Samtal i fastan 2017

Samtal i fastan 2017
Askonsdagen 1 mars kl. 19.00
Vid ljusbäraren i Österledskyrkan
Rezene Tesfazion berättar om kommunens resa till
Rumänien och om några EU-migranters byar.
Onsdag 8 mars kl. 19.00
Vid ljusbäraren i Österledskyrkan
”Diakoni i ömsesidig integration”. En samling i ord och
ton med Anna-Lena Jarl och Anders-Petter Marstorp.