kompri band - Rothoblaas

KOMPRI BAND
Självexpanderande isoleringsband
Band i förkomprimerad polyuretanskum med flamskyddsmedel
SJÄLVEXPANDERANDE
Isolerar fogar från 1 till 20 mm
kompenserar eventuella ojämna
delar på fogen
MOTSTÅNDSKRAFTIG
Bullercertifiering
Brandsäker
Garanterar tätheten mot luft och
hällregn, skyddar mot brand och ger en
korrekt ljudisolering
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
KODER OCH MÅTT
kod
KOMPRI1010
KOMPRI1015
KOMPRI2015
KOMPRI3015
KOMPRI4520
ex kod
D63512
D63514
D63532
D63552
D63572
smax [mm]
10
10
20
30
45
f [mm] B [mm]
1-4
10
1-4
15
4 - 10
15
6 - 15
15
9 - 20
20
L [m] st./förp.
13
30
13
20
8
20
4,3
20
3,3
15
egenskap
standard
värde
Klassificering
Koefficient fogens luftgenomsläpplighet
(tillämpning BG1)
Koefficient fogens luftgenomsläpplighet
(tillämpning BGR)
Värmeledningsförmåga (λ)
Ångmotståndsfaktor (μ)
Motstånd mot hällregn
UV- och väderbeständighet
Kompatibilitet med
andra byggmaterial
Dimensionstolerans
Brandtekniskt beteende
Ljudisolering RST,W (C;Ctr)(2)
Värmemotstånd
Tillämpningstemperatur
Förvaringstemperatur
Befintliga lösningsmedel
VOC-emissioner
DIN 18542
klass BG1 och BGR (1)
EN 12114
α < 1,0 m3 [h x m x (daPa)n]
EN 12114
α < 0,1 m3 [h x m x (daPa)n]
DIN 52612
EN ISO 12572
EN 1027
DIN 53387
0,052 W/mK
≤ 100
> 600 Pa
enligt standard
DIN 52453
enligt standard
DIN 7715 T5 P3
DIN 4102
IFT Rosenheim
DIN 18542
-
enligt standard
klass B1
58 (-2 ; -6) dB
-30 / +90 °C
≥ +5 °C
+1 / +20 °C
NEJ
< 0,02 % (klass A+)
ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats i högst 24 månader
(1) För klassificeringen av banden, se sidan 107
(2) Test utförd med två sammanfogade band i en fog på 10 mm bredd
KOMPRI BAND - 01