Inbjudan LG: Säsongsavslutning Ekshärad 2 april

Skoga-Ekshärads SKF Inbjuder till
SÄSONGSAVSLUTNINGEN 2017
Luftgevär 10m
Arrangör:
Skoga-Ekshärads Skytteförening
Plats:
Ekshärad, Kyrkhedens skola
Datum:
Söndagen 2 april
Klasser:
LSi 7, LSi 9, LSi 11, LSi 13, LSi 15, LSi Ö (ingen skjutjacka i LÖ)
L13, L15, L17, L20, L1, L2, L3, L4, LE (klasser slås ihop vid få deltagare)
Dubblering tillåten i sitt/stå.
Program:
40 skott för samtliga klasser under en tid av 60min inkl. provskott.
Decimaltolkning med Mega-Link, särskiljning enl. Nat. regelboken. Ledare får
finnas i hallen under hela skjuttiden i klass LSi 7,9 och LSi11 övriga klasser
endast hjälp under provskotten.
Golden Shot: En tävling där den bästa 10,9an belönas med 500 kr. Utöver det så lottar vi ut
1 st specialpris till en av deltagarna.
Lagtävling:
Föranmälan. Två sittande och En stående skytt per lag. Varje förening får ställa
upp med fritt antal lag.
Priser:
Pris till alla! Medaljer i lagtävlingen.
Startavgift: 120kr/skytt och 120kr/lag Betalas på plats kontant eller med Swish, går också
bra via BG 288-1662 Ange skytt och förening
Servering:
Korv, smörgås, kaffe, dricka, godis mm.
Anmälan:
Senast 27 mars via mail [email protected] eller via IndTA
Efteranmälan i mån av plats. Kom ihåg att ange licensnummer.
Frågor besvaras av Anna 070-277 79 93 eller Mattias 070-211 80 60
Skoga-Ekshärad hälsar alla Välkomna!