traspir 75 - Rothoblaas

TRASPIR 75
Mycket vattenångpermeabelt membran för vägg
FR
CPT 3651_2
HPV
pare-pluie
Mikroporös film och skyddsskikt i polypropen (PP)
TRASPIR 75
TRASPIR
Lösning för varma och
fuktiga klimat
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
egenskap
Vikt
Tjocklek
Kantrakhet
Vattenångans överföring (Sd)
Draghållfasthet MD/CD
Töjning MD/CD
Spikens draghållfasthet MD/CD
Vattentäthet
UV-stabilitet *
Värmemotstånd
Brandtekniskt beteende
Motstånd mot luftgenomsläpplighet
Efter en konstgjord åldring:
• draghållfasthet MD/CD
• vattentäthet
• töjning MD/CD
Flexibilitet i låga temperaturer
Dimensionsbeständighet
Värmeledningsförmåga (λ)
Specifik värme
Densitet
Ångmotståndsfaktor (μ)
VOC-emissioner
SAMMANSÄTTNING
standard
värde
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1848-2
EN 1931 / EN ISO 12572
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 13859-1
EN 13501-1
EN 12114
75 g/m2
EN 13859-1
EN 13859-1
EN 13859-1
EN 1109
EN 1107-2
-
120 / 52 N/50 mm
klass W2
24 / 33 %
-20 °C
<2%
0,3 W/mK
1800 J/kgK
ca 250 kg/m3
ca 67
0 % (klass A+)
0,3 mm
överensstämmer
0,02 m
150 / 65 N/50 mm
40 / 50 %
45 / 55 N
klass W2
2 månader
-40 / +80 °C
klass E
< 0,02 m3/m2h50Pa
1
2
3
1
övre lager: fiberduk i PP
2
mellanliggande lager: vattenångpermeabel
film i PP
3
nedre lager: fiberduk i PP
* för ytterligare anvisningar se sida 19
KODER OCH MÅTT
kod
T75
ex kod
D21102
beskrivning
TRASPIR 75
tejp
-
H x L [m]
1,5 x 100
A [m2]
150
st/
25
VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?
TRASPIR 75 - 01