- 1 מעגל זרם חילופין - למעגל יש רק התנגדות R

‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫מעגל זרם חילופין ‪1 -‬‬
‫למעגל יש רק התנגדות ‪R -‬‬
‫‪Data Studio‬‬
‫שם קובץ הניסוי‪:‬‬
‫‪AC1_Circuit_R.ds‬‬
‫חוברת מס' ‪8‬‬
‫כרך ‪ :‬חשמל‬
‫מאת‪ :‬משה גלבמן‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫מעגל זרם חילופין ‪1 -‬‬
‫למעגל יש רק התנגדות ‪R -‬‬
‫‪Data Studio‬‬
‫מטרה‬
‫בתרגיל זה נחקור מעגל זרם חילופין פשוט‪ :‬מקור וצרכן‪ .‬הצרכן במעגל הוא נגד )התנגדות‬
‫אוהמית( בלבד )למעגל אין רכיבים ראקטיביים – קבלים או ‪ /‬ו משרנים( והמקור מספק כא"מ‬
‫סינוסואידלי‪ .‬במהלך התרגיל נחקור את גל המתח‪ ,‬גל הזרם‪ ,‬גל ההספק ואת גל העבודה‪ .‬נלמד‬
‫את המושגים מתח אפקטיבי וזרם אפקטיבי ואת הקשר בינם לבין משרעת המתח והזרם )המתח‬
‫והזרם המקסימלים(‪.‬‬
‫תיאוריה‬
‫תיאור מקור מתח המבצע תנודה הרמונית‬
‫המקור מספק תנודה הרמוניות של מתח חשמלי כלומר המתח הרגעי משתנה בזמן עלפי פונקצית‬
‫סינוס‪.‬‬
‫ניתן לתאר תנודות הרמוניות באמצעות ווקטור שקצה אחד שלו קבוע והוא מסתובב במהירות‬
‫זוויתית קבועה‪ .‬ווקטור כזה נקרא " פזור" )השם נגזר מהמילה‪ :‬פאזה(‪.‬‬
‫האורך של פזור המתח שווה למתח המקסימלי‪ .‬התדירות הזוויתית שלו ‪ ω = 2πf‬שווה לתדירות‬
‫הזוויתית של המתח‪ .‬ההעתק הזוויתי שלו‪ θ = ωt = 2πft :‬הוא הזווית שבין הפזור ברגע ‪ t‬לציר‬
‫הייחוס )תמונה ‪ .(1‬הזווית שבין הפזור לציר הייחוס נקראת‪" :‬זווית המופע" )או הפאזה(‪.‬‬
‫באופן זה כשהפזור מסתובב במהירות זוויתית ‪ ω‬אורך הניצב שמול הזווית שווה למתח הרגעי‪:‬‬
‫‪u = u m sin ωt‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪142‬‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫נניח כי בזמן ‪ t = 0‬זווית המופע שווה אפס ) ‪. (θ = 0‬‬
‫לפי התרשים )תמונה ‪ , (1‬המתח הרגעי כפונקציה של הזמן יהיה‪:‬‬
‫‪u = u m ⋅ sin ωt‬‬
‫הגרף של ‪ u‬לפי הזמן יקרא‪ :‬גל המתח‪ .‬באופן דומה‪ ,‬פזור הזרם מתאר את גל הזרם‪.‬‬
‫העבודה היא השטח התחום בין גרף ההספק לבין ציר הזמן )אינטגרל (‪.‬‬
‫כאשר אין במעגל רכיבים ראקטיביים )קבלים או ‪ /‬ו משרנים(‪ ,‬לגל הזרם ולגל המתח בכל רגע ‪ t‬יש‬
‫אותה זווית מופע )אין הפרש מופע בין המתח לזרם(‪ .‬את גל הזרם מתארת לכן המשוואה‪:‬‬
‫‪i = i m ⋅ sin ωt‬‬
‫‪um‬‬
‫הזרם המקסימלי ‪ im‬ניתן באמצעות המתח המקסימלי והתנגדות המעגל כך‪:‬‬
‫‪R‬‬
‫= ‪. im‬‬
‫תיאור גל ההספק‬
‫ההספק הרגעי ‪ P‬הוא המכפלה של המתח הרגעי ‪ u‬בזרם הרגעי ‪. i‬‬
‫‪P = u ⋅i‬‬
