FULLMAKT

FULLMAKT
Föreningens namn
ger härmed
Fullmäktiges namn
Enligt föreningens årsmötesprotokoll
rätt till att föra vår talan
och utöva vår rösträtt vid
Södra Norrlands Bågskytteförbunds årsstämma 2017
Datum:_________________________________
Underskrift av föreningens ordförande eller sekreterare