ביטול קידושין תשעט bitul kidushin

‫בס"ד‬
‫ביטול‬
‫קידושין‬
‫מכתבים‬
‫אסיפת הרבנים‬
‫בעיר מאנסי נ‪.‬י‪.‬‬
‫יום א' פ' ויקהל תשע"ט‬
‫בס"ד‬
‫אל מע"כ הרבנים הגאונים והצדיקים יושבי על מדין‬
‫בעיר מאנסי המעטירה שליט"א‬
‫הלא למשמע אוזן דאבה נפשינו‪ ,‬על מכשול נורא בקדושת עם ישראל‪ ,‬כאשר קמו איזה קלי הדעת באיצטלא דרבנן‪,‬‬
‫שהעיזו לפגוע בקדושתן של ישראל באופן מבהיל‪ ,‬להתיר אשת איש לעלמא בלי גט פיטורין באמתלא של "ביטול קידושין"‬
‫למפרע או קידושי טעות‪ ,‬בהיתרים וביאורים של הבל ושטויות רחמנא ליצלן מהם ומהמונם‪ ,‬תוך כדי עקירת דיני תוה"ק‪ ,‬ה"י‪.‬‬
‫וכבר ישבנו לדון בנדון זה ביום ר"ח כסלו דהאי שתא‪ ,‬ויצא מאתנו קול קורא ופסק הלכה "שהאשה ‪ ...‬היא אשת איש הדרה‬
‫ביחד עם איש שאסורה עליו ואיסור חמור של אשת איש רובץ עליהם ומעתה היא אסורה לבעל ולבועל לעולם‪ ,‬ועל פי הדין אם‬
‫תלד יהיה הולד ממזר"‪.‬‬
‫ובעיר וויליאמסבורג יע"א התאספו ראשי עם קודש רבני ודייני העיר שליט"א בשבוע העעל"ט יום ד' פר' תצוה‬
‫בלשכת בית דיננו לדון על מבוכה זו‪ ,‬ופה אחד גזרו אומר להעמיד חומת אש שלא ליתן למשחית לנגוף בתוך מחנה‬
‫ישראל‪.‬‬
‫ומורא עלה על ראשינו אחרי שהני עזי פנים בצורת "בית דין"‪ ,‬אמרו ברורות שהצליחו לפתוח פתח בחומה בצורה‪,‬‬
‫ומתכוננים להמשיך בזה להלאה‪ ,‬ורח"ל ירבו ממזרים בישראל‪ .‬ויתירה על זו הגיעה אלינו בימים אלו קול שועה מארץ‬
‫מרחקים‪ ,‬שכבר פשתה המספחת בארה"ק‪ ,‬כאשר איזה בי"ד הוציאו פסק דין להתיר א"א לעלמא בהיתר הנ"ל‪ ,‬ומי יודע מה‬
‫יולד יום בתוך מחנינו‪ ,‬היל"ת‪.‬‬
‫אי לזאת החרש לא נוכל לראות כבלע את הקודש‪ ,‬וסכנה מרחפת על עתידה של קדושת עם ישראל ה"י‪ ,‬ובכן‬
‫נתאסף יחד ראשי עם רועי עדת ישורון‪ ,‬לישב כסאות למשפט לדון ולטכס עצה להסיר מכשול מדרך בת עמי‪,‬‬
‫שלא יהיה ח"ו בכי' לדורות אם החרש תחרישי בעת הזאת‪.‬‬
‫אצל אסיפת הרבנים‬
‫לטכס עצה כדת מה לעשות על מכשול הנורא של "ביטול קידושין" באיצטלא דרבנן‬
‫שיתקיים ברצו"ה‬
‫ביום א' ויקהל‪ ,‬י"ט אדר א' הבעל"ט‬
‫בשעה ‪ 2:00‬אחצ"ה‬
‫באולם עטרת טשארנא (חדר הקבלת פנים)‬
‫‪790 N. Main Street‬‬
‫וזכות ביצור חומות קדושת מחנה ישראל יעזור ויגן ויושיע שלא יתן למשחית לבוא לבית ישראל לנגוף‪ ,‬אין פרץ ואין‬
‫יוצאת ואין צווחה ברחובותינו‪ ,‬ויערה עלינו רוח טהרה ממרום‪ ,‬ובמהרה בקרוב נזכה לגאולתינו ופדות נפשינו ויקויים בנו יעוד‬
‫הקרא ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה‬
