det går nästan alltid att förbättra foderanvändningen foderkrönika

25
FOD E R K R ÖN I KA
AN N A - MA R I A L A R S S ON
DET GÅR NÄSTAN ALLTID ATT
FÖRBÄTTRA FODERANVÄNDNINGEN
rapporter. Vi som jobbar med foder på något sätt,
antingen som säljare eller köpare följer de här rapporterna med stort intresse och funderar på vad det kan
innebära för vår eget intresseområde. Just nu är världens lager av vete välfyllda och priset på vete sjunker
därför. Som animalieproducent kan det i sin tur innebära lägre pris på fodret. En annan gång är det låga
lager av de råvaror som påverkar våra foderpriser mest
och då är det ju en risk för högre foderpriser.
Jag upplever att många animalieproducenter är bra
på utnyttja den information som finns om råvaror och
många säkrar också upp ett pris. Ibland är det en lyckad
affär, andra gånger en mindre lyckad. Det som är
viktigt är att det finns en strategi bakom och att den ligger
till grund för det beslut som
fattas. Många gör bra förhandlingar när det gäller
inköp till sitt företag. Det gör
oss alla medvetna om att det
finns konkurrenter och det
utvecklar branschen.
Jag har jobbat med foder i
snart 20 år och gjort många
gårdsbesök, både hos mjölkproducenter, nötköttsproducenter och grisproducenter.
Många gånger har fokus i
diskussionerna varit just
foderpris, och många diskussioner landar i att foderkostnaden är en så stor del
av uppfödningskostnaden
och just därför är det viktigt
att få ”rätt” pris. Jag håller
med om att foderkostnaden
är en stor del av kostnaden i
uppfödningen.
Därför blir jag så förvånad och bekymrad över att
på många gårdar finns det stora förluster eller fel
användning av foder på olika sätt. Det kan handla
om foder som utfodras på ett sådant sätt att det blir
ett stort spill. Vissa grupper av djur kan bli överutfodrade. Foder kan vara osmakligt på grund av
hygieniska problem som gör att djuren ratar det. Det
kan handla om ensilage som får slängas på grund av
hygieniska problem som grundar sig i en bristfällig
hantering vid inläggningen.
Att köpa in ett foder som sedan inte till 100 % kan
konsumeras av djuren på gården påverkar din lönsamhet negativt. Det finns ju även en miljöaspekt i
detta, det går åt resurser för att odla grödor, transportera råvaror, producera
fodret, som har en påverkan
på miljön, och sen utnyttjas
inte slutprodukten, utan går
till spillo.
Fundera gärna över
din egen gård och vad du
kan göra för att förhindra
onödiga förluster av foder.
Nästa gång du får besök av
en produktionsrådgivare
eller fodersäljare, gå ut i
stallarna och ha fokus på
hur foder hanteras och
utfodras. Gör en plan över
hur förbättringar kan göras
och börja jobba utifrån
det. Vissa saker är lätta att
åtgärda andra kanske är lite
svårare. Det som jag vet
med säkerhet är att det finns
pengar att hämta genom att
få ner förbrukningen av
foder i din besättning.
FOTO: JOEL FORSMAN
MED JÄMNA MELLANRUM kommer det USDA
HKSCAN AGRI 02 2016 25