connect band

CONNECT BAND
Väggisolering med ojämna undergrunder
Underlag i EPDM med självexpanderande band i impregnerat polyuretanskum
DUBBELT SKYDD
Undvik en kapillärstigning av
fukten i trä och garanterar en
utmärkt lufttäthet
ANPASSNINGSBAR
1
2
Butylband för att underlätta tillämpningen
De självhäftande profilerna i PU-skum
tillåter en kompensation av eventuella
ojämnheter i undergrunden
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
egenskap
standard
värde
Draghållfasthet
Rivhållfasthet
Töjning
Koefficient fogens luftgenomsläpplighet
Värmeledningsförmåga (λ)
Brandtekniskt beteende
Månaders UV-motstånd och ozon
Ångmotståndsfaktor (μ)
Värmemotstånd
Tillämpningstemperatur
Förvaringstemperatur
Befintliga lösningsmedel
VOC-emissioner
DIN 53504
DIN 53504
DIN 53504
EN 12114
DIN 52612
EN 13501
DIN 7864 T1
EN 1931
-
≥ 6,5 MPa
≥ 25 kN/m
≥ 300 %
α < 0,1 m3 [h x m x (daPa)n]
0,042 W/mK
klass E
överensstämmer
32000
-30 / +100 °C
+5 / +35 °C
+1 / +25 °C
NEJ
< 0,02 % (klass A+)
ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 12 månader
KODER OCH MÅTT
1
2
kod
CONNECT100
CONNECT250
ex kod
D67262
D67264
1
B [mm]
100
250
L [m]
25
25
st./förp.
3
1
CONNECT100
2
CONNECT250
max 20
35
30
35
37 15
60
15
90
20 13
CONNECT BAND - 01