Händelser under mars

Ons
Tors
Lör
Sön
01
02
04
05
Mån
Ons
Tors
Sön
06
08
09
12
Ons 15
Tors 16
Lör 18
Sön
19
Ons
22
Tors 23
Lör 25
Sön 26
Ons 29
Tors 30
13.00 Symöte.
18.30 Great kids i Lyktan.
10.00-15.00 Gemensam bön- och fastedag i Ordet.
11.00 GUDSTJÄNST, nattvard,
Sam Österlund, Per-Olof Knuts, Ildiko Stormbom.
19.00 Männens samling med fika i Lyktan.
13.00 Symöte.
18.30 Great kids i Lyktan.
11.00 GUDSTJÄNST, Niclas Wikström, Kjell Söderlund,
Christina Söderlund.
13.00 Symöte.
18.30 Great kids i Lyktan.
10.00 Kvinnofrukost, Maria Pettersson berättar om sin tid i UMU
Finland och skolans missionsresa till Ryssland och
baltländerna.
11.00 GUDSTJÄNST, Niclas Wikström,
Kenneth Åkergård, Ann-Charlotte Åkergård.
13.00 Symöte.
19.00 Gemensam bön i Missionskyrkan
18.30 Great kids i Lyktan.
16.00 Församlingens årsmöte.
11.00 GUDSTJÄNST, Niclas Wikström,
Elisabeth Wikström, Marie Lundell.
13.00 Symöte.
18.30 Great kids i Lyktan.
MORGONBÖN
Mån, ons och fre kl 9.00
Sön 02 11.00 GUDSTJÄNST, nattvard,
Niclas Wikström, Berit Söderlund,
Ildiko Stormbom.
Mån 03 19.00 Männens samling med fika i Lyktan.
Ons 05 13.00 Symöte.
Tors 06 18.30 Great kids i Lyktan.
Sön 09 11.00 GUDSTJÄNST, Niclas Wikström.
Sam Österlund, Marie Lundell.
Tors 13 19.00 Getsemaneafton, i lilla salen.
Sön 16 11.00 PÅSKGUDSTJÄNST,
Niclas Wikström, Per-Olof Knuts,
Christina Söderlund.
Ons 19 13.00 Symöte.
19.00 Gemensam bön i Pingstkyrkan.
Tors 20 18.30 Great kids i Lyktan.
Sön 23 11.00 GUDSTJÄNST, Kjell Söderlund,
Kenneth Åkergård, Ann-Charlotte Åkergård.
Ons 26 13.00 Symöte.
Tors 27 18.30 Great kids i Lyktan.
Sön 30 11.00 GUDSTJÄNST, Niclas Wikström,
Christina Söderlund
.
MORGONBÖN
Mån, ons och fre kl 9.00