‫דעת תורה ‪ -‬ופסק הלכה‬
‫בס"ד‬
‫נבלה נעשתה בישראל‬
‫לאחר שפנו אלינו כמה רבנים מנהיגי עדות קדושות בישראל‪ ,‬וכמה אנשים שיודעים היטב העובדא של אשת איש שנתפרדה מבעלה‬
‫שלא רצה ליתן לה גט פטורין‪ ,‬והלכה ונישאת לאיש אחר בלא גט על פי היתר מבית דין בינלאומי לעניני אישות‪ ,‬שכתב לה פסק היתר‬
‫להנשא לעלמא משום שקידושיה מבעלה היה קידושי טעות‪ ,‬ישבנו יחד באסיפת רבנים לישא וליתן בהנידון‪.‬‬
‫ואחרי שמיעת עדות בדבר‪ ,‬ואחר שראינו פסק ההיתר שהובא לפנינו‪ ,‬אשר תסמר שערות ראש כל רואהו‪ ,‬התירו אשת איש לעלמא‬
‫בלא גט בדברי הבל ושטויות רחמנא ליצלן מהם ומהמונם‪ ,‬אשר כמוהו לא נשמע מעולם להתיר אשת איש בהיתרים כאלו‪ .‬מצינו עצמינו‬
‫מחוייבים להודיע לרבים‬
‫שהאשה עטרה מיכל (לבית סימקאוויץ)‬
‫היא אשת איש הדרה ביחד עם איש שאסורה עליו‬
‫ואיסור חמור של אשת איש רובץ עליהם‬
‫ומעתה היא אסורה לבעל ולבועל לעולם‪,‬‬
‫ועל פי הדין אם תלד יהיה הולד ממזר‪.‬‬
‫על כן כל מי שבידו להשפיע על אשה הנ"ל ועל מי שדר עמה שיתפרדו‬
‫זה מזה תיכף ומיד ולעולם‪ ,‬למצוה רבה יחשב‪ ,‬שלא יכשלו באיסור‬
‫החמור של ניאוף באשת איש ושלא ירבו ממזרים בישראל‪.‬‬
‫וזאת למודעי! ששום רב ומורה לא יסמוך על הוראת ב"ד הנזכר כי יהיו נלכדים בעון חמור שקשה מדור המבול‪ ,‬ובשום אופן לא יהין‬
‫שום רב ומורה להתיר אשת איש לעלמא בלא גט על סמך היתרים של הפקעת קידושין או קידושי טעות ח"ו‪ ,‬שקשה עונם מנשוא והם‬
‫מרבים ממזרים בישראל‪ ,‬ואבותינו ורבותינו לא סמכו להתיר בדברים כאלו בשום פנים ואופן‪ ,‬והשומע לדברינו ישכון בטח‪.‬‬
‫וחתמנו שמינו ה' לס' 'ואלה תולדות' א' דר"ח כסלו תשע"ט‬
‫מנחם זכרי' זילבער הילל וויינבערגער‬
‫אבד"ק פריימאן‪ ,‬ראב"ד‬
‫אבד"ק סעדראהעלי‪ ,‬ודומ"ץ נייטרא‬
‫יהודה משולם דוב פאלאטשעק‬
‫אבד"ק מגד יהודא‪ ,‬חבר הבד"צ‬
‫‪5‬‬
‫יצחק אייזיק מנחם אייכענשטיין‬
‫אבד"ק גאלאנטא‪ ,‬חבר הבד"צ‬
‫יצחק שטיין‬
‫דומ"ץ פאלטישאן‬
6
‫משה שטרנבוך‬
‫‪Rabbi Moshe Sternbuch‬‬
‫ראב"ד‬
‫‪Chief Rabbi‬‬
‫לכל מקהלות האשכנזים‬
‫עיה"ק ירושלים ת"ו‬
‫‪of the Orthodox Rabbinical Courts‬‬
‫‪Jerusalem‬‬
‫ראש הישיבה ברמת בית שמש‬
‫וזמנים ושו"ת תשובות והנהגות ועוד‬
‫מח"ס מועדים‬
‫‪2222‬‬
‫‪Rosh HaYeshiva- Ramat Bet Shemesh‬‬
‫בס"ד‪ ,‬ט' טבת תשע"ט‬
‫לכבוד מע"כ הרבנים הגאונים חברי הבית דין דהתאחדות הרבנים בארה"ב וקנדה‬
‫ובראשם ידידי הראב"ד הגאון הגדול רבי מנחם זכרי' זילבער שליט"א‬
