מועד חורף 2006 שאלון A

‫ות‬
‫גר‬
‫נתב‬
‫י‬
‫ית–בח‬
‫ל‬
‫ג‬
‫נ‬
‫א‬
Module A –‫ן‬
‫ו‬
‫צעהלפתר‬
‫ה‬
'‫גרסהא‬
. "‫י‬
‫ר‬
‫ומט‬
‫כ‬
‫י‬
‫ותופס‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ןב‬
‫לחמ‬
"‫יתב‬
‫ל‬
‫ג‬
‫נ‬
‫יםלא‬
‫ור‬
‫ותהמ‬
‫ו‬
‫יצ‬
‫ליד‬
‫גשתע‬
‫ו‬
‫נהמ‬
‫י‬
‫ןהבח‬
‫ו‬
‫ולפתר‬
‫צעהז‬
‫ה‬
.‫ו‬
‫נהז‬
‫י‬
‫ןבח‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ותלפת‬
‫וספ‬
‫ותנ‬
‫צע‬
‫נהה‬
‫כ‬
‫ית‬
‫ות‬,‫נה‬
‫י‬
‫ןהבח‬
‫ו‬
‫צעהלפתר‬
‫וברבה‬
‫ימד‬
‫כ‬,‫ן‬
‫י‬
‫ו‬
‫צ‬
‫י‬
:‫ות‬
‫וב‬
‫ןהתש‬
‫ל‬
‫לה‬
PART I: ACCESS TO INFORMATION FROM WRITTEN TEXTS
EXERCISE AND HAVE FUN (questions 1-6)
1.
i) Did not take part in school sports
2.
the computer teacher
3.
ii) Use computers while they exercise
4.
NO
5.
ONE OF THE FOLLOWING:
-
it is always full
-
Dr. West is planning to build another exercise center because so many
students want to use it
6.
1) Principals
2) Parents
SCIENCE GAME CONTEST (questions 7-11)
7.
i) Study science in school
iii) Get their teacher’
s approval
8.
ii) How to play the game you invented
9.
the judges from the Science Museum
10.
iii) Study at a university for free
11.
the Boston Science Museum