°C °F Sleep Daily A Start Stop 3 B I Feel 2 1 TURBO

C
F
A
B
I Feel
Start
Stop
Sleep Daily
ECONOMY
1
2
3
TURBO-JET
‫‪51302681552-C‬‬
‫‪1212‬‬
‫‪50Hz‬‬
‫קרר‪R410A-‬‬
‫מזגני ‪ SUPER WIND INVERTER‬עם יחידת פיקוד‬
‫חדר ‪ RTX‬הוראות בטיחות‬
‫!‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫דגשים להתקנה‬
‫ההוראות שבדף זה נועדו להנחיה כללית בלבד‪ ,‬אין הן מבטלות את הצורך להתקין את המזגן באמצעות בעל מקצוע מוסמך‪.‬‬
‫ההתקנה תתבצע על ידי טכנאי מוסמך‪ ,‬בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים ולמדריך זה‪.‬‬
‫התקנה על פי תקן ישראלי ‪ 994‬חלק ‪.4‬‬
‫מתקין יקר! שים לב!‬
‫על מנת למנוע שחרור הקרר על ידי אנשים לא מורשים‪ ,‬שסתומי השירות הקטנים (ונטילים) ביחידה החיצונית‪ ,‬יוגנו באמצעות כיפות איטום‪,‬‬
‫או מכסים מיוחדים‪ ,‬הניתנים להסרה אך ורק באמצעות כלים מיוחדים ייעודיים‪.‬‬
‫המזגן חייב להיות מותקן בהתאם למפרטי “תדיראן גרופ” תוך שימוש בצנרת‪ ,‬כבל חשמלי ואביזרי התקנה תקניים של “תדיראן גרופ”‪.‬‬
‫המזגן חייב להתחבר למקור מתח מתאים‪ .‬בהתאם להנחיות היצרן המפורטות בשלט מכשיר ובהתאם לחוק‪.‬‬
‫שים לב! חשוב! יש להימנע מהתקנת היחידה הפנימית ו‪/‬או חיצונית מעל דברי ערך‪ ,‬מערכות תקשורת‪ ,‬חשמל‪ ,‬אלקטרוניקה או כל מערכת‬
‫אחרת הרגישה למים ולרטיבות‪ .‬במקרה של התקנה שלא בהתאם להוראות‪“ ,‬תדיראן גרופ” אינה אחראית בשום צורה לתוצאות ו‪/‬או לנזקים‬
‫שעלולים להיגרם עקב טפטוף מים‪ ,‬כאמור‬
‫ההגנה תהיה כזאת שלא תאפשר בשום צורה פגיעה בצנרת ובחיווט בעת ההתקנה‪ ,‬בעת תפעול שוטף ובמתן שירות‪.‬‬
‫העיגון יהיה כזה שלא יאפשר תזוזה של הצנרת והחיווט בנקודת המעבר מסיבה כל שהיא‪.‬‬
‫הבידוד יהיה כזה שימנע מעבר חום משמעותי בין הסביבה לבין הצנרת והחיווט‪.‬‬
‫לחצים גז וצנרת על פי הוראות היצרן‬
‫חל איסור מוחלט על אלתורים‪.‬‬
‫וודא שכל המגעים והברגים מחוזקים היטב‪ ,‬ברגים או מגעים רופפים עלולים לגרום לנזק או לתקלה במזגן‪.‬‬
‫ההתקנה תהיה לפחות ‪1‬‏מטר ממקלט טלוויזיה או ממכשירי חשמל אחרים‪.‬‬
‫התקנה לקויה המאפשרת חדירת אבק ולחות‪ ,‬או מגע חשמלי רופף עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫דרישות בסיסיות ממקום ההתקנה‬
‫התקנה במקומות שלהלן עלולה לגרום לתקלות‪ .‬אם לא ניתן לשנות את מקום ההתקנה‪ ,‬צור קשר עם מוקד השירות (פרטים בגב החוברת)‪.‬‬
‫● מקומות חשופים למקורות חום חזקים‪ ,‬אדים‪ ,‬גזים דליקים או נדיפים‬
‫● מקומות שיש בהם קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה שמקורה בציוד שידור‪ ,‬רתכת ומכשור אלקטרוני רפואי‪.‬‬
‫● מקומות חשופים לרמת מליחות גבוהה‪ ,‬כגון חוף הים‪.‬‬
‫● מקומות חשופים לשמן מכונות באוויר‪.‬‬
‫● מקומות חשופים לגז גופרי‪ ,‬כגון כאלה הקרובים למעיינות חמים‪.‬‬
‫● מקומות בעייתיים אחרים‪.‬‬
‫בחירת מקום התקנה ליחידה הפנימית‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫ יש לשמור על פתחי הכניסה ויציאת האוויר במצב פנוי‪ ,‬כדי לאפשר זרימת אוויר חופשית בחלל החדר‪.‬‬
‫בחר מקום המאפשר ניקוז קל ופשוט של מי העיבוי וחיבור נוח בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית‪.‬‬
‫בחר מקום שאינו נגיש לילדים‪.‬‬
‫התקן את המזגן במקום המסוגל לשאת את משקלו ואת הרעידות הנוצרות במהלך הפעולה בלי ליצור רעש חריג‪.‬‬
‫הקפד להשאיר מרווח פנוי סביב המזגן‪ ,‬כדי לאפשר גישה לצורך תחזוקה שוטפת לרבות פירוק‪ .‬אסור להכניס ידים לפתח יציאת אוויר‪.‬‬
‫להתקנה תהיה לפחות ‪ 1‬מטר ממקלט טלוויזיה או ממכשירי חשמל אחרים‪.‬‬
‫בחר מקום המאפשר לשלוף את המסנן בקלות‪.‬‬
‫הקפד להתקין את היחידה הפנימית בהתאם לדרישות תרשים ההתקנה‪.‬‬
‫בחירת מקום התקנה ליחידה החיצונית‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫ בחר מקום כזה שהרעש והאוויר הנפלטים מהיחידה לא יפריעו לשכנים‪ ,‬לבעלי‪-‬חיים וצמחייה‪.‬‬
‫בחר מקום המאפשר איוורור נאות‪..‬‬
‫בחר מיקום שבו אין הפרעה לפתחי כניסת ויציאת האוויר‪.‬‬
‫מקום ההתקנה של היחידה החיצונית יהיה כזה שיעמוד במשקל היחידה ובזעזועים שהוא מפיקה ויאפשר לבצע את עבודת ההתקנה‬
‫האופן בטוח‪.‬‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 2‬‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫ההתקנה תתבצע במקום יבש‪ ,‬אך לא חשוף לקרינת שמש ישירה או לרוח חזקה‪.‬‬
‫הקפד להתקין את היחידה החיצונית בהתאם לדרישות תרשים ההתקנה‪ ,‬ובאופן המאפשר גישה נוחה לביצוע תחזוקה ותיקונים‪.‬‬
‫הפרש הגובה בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית‪ ,‬ואורך הצנרת המקשרת בין היחידות לא יעלו על המרחקים הנתונים בטבלה‬
‫בעמוד ‪.4‬‬
‫בחר מקום שאינו נגיש לילדים‪.‬‬
‫בחר מקום המאפשר התקנה שאינה חוסמת מעבר ואינה פוגעת בחזות הסביבה‪.‬‬
‫הוראות בטיחות למכשירי חשמל ביתיים‬
‫●‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫במזגנים בעלי זינת מעבה‪ ,‬חובה על המתקין‪ ,‬בהתאם לחוק החשמל‪ ,‬להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל קוטבי ממקור הזינה‪ ,‬לפני כניסת הזינה‬
‫למעבה (יחידה חיצונית)‪ .‬כדוגמת מפסק כבאים (פקט)‪.‬‬
