Resultatbudget - Västerkälen Smedsåsen Vägsamfällighet

Västerkälens Smedsåsens vägsamfällighet
Sida:
Resultatbudget
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Utskrivet:
1
17-02-25
Senaste vernr:
Konto
Benämning
3140
3150
3900
5010
5510
5520
5530
5535
6250
6390
6570
Resultat
Statsbidrag
Kommunbidrag
Medlemsavgifter
Lokalhyra
Väghållning sommar
Väghållning vinter
Styrelsearvoden
Ingående moms
Porto
Övr kostnader
Bankkostnader
Budgeterat
131 262
21 877
49 000
-300
-59 172
-49 793
-4 100
-49 186
-325
-6 324
-1 648
31 291