‫) ‪P = (u m ⋅ sin ωt ) ⋅ (i m ⋅ sin ωt‬‬
‫‪P = u m ⋅ i m ⋅ sin 2 ωt‬‬
‫‪P = Pm ⋅ sin 2 ωt‬‬
‫גל ההספק מתואר על‪-‬ידי פונקציה מחזורית בעלת תדירות כפולה מזו של גל המתח )בגין החזקה‬
‫השניה(‪.‬‬
‫להלן גרף המתאר את גל המתח‪ ,‬גל הזרם וגל ההספק כפונקציה של הזמן )תמונה ‪.(2‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪143‬‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫תיאור העבודה‬
‫אלמנט דיפרנציאלי של העבודה נתון ע"י התבנית המתמטית‪:‬‬
‫‪dW = P (t )dt‬‬
‫‪P(t ) = u m i m sin 2 ωt‬‬
‫‪1 1‬‬
‫‪− cos 2ωt‬‬
‫‪2 2‬‬
‫= ‪sin 2 ωt‬‬
‫לאחר הצבה נקבל‪:‬‬
‫‪u mi m‬‬
‫‪( 1 − cos 2ωt )dt‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪dW‬‬
‫לכן‪:‬‬
‫‪u mi m‬‬
‫‪( 1 − cos 2ωt )dt‬‬
‫‪2‬‬
‫∫‬
‫=‪W‬‬
‫⎛ ‪u mi m‬‬
‫‪1‬‬
‫⎞‬
‫‪sin 2ωt ⎟ + C‬‬
‫‪⎜t −‬‬
‫⎝ ‪2‬‬
‫‪2ω‬‬
‫⎠‬
‫‪(1)................‬‬
‫=‪W‬‬
‫נציב את תנאי השפה‪ :‬כאשר ‪ W = 0 t = 0‬ולכן קבוע האינטגרציה ‪ . C = 0‬לפיכך‪:‬‬
‫‪u mi m‬‬
‫‪u i‬‬
‫‪t − m m sin 2ωt‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4ω‬‬
‫= ‪(2).............. W‬‬
‫להלן גרף המתאר את העבודה כפונקציה של הזמן )תמונה ‪.(3‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪144‬‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫הגרף )תמונה ‪ (3‬מתאר את הפונקציה )‪ W .(2‬כפונקציה של הזמן ‪ t‬היא הפרש של שתי פונקציות‪:‬‬
‫הראשונה מתארת יחס ישר בעלת שיפוע‬
‫‪um ⋅ im‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .‬השניה היא פונקציה מחזורית )סינוס( בעלת‬
‫תדירות זוויתית כפולה מזו של גל המתח )או הזרם(‪ .‬הפונקציה המחזורית מתפתלת סביב ליחס‬
‫‪um ⋅ im‬‬
‫הישר עם משרעת תנודות‪:‬‬
‫‪4 ⋅ω‬‬
‫)תמונה ‪.( 4‬‬
‫כאשר מתבוננים בשני הגרפים )תמונה ‪ ,(4‬מתגלה כי בזמנים השווים לכפולה שלמה של רבע זמן‬
‫‪T‬‬
‫מחזור המתח‬
‫‪4‬‬
‫⋅ ‪ t = n‬שני הגרפים נחתכים )זמן מחזור גל המתח המתואר בגרף הוא ‪ 0.1 s‬ולכן‬
‫זמן המחזור של גל העבודה היא ‪ .(0.05 s‬בזמנים אלה‪ ,‬העבודה המחושבת בעזרת הפונקציה של‬
‫יחס ישר‪ ,‬שווה בדיוק לעבודה )ראה משוואה ‪.(2‬‬
‫מעניין לחשב מהו ההפרש הגדול ביותר בחישוב העבודה בעזרת היחס הישר ובעזרת גל העבודה‪.‬‬
‫הפרש זה ניתן לביטוי על‪-‬די ההפרש בין שני החישובים‪:‬‬
‫‪um ⋅ im‬‬
‫‪⋅ sin 2ωt‬‬
‫‪4 ⋅ω‬‬
‫= ‪ΔW‬‬
‫ההפרש ‪ ΔW‬מקבל ערך מקסימלי כאשר ‪. sin( 2 ⋅ ω ⋅ t ) = ±1‬‬
‫‪ΔW‬‬
‫אם נסמן ב – ‪ W‬את העבודה המחושבת בעזרת היחס הישר‪ .‬נקבל עבור היחס‬