‫במזגנים בעלי זינת מעבה‪ ,‬חובה להוסיף מפסק דו קוטבי לפני הכניסה למאדה (יחידה פנימית)‪ ,‬כמתואר בסכימת החשמל המצורפת למאדה‪.‬‬
‫אזהרה! אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק‪ ,‬על מנת למנוע סיכון‪ ,‬יש להחליפו רק על‪-‬ידי טכנאי מוסמך של החברה‪.‬‬
‫חובה להגן‪ ,‬לעגן ולבודד את הצנרת‪ ,‬כבל בין יחידות וחיווט אחר‪-‬העוברים דרך הקיר או כל תווך אחר המפריד בין היחידה הפנימית ליחידה‬
‫החיצונית‪.‬‬
‫הקופסה והחיבורים חייבים להיות מוגנים מפני מים ולחות‪ .‬ובמיקום על פי חוק החשמל‬
‫חבר את כבל החשמל המחבר בין יחידות לפסי החיבורים‪ .‬חשוף כל חוט באורך ‪ 7‬מ”מ‪ ,‬העזר במברג לחיבור החוטים למחבר‪ .‬וודא שכל חוט‬
‫מתחבר לבן זוגו‪ ,‬בהתאם לסכימת החשמל‪-‬וודא הידוק חוטים‪.‬‬
‫הדק את כבל החשמל המחבר בין היחידות לקופסת החשמל של המאדה‪ ,‬באמצעות מהדק המיועד לכך‪.‬‬
‫קבע את כבל החשמל לגוף היחידה החיצונית באמצעות המהדק המיועד לכך‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬יש לנתק את אספקת החשמל‪ ,‬לפני כל טיפול במזגן‪.‬‬
‫וודא שקיים ממסר פחת בעת ההתקנה‪.‬‬
‫החלפת קבלים בקבלים מדרגת הגנה ‪ P2‬בלבד‪.‬‬
‫יש לחבר את המזגן למקור מתח (על פי התקן) בערך הנקוב במפרט המזגן ובאמצעות מעגל בלעדי למזגן וכבל מתח בקוטר מתאים‪.‬‬
‫לאחר קיבוע כבל המתח ליחידה‪ ,‬אין למשוך את כבל המתח בחוזקה‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬אם אורך הכבל בין היחידות אינו ארוך במידה מספקת‪ ,‬צור קשר עם מחלקת השירות כדי לרכוש כבל באורך מתאים; אסור להאריך את‬
‫הכבל על ידי חיבור קטע כבל נוסף‪ .‬יש להקפיד על ביצוע עבודות החיווט; חיווט לקוי או שגוי גורם לתקלות‪.‬‬
‫יש להדק היטב את לוחית החיפוי כדי לקבע את הכבל המקשר למקומו‪.‬‬
‫יש להתקין ממסר פחת העומד בדרישות מפרטי המזגן‪.‬‬
‫ההתקנה תתבצע על ידי טכנאי מוסמך‪ ,‬אשר ידאג להארקה תקנית עם חיבור להתקן הארקה תקני‪.‬‬
‫מרחק המינימלי בין המזגן לבין משטח דליק יהיה ‪ 1.5‬מטר‪.‬‬
‫וודא שחוט הפאזה‪ ,‬חוט ה‪ 0-‬וחוט ההארקה של שקע החשמל הביתי מחוברים בהתאם לתרשים החשמלי ובהתאם לחוק החשמל‪.‬‬
‫חיווט שגוי עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫דרישות הארקה‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫‬
‫‬
‫מזגן אוויר הוא מכשיר חשמלי מסוג ‪ ,)type 1 electric appliance( 1‬ולכן יש לבצע בדיקת מעגל הארקה‪.‬‬
‫החוט בצבע צהוב‪-‬ירוק משמש לחיבור הארקה ואין לעשות בו שום שימוש אחר‪ .‬אסור לחתוך אותו ולחבר אותו באמצעות בורג‪ ,‬הדבר‬
‫עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫התנגדות מעגל ההארקה חייבת לעמוד בדרישות חוק החשמל‪.‬‬
‫חיבור החשמל הביתי חייב להיות מצויד במגע הארקה תקני‪ .‬אסור לחבר את חוט ההארקה לנקודות הבאות‪:‬‬
‫‪ 2‬צינור גז‬
‫‪ 1‬צינור ברז‬
‫‪ 4‬נקודות נוספות שאינן עומדות בדרישות התקנים הרלוונטיים‪.‬‬
‫צינור ביוב‬
‫‪3‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫●‬
‫‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫אופן חיבור המזגן וכבל המתח כמו גם אופן חיבור הכבל המקשר בין‪-‬היחידות חייבים להתבצע בהתאם לתרשים החשמלי המצורף‬
‫למזגן‪.‬‬
‫יש להחליף את הנתיך השרוף בנתיך מדגם מתאים ובעל ערך מתח נקוב המופיעים בכיתוב שעל גבי הפיקוד או על גוף הנתיך המקורי‪.‬‬
‫יש לבצע את ההתקנה בהתאם לתקנות החלות במקום ההתקנה‪.‬‬
‫מומלץ לבצע ביקורת תקופתית על ידי בעל מקצוע‪.‬‬
‫שימוש בחלקי חילוף מקוריים‪.‬‬
‫המזגן אינו מיועד לשימושם של בני אדם (וילדים) הסובלים ממגבלות גופניות‪ ,‬חושיות או מנטליות‪ ,‬או כאלה חסרי ניסיון וידע בהפעלת‬
‫מכשירים מסוג זה‪ ,‬אלא אם קיבלו הדרכה על הפעלת המזגן מאדם האחראי לבטיחותם שגם יפקח עליהם‪.‬‬
‫אין לאפשר לילדים לשחק במזגן‪.‬‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 3‬‬
‫" ) ‪107"$1)BYPASS!51+‬‬
‫‪5" #"51,").$%+5&""0 "/5"5$6561+6*"4+BYPASS!51+ 7,&47!)2)+"+‬‬
‫כללי‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪",47"+65 $)(,""(),7&-/-"++51+ ,47"+,#+!7"&3&+4)$45 #1&!&,.).3(#3‬‬
‫‪&+"4+,1"!5"%51+%51+‬‬
‫•ההוראות שבדף זה נועדו להנחייה כללית בלבד‪ ,‬אין הן מבטלות את הצורך להתקין את המזגן באמצעות בעל מקצוע מוסמך‪.‬‬
‫!‪*&5$!*&5 $*&51+ !7$&717+5)7".$&&7!,&"5#"$!5&""!75"%51+%65&1) "/,#+‬‬
‫שימוש בצנרת‪ ,‬כבל חשמלי ואביזרי התקנה תיקניים של “תדיראן גרופ”‪.‬‬
‫תוך‬
‫•המזגן חייב להיות מותקן בהתאם למפרטי “תדיראן גרופ”‬
‫‪BYPASS‬‬
‫&‪6+76!)!"$,‬‬
‫לטבלה הבאה‪:‬‬
‫•יש להשתמש בצנרת בין יחידות בהתאם‬
‫‪&#(5+!,#+!%)6&//3"+,#+!75"%5‬‬
‫(&""‪1+%,‬‬
‫דגם‬
‫‪12"108) "51+ &"35!51+ !) "75"$)7"5617+&&4‬‬
‫‪SUPER WIND INVERTER 40‬‬
‫‪SUPER‬‬
‫‪INVERTER 50/3‬‬
‫‪7(5/+51+ )()67&.$&!!4&1.)*7!7)/"1"&%+"%",1"5‬‬
‫‪1+ WIND‬‬
‫!‪!) "7!!#+7(5/+‬‬
‫קוטר צנרת‬
‫”‪3/4”-3/8‬‬
‫”‪3/4”-3/8‬‬
‫‪TAC-910‬‬
‫!‪.,-+.‬‬
‫)‪(2m‬‬
‫‪TAC 910‬‬
‫‪AN U‬‬
‫‪AL‬‬
‫!‬
‫‪230v‬‬
‫*‪,%‬‬
‫‪+).&)+‬‬
‫!‪,-,- ",.,+. ,'#‬‬
‫‪TAC 910‬‬
‫! ‪RJ45‬‬
‫‪'%#‬‬
‫)‪(2m‬‬
‫&‪,.‬‬
‫! ‪RJ11‬‬
‫)‪(6m‬‬
‫!‪.,-+.‬‬
‫)‪(2m‬‬
‫!‪%‬‬
‫‪230v‬‬
‫*‪,%‬‬
