Validering Industriteknik bas, Karlskrona

Validering Industriteknik bas, Karlskrona
Industriell baskompetens Öppen kurs
NÄSTA KURSSTART
Se planerade tillfällen i vår kurskatalog
Pris exkl. moms: 3 500 SEK
0771-650 600
Måndag - Fredag 8.00-16.30
För mer information kring
utbildningens innehåll:
www.lernia.se
Svensk industri har tillsammans med branschorganisationer och fackförbund definierat
gemensamma kompetenskrav för industriteknisk baskompetens och en modell för
validering av dessa kunskaper.
Vad är Industriteknik bas?
Du kan läsa mer om Industriteknik Bas på http://www.industriteknikbas.se/.
Validering av kunskaper kan nu göras på Lernias testcentra.
Vem riktar sig valideringen till?
Valideringen bedömer dina kunskaper och färdigheter inom ett antal relevanta
områden. Om du har utvecklat kunskaperna genom en utbildning, många år på
jobbet eller på något annat sätt spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra det
du kan just nu, för att i ett nästa steg ta vara på den kompetens som finns eller gå
vidare med en riktad kompetensutveckling.
Kompetensområden
Industriteknik Bas består av tio kompetensområden som är kvalificerande och
kvalitetsdrivande för arbete i industrin. • Hälsa, miljö & säkerhet
• IT & automation
• Kvalitet
• Matematik
• Produktionsteknik / -ekonomi
• Mätteknik
• Ritningsläsning
• Språk (svenska)
• Språk (engelska)
• Underhåll
Hur går valideringen till?
Själva valideringen tar en halvdag att genomföra och det går bra att genomföra
valideringen för en eller flera medarbetare samtidigt. För dig som enskild individ är
det enklast att du anmäler dig via vår kurskatalog till en av de fasta
valideringsdagarna. För grupper kan man komma överens om andra datum.
Testledaren ger information i förväg om hur valideringen går till och finns till hands
under valideringstillfället.
Vad kostar en validering?
Angiven kostnad för validering i kurskatalogen omfattar det inledande testet, som
Fakta om
utbildningen
KURSSTARTER
Se planerade tillfällen i vår kurskatalog
Pris exkl. moms: 3 500 SEK
ANSÖKNINGSPERIOD
Anmälan stänger ca 1 vecka innan
kursstart
UTBILDNINGSLÄNGD
0,5 dag
ADRESS
Nickelvägen 1
Karlskrona
görs enskilt via dator på testcentret, under överseende av testledaren. Fortsatta
kompetensutvecklingsinsatser är frivilliga, men kan genomföras på olika sätt (på
plats eller på distans) enligt överenskommelse.
Vad leder valideringen till?
Efter valideringstillfället går testledaren igenom resultatet med varje individ som
validerats. I förekommande fall får också arbetsgivaren en genomgång och man kan
få hjälp att planera eventuella kompetensutvecklande insatser.
Om du inte uppnår godkänt i samtliga områden kan man efter kompetensutveckling
genomföra en ny validering. När du visar att du når de krav som ställs i varje
kompetensområde får du ett intyg på Industriteknik Bas. Detta är värdefullt för både
individ och arbetsgivare; när du ska söka nytt jobb, eller när du ska anställa.
Tänk på validering och kompetensutveckling som en investering! Erfarenheten från
dem som satsat på validering är att man snabbt räknar hem investeringen i en mer
kostnadseffektiv kompetensutveckling.