Kvartersråd för Höken – Mården 2017

Kvartersråd för Höken – Mården
2017
Aktuell information får du alltid via www.vigrannar.se
Styrelse
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Namn
Lena Nylander
Frida Almqvist
Keijo Perkiö
Tomas Norrbo
Sanna Jonsson
Maria Granström
Andreas Å Furufalk
Mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefon nr
076-8147308
073-0560218
070-3669787
073-0839163
070-3653627
Lokaler mm som du kan låna kostnadsfritt
Låneobjekt
Adress
Nyckel bokas hos
Kvarterslokal
Bokas via Keijo P
Öa.Norrlandsgatan 68
Keijo Perkiö. gärna e-post
Gästrum Bokas via Keijo P
Öa.Norrlandsgatan 68
Keijo Perkiö. gärna e-post
Bastu. Bokas via Keijo P
Öa.Norrlandsgatan 68
Keijo Perkiö
Mats Nylander 070-6876220
Snickeri / Pingis
Häradshövdingegatan 30B
Jan Lundberg 070-6887956
Anders Wangel 070-3577645
Glenn Boström 070-3800309
Slagborrmaskin
Häradshövdingegatan 30B
Samma som snickeri
Symaskin
Öa,Norrlandsgatan 68B
Keijo Perkiö
Maritha MP 070-3562244
Vävstuga
Öa.Norrlandsgatan 68
Lena Nylander
Musikstudio/ Musikrum
Öa.Norrlandsgatan 68
Keijo Perkiö
Andreas Å Furufalk
Vår hemsida är www.vigrannar.se
Vill du delta på styrelsemöten? Välkommen!
Gå in på vigrannar för att se när vi har möten, detta ser du på förra protokollet!
Gå med på vår facebooksida, Hökenmården