‫‪+).&)+‬‬
‫!‪,-,- ",.,+. ,'#‬‬
‫! ‪RJ45‬‬
‫‪'%#‬‬
‫)‪(3m‬‬
‫&‪,.‬‬
‫! ‪RJ11‬‬
‫)‪(6m‬‬
‫‪M‬‬
‫‪A‬‬
‫‪TAC900‬‬
‫‪TAC-910‬‬
‫‪'#2!421‬‬
‫(‪4%2,‬‬
‫‪51302510173-A‬‬
‫‪250mA‬‬
‫!*‪(TEST)+$‬‬
‫‪230V 50/60Hz‬‬
‫‪230V‬‬
‫" ~‬
‫*‪+,/‬‬
‫‪TAC-640‬‬
‫! ‪0‬‬
‫‪!#*#‬‬
‫‪.,%‬‬
‫‪+!*#‬‬
‫‪TAC600$#+)!.,-+.‬‬
‫!‬
‫‪RJ-45‬‬
‫‪T4‬‬
‫‪T8‬‬
‫‪T3‬‬
‫‪T7‬‬
‫‪T2‬‬
‫‪T6‬‬
‫‪T1‬‬
‫‪T5‬‬
‫‪51302510173-A‬‬
‫‪TAC-910‬‬
‫‪T5‬‬
‫‪T4‬‬
‫‪T6‬‬
‫‪T3‬‬
‫‪T7‬‬
‫‪T2‬‬
‫‪42#‬‬
‫‪4&(3!44*%+‬‬
‫‪+).&)+‬‬
‫‪$#‬‬
‫‪T8‬‬
‫‪Bypass‬‬
‫‪T1‬‬
‫‪) ((&(3!414*&3#‬‬
‫&‪4%2,(&.#"&%#*.‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Temp‬‬
‫_‬
‫‪+).&)+‬‬
‫‪$#‬‬
‫‪TAC‬‬
‫‪TAC‬‬
‫‪600‬‬
‫‪640‬‬
‫‪Temp‬‬
‫‪+‬‬
‫‪250mA‬‬
‫‪Temp‬‬
‫_‬
‫‪230V 50/60Hz‬‬
‫‪TAC-640‬‬
‫‪TAC‬‬
‫‪640‬‬
‫‪T5‬‬
‫‪T4‬‬
‫‪T6‬‬
‫‪T2‬‬
‫‪T8‬‬
‫‪T3‬‬
‫‪T1‬‬
‫&‪,.‬‬
‫‪!')*#‬‬
‫‪T7‬‬
‫‪Bypass‬‬
‫)‪(DAMPER‬‬
‫‪A‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪N‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪AL‬‬
‫‪AN U‬‬
‫‪T8-By PASS‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Temp‬‬
‫_‬
‫‪R.T.‬‬
‫)‪(DAMPER‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Start‬‬
‫‪Stop‬‬
‫!‪+,‬‬‫‪,.‬‬
‫‪TAC-920‬‬
‫!‪!#-‬‬
‫‪'#!.$‬‬
‫‪°C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪I Feel‬‬
‫‪Daily‬‬
‫‪Sleep‬‬
‫‪-JET‬‬
‫‪TURBO‬‬
‫‪Temp‬‬
‫‪+‬‬
‫&‪,.‬‬
‫‪!')*#‬‬
‫‪A‬‬
‫‪*.‬‬
‫)'!‪$#.‬‬
‫‪-,+,!-‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪Temp‬‬
‫_‬
‫‪Temp‬‬
‫‪+‬‬
‫‪MY‬‬
‫שלט רחוק‪ ,‬מתלה וסוללות‬
‫דרישות חשמליות‬
‫!‪!#-‬‬
‫‪'#!.$‬‬
‫‪°C‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Start‬‬
‫‪Stop‬‬
‫‪A‬‬
‫‪I Feel‬‬
‫‪Daily‬‬
‫‪Sleep‬‬
‫‪$#+,!-‬‬
‫!‪+,‬‬‫‪,.‬‬
‫‪Temp‬‬
‫_‬
‫‪Temp‬‬
‫‪+‬‬
‫'‪I.R. .%‬‬
‫‪##,‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪TAC-920‬‬
‫‪5"/7&)-"&31"7&-&/‬‬
‫!‪By PASS‬‬
‫‪-JET‬‬
‫‪TURBO‬‬
‫‪MY‬‬
‫תאימות לבקרת חדרים ‪ ,TAC-910‬אופציה לרכישה (לא כלול)‬
‫כבל תקשורת‬
‫ליחידת פיקוד‬
‫חדר אורך ‪ 8‬מטר‬
‫פיית ניקוז למעבה‬
‫ •המזגן חייב להתחבר למקור מתח מתאים‪.‬‬
‫ •יש לחבר נתיך מסוג “‪ ”D‬או “‪ ”C‬בהתאם לטבלה המצורפת‪:‬‬
‫ •שים לב! זינת מעבה!‬
‫‪AN U‬‬
‫יחידת פיקוד חדר‬
‫ׂ‪RTX‬‬
‫‪ 4‬ווים ו‪ 4-‬ברגי פח‬
‫דגם‬
‫‪SUPER WIND‬‬
‫‪INVERTER 50/3‬‬
‫‪SUPER WIND‬‬
‫‪INVERTER 40‬‬
‫נתיך‬
‫‪3 x 16A‬‬
‫‪1 x 25A‬‬
‫במזגנים בעלי זינת מעבה‪ ,‬חובה על המתקין‪ ,‬בהתאם לחוק החשמל‪ ,‬להתקין אמצעי שיבטיח ניתוק כלל קוטבי ממקור הזינה‪,‬‬
‫לפני כניסת הזינה למעבה (יחידה חיצונית)‪ .‬כדוגמת מפסק כבאים (פקט)‪.‬‬
‫ •במזגנים בעלי זינת מעבה‪ ,‬חובה להוסיף מפסק דו קוטבי לפני הכניסה למאדה (יחידה פנימית)‪,‬‬
‫כמתואר בסכימת החשמל המצורפת למאדה‪.‬‬
‫אזהרה! אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק‪ ,‬על מנת למנוע‬
‫סיכון‪ ,‬יש להחליפו רק על‪-‬ידי טכנאי מוסמך של החברה‪.‬‬
‫שים לב! חשוב! יש להמנע מהתקנת היחידה הפנימית ו‪/‬או חיצונית מעל דברי ערך‪ ,‬מערכות תקשורת‪ ,‬חשמל‪ ,‬אלקטרוניקה או כל‬
‫מערכת אחרת הרגישה למים ולרטיבות‪ .‬במקרה של התקנה שלא בהתאם להוראות‪“ ,‬תדיראן גרופ” אינה אחראית בשום צורה לתוצאות ו‪/‬‬
‫או לנזקים שעלולים להגרם עקב טפטוף מים‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫מיקום היחידה הפנימית והחיצונית‬
‫בבחירת מיקום ההתקנה‪ ,‬יש להתחשב בשיקולים הבאים‪ :‬יש להתקין את היחידה החיצונית‬
‫והיחידה הפנימית קרוב ככל הניתן האחת לשניה‪ .‬אין לחרוג מעבר למידות בטבלה‪.‬‬
‫דגם‬
‫‪SUPER WIND INVERTER 40‬‬
‫‪SUPER WIND INVERTER 50/3‬‬
‫אורך צנרת *מירבי בין יחידות (במטר)‬
‫‪50‬‬
‫‪Temp‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪M‬‬
‫‪*..‬‬
‫‪$#!-‬‬
‫‪ECONO‬‬
‫חוברת הפעלה‪ ,‬תעודת אחריות‬
‫‪ 2‬ברגי ‪8x1/2‬‬
‫עם ציפוי ניקל‬
‫‪T8-By PASS‬‬
‫'‪I.R. .%‬‬
‫‪##,‬‬
‫‪5"/7&)-"&31"7&-&/‬‬
‫!‪By PASS‬‬
‫‪ECONO‬‬
‫‪ 2‬ברגי ‪8x1/2‬‬
‫עם ראש צבוע‬
‫‪M‬‬
‫‪Temp‬‬
‫_‬
‫‪AL‬‬
‫אביזרים נלווים‬
‫‪N‬‬
‫‪2 6 8 9‬‬
‫‪Temp‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪OFF‬‬
‫הפרש גובה מירבי בין יחידות (במטר)‬
‫‪30‬‬
‫*מירבי ‪ -‬כולל הגובה‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 4‬‬
‫היחידה החיצונית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•שמור מרחב מינימלי ליחידה חיצונית כמתואר באיור ‪.1‬‬
‫•מיקום ההתקנה חייב להיות נוח לשרות ולתחזוקת המזגן‪.‬‬
‫•הגן על היחידה עד כמה שניתן מקרני שמש ישירות או ממקור חום כלשהו‪.‬‬
‫•המנע מהתקנה במקום החשוף לרוח חזקה או לאבק רב‪.‬‬
‫•מקם את היחידה החיצונית כך שהרעש מהמנוע לא יפריע לך או לשכניך‪.‬‬
‫•בפעולת חימום נוצרים מים במעבה‪ .‬במידת הצורך (תלוי במיקום ההתקנה)‬
‫חבר את פיית הניקוז כמתואר באיור‪ 1‬ובאיור‪1‬א’‪.‬‬
‫•חובה לחבר את רגלי המעבה למעמד (גשטל)‪.‬‬
‫•אין להתקין מעבה בתליה לדגם ‪.50/3‬‬
‫אלא על שולחן או משטח‪ ,‬על מנת לאפשר אחזקה‪.‬‬
