Välkommen till dialogseminarium med inriktning

Välkommen till dialogseminarium med inriktning på
stöd till vårdnadshavare i projektet Värmlands unga
Syftet med dagen är att skolor som ingår i projektet ”Värmlands Unga” ska få
information och inspiration i arbetet och kontakt med vårdnadshavare.
Konferensen vänder sig till projektledare, projektägare, skolhälsovård,
mentorer, samordnare av föräldraskapsstöd samt andra som ingår i
projektet ”Värmlands unga.
Datum och tid
Torsdag den 4 maj
klockan 09.00-15.00
Program
09:00 Fika
09:30 Inledning
09:40 ”Vad är föräldraskapsstöd och hur kan det hjälpa Värmlands
Unga?” Linda Häggkvist, Föräldrastödssamordnare
Länsstyrelsen Värmland
10:40 Paus
10:50 Fortsättning föreläsning föräldraskapsstöd – Goda exempel
från Värmland
12:00 Lunch
13:00 Workshops
Hur omsätter vi informationen och lärdomarna från dagen
i arbetet på vår skola och i vår kommun? Diskussioner inom den
egna kommunen om hur vi kan jobba med vårdnadshavarna för
att stärka de unga och målsättningen med projektet
14:45 Avslutning, vad tar vi med oss från dagen?
Plats
Elite Stadshotellet
Kungsgatan 22, 651 08 Karlstad
I samarbete med:
www.lansstyrelsen.se/varmland
Kostnad
Kostnadsfritt. Anmälan är bindande.
Anmälan
Senast 21 april via kalendern på
www.lansstyrelsen.se/varmland
Ange kostavvikelse och/eller
behov av hjälpmedel.
Kontakt
Karin Lidén
Föräldrastödsamordnare
010-2247304
[email protected]