בחינת בגרות שאלון F

‫ות‬
‫גר‬
‫נתב‬
‫י‬
‫ית–בח‬
‫ל‬
‫ג‬
‫נ‬
‫א‬
Module F –‫ן‬
‫ו‬
‫צעהלפתר‬
‫ה‬
'‫גרסהב‬
."‫י‬
‫ר‬
‫ומט‬
‫כ‬
‫י‬
‫ותופס‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ןב‬
‫לחמ‬
"‫יתב‬
‫ל‬
‫ג‬
‫נ‬
‫יםלא‬
‫ור‬
‫ותהמ‬
‫ו‬
‫יצ‬
‫ליד‬
‫גשתע‬
‫ו‬
‫נהמ‬
‫י‬
‫ןהבח‬
‫ו‬
‫ולפתר‬
‫צעהז‬
‫ה‬
.‫ו‬
‫נהז‬
‫י‬
‫ןבח‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ותלפת‬
‫וספ‬
‫ותנ‬
‫צע‬
‫נהה‬
‫כ‬
‫ית‬
‫ות‬,‫נה‬
‫י‬
‫ןהבח‬
‫ו‬
‫צעהלפתר‬
‫וברבה‬
‫ימד‬
‫כ‬,‫ן‬
‫י‬
‫ו‬
‫צ‬
‫י‬
:‫ות‬
‫וב‬
‫ןהתש‬
‫ל‬
‫לה‬
PART I: ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS
THE COOKIE MASTER (questions 1-6)
1.
iv) The reason that Lu is being interviewed
2.
TWO OF THE FOLLOWING:
- he has a degree in economics and business administration
- he was hired by Wonton Foods as an accountant
- he had no experience in writing
3.
ONE OF THE FOLLOWING:
- He explains how he found ideas for writing “
fortunes”
- He explains why it was easy for him to write “
fortunes”
4.
iv) They do not relate to the future
5.
1. Lu has stopped writing “
fortunes”
2. Wonton Foods is re-using old fortunes
3. Wonton Foods is afraid of losing customers
4. Wonton Foods is looking for a new fortunes writer
6.
ONE OF THE FOLLOWING:
- Lu managed to come up with 10-12 fortunes a week
- Writing fortunes came naturally to Lu
- Lu’
s company produces most of the fortune cookies sold in the country
- Lu has written thousands of fortunes