‫מידות היחידה‬
‫במ”מ‬
‫‪SUPER WIND‬‬
‫‪INVERTER 50/3‬‬
‫‪SUPER WIND‬‬
‫‪INVERTER 40‬‬
‫רוחב‪a-‬‬
‫‪320‬‬
‫‪400‬‬
‫גובה‪b-‬‬
‫‪1280‬‬
‫‪860‬‬
‫אורך‪c-‬‬
‫‪900‬‬
‫‪900‬‬
‫את פיית הניקוז יש‬
‫להכניס מתוך המזגן‬
‫את פיית הניקוז יש‬
‫להכניס מתוך המזגן‬
‫‪ 0.6‬מטר‬
‫(“‪)23.6‬‬
‫מינימום‬
‫‪ 0.15‬מטר‬
‫(“‪ )6‬מינימום‬
‫‪ 0.15‬מטר‬
‫(“‪ )6‬מינימום‬
‫‪b‬‬
‫איור ‪ 1‬א‘‬
‫‪c‬‬
‫איור ‪1‬‬
‫‪a‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪ 0.6‬מטר‬
‫(“‪)23.6‬‬
‫מינימום‬
‫‪ 0.6‬מטר‬
‫(“‪)23.6‬‬
‫מינימום‬
‫התקנה טיפוסית למזגני ‪.SUPER WIND INVERTER‬‬
‫יש לוודא שהתקנת המזגן תאפשר גישה נוחה למתן שירות למזגן במשך‬
‫תקופת הפעלתו לרבות האפשרות לפרוקו‬
‫‪a‬‬
‫‪1‬יחידה חיצונית (מעבה)‬
‫‪2‬יחידה פנימית (מאדה)‬
‫‪3‬מערכת תעלות אויר‬
‫‪4‬מפזרי אויר מותקנים בקיר‬
‫‪5‬מפזרי אויר תיקרתיים‬
‫‪6‬גריל בדלת לאויר חוזר‬
‫‪7‬גריל כניסה לאויר חוזר‬
‫‪8‬יחידת בקרה ושלט רחוק‬
‫‪9‬צנרת גז וכבלי חשמל בין יחידות‬
‫איור ‪2‬‬
‫היחידה הפנימית‬
‫מיקום והתקנת היחידה הפנימית‬
‫שים לב! חשוב! קיימת אפשרות בה יטפטפו מים מהיחידה הפנימית‪ ,‬עקב תקלה‪,‬‬
‫סתימה וכו’‪ .‬אי לכך יש להמנע מהתקנת היחידה הפנימית מעל דברי ערך‪ ,‬מערכות‬
‫תקשורת‪ ,‬חשמל‪ ,‬אלקטרוניקה או כל מערכת אחרת הרגישה למים ולרטיבות‪.‬‬
‫יש למסור מידע זה ללקוח‬
‫‪10‬‬
‫‪92‬‬
‫‪290‬‬
‫להלן נקודות חשובות לביצוע התקנת היחידה הפנימית ומיקומה‪ ,‬שחובה להתייחס אליהן‪:‬‬
‫ •אפשרות גישה נוחה לפתחי השרות של המאדה‪ ,‬מסנן האויר וקופסת החשמל‪.‬‬
‫ •תכנון קפדני של מעבר צינור הניקוז בשיפוע יורד של ‪ 2%‬לפחות לכל האורך ללא יצירת‬
‫סיפונים ומלכודות‪.‬‬
‫ •היחידה הפנימית תותקן כשהיא מפולסת‪.‬‬
‫מיקום‬
‫ •ניתן להרכיב את היחידה הפנימית‪ ,‬כשהיא תלויה לתקרה או מונחת על משטח (בטון או‬
‫אחר)‪ .‬התחשב במידות היחידה הפנימית‪ ,‬ראה איור ‪.4 ,3‬‬
‫ •חובה להשאיר מרווח של ‪ 50‬מ”מ לפחות בין החלק האחורי לקיר על מנת לאפשר גישה‬
‫נוחה למתן אחזקה ושירות‪.‬‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 5‬‬
‫איור ‪3‬‬
‫התקנת היחידה הפנימית על משטח‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•מקם את היחידה לפי התכנון תוך הקפדה על ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫•מקם את ‪ 4‬ווי ההתקנה וסמן את מיקום העוגנים (ניתן להשתמש בשבלונה המודפסת על‬
‫האריזה) ראה איור ‪ ,4‬נקודת חיבור ‪. 4‬‬
‫•חשוב לפני תליית היחידה‪:‬‬
‫בצע את כל ההכנות ליציאת האוויר‪ :‬פתיחת פתחים והרכבת מתאמים בהתאם לסוג היציאות‬
‫(תעלות פח או צנרת שרשורית) ראה פירוט בהמשך‪.‬‬
‫•קדח את הקדחים עבור העוגנים וחבר את היחידה למשטח תוך הידוק העוגנים למשטח‪.‬‬
‫התקנת היחידה הפנימית לתקרה (התקנה עם יציאת אוויר מהחזית ומהצדדים)‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•קבע את מיקום היחידה הפנימית לפי התכנון תוך הקפדה על ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫•מקם את ‪ 4‬ווי ההתקנה וסמן את מיקום העוגנים (ניתן להשתמש בשבלונה המודפסת על האריזה) ראה איור ‪.4‬‬
‫•חבר ל‪ 4-‬נקודות המסומנות ב‪ 1 -‬ו‪ 2 -‬ראה איור ‪ .4‬במידה ולא ניתן לחבר לנקודות ‪ , 2‬ניתן להשתמש בנקודות ‪ 3‬כתחליף‪ .‬אין להחליף נקודות‬
‫חיבור ‪ 1‬ב‪. 3 -‬‬
‫•הכנס את הווים והברג בורג אבטחה ליחידה‪.‬‬
‫•קדח קדחים עבור העוגנים‪.‬‬
‫•חשוב לפני תליית היחידה‪:‬‬
‫בצע את כל ההכנות ליציאת האוויר‪ :‬פתיחת פתחים והרכבת מתאמים בהתאם לסוג היציאות (תעלות פח או צנרת שרשורית) ראה פירוט בהמשך‪.‬‬
‫•הצמד את היחידה לתקרה וחבר אותה בעזרת העוגנים‪ ,‬ראה איור ‪.5‬‬
‫שים לב! גריל יניקת האוויר מורכב בחלקו האחורי של המזגן‪ ,‬במידת הצורך ובהתאם למיקום ההתקנה‪ ,‬ניתן בקלות לשנות את מיקום הגריל לחלקו‬
‫‪.‬העליון (ראה איור ‪ ,)4‬או לחלקו התחתון של המזגן‬
‫•חובה להשאיר פתח בתקרה מתחת לבית המפוחים שיאפשר אחזקה ושירות‪ ,‬כמו כן פתח שיאפשר פירוק והוצאת המאדה בשלמותו‪.‬‬
‫איור ‪4‬‬
‫התקנת יציאות אוויר‬
‫ •ניתן לחבר שני סוגים של יציאות אוויר‪:‬‬
‫תעלות אוויר העשויות מפח מגולוון בעובי מומלץ של ‪ 0.7‬עד ‪ 0.8‬מ”מ‪.‬‬
‫צינורות משורשרים מבודדים בקטרים של “‪.8“ ,10“ ,12‬‬
‫ •בדגמי ‪ 40-50/3‬קיימת אפשרות ל‪ 5-‬פתחים‪ 3 :‬קדמיים ו ‪ 2-‬צידיים‪.‬‬
‫תקרת בטון‬
‫צנרת גז‬
‫יציאת אויר‬
‫כניסת אויר‬
‫דגמי‬
‫שטח חתך‬
‫תעלת אויר‬
‫‪m2‬‬
‫‪SUPER‬‬
‫‪WIND INV‬‬
‫‪0.146‬‬
‫‪40-50/3‬‬
‫התקנת יציאות אוויר מתוך תעלות פח‬
‫בית מפוחים‬
‫תקרה דקורטיבית‬
‫פתח חיבור לצינור ניקוז‬
‫דגמי‬
‫שטח חתך יניקת‬
‫אויר‬
‫‪m2‬‬
‫‪SUPER‬‬
‫‪WIND INV‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪40-50/3‬‬
‫איור ‪5‬‬
‫פתח שירות לתחזוקה‬
‫שים לב! אורך תעלות האויר ושטח החתך שלהן משפיעים על יכולת הקירור והחימום של מערכת המיזוג‪.‬‬
‫הימנע ככל האפשר מחיבורים והסתעפויות בזוית חדה והשתמש במפזרים מתאימים ‪ -‬כך תמנע נפילות לחץ ותפחית את רמת הרעש במערכת‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•תעלות האויר חייבות להיות עשויות מפח מגולוון בעובי ‪ 0.7‬עד ‪ 0.8‬מ”מ‪.‬‬
