Vård i livets slutskede - idag och imorgon (pdf 1,1

Blir världen bättre?
7/3 2017
Care for the dying - today and tomorrow
Vård i livets slutskede - idag och imorgon
Vetenskapsvecka 6–12 mars 2017
– en del av Lunds universitets 350-årsjubileum
Care for the dying - today and tomorrow
DEL AV VETENSKAPSVECKAN ”Blir världen bättre?” | 6–12 MARS 2017 | 350-ÅRSJUBILEUM
- The needs for palliative care - patients, family and society
Blir världen bättre?
- Pain and anxiety - the global challenges
Vetenskapsvecka 6–12 mars 2017
- Public health - a shift of perspectives
Vad är det för värld vi lever i? Vilka är vår
tids brännande frågor och hur ska de utmaningar som tidigare generationer lämnat
vidare hanteras? Utifrån olika vetenskapliga
perspektiv lyfter Lunds universitet i denna
vetenskapsvecka viktiga samhällsfrågor
som relaterar till världens tillstånd blandat
med föreläsningar och diskussioner kring
vad som måste förändras idag för att få en
bättre och mer stabil framtid. Veckan invigs söndagen den 5 mars. Se hela veckans
program: www.lu.se/battre-varld
- Can we talk about death and dying?
- The patient and family in focus
The Institute for Palliative Care at Lund University and Region Skåne
invites you to a symposium with prominent leaders in palliative care
from India, the USA and Sweden. The day will be relevant for
researchers, professionals within health care and for all interested in
this topic.
Lectures and discussions during the morning sessions will be held in
English. Most of the afternoon sesssion will be held in Swedish.
The seminar is free of charge but please confirm your
attendance to [email protected]
www.palluc.se
Care for the dying - today and tomorrow
Tuesday March 7, 2017, 09.00 – 12.10
Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. www.palluc.se
09.00 - 09.20
Introduction
Welcome and introduction
Societal needs for palliative care demographic development and challenges
for care and research
09.20-09.50
Public health perspectives on
palliative care
09.50-10.10
Break
10.10-11.00
Palliative care – the global
perspective
11.00-11.20
Creative Intermezzo
11.20-12.10
Expansion of the palliative care
approach
12.10 – 13.15
Lunch
Carl Johan Fürst MD
Professor, Lund University
Birgit Rasmussen RN
Professor, Lund University
Patient, family and public
Olav Lindqvist, RN, PhD
Karolinska Institutet,
Stockholm
How can we meet peoples´ needs of
end-of-life care worldwide?
Liliana de Lima MHA
Executive director
International Association for
Hospice and Palliative care
Houston, Texas, USA
Meeting the palliative care needs of patients
with cancer and psychiatric diseases in rural
parts of Southern India
Chitra Venkatesh MD
Amrita Medical Centre
Director MEHAC Foundation
Kochin, Kerala, India
Care for the dying - today and tomorrow
Tisdagen den 7 mars 2017, 13.15 – 16.15
Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. www.palluc.se
13.15 – 13.30
Den palliativa vården i Sverige
Vårdbehov, vårdkvalitet och
vårdorganisation
Carl Johan Fürst
Professor, Lunds universitet
Palliative Care in Sweden
Needs, quality and organsization
Birgit Rasmussen
Professor, Lunds universitet
Fantasier och verklighet
Moderator: Mattias Tranberg
13.30 – 13.45
Kreativt intermezzo
13.45 -14.15
Föreställningar om kulturmöten
Transcultural palliative care
14.15 – 15.15
Att samtala om döden
Beatrice Ask, Kurator
”Lund Death Café”
Talking about death and dying
Jamie Woodworth
Ilse van Dijk
Avd. för Humanekologi
Lunds universitet
Inklusive paus med kaffe
15.15 – 16.10
Hemmet som vårdform –
ska alla dö hemma?
Home as the care facility –
is everybody to dye at home?
16.10 – 16.15
Avslutning
• Får vi välja var vi vill dö och finns
kompetensen att vårda?
• Samhällets resurser och patienternas val
• Competency, resources and choice
Moderator Bengt Sallerfors
•Patient- och närståendes
erfarenheter
•Professionens perspektiv
•Chefen i vården
Carl Johan Fürst