AC BREC 7 +/-

2017-03-07
Rapport
Autocall BREC 7 +/ISIN: SE0005620564
Värdering
Marknadsvärde
Viktiga dokument
2017-03-06 09:54
Teoretiskt slutvärde 2017-03-06
Indexutveckling
119,53%
Marknadsföringsmaterial »
122,00%
Slutliga villkor »
-8,72%
2017-03-06
Utbetalda kuponger
Månadsrapport »
11,00%
Generell produktinformation
Kortnamn
UBSC PADLS
Emittent
UBS AG, London Branch
Detaljerad produktinformation
Inlösenbarriär
90% av Startkurs
Kupongbarriär
75% av Startkurs
Nominellt belopp
10 000 kr
Riskbarriär
60% av Startkurs
Emissionskurs
100% av Nominellt belopp
Nästa observationsdag
2018-03-05
Kapitalskydd
Nej
Första inlösen
2015-03-06
Emissionsdag
2014-03-20
Kupong
11% (ack. och utbet.)
Återbetalningsdag
2019-03-22
Underliggande tillgångar
Namn
iShares MSCI Brazil Capped ETF
••
•
Startkurs Utveckling
41,28
-7,75%
Russian Depositary Index (USD)
1 389,35
Hang Seng China Enterprises Index
9 672,98
-8,72%
5,15%
CECE Composite Index (EUR)
1 732,34
-4,97%
Observationsdagar
Datum
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Avläsning
2015-03-06
90%
75%
77,20%
Händelse
Kupong
2016-03-07
90%
75%
60,10%
Ej kupong
2017-03-06
90%
75%
91,28%
Inlösen
2018-03-05
90%
75%
2019-03-06
90%
75%
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.