‫•תכנן היטב את שטח החתך של התעלות‪ ,‬החיבורים הישרים‪ ,‬החיבורים הזויתיים וההסתעפויות‪,‬‬
‫כדי לקבל תוצאות אופטימליות‪ .‬מומלץ מאוד להתייעץ במומחה בנושאים אלה‪.‬‬
‫•יחידת המאדה (היחידה הפנימית) צריכה להתחבר לתעלת האויר באמצעות שרוול גמיש‪ ,‬אטום‪,‬‬
‫חסין אש ובעל חוזק מכאני מתאים‪ .‬ראה איור ‪.6‬‬
‫•בודד את תעלות האויר על ידי עטיפתן בסיבי זכוכית (פיברגלס) בעובי ‪ 2.5‬ס”מ‪ ,‬רצוי בדופן‬
‫הפנימית‪ .‬צפיפות החומר המבודד חייבת להיות ‪ 24‬ק”ג למ”ק‪.‬‬
‫•נתוני התקנה אופיינית (ראה איור ‪:)5‬‬
‫שטח חתך מינימלי של תעלת האויר המרכזית‪ .‬שטח חתך מינימלי של פתח יניקת האויר‪.‬‬
‫לחדר טיפוסי ששטח ריצפתו ‪ 10‬מ”ר דרוש פתח אויר בשטח חתך של ‪ 0.08‬מ”ר לערך‪ .‬שטח‬
‫החתך עשוי להשתנות על פי אורך תעלת האויר ועל פי מידת המורכבות של הנתיב‪.‬‬
‫וודא שישנם פתחים מתאימים לאויר החוזר מכל האתרים הממוזגים‪.‬‬
‫אביזרים וכלים נדרשים‬
‫סרט בידוד במעטפת‬
‫היחידה‪/‬תעלה‬
‫תעלת אוויר (פח)‬
‫איור ‪6‬‬
‫ •ברגים‪ ,‬מקדחה‪ ,‬סרט בידוד‪ ,‬מברג‪ ,‬פסי התקנה (מתאמים)‬
‫אופן ההתקנה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•פתח את שלושת חורי היציאה הקדמיים ביחידה הפנימית‪.‬‬
‫•התקן את ‪ 2‬פסי ההתקנה‪ ,‬השתמש בברגים‪ .‬יתכן שתצטרך לפתוח חורי הברגה נוספים (‪)A+B‬‬
‫ראה איור ‪.7‬‬
‫•התקן את תעלת האוויר (פח)‪.‬‬
‫•הדבק סרט בידוד מסביב לדופן התעלה‪/‬יחידה רוחב הדבקה של כ‪ 20-‬מ”מ על היחידה הפנימית‬
‫ו‪ 40-‬מ”מ רוחב על גבי התעלה‪ .‬על סרט הבידוד להיות גמיש‪ ,‬אטום‪ ,‬חסין אש ובעל חוזק מכני‬
‫מתאים‪.‬‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 6‬‬
‫חור יציאת אוויר‬
‫בורג‬
‫איור ‪7‬‬
‫התקנת יציאות אוויר מתוך צנרת שרשורית‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לשונית בהיקף‬
‫•בחר את פתחי יציאת האוויר הנחוצים במזגן ופתח אותם באמצעות כלי‬
‫מתאים‪ ,‬בהתאם להתקנה הדרושה‪.‬‬
‫•כללים לפתיחת פתחים בדופן היחידה‪:‬‬
‫בהתקנה צידית‪ :‬יש לפתוח מינימום ”‪.2X12‬‬
‫חבר את ‪ 2‬הצינורות השרשוריים בפתחי הצד‪ ,‬למתאמים של המזגן ופצל‬
‫כל אחד מהם בהתאם לדרישות המיזוג במבנה‪.‬‬
‫בהתקנה חזיתית‪ :‬יש לפתוח מינימום ”‪3X10‬‬
‫חבר את הצינורות השרשוריים בפתחי הצד‪ ,‬למתאמים של המזגן ופצל כל‬
‫אחד מהם בהתאם לדרישות המיזוג במבנה‪.‬‬
‫•יש לקחת בחשבון שככול שקוטר צינור יציאת האוויר גדול יותר‪ ,‬תגדל‬
‫ספיקת האוויר העוברת דרכו‪.‬‬
‫•לעיתים ניתן לנצל את יציאת הפתחים הצידיים גם להתקנה חזיתית‬
‫(בהתאם לגודל המבנה)‪.‬‬
‫•הכנה והרכבת המתאמים‪:‬‬
‫במידת הצורך יש לחתוך את רצועת המתאם‪ ,‬בהתאם לקוטר הצנרת‬
‫הנדרש ביציאה‪ .‬חובה לחתוך במרחק של ‪ 15‬מ”מ מקצה החלון‪ .‬העזר‬
‫באיור (סעיף ‪.)1‬‬
‫החזק את רצועת המתאם משתי הקצוות‪ .‬חבר את הקצוות כך שהלשונית‬
‫תכנס ראשונה ולאחר מכן הצמד את הקצוות כך שישמע קליק נעילה‪.‬‬
‫העזר באיור (סעיף ‪.)3‬‬
‫הכנס את המתאם לפתח יציאת האוויר כך שהלשוניות שבהיקף יוכנסו‬
‫לתוך הפתח‪ .‬העזר באיור (סעיף ‪( .)4‬מומלץ להתחיל בחלק התחתון)‪.‬‬
‫הדק את המתאם בחלק העליון והתחתון בו זמנית ולאחר מכן בחלק הימני‬
‫והשמאלי בו זמנית‪ ,‬כלפי הדופן‪ .‬העזר באיור (סעיף ‪ 5‬ו‪.)6-‬‬
‫•חבר את הצנרת השרשורית למתאם‪ ,‬ואבטח באמצעות צמידה מתאימה‪.‬‬
‫•אטום מסביב לחיבור המתאם למזגן‪.‬‬
‫איור ‪8‬‬
‫מעבר צנרת דרך הקיר‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•חובה להגן‪ ,‬לעגן ולבודד את הצנרת‪ ,‬כבל בין יחידות וחיווט אחר‪-‬העוברים דרך הקיר או כל תווך אחר המפריד בין היחידה הפנימית ליחידה החיצונית‪.‬‬
‫•ההגנה תהיה כזאת שלא תאפשר בשום צורה פגיעה בצנרת ובחיווט בעת ההתקנה‪ ,‬בעת תפעול שוטף ובמתן שירות‪.‬‬
‫•העיגון יהיה כזה שלא יאפשר תזוזה של הצנרת והחיווט בנקודת המעבר מסיבה כל שהיא‪.‬‬
‫•הבידוד יהיה כזה שימנע מעבר חום משמעותי בין הסביבה לבין הצנרת והחיווט‪.‬‬
‫•סמן את הקדח הרצוי‪.‬‬
‫•קדח חור בקוטר ‪ 70‬מ”מ עבור צנרת הגז‪ ,‬צינור הניקוז וכבל החשמל‪.‬‬
‫•וודא שקדיחת החור תעשה בזווית כלפי חוץ ולמטה‪ ,‬כך שיהיה הפרש מינימלי של ‪ 10‬מ”מ בין הצד הפנימי לצד החיצוני‪.‬‬
‫•וודא שצינור הניקוז נמצא בתחתית הצנרת‪ ,‬ראה איור ‪.10‬‬
‫•בגמר ההתקנה אטום היטב את הקדח למניעת חדירת מים‪.‬‬
‫צנרת‬
‫גז‬
‫(אופציונלי)‬
‫כבל לחיבור‬
‫חיישן חיצוני‬
‫צינור‬
‫ניקוז‬
‫כבל‬
‫חשמל‬
‫‪10 mm‬‬
‫‪min.‬‬
‫איור ‪10‬‬
‫‪Φ 70 mm‬‬
‫איור ‪9‬‬
‫איור ‪11‬‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 7‬‬
‫חיבורי חשמל ביחידה הפנימית (איור ‪)12‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•ניתן למקם את קופסת החשמל על דלת היחידה הפנימית‪ ,‬או במרחק של עד מטר וחצי מהיחידה הפנימית‪.‬‬
‫•מקם את הקופסה במקום נוח לגישה לטכנאי השירות‪.‬‬
‫•הקופסה והחיבורים חייבים להיות מוגנים מפני מים ולחות‪.‬‬
‫•פתח את קופסת החשמל‪ ,‬העזר בסכימת החשמל‪.‬‬
‫•נתב את חיישן ‪ THI-1‬לאזור אויר חוזר (בקרבת מסנן האוויר)‪.‬‬
‫•מקם את יחידת פיקוד החדר ‪ RTX‬במרחק של עד ‪ 8‬מטר מקופסת החשמל של המאדה‪ .‬בחר מקום בו ניתן לקלוט את פקודות השלט רחוק‬