‫‪W‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪:‬‬
‫‪145‬‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫‪um ⋅ im‬‬
‫‪ΔWm‬‬
‫‪4 ⋅ω = ± 1‬‬
‫=‬
‫‪u‬‬
‫‪W‬‬
‫‪2 ⋅ω ⋅ t‬‬
‫‪m ⋅ im‬‬
‫‪⋅t‬‬
‫‪2‬‬
‫‪±‬‬
‫‪ΔW‬‬
‫היחס‬
‫‪W‬‬
‫תלוי במשך הזמן שבו מתבצעת העבודה והוא שואף ל – ‪ 0‬כאשר הזמן מתארך‬
‫‪ ΔW‬ומתייחסים לפונקציה‬
‫לאינסוף‪ .‬מסיבה זו‪ ,‬מתעלמים מההפרש‬
‫‪u m ⋅ im‬‬
‫‪⋅t‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪ W‬כאל‬
‫העבודה בכל זמן ‪. t‬‬
‫הערכים האפקטיביים של מתח‪ ,‬זרם והספק‬
‫בפרק חישוב העבודה למדנו כי במעגל המכיל רק התנגדות‪ ,‬ניתן לחשב את העבודה על‪-‬ידי‪:‬‬
‫‪u m ⋅ im‬‬
‫‪⋅t‬‬
‫‪2‬‬
‫=‪W‬‬
‫או‪:‬‬
‫‪⋅t‬‬
‫הערכים‬
‫‪um‬‬
‫‪2‬‬
‫ן‪-‬‬
‫‪im‬‬
‫‪2‬‬
‫‪im‬‬
‫‪2‬‬
‫⋅‬
‫‪um‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪W‬‬
‫הם הערכים האפקטיביים של המתח והזרם ומסומנים‪:‬‬
‫‪um‬‬
‫= ‪u eff‬‬
‫‪im‬‬
‫= ‪ieff‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫ובהתאמה הערך האפקטיבי של ההספק‪:‬‬
‫‪Peff = u eff ⋅ ieff‬‬
‫מכשירים אנלוגיים למדידת מתח וזרם‪ ,‬מודדים את הערכים האפקטיביים‪.‬‬
‫לדוגמה‪ :‬מחברים וולטמטר למתח רשת חשמל ביתי‪ .‬הוולטמטר מודד מתח של‬
‫‪ 220V‬שזהו‬
‫המתח האפקטיבי‪ .‬המתח המקסימלי של רשת חשמל ביתית‪:‬‬
‫‪u m = 220 ⋅ 2 = 311V‬‬
‫כמו כן נקבל עבור העבודה ‪:W‬‬
‫‪um ⋅ im‬‬
‫‪t = Peff ⋅ t‬‬
‫‪2‬‬
‫=‪W‬‬
‫העבודה החשמלית המחושבת בעזרת הערכים האפקטיביים של המתח והזרם במעגל המכיל רק‬
‫התנגדות‪ ,‬אנלוגית למשוואות עבור מעגל זרם ישר! העבודה החשמלית )במעגל שאין בו קבלים‬
‫או ‪ /‬ו משרנים(‪ ,‬כולה הופכת לחום‪.‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪146‬‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫תהליך המדידה‬
‫מחולל מתח גל הסינוס הוא חלק אינטגרלי של הממשק‪ .‬חישן המתח וחישן הזרם גם הם חלק‬
‫אינטגרלי של הממשק‪ .‬מסיבה זו‪ ,‬אין צורך בחיבור חישנים חיצוניים‪ .‬השליטה על מתח המחולל‬
‫מתבצעת בחלון ‪ . Signal Generator‬נפיק מהמחולל גל מתח סינוס בתדר ‪ 10Hz‬ובמשרעת של ‪5‬‬
‫וולט‪.‬‬
‫בחרנו קצב דגימה של ‪ 5000‬מדידות לשניה‪ .‬המדידה מתחילה כאשר לראשונה המתח עולה על‬
‫אפס‪ .‬המדידה נמשכת ‪ 0.3‬שניות‪.‬‬
‫תוצאות המדידה מוצגות בדיוק של שלוש ספרות‪ .‬הצרכן הוא נגד של ‪ 33‬אום‪.‬‬
‫המתח והזרם כפונקציה של הזמן נמדדים ישירות‪.‬‬
‫באמצעות מדידת הערכים המקסימליים של המתח והזרם‪ ,‬ניתן לחשב את התנגדות המעגל‪.‬‬
‫המדידה הישירה של המתח והזרם הרגעי‪ ,‬מאפשרים לחשב בעזרת החישובית ) ‪ ( Calculate‬את‬
