DELARY

Fastighetsbeteckning
Gatuadress
Areal
VEKAVÄGEN 21
1 062
93 HÄMPERSKÖP 1:14
VEKAVÄGEN 23
1 153
94 HÄMPERSKÖP 1:15
VEKAVÄGEN 25
1 185
95 HÄMPERSKÖP 1:16
VEKAVÄGEN 27
936
97 VEKA 1:33
HALLANDSVÄGEN 7
98 VEKA 1:63
VEKAVÄGEN 15
n
ge
vä
ka
Ve
92 HÄMPERSKÖP 1:13
1 543
95
95
94
94
93
93
997
92
92
Helga å
en
Nä
sv
äg
Ve
kav
ä
gen
98
98
Da
mm
sjö
vä
ge
n
ka
Ve
Lil
n
97
97
ns
vä
g
en
So
ta
re
g
Svarvarevägen
d
Delarygården
Eklidsvägen
Lillåvägen
alla
ryds
väg
en
rä
n
Ba
nk
vä
ge
n
en
äg
lå v
Ma
su
g
n
Lillån
ge
vä
Ha
llan
dsv
äge
Gam
la H
ID
DELARY