‫מכל פינות החדר (חייב להיות “קשר עין” בין השלט רחוק לבין יחידת פיקוד החדר ‪.)RTX‬‬
‫•חבר את קצה האחד של הכבל (‪ )2‬ליחידת פיקוד החדר ובקצה השני למקומו המיועד ביחידת פיקוד המאדה המסומן ‪( DP -‬קיצור של ‪.)DISPLAY‬‬
‫•חבר את כבל הזינה(בין יחידות‪ 3 -‬גידים) לפס החיבורים‪ .‬חשוף כל חוט באורך ‪ 7‬מ”מ‪ ,‬העזר במברג לחיבור החוטים למחבר‪.‬‬
‫וודא שכל חוט מתחבר לבן זוגו‪ ,‬בהתאם לסכימת החשמל ‪ -‬וודא הידוק חוטים‪.‬‬
‫•חבר את כבל התקשורת(כבל בין יחידות נוסף ‪ -2‬גידים) לפס החיבורים‪ .‬חשוף כל חוט באורך ‪ 7‬מ”מ‪ ,‬העזר במברג לחיבור החוטים למחבר‪.‬‬
‫וודא שכל חוט מתחבר לבן זוגו‪ ,‬בהתאם לסכימת החשמל ‪ -‬וודא הידוק חוטים‪.‬‬
‫•הדק את כבל הזינה ואת כבל התקשורת לקופסת החשמל של המאדה‪ ,‬באמצעות מהדק המיועד לכך‪.‬‬
‫•העבר את כבלי החיישנים‪ THI-4 THI-1, THI-2, THI-3 ,‬וכבל התצוגה (‪ )DISPLAY‬דרך תפס הרגשים והדק אותם‪.‬‬
‫•סגור את קופסת החשמל‪.‬‬
‫חיבורי חשמל ביחידה הפנימית‬
‫הדקי חיבור כבל זינה‬
‫* אין לחבר זינה ותקשורת בעזרת אותו הכבל‪.‬‬
‫‪N‬‬
‫כבל זינה מהיחידה החיצונית‬
‫הדקי חיבור כבל תקשורת‬
‫‪R‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫מחוברים‬
‫בתוך ביחידה‬
‫הפנימית‬
‫‪TAC- 680‬‬
‫‪VA.BB‬‬
‫‬
‫‪ZZZZZZZZZZZR‬‬
‫‬
‫‪SNDDMMYY-XXXX‬‬
‫מחובר על ידי‬
‫המתקין באיזור‬
‫אוויר חוזר‬
‫כבל תקשורת ליחידה החיצונית‬
‫‬
‫‬
‫כבל תצוגה‬
‫( ‪ 8‬מטר )‬
‫‪BMST900‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪TH3 TH2 TH1‬‬
‫‪SWEE‬‬
‫‪P‬‬
‫כבל מנוע‬
‫איור ‪12‬‬
‫‪RTX‬‬
‫הכנסת כבל‬
‫תצוגה ליחידת‬
‫פיקוד חדר‬
‫יחידת פיקוד חדר (‪)RTX‬‬
‫קיבוע יחידת פיקוד חדר ומחזיק לשלט רחוק לקיר‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•הוצא את שתי היחידות מאריזתן‪.‬‬
‫•חבר כל יחידה לקיר באמצעות ברגים‪ .‬עבור יחידת פיקוד חדר ניתן להיעזר בשבלונה המצורפת‪.‬‬
‫•יש למקם את היחידות כך שיהיה “קשר עין” ביניהן‪.‬‬
‫•אסור למקם את יחידת פיקוד החדר מתחת ליחידה הפנימית‪( .‬במקרה של טיפטוף‪,‬‬
‫היחידה הפנימית עלולה להינזק)‪.‬‬
‫איור ‪13‬‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 8‬‬
‫התקנת היחידה החיצונית‬
‫חיווט היחידה החיצונית‬
‫מיקום והתקנה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ •התקנת היחידה החיצונית חייבת להיות על גבי משטח מוצק‬
‫ולפחות ‪ 5‬ס”מ מעליו‪.‬‬
‫ •וודא שהיחידה מאוזנת‪.‬‬
‫ •הדק וקבע את רגלי היחידה החיצונית‪ .‬ראה איור ‪ .14‬הכנס‬
‫רפידות מתחת לרגלי היחידה כדי למנוע רעידות‪ .‬רפידות אלו‬
‫מסופקות עם היחידה החיצונית‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•שחרר את ‪ 2‬הברגים של דלת השירות (מכסה פלסטי)‪.‬‬
‫•פתח את דלת השירות (מכסה פלסטי) של היחידה החיצונית‪.‬‬
‫•חבר את כבל החשמל ואת כבל התקשורת באמצעות המחברים המתאימים‪,‬‬
‫בהתאם לסכימה ראה איור ‪.15‬‬
‫•קבע את כבל החשמל ואת כבל התקשורת לגוף באמצעות המהדק המיועד לכך‪.‬‬
‫ראה איור ‪.14‬‬
‫•קבע את כבל הזינה באמצעות מחברים זכר ונקבה בהתאם לסכימה ראה איור ‪.15‬‬
‫•סגור את דלת השירות (מכסה צדדי)‪.‬‬
‫תקשורת‬
‫‪A‬‬
‫‬
‫‪B‬‬
‫זינה‬
‫ליחידה‬
‫הפנימית‬
‫‪‬‬
‫‪N‬‬
‫‪R‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪N‬‬
‫‪R‬‬
‫‪A‬‬
‫‬
‫‪B‬‬
‫זינה ראשית‬
‫‪N‬‬
‫‪R‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪N‬‬
‫‪R‬‬
‫‪S‬‬
‫‬
‫‬
‫‪T‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪  ‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫מהדק לכבל זינה‬
‫‪ ‬‬
‫דלת שירות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מהדק לכבל חשמל‬
‫ותקשורת בין יחידות‬
‫ •לדגם ‪ 40‬בלבד‬
‫איור ‪14‬‬
‫ארבע רפידות להצבה‬
‫מתחת לרגלי המעבה‬
‫דגם ‪ 2 ( 40‬אפשרויות זינה)‬
‫דגם ‪50/3‬‬
‫א‬
‫‪         ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ במזגן זה קיימות שתי אפשרויות לחיבור הזינה למזגן‪-‬‬‫הקפד לחבר בדיוק לפי האפשרות שבחרת!‬
‫ אזהרה‪ :‬יש לנתק את אספקת החשמל מכל היחידות‪-‬‬‫לפני כל טיפול המזגן‪.‬‬
‫אפשרות ‪ :1‬זינת מעבה בלבד‬
‫יחידה מעבה‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יחידת מאדה‬
‫כבל זינה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪R‬‬
‫‪N‬‬
‫‪R‬‬
‫כחול‬
‫חום‬
‫‪2‬‬
‫‪m”m‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪m”m2‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪N‬‬
‫‪R‬‬
‫אפס ) ‪( 0‬‬
‫פאזה‬
‫‪N‬‬
‫‪R‬‬
‫צהוב ‪ /‬ירוק‬
‫אפשרות ‪ :2‬זינת מעבה ‪ +‬זינת מאדה‬
‫‪‬‬
‫יחידת מעבה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪N‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫כבל תקשורת‪-‬מתח נמוך‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫יחידת מאדה‬
‫כבל זינה‬
‫‪R‬‬
‫‪N‬‬
‫‪  ‬‬
‫כבל זינה‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫כבל תקשורת‪-‬מתח נמוך‬
‫‪N‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R N‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪N‬‬
‫‪R‬‬
‫אפס ) ‪( 0‬‬