‫ההספק ואת העבודה ‪ .‬ניתן גם לקבל את הגרפים המתארים את ההספק ואת העבודה כפונקציה‬
‫של הזמן‪.‬‬
‫הרכבת מערכת המדידה‬
‫∗ חבר אל הממשק נגד של ‪) 33 Ω‬תמונה ‪.(5‬‬
‫∗ הצג חלון ‪) Signal Generator‬תמונה ‪.(6‬‬
‫בחר צורת גל ‪ , Sin Wave Function‬תדירות ‪ , 10 Hz‬משרעת ‪) 5 V‬ציור ‪.(6‬‬
‫בחר במדידות מתח וזרם )ציור ‪.(6‬‬
‫בחר בקצב דגימה של ‪) 5000 Hz‬ציור ‪.(6‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪147‬‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫קליטת הנתונים‬
‫∗ הצג את חלון הגרף ‪ :Graph 1‬המתח והזרם כפונקציה של הזמן‪.‬‬
‫∗ הפעל את המדידה באמצעות הקשה על ‪ . Start‬המדידה תעצר אוטומטית לאחר ‪ 0.3‬שניות‪.‬‬
‫עיבוד הנתונים‬
‫∗ מקד את הגרפים שבחלון הגרף ‪ . Graph 1‬הדפס את הגרף )גרף ‪.(1‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪148‬‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫מטלה‪ :‬מדוד בעזרת הגרפים את תדירות המחולל‪ .‬הסבר‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬הגרף חותך את ציר הזמן כל חצי מחזור‪ .‬מכאן נחשב את זמן המחזור‪ .‬אחד חלקי זמן‬
‫המחזור נותן את תדירות התנודות של גל המתח‪ .‬עלפי נתוני הגרף זמן המחזור הוא ‪0.1 s‬‬
‫והתדירות לכן ‪. 10Hz‬‬
‫מטלה‪ :‬מדוד בעזרת המתח והזרם המקסימלי את התנגדות המעגל‪ .‬רשום לפניך את התוצאה‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬הגרף מציג )בעזרת חישוב סטטיסטי( את הערכים המקסימליים של המתח והזרם‪ .‬לפי‬
‫‪4.995‬‬
‫נתוני המדידה‪ ,‬התנגדות המעגל ‪= 36.5Ω‬‬
‫‪0.137‬‬
‫שאלה‪ :‬מדוע קיבלת עבור התנגדות המעגל ערך גדול יותר מהתנגדות הנגד?‬
‫‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬המתח הנמדד מציין את הכא"מ של מקור המתח )ולא את מתח ההדקים(‪ .‬מסיבה זו‪,‬‬
‫ההתנגדות שנמדדה היא התנגדות השקולה של נגד העמס ‪ R‬וההתנגדות הפנימית של מקור המתח‬
‫‪R‬‬
‫‪ . r‬מדדנו לכן ש‪R + r = 36.5Ω :‬‬
‫שאלה‪ :‬האם תוצאות המדידה מאשרות כי אין הפרש מופע בין המתח והזרם? הסבר‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬גרף המתח וגם גרף הזרם מתוארים על‪-‬יד פונקציה סינוס ‪ .‬בזמן ‪ t = 0‬זווית המופע של‬
‫שני הגרפים שווה לאפס‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬כתוב את המשוואות של גל המתח ושל גל הזרם‪ .‬יש להסתמך על הנתונים בגרפים‪.‬‬
‫תשובה‪. i = 0.137 sin 20πt ; v = 4.995 sin 20πt :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הצג את חלון הגרף ‪ : Graph 2‬גל ההספק )גרף ‪.(2‬‬
