Valberedningens förslag till ny styrelse

Årsmötesbilaga, Verksamhetsår 2017
Valberedningens förslag till ny styrelsen för Kulturföreningen Humlan
Ordförande: Förslag: Åse Thelander (Omval)
Vice Ordförande: Förslag: Maja Rintala (Omval)
Sekreterare: Förslag: Lena Grundberg (Omval)
Kassör:
Förslag: Anna Sahlén (Nyval)
Ledamot: Förslag: Nils Fredriksson (Omval)
Ledamot:
Förslag: Joakim Lidström (Nyval)
Ledamot: Förslag: Martina Lindberg (Nyval)
Suppleant: Förslag: Patrik Wallström (Omval)
Suppleant:
Förslag: Jasmine Sahandi Nordstrand (Nyval)
Valberedningens förslag till ny valberedning för Kulturföreningen Humlan
Inger Holmberg (Omval)
Elenor Nordström (Nyval)
David Forsman (Nyval)
Sittande valberedning:
Inger Holmberg
Jocke Lindquist
Simon Österhof