‫פאזה ) ~ (‬
‫‪N‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪R‬‬
‫‪      ‬‬
‫‪    ‬‬
‫מתקין שים לב !‬
‫יש לחבר את המעבה לבסיס‪ ,‬למניעת התהפכות‪.‬‬
‫נא הדק את כיפות המגן‪.‬‬
‫איור ‪15‬‬
‫אזהרה‪ :‬יש לנתק את אספקת החשמל‪ ,‬לפני כל טיפול במזגן‬
‫אזהרה‪ :‬יש לנתק את אספקת החשמל‪ ,‬לפני כל טיפול במזגן‬
‫הערות‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•ניתן לחבר צינור ניקוז גם ליחידה החיצונית לסילוק מי העיבוי הנוצרים בעת פעולת החימום‪ .‬פיית הניקוז ניתנת להרכבה מתוך המזגן‪ .‬ראה איור ‪.15‬‬
‫רצוי לקבע את צינור הניקוז לקיר או למשטח בכדי למנוע תזוזת הצינור‪.‬‬
‫•אם ההתקנה מאפשרת זאת‪ ,‬ניתן להעביר את צינור הניקוז של היחידה הפנימית אל היחידה החיצונית‪.‬‬
‫•וודא שביחידה החיצונית‪ ,‬הכבל החשמלי מחובר נכון‪ ,‬על פי הצבעים ועל פי סכימת החשמל המצורפת למזגן‪.‬‬
‫•וודא שכל המגעים והברגים מחוזקים היטב‪ ,‬ברגים או מגעים רופפים עלולים לגרום לנזק או לתקלה במזגן‪.‬‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 9‬‬
‫צנרת קרר חיבורי הפשלה‬
‫הפשלה באמצעות כלי הפשלה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•חתוך את צינור הנחושת באורך הרצוי בעזרת כלי לחיתוך‬
‫צינורות‪ .‬מומלץ לחתוך את הצינור באורך הגדול‬
‫כדי ‪ 30-50‬מ”מ מהאורך הדרוש‪.‬‬
‫•הסר גרדים ממקום החתך באמצעות שופין או מקדד צינורות‪.‬‬
‫פעולה זו חשובה מאוד ויש להקפיד על ביצועה כדי להבטיח את‬
‫טיב החיבור‪.‬‬
‫•בעת פעולת הקידוד‪ ,‬יש להחזיק את הצינור כך שפיו פונה כלפי‬
‫מטה‪ ,‬על מנת ששבבי הנחושת לא יפלו לתוך הצינור‪.‬‬
‫•הסר את אום ההפשלה מהיחידה והרכב אותו על צינור הנחושת‪.‬‬
‫•בצע הפשלה בקצה הצינור באמצעות כלי הפשלה תקני‪.‬‬
‫קידוד‬
‫אחרי‬
‫לפני‬
‫איור ‪16‬‬
‫צינור נחושת‬
‫קוטר חיצוני‬
‫(אינץ)‬
‫מידה ‪( A‬מ”מ)‬
‫מינימלי‬
‫מכסימלי‬
‫עובי דופן‬
‫(מ”מ)‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.2‬‬
‫מקדד‬
‫איור ‪17‬‬
‫מאפייני הפשלה טובה‬
‫בלוק‬
‫ •המשטח הפנימי מבריק וחלק‪.‬‬
‫ •קצוות ההפשלה חלקים‪.‬‬
‫ •אורך שפות ההפשלה אחיד‪.‬‬
‫צינור נחושת‬
‫לפני הידוק הצנרת‬
‫ •הקפד להתקין כיפת מגן או סרט אטום למים בקצוות הצנרת‬
‫הפתוחים‪ ,‬כדי למנוע חדירת אבק או מים לתוך הצנרת‪.‬‬
‫ •הקפד לסוך את קצוות חיבורי ההפשלה בשמן קרר‪ ,‬המתאים לקרר מסוג ‪ ,R410A‬לפני‬
‫חיבורם‪ .‬פעולה זו מסייעת למנוע דליפת גז‪.‬‬
‫ •לקבלת חיבור תקין‪ ,‬מקם את ההפשלה בקו ישר מול התבריג הנגדי ולאחר מכן הדק‬
‫קלות את אום ההפשלה עד להצמדת שני החיבורים‪.‬‬
‫איור ‪18‬‬
‫ידית‬
‫גובלים‬
‫עול‬
‫קונוס‬
‫חיבור הצנרת בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית‬
‫ •הדק בחוזקה את צנרת הקרר היוצאת מהיחידה החיצונית‪.‬‬
‫ •הקפד על הידוק אומי ההפשלה בהתאם לטבלת המומנטים‪.‬‬
‫סמן חץ אדום‬
‫ידית הצמדה‬
‫איור ‪19‬‬
‫אום הפשלה‬
‫צינור נחושת‬
‫קוטר צנרת‬
‫גז‬
‫(אינץ‪)”-‬‬
‫מומנט סגירה‬
‫דרוש‬
‫(ק”ג‪-‬מטר)‬
‫סוג הברז‬
‫קו נוזל‬
‫ברז קטן‬
‫”‪3/8‬‬
‫‪4‬‬
‫קו יניקה‬
‫ברז גדול‬
‫”‪3/4‬‬
‫‪10‬‬
‫קוטר צנרת‬
‫גז‬
‫(אינץ‪)”-‬‬
‫תוספת קרר לכל מטר צנרת‬
‫נוסף מעל ל‪ 8-‬מ’ הראשונים‬
‫(גרם)‬
‫”‪3/4”-3/8‬‬
‫‪30‬‬
‫מכשיר הפשלה‬
‫אום‬
‫הפשלה‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 10‬‬
‫תבריג‬
‫איור ‪20‬‬
‫סוך את קצוות‬
‫הצנרת בשמן קרר‬
‫איור ‪21‬‬
‫ניקוז אויר‬
‫בצע ואקום עד שתגיע ללחץ של ‪-30Inch Hg‬‬
‫וודא שהואקום נשמר למשך ‪ 10-20‬דקות‪.‬‬
‫יש לבצע ניקוז אויר ולחות מהצנרת‪.‬‬
‫איור ‪22‬‬
‫ניקוז אויר וביצוע ואקום‬
‫•שחרר את כיפות המגן‪.‬‬
‫•שחרר כיפת שסתום השירות‪.‬‬
‫•חבר את משאבת הואקום‪ ,‬עם הצינור הגמיש לפתח שסתום השירות‪.‬‬
‫•בצע ואקום עד שמד הלחץ יורה על ‪ -30Inch Hg‬וודא שהואקום נשמר‬
‫למשך ‪ 10-20‬דקות‪.‬‬
‫•כאשר המשאבה עדיין עובדת‪ ,‬סגור את ברז הלחץ הנמוך בסעפת המשאבה‪ ,‬או‬
‫בסעפת מדי לחץ אחרת שמתאימה לקרר ‪ R410A‬ועצור את המשאבה‪.‬‬
‫•לבדיקת נזילות‪ :‬פתח את הברז של שסתום דו דרכי‪ ,‬כדי ‪ 1/4‬סיבוב‪ ,‬וסגור‬
‫בלחץ של ‪.50psi‬‬
‫בדוק באמצעות סבון את כל החיבורים לנזילות (או בגלאי נזילות אחר)‪.‬‬
‫•פתח את הברזים של שסתום דו דרכי ושל שסתום תלת דרכי למעבר מלא‪.‬‬
‫נתק את הצינור הגמיש של משאבת הואקום‪.‬‬
‫•החזר את כיפות המגן וחזק אותן‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫כיוון זרימת הקרר‬
‫משאבת ואקום‬
‫יחידה‬
‫פנימית‬
‫שסתום דו‪-‬דרכי‬
‫ברז קטן‬
‫שים לב!‬
‫השימוש בקרר מסוג ‪ ,R410A‬מחייב שימוש במשאבת‬
‫ואקום מתאימה‪ ,‬בעלת שסתום אל חוזר‪ ,‬צנרת גמישה‬
‫בעובי מתאים אשר בקצותיה תבריג בעל קוטר מתאים‪.‬‬
‫שסתום תלת‪-‬דרכי‬
‫ברז גדול‬
‫פתח ‪ 1/4‬סיבוב (‪)6‬‬
‫פתח עד הסוף את השסתום (‪)7‬‬
‫שסתום תלת‪-‬דרכי‬
‫ברז גדול‬
‫פתח עד הסוף‬
‫את השסתום (‪)7‬‬
‫כיפת שסתום שירות‬
‫סובב (‪)1‬‬
‫סובב (‪)1‬‬
‫חזק (‪)8‬‬
‫חזק (‪)8‬‬
‫כיפת שסתום‬
‫מחבר שירות‬
‫חזק (‪)8‬‬
‫סובב (‪)2‬‬
‫איור ‪25‬‬
‫דגשים והנחיות לטיפול בקרר מסוג ‪R410A‬‬
‫צנרת קרר מתאימה ל‪R410A-‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫חבר ליחידה‬
