דגם מקרר

‫אישורי שבת מקררי סמסונג מעודכן ל ‪103/3102/‬‬
‫אישורי שבת ‪026/6022/‬‬
‫תואם צומת‬
‫אין אישור‬
‫רשמי‬
‫אישור מכון‬
‫צומת מאוורר‬
‫ותאורה‬
‫התקנה ללא תשלום בהדרכה‬
‫ראשונה בלבד ע"פ הזמנה‬
‫מראש‬
‫משמרת שבת‬
‫גלאט מהדרין‬
‫דרך משמרת‬
‫שבת בלבד‬
‫‪270-02/6600‬‬
‫בתוספת‬
‫תשלום‬
‫למשמרת‬
‫השבת‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫מובנה‬
‫מובנה‬
‫מובנה‬
‫‪V‬‬
‫מובנה‬
‫מובנה‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫דגם מקרר‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪RS757LHQESR‬‬
‫‪RS627LHQESR‬‬
‫‪RF905QBLASP‬‬
‫‪RFG28MEPN‬‬
‫‪RFG29PEPN‬‬
‫‪RFG23UEPN‬‬
‫‪RF263BEAESP‬‬
‫‪RF260BEAESP/WW‬‬
‫‪RF220NCTASP‬‬
‫‪RF67DEPN‬‬
‫‪RSG5FURS/PN‬‬
‫‪RS26TKAPN‬‬
‫‪RSA1NTSL‬‬
‫‪RL67LBPN/SW‬‬
‫‪RL62LBPN/SW‬‬
‫‪RL4323RBASP/WW‬‬
‫‪RT5962DTBSP/WW‬‬
‫‪RT5562DTBSP/WW‬‬
‫‪RT60KSRSL‬‬
‫‪RT63MBPN/MMSW‬‬
‫‪RT59MBPN/MMSW‬‬
‫‪RT38FAJEDSP/WW‬‬
‫‪RT35FAJEDWW‬‬
‫‪RT29FAJEDWW‬‬
‫אליה אומנסקי‬
‫מנהל מותג‬
‫סמסונג קו לבן‬