Subcutan venport - inläggning - Operation

Doknr. i Barium
18157
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-03-07
RUTIN
Subcutan venport - inläggning - Operation
Version
4
Innehållsansvarig: Anna-Lena Gustafsson, Operationssjuksköt., Operation 3 Sahlgrenska (anngu68)
Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (helre3)
Denna rutin gäller för: Operation 3 Sahlgrenska
Arbetsbeskrivning
Sammanfattning
En liten dosa som opereras in under huden för att administrera läkemedel, t.ex. smärtstillande.
Ett system består av en port med en eller två självtillslutande septi och en enkel- eller
dubbellumenkateter. Porten är åtkomlig genom percutan punktion med en specialslipad nål.
Indikationer
När patientbehandling kräver upprepad tillgång till kärl för injektion eller infusionsterapi och/eller
venblodprov.
Material
Galler/hakar:
Friläggningsgaller
Suturer
Fixering av port:
2-0 Ti-Cron CV 305
Subcutant:
3-0 Vicryl plus
Hudsutur:
3-0 Monocryl Plus
Ligatur vid öppen teknik: 3-0 Polysorb (Vid öppen teknik)
Övrigt










U-bar- eller universalset
Tvättset
Rockar
Handskar
Diatermi med smoke-evac och diatermihållare
Röda kompresser
Lamphandtag
1 st knivblad nr 10
C-båge skydd
Porth-á-Cath inläggnings kit
Läkemedel
Heparin 100 IE/ml 10 ml läggs som ett Heparinlås i Porth-á-Cath dosan och spolar igenom katetern.
Uppdukning av material
Se PM övriga ingrepp.
Apparatur
Ev. utrustning för genomlysning, fråga kirurg
Intraoperativa förberedelser av patient
Enligt PM övriga ingrepp.
Desinfektion av hud
Se PM övriga ingrepp.
Tvätta området från halsen och ut till clavikeln och till bröstkorgens slut på båda sidor. Om kirurgen
vill ha ena armen mobil, tvätta axeln och överarmen på den markerade sidan.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
18157
Giltigt fr.o.m
2017-03-07
Version
4
RUTIN
Subcutan venport - inläggning - Operation
Sterildrapering
En klister handduk på varje sida och ett medium lakan ner mot fotändan. Ett stort lakan klistras från
halsen ut över axlarna och läggs upp över narkosbågen. Om kirurgen vill ha ena armen mobil på den
markerade sidan, klä in armen med litet slitslakan och op.tejp
Operationsteknik
Operatören väljer lämplig ven (t.ex. v.subclavia el v. externa jugalaris) och plats för subkutan ficka.
Man kan göra det med antingen percutan punktion (finns ett punktionsset i Porth-á-Cath setet) eller
öppen friläggning av ven.
Percutan punktion
Först genomspolas kateter och port med NaCl på bordet. Punktera huden med en introducernål,
bekräfta att nålen är införd i v. subclavia genom att ansluta en spruta med lite NaCl och aspirera. För
in ledare och dra sen ut nålen. Gör ett litet snitt i huden för att föra in dilatator och hylsmontaget i
venen. Ta bort dilatatorn och ledaren och lämna hylsan på plats och för sedan försiktigt katetern till
önskad plats. Dra sedan långsamt ut introducerhylsan
Friläggning av ven
Hud incideras med kniv och man dissikerar med diatermi eller sax och pincett, sätter in Weitlanerhake
och fortsätter dissektionen tills venen friläggs. Två 3-0 resorberbara ligaturer läggs runt kärlet med
hjälp av Heiss peang, proximalt och distalt om incisionsstället i venen, alernativt anv Vesselloops.
Iordningsställning av port och subkutan ficka
Välj en plats för porten och skapa en subkutan ficka för porten. Placera porten på fascian. Fixeras
med två suturer, 2-0 Ti-Cron CV 305.
Tunnelera från ven till subkutan ficka och lägg katetern där, tillse att den är lagom lång, inte knickar
sig eller bildar någon ögla och att porten läggs in i rätt riktning emot ventillträdet.
När allt är sammankopplat läggs ett Heparinlås i porten – 10 ml av Heparin 100IE/ml med en Porth-áCath nål som medföljer setet.
Suturera fast porten, blodstilla och sy ihop.
Kontroll efter avslutat ingrepp
Se PM övriga ingrepp.
OBS ev. blödning från såret
Komplikationer/risker med ingreppet
 Luftemboli
 Artär- eller venskada
 Hjärtrytmrubbning
 Hjärtpunktur
 Hematom
 Pneumothorax
 Infektion/bakteriemi/sepsis
 Nervskada
Kunskapsöversikt
Klotz HP, Shopke W, Kohler A, Pestalozzi B, Largiader F. Catheter Fracture: A Rare Complication of
Totally Implantable Subclavian Venous Access Devices. J Surgical Oncol 1996; 62:222.
Vadlamani P, Dawn B, Perry MC. Catheter Facture and Embolization from Totally Implanted Venous
Access Ports. J Vascular Dis 1998; 12:1013.
Revideringar i denna version
Ersätter version 2 i PM-biblioteket.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)