‫הדפס את הגרף‪.‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪149‬‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫מטלה‪ :‬העזר בגרף ומדוד את התדירות של גל ההספק‪ .‬הסבר‪ .‬כתוב משוואה המתארת את גל‬
‫ההספק בהסתמך על נתוני הגרף‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬לפי מה שתואר בפרק תיאוריה‪ ,‬משוואת גל ההספק‪ P = Pmax sin 2 ωt :‬כאשר ‪ω‬‬
‫מתאר את התדירות הזוויתית של גל המתח‪ .‬לפי נתוני הגרפים שמדדנו‪. P = 0.684 sin 2 20πt :‬‬
‫בגין החזקה השניה‪ ,‬תדירות גל ההספק כפולה מתדירות גל המתח‪ ,‬כלומר ‪) . 20Hz‬גרף ההספק‬
‫חוזר על עצמו בצורה מחזורית כל ‪.0.05 s‬‬
‫הצג חלון הגרף ‪ :Graph 3‬העבודה כפונקציה של הזמן‪.‬‬
‫‪ ‬הדפס את הגרף )גרף ‪.( 3‬‬
‫מטלה‪ :‬כתוב את המשוואה המתארת את העבודה כפונקציה של הזמן )היעזר בפרק תיאוריה(‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬העבודה מתוארת על‪-‬ידי המשוואה‪:‬‬
‫‪v m im‬‬
‫‪v i‬‬
‫‪t − m m sin 2ωt‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4ω‬‬
‫= ‪ W‬כאשר ‪ ω‬היא‬
‫התדירות הזוויתית של מתח המקור‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬העבודה מתוארת על‪-‬ידי הפרש של שתי פונקציות‪ .‬האחת ליניארית והשניה סינוס‪ .‬האם‬
‫אתה רואה את זה בגרף?‬
‫‪vm im‬‬
‫תשובה‪ :‬הגרף מראה כי הפונקציה המחזורית ‪sin 2ωt‬‬
‫‪4ω‬‬
‫הראשית‪.‬‬
‫‪ −‬מתפתלת סביב לישר העובר דרך‬
‫העבר קו מגמה לינארי בחלון הגרף ‪) Graph 3‬בחר בתפריט ‪ Fit‬ובתפריט משנה ‪.( Linear Fit‬‬
‫הדפס את הגרף )גרף ‪.(4‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪150‬‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫טענה‪ :‬קו המגמה הליניארי )גרף ‪ (4‬מתאר בצורה טובה את המרכיב הלינארי )היחס הישר(‬
‫‪u m ⋅ im‬‬
‫‪⋅t‬‬
‫‪2‬‬
‫האם אתה מקבל את זה מנתוני הגרף?‬
‫שבמשוואת העבודה‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬קו המגמה מחושב כך שסכום ריבועי הסטיות של הנקודות המדודות מהגרף‪ ,‬הוא‬
‫מינימלי‪ .‬בגין ההתפלגות הסימטרית של הפונקציה הסינוס סביב לקו המגמה‪ ,‬קו המגמה נותן את‬
‫המרכיב הלינארי של העבודה‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬הסבר מדוע העבודה המחושבת לאורך זמן )לא מאוד קטן( נתון למעשה על‪-‬ידי הביטוי‬
‫‪v m im‬‬
‫‪t‬‬
‫‪2‬‬
‫?‬
‫‪1‬‬
‫‪ΔW‬‬
‫תשובה‪ :‬בפרקי התיאוריה חישבנו כי‬
‫=‬
‫‪W‬‬
‫‪2ωt‬‬
‫וקרבה לאפס‪.‬‬
‫‪ .‬ולכן הטעות היחסית ככל שהזמן גדל‪ ,‬הולכת‬