‫קיבלתי המכתב אודות עסק ביש שאירע אצלכם‪ ,‬שבי"ד התירו אשת איש לעלמא בלי גט‪,‬‬
‫משום שקידושיה לבעלה היו קידושי טעות‪ ,‬וע"ז יצאתם במחאה גדולה והינכם קוראים‬
‫להצטרף אליכם למחות על פירצה באיסור אשת איש שהוא מהחמורה שבחמורות‪.‬‬
‫הנה אצלינו בבד"צ אנו מורים שאפילו שיש אומדנא שזהו קידושי טעות היא צריכה גט‬
‫וכדעת כמה מגדולי הפוסקים שמפני חומרא דאשת איש מחמירין ולא סומכין על שום‬
‫אומדנא כלל ‪ ,‬ולכן כשבאו לפנינו עובדות של קידושי שחוק הורינו להחמיר שצריכה גט‪ .‬אבל‬
‫בנד"ד א"צ לכך‪ ,‬שברור ופשוט שאפי' אותם הפוסקים הסומכים להקל במקום עיגון גדול‬
‫להתיר בקידושי טעות בלא גט‪ ,‬יודו שבעובדא דידן אין כלל צד להתירה בלא גט וכמו‬
‫שיתבאר‪.‬‬
‫שבנד"ד שגופא דעובדא הכי הוה שבעלה נמנע מלקיים מצות עונה כראוי‪ ,‬ולכן הורו הבי"ד‬
‫שזהו קידושי טעות‪ ,‬שיש כאן אומדנא דאדעתא דהכי לא היתה מסכימה להתקדש לאדם‬
‫שלא ינהג עמה עונה כראוי עכת"ד‪ .‬פשוט שההתר מופרך מעיקרא‪ ,‬שמלבד מה שעיקר הדבר‬
‫שהורו הבי"ד דניח"ל למיתב ארמלו מלדור עם בעל שאינו נוהג חיי אישות כראוי ולכן הוא‬
‫אומדנא דמוכח דאדעתא דהכי לא קידשה נפשה‪ .‬אין לזה שום שורש ויסוד בש"ס ופוסקים‪,‬‬
‫והיא סברת הכר ס בלבד‪ ,‬והרי אמרו (יבמות קיח‪ ):‬טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו‪ ,‬ומאן‬
‫יימר דלא אמרינן נמי דניח"ל למיתב עם בעלה שדר עמה שלא כראוי מלמיתב ארמלו‪ .‬אבל‬
‫גם מלבד כ"ז ואפי' יהיבנא כדבריהם מ"מ אין כאן דמיון לקידושי טעות‪ ,‬שקידושי טעות‬
‫היינו בדבר שידעינן שאילו היה נודע לו מכך היה רוצה שיבטלו מיד הקידושין‪ ,‬וכדוגמת‬
‫המקדש אשה ונמצאת איילונית שאין לזה רפואה וכ"א מקפיד כשנודע לו מכך לבטל מיד‬
‫הקידושין‪ .‬אבל כאן אף אם ניח"ל למיתב ארמלו מלמיתב עם בעל שאינו נוהג חיי אישות‬
‫כראוי‪ ,‬מ"מ אין אומדנא שאם דרכו לנהוג עמה עונה שלא כראוי היא רוצה לבטל מיד‬
‫הקידושין‪ ,‬רק שמא כיון שכבר נתקדשה היתה מסכימה שלא לבטל מיד הקידושין ומקוה‬
‫שתצליח לשנות דעתו ויתנהג עמה כראוי‪ .‬וכ"ש בנד"ד שחזינן ששהתה עמו כמה שנים אחר‬
‫רח' קצנלבוגן ‪ ,4‬הר‪-‬נוף‪ ,‬ירושלים ת"ו טל‪4 Katzenelbogen St, Har-Nof, Jerusalem Tel: 02-6519610 :‬‬
‫‪7‬‬
‫משה שטרנבוך‬
‫‪Rabbi Moshe Sternbuch‬‬
‫ראב"ד‬
‫‪Chief Rabbi‬‬
‫לכל מקהלות האשכנזים‬
‫עיה"ק ירושלים ת"ו‬
‫‪of the Orthodox Rabbinical Courts‬‬
‫‪Jerusalem‬‬
‫ראש הישיבה ברמת בית שמש‬
