Blankett för vecka 24-27, 32-34

VIKTIGA DATUM
SENAST 7 APRIL
• Lämna in schemablanketten för veckorna 24-27, 32-34 till din förskola
• Anmäl behov av sommarförskola för
veckorna 28-31 på www.uddevalla.se/sommarforskola
15-31 MAJ
• Om du har anmält behov av sommarförskola veckorna 28-31 och vill göra ändringar i schemat kan du göra det mellan 15 och 31 maj
29 JUNI
• Öppet hus på sommarförskolan mellan
klockan 18-20. Förskola meddelas senare.
FRÅGOR/KONTAKT
Har du frågor om sommarförskolan? Kontakta din förskolas chef.
NU PLANERAR VI
FÖRSKOLORNAS
SOMMARVERKSAMHET
Hur ser din sommarledighet ut?
Blankett för sommarveckor 24-27, 32-34
Nu börjar förskolorna planera sin
sommarverksamhet. Sommarveckorna 24-27, 32-34 planerar förskolorna själva för sin verksamhet och
sitt personalbehov. Ditt barns tider
under dessa veckor fyller du i på
schemat här till vänster och lämnar
Barnets/barnens namn:
Förskola: Grupp:
Vecka Måndag Tisdag
24
Onsdag
Förskola under veckorna 24-27, 32-34
Torsdag
25
Fredag
Midsommarafton
26
27
Jag har anmält omsorg för vecka 28-31 via e-tjänst
Mitt barn behöver ingen omsorg vecka 28-31
32
33
34
Lämna schemablanketten till din förskola senast den 7/4
till din förskola senast den 7/4.
Du som har barn som skall börja i
förskoleklass i augusti har plats för
ditt barn i förskolan till och med 4
augusti 2017 (om du inte sagt upp
platsen).
Sommarförskola under veckorna 28-31
Rätt uppgifter
för planering
Digital anmälan
till sommarförskola
Under veckorna 28-31 erbjuds sommarförskola. Dessa veckor är de
flesta barn lediga
och därför är inte
alla förskolor
öppna. Om ditt
barn behöver omsorg under vecka
28-31 innebär det
som regel att ditt
barn får vara på en
annan förskola än
den barnet brukar
vara på.
Du som vårdnadshavare ska lämna
ditt barns schema för veckorna 28-31 via en e-tjänst på webben.
Sommarförskolan
planeras centralt,
på förskolekontoret. För att vi på förskolekontoret ska kunna planera en
god verksamhet under de här veckorna är det viktigt att vi får in rätt
uppgifter från dig som vårdnadshavare. Vi planerar verksamheten
för barnen utifrån de tider som du
meddelar oss.
Om ditt schema ändras efter du har anmält dina tider via e-tjänsten har
du möjlighet att lämna in ändringar
i schemat på www.uddevalla.se/
sommarförskola mellan 15 och 31
maj.
> Lämna schema på
www.uddevalla.se/sommarforskola
På ovanstående webbadress hittar
du länk till e-tjänsten samt information. Senast den 7/4 vill vi ha din
anmälan. Även om du bara har ett
preliminärt schema vill vi ändå ha in
dina uppgifter för att kunna planera
lokaler och personal.
Behöver du ändra tiderna efter den
31 maj kontaktar du din förskolechef.