‫שאלה‪ :‬הסבר את המושג הספק אפקטיבי‪ .‬היעזר בפרק תיאוריה‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬ההספק האפקטיבי הוא אותו ההספק הקבוע )לא תלוי בזמן( אשר מאפשר לחשב את‬
‫‪vm ⋅ im‬‬
‫העבודה על פי הנוסחה‪⋅ t :‬‬
‫‪2‬‬
‫שאלה‪ :‬השווה בין שיפוע קו המגמה לבין ההספק האפקטיבי המחושב בעזרת הערכים‬
‫המקסימליים של המתח והזרם‪ .‬האם השוני בין שתי התוצאות חורג מגבולות הדיוק של‬
‫המדידות? הסבר‪.‬‬
‫= ‪. W = Peff ⋅ t‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪151‬‬
‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‪-‬ישראל ‪ 10‬ת"ד ‪ 1039‬ת"א ‪61009‬‬
‫טל'‪ 03-5605536 :‬פקס‪www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‬‬
‫____________________________________‬
‫‪4.995 ⋅ 0.137‬‬
‫תשובה‪ :‬חישוב ההספק האפקטיבי‪= 0.342 :‬‬
‫‪2‬‬
‫קיימת התאמה )בגבולות דיוק המדידה( בין שני החישובים‪.‬‬
‫; שיפוע קו המגמה ‪. 0.345‬‬
‫שאלה‪ :‬מהו הקשר בין המתח והזרם המקסימלי לבין המתח והזרם האפקטיבי‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬הערכים האפקטיביים של המתח והזרם הם אלה המאפשרים לחשב את ההספק‬
‫‪u mi m v m i m‬‬
‫=‬
‫⋅‬
‫האפקטיבי‪= u eff ⋅ i eff :‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪ . Peff‬מכאן נובע‪:‬‬
‫‪um‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪ v eff‬ו ‪-‬‬
‫‪im‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪. ieff‬‬
‫הצג את חלון הגרף ‪ : Graph 5‬ההספק הרגעי וההספק האפקטיבי כפונקציה של הזמן‪ .‬סמן את‬
‫חישוב השטח התחום בין הגרפים לבין ציר הזמן‪ .‬הדפס את הגרף )גרף ‪.(5‬‬
‫שאלה‪ :‬מדוע הגרף המתאר את ההספק האפקטיבי גדל במשך רבע זמן מחזור‪ ,‬ורק בהמשך מקבל‬
‫את ערך קבוע?‬
‫תשובה‪ :‬לחישוב ההספק האפקטיבי אנו מתחשבים בערכים המקסימליים של המתח והזרם‪.‬‬
‫המתח והזרם מקבלים ערך מקסימלי בפעם הראשונה רק לאחר רבע זמן מחזור‪.‬‬
‫מטלה‪ :‬הראה כי העבודה המחושבת באמצעות שני הגרפים )הגרף הצהוב וגרף הנקודות( נותנת‬
‫תוצאות שוות )גרף ‪.(5‬‬
‫תשובה‪ :‬שטחים שווים מתארים עבודות שוות‪.‬‬
‫חשמל ‪ - AC_Circuit_R.doc /‬חוברת מס' ‪8‬‬
‫‪152‬‬
61009 ‫ ת"א‬1039 ‫ ת"ד‬10 ‫ישראל‬-‫"שולמן" ציוד לימודי רח' מקווה‬
www.shulman-sci.co.il 03-5660340 :‫ פקס‬03-5605536 :'‫טל‬
____________________________________
‫המכשירים הדרושים לביצוע התרגיל‬
1. Science Workshop 750 Interface
CI – 6450 Pasco
2. RLC Circuit
CI – 6512 Pasco
153
8 '‫ חוברת מס‬- AC_Circuit_R.doc / ‫חשמל‬