‫החיצונית‬
‫מצב פתוח‬
‫איור ‪23‬‬
‫ציר‬
‫מחט‬
‫כיפת שסתום‬
‫שירות‬
‫חבר ליחידה‬
‫החיצונית‬
‫איור ‪24‬‬
‫תחום קטרי צנרת‬
‫עובי דופן מינימלי‬
‫”‪1/4”, 3/8”, 1/2‬‬
‫‪0.8 mm‬‬
‫•יש להשתמש בצנרת העשוייה מסגסוגת נחושת ללא חמצן וללא תפר‪.‬‬
‫•עובי דופן צנרת יהיה לפחות בערך הנקוב בטבלה‪.‬‬
‫”‪5/8”, 3/4‬‬
‫•מערכת המכילה קרר מסוג ‪ , R410A‬רגישה יותר לזיהומים‪.‬‬
‫•יש להקפיד על נקיון הצנרת ולוודא שהיא ללא אבק‪ ,‬לכלוך‪ ,‬שבבים‪ ,‬גרדים‪ ,‬שמן‪ ,‬לחות‪ ,‬תחמוצות או גופרית‪.‬‬
‫•המצאות אחד או יותר ממרכיבים אלו בצנרת יגרום לפגיעה בשמן הקרר של גז ‪ ,R410A‬ולפגיעה בתפקוד המדחס‪.‬‬
‫•מומלץ לאטום את קצוות הצנרת בעת ההתקנה‪.‬‬
‫•מומלץ לשמור בשקית נקייה וסגורה‪ ,‬את שאר האביזרים (מחברים וכו’)‪.‬‬
‫•אם מבוצעת הלחמה לצינור הנחושת (הארכת צינור) י שלהחדיר חנקן בלחץ נמוך בעת ביצוע ההלחמה‪.‬‬
‫‪1.0 mm‬‬
‫שמן קרר לסיכת מחברים ומתאמי צנרת‬
‫ •השתמש בשמן אסתרי‪ ,‬שמן אתרי או שמן אלקלבנזן בלבד‪ ,‬לשימון מחברים ואבזרי צנרת הדורשים תנועה או הידוק‪.‬‬
‫(‪)Ester Oil, Ether Oil, Alkylbenzene‬‬
‫ •עירבוב או שימוש בשמן‪/‬גריז קרר אחר יגרום נזק‪.‬‬
‫סוג הקרר‬
‫ •על הקרר להיות מסוג ‪ R410A‬בלבד‪ .‬שימוש בקרר אחר יגרום נזק למערכת‪.‬‬
‫משאבת ואקום‬
‫ •על המשאבה חייב להיות מותקן שסתום אל‪-‬חוזר‪ .‬שסתום זה מונע מהשמן מלהכנס למערכת הקירור ולגרום לנזק‪.‬‬
‫אין להשתמש במדחס לאגירת קרר ‪.PUMP DOWN‬‬
‫איסור שימוש בציוד שאינו מתאים לקרר מסוג ‪R410A‬‬
‫ •אסור להשתמש בציוד הותיק (‪ ,)R-22‬ובכלל זה‪ :‬סעפת מדי לחץ הותיקה‪ ,‬צנרת גמישה הותיקה‪ ,‬אל‪-‬חוזר‪ ,‬גלאי הנזילות הותיק‪ ,‬מד לחץ ואקום‪,‬‬
‫נוזל קירור לאיטום‪.‬‬
‫ •כל הציוד חייב להתאים במיוחד לקרר ‪.R410A‬‬
‫ •שימוש בציוד שאינו מתאים לסוג זה של הקרר‪ ,‬יגרום לנזק במערכת הקירור‪.‬‬
‫שימוש בכלי עבודה נקיים ומתאימים‬
‫ •יש להקפיד על עבודה עם כלים נקיים ומתאימים‪ .‬עקב רגישות המערכת ללכלוך‪.‬‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 11‬‬
‫הנחיות להוספת קרר מסוג ‪R410A‬‬
‫הוספת קרר‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•סוג הקרר חייב להיות ‪.R410A‬‬
‫•את הקרר יש לטעון במצב נוזלי‪ .‬הסיבה היא שקרר זה הינו תערובת של שני גזים בעלי טמפ’ נידוף שונה (‪.)Glide‬‬
‫אמנם הבדלי טמפ’ הנידוף קטנים וניתן להתייחס לקרר כגז אחד‪ ,‬על אף זאת‪ ,‬יש לבצע את הטעינה במצב נוזלי‪.‬‬
‫•את הקרר יש לטעון בכמות מדודה בעזרת משקל‪.‬‬
‫•יש לשים לב! צבע מיכל הגז הינו ורוד‪.‬‬
‫•כמו כן יש לבדוק היטב את סוג המיכל‪ .‬אם המיכל הינו בעל סיפון פנימי יש לבצע את הוספת הגז כשחלקו העליון כלפי מעלה‪ .‬אם המיכל הוא ללא סיפון‬
‫פנימי יש להפוך אותו בכדי שיצא לטעינה במצב נוזל (ולא גז)‪ .‬העזר באיור‪.‬‬
‫מיכל קרר עם סיפון‬
‫מיכל קרר ללא סיפון‬
‫מיכל קרר‬
‫מיכל קרר‬
‫סימון מיכל קרר‬
‫שים לב!‬
‫‪R410A‬‬
‫מיכל בצבע‬
‫ורוד‬
‫נוזל‬
‫איור ‪26‬‬
‫טיפול בנזילות‬
‫ •אם קיימת נזילה קטנה‪ ,‬יש לאתר אותה‪ ,‬באמצעות מכשיר אלקטרוני לאיתור נזילות‪ ,‬לתקן ולהוסיף גז בהתאם‪.‬‬
‫ • אם המזגן איבד כמות גדולה של קרר‪ ,‬לאחר איתור וטיפול בדליפה‪ ,‬יש לבצע ואקום לכלל המערכת ולהכניס כמות קרר במידה המצויינת על גבי שלט‬
‫מכשיר (יח’ פנימית או חיצונית)‪.‬‬
‫ •כאשר מבוצעת טעינת קרר מלאה‪( ,‬עקב דליפה‪ ,‬החלפת מדחס או ביצוע עבודות צנרת)‪ ,‬יש להחליף מייבש (אם קיים)‪.‬‬
‫אם המזגן איבד כמות גדולה של קרר‪ ,‬יש לבצע ואקום לכלל המערכת‬
‫ולהחליף מייבש (אם קיים)‪.‬‬
‫גימור בסיום התקנה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•מקם את הצנרת חבוייה ככל האפשר‪.‬‬
‫•וודא שצנרת הניקוז לכל אורכה‪ ,‬תהיה בזוית ירידה כלפי חוץ הבית‪.‬‬
‫•יש לבודד את חיבורי הצנרת בשרוולי הבידוד המסופקים יחד עם המזגן‪.‬‬
‫•הדק את הצנרת לקיר החיצוני‪.‬‬
‫•יש לסתום את הקדח דרכו עוברת הצנרת בחומר מתאים‪.‬‬
‫•יש לחבר את המזגן לזינת החשמל‪.‬‬
‫•בדוק את כל הפעולות של המזגן‪ .‬העזר בהוראות ההפעלה‪.‬‬
‫יחידה פנימית‬
‫ •בדוק האם לחצני השלט רחוק (אם קיים) ויחידת התצוגה פועלים כראוי והמזגן מתפקד בהתאם?‬
‫ •בדוק האם נוריות החיווי שעל תצוגת היחידה פועלים כראוי?‬
‫ •בדוק האם הניקוז תקין?‬
‫יחידה חיצונית‬
‫ •בדוק האם קיים רעש או רעידות חריגות?‬
‫ •בדוק האם הרעש‪ ,‬ניקוז מי העיבוי או זרימת אויר מפעולת המזגן מפריעה לשכנים?‬
‫ •בדוק האם יש דליפת גז?‬
‫הסבר ללקוח יחד עם חוברת ההפעלה‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•כיצד מפעילים‪/‬מנתקים‪ ,‬כיצד בוחרים מצבי קירור‪/‬חימום‪ ,‬כיוון טמפרטורות רצויות‪ ,‬תכנות זמן‪ ,‬הפעלה ללא שלט‪ ,‬ושאר פעולות של המזגן והשלט רחוק‪.‬‬
‫•אזהרה! יש לנתק את אספקת החשמל לפני כל טיפול במזגן‪.‬‬
‫•כיצד להוציא ולנקות את מסנן האויר‬
‫•מסור ללקוח את חוברת ההפעלה ואת דף ההתקנה‪.‬‬
‫עמוד ‪SUPER WIND INVERTER 40, 50/3 - 12‬‬
‫מוקד שירות לקוחות‬
‫שירות למזגני‬
‫מכל טלפון‬
‫& ‪1-700-700-946‬‬
‫סירקו את הקוד ותגיעו ישירות לאתר הבית של תדיראן‬
‫‪www.tadiran-group.co.il‬‬
‫‪51302681552-C ANLIN1212‬‬