‫מח"ס מועדים וזמנים ושו"ת תשובות והנהגות ועוד‬
‫‪Rosh HaYeshiva- Ramat Bet Shemesh‬‬
‫שכבר ראתה ממנהגו עמה‪ ,‬הרי מוכח שלא רצתה לבטל הקידושין מיד רק קיותה עוד שיחזור‬
‫ויתנהג עמה כראוי‪ ,‬ולכן פשוט שאי"ז קידושי טעות‪.‬‬
‫ועוד‪ ,‬שקידושי טעות שייך רק במום שקיים בו בשעת הקידושין ולא במום שנתחדש לאחר‬
‫הקידושין‪ ,‬ובנד"ד שכל המום הוא מה שנהג עמה אחר הנישואין שלא כראוי (ובשעת‬
‫הקידושין לא היתה קיימת סיבה שינהג כן)‪ ,‬הרי"ז מום שנתחדש אחר הקידושין ולא שייך‬
‫לבטל הקידושין בגלל זה‪.‬‬
‫ולכן פשוט וברור שהאשה אסורה להינשא בלא גט‪ ,‬והבי"ד שהתירוה לשוק עליהם נאמר‬
‫הא דאיתא בגמ' קידושין (יג) שהמורה שאינו בקי בטיב גיטין וקידושין הם קשים לעולם‬
‫יותר מדור המבול‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫קול קורא‬
‫מאת הגאון הגדול‬
‫רבי שלמה אליהו מילר‬
‫רה"כ ואב"ד דכולל דטאראנטא‬
‫שליט"א‬
‫בס"ד‬
‫הננו לגלות דעתינו על הני אינשי דלא מעלי שקוראים לעצמם‬
‫בית דין בינלאומי לעניני אישות‬
‫)‪INTERNATIONAL BEIT DIN (I.B.D.‬‬
‫המתירים חמורות שבחמורות בסברת "דאדעתא דהכי לא אנסיבא" בדברים שנתחדשו‬
‫אחר הנישואין‪.‬‬
‫הנשמע כזאת בישראל‪ ,‬שאנשים יפקיעו קידושין בדברי הבל וסברות בדויות‪ ,‬ומדמים‬
‫מילתא למילתא בדברים המביאים לידי גיחוך שלא יעלו על דעת אפי' בר בי רב דחד יומא‪,‬‬
‫וכל מי שרואה תשובותיהם ישתומם על קלות דעתם בהריסתם כל גדרי ההלכה‪ ,‬ומתפארים‬
‫על וועב סייט שלהם שהתירו כמה וכמה נשים רח"ל‪ .‬גם יש להם עצת חטאין שאינם‬
‫מצריכים שיהא מום בו קודם הנישואין‪ .‬למשל אם הבעל יחלה שנתים אחר הנישואין‬
‫מפקיעים הקדושין בטענת "אדעתא דהכי לא אנסיבא"‪ ,‬ובמעשיהם עושים הרס וחורבן‬
‫בכל יסוד נישואין וגירושין הניתן לנו ע"י תורתינו הקדושה‪ ,‬ומרבים ממזרים בישראל‪.‬‬
‫ועל כן אין לבית דין בינלאומי לעניני אישות שום סמכות לדון בעניני אישות כלל וכל‬
‫אשה שקבלה היתר נישואין מאנשים אלו ע"י הפקעת קידושין וכדו'‪ ,‬תדע שאין ההיתר‬
‫שוה אפי' כקליפת השום‪ ,‬והנישאות ע"פ היתר כזה תצא מזה ומזה‬
‫והולד ממזר‪.‬‬
‫כל רב קודם בואו לסדר קידושין בזיווג שני יזהר לברר שהאשה קבלה גט‬
‫בב"ד מומחה ומקובל וכבר שמענו מנשים שמסתירות שקבלו היתר הפקעת נישואין‬
‫ואומרות שניתן להן גט‪.‬‬
‫וה' יגדור פרצת עמו בביאת גואל צדק בב"א‪ .‬וע"ז באנו עה"ח חדש טבת שנת תשע"ט‬
‫‪9‬‬
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26