן‬
Bending strength of Silver
380
360
180
Compressive strength 10% (kPa)
340
320
Bending strength (kPa)
‫חוזק‬
200
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
160
140
120
100
80
60
40
80
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
3
20
Foam density (kg/m )
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
3
Cohesion strength of EPS Silver (EN 1607)
‫למידע נוסף צלם‬
‫קוד עם‬-‫את הבר‬
!‫הסמארטפון שלך‬
400
Silver
ENCohesion
1607strength
‫תקן‬of ‫לפי‬
‫חוזק גזירה‬
14
24
380
360
340
Cohesion strength (kPa)
‫ סטודיו גסטליט‬:‫עיצוב והפקה‬
Foam density (kg/m )
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
10
12
16
18
20
22
26
28
3
Foam density (kg/m )
,‫ קיבוץ עין כרמל‬,‫קר עין כרמל‬-‫קל‬
30860 ,‫ חוף הכרמל‬.‫נ‬.‫ד‬
p11001
:‫) מורשה‬P(‫משווק תרמופן‬
04-9844281 ,074-7844200 ‫טלפון‬
074-7844250 ‫פקס‬
[email protected]
www.kal-kar.co.il
‫מוצרי פוליסטירן מוקצף‬
30