7 Övrigt/Internt Umeå kommun 2 Strukturer för innovation 1

Projektnamn
2016
2017
2018
2019
Program
Diarenr.
1 Samhällen som inkluderar och utvecklar människor
Biosfärområdeskandidatur Vindelälven-Juhtatdahka
Biosfärområdeskandidatur Vindelälven-Juhtatdahka 2016
Fairtrade City 2017-2018
Leaderområde 2015-2020 (Vindelälven)
Regional Centre of Expertis North Sweden
Sommarkul i Umeå
Svenska gitarrmuseet Ideell förening
Svenska gitarrmuseet Ideell förening 2017
Urnära Ideell förening
2 Strukturer för innovation
Arena Social Innovation
BioTech Umeå – ett life sciencekluster för ökad tillväxt i norra Sverige
Biotech Umeå 2018
Infotech Umeå Growth
Infotech Umeå Growth 2018
Innovation+
SkogsBioSmart
Tillväxtinkubatorn (TINK) 2018
Umeå Biotech Incubator 2017
Uminova innovation, uppdragsavtal 2014-2016
Uminova innovation, uppdragsavtal 2017-2019
UMIT Research Lab 2015-2017
3 Miljödriven utveckling
160,0
160,0
100,0
143,6
75,0
200,0
2400,0
800,0
175,0
143,6
75,0
2016
BIC Factory – Unga entreprenörer gör digitala affärer
BIC Factory 2018
BIC Factory, kompletterande medfinansiering
Effekt - utveckling av besöksnäringen i Umeåregionen
Errata Corrige
Invest in Västerbotten (IVB)
Optisk mätteknik för ett innovativt näringsliv - OMIN
Sport Region Västerbotten 2016-2018
Spotlight High-Low Coast
Stödstruktur socialt företagande
Talang AC/BD (Filmpool Nord)
6 En tillgänglig och utåtriktad region
Bildmuseet 2016-2018
Europa Direkt Västerbotten 2013-2017
2018
100,0
100,0
292,0
1000,0
100,0
15,0
729,0
200,0
85,0
481,0
200,0
100,0
100,0
850,0
4500,0
2000,0
2016
2150,0
2000,0
2017
377,0
125,0
225,0
87,5
170,0
200,0
2016
500,0
375,0
350,0
500,0
350,0
500,0
262,5
330,0
282,3
500,0
282,3
417,0
Mål 2
472,4
200,0
410,0
120,0
280,0
Mål 2
Mål 2
Mål 2
Botnia Atlantica
250,0
2017
4000,0
50,0
Region Västerbotten
Mål 2
Mål 2
Mål 2
Mål 2
650,0
218,0
253,6
436,0
345,2
150,0
699,9
200,0
410,0
130,0
33,3
283,2
350,4
70,0
28,1
2016
Mål 2
Vinnväxt
Vinnväxt
Mål 2
KS000657/2010
KS000333/2012
KS-2014/00881
KS-2016/00143
KS-2016/00147
KS-2013/00734
KS-2017/00059
KS-2014/00967
2018
1350,0
436,0
345,2
150,0
699,9
200,0
100,0
120,0
600,0
150,0
KS-2016/00597
KS-2014/00968
KS-2015/00217
KS-2014/00969
KS-2015/00217
KS-2016/00146
KS-2016/00669
KS-2015/00217
KS000674/2006
KS-2014/00114
KS-2016/00742
KS-2015/00206
2018
2017
2016
4 500,0
500,0
176,4
500,0
250,0
1300,0
3000,0
Mål 2
Mål 2
Mål 2
Mål 2
Mål 2
Mål 2
Vinnväxt
Mål 2
Mål 2
Mål 2
Mål 2
2018
2017
2016
Botniska korridoren 2015-2018
Digitala Västerbotten
E12 Atlantica - Transport
Midway Alignment Botnia Atlantica - MABA
Midway Alignment Botnia Atlantica II - MABA II
7 Övrigt/Internt Umeå kommun
2017
Fiskefonden
Länsstyrelsen
100,0
500,0
Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen
Företagarnas HR-projekt 2016-2019
5 Platsbaserad näringslivsutveckling
143,6
381,798
BioFuel Region 2016
Den koldioxidsnåla platsen
Framtidens bioraffinaderi, fas 3
Framtidens bioraffinaderi, överväxling
Green North
Miljöhuvudstad kandidatur
4 Investeringar i utbildning och kompetens
160,0
175,0
143,6
75,0
KS-2014/00791
KS-2014/00791
KS-2016/00646
KS-2014/01075
KS-2016/00391
KS-2016/00102
KS-2016/00013
KS-2016/00620
KS-2015/00815
KS-2014/00981
KS-2015/00217
KS-2014/00981
KS-2015/00297
KS000657/2010
KS-2015/00306
KS-2015/00304
KS-2015/00210
KS-2015/00599
KS-2015/00205
KS-2015/00213
2018
33,3
283,2
350,4
283,2
217,8
126,3
126,3
2017
4000,0
50,0
Mål 2
Botnia Atlantica
Botnia Atlantica
Botnia Atlantica
KS000070/2012
KS-2015/00625
KS-2015/00285
KS-2015/00248
KS-2016/00065
2018
4000,0
KS-2016/00012
KS000677/2008
ICLEI, medlemskap
Idrottshögskolan, Innebandy + Orientering + Elitskidcentrum 2015-2017
Västerbottensambassad i Stockholm
Total budget för oförutsedda utgifter (tkr)
Totalt intecknat (tkr)
Återstår i anslaget (tkr)
17,5
1 892,0
400,0
17,5
1 948,8
400,0
333,0
24 015,0
23 153,9
861,1
24 015,0
20 942,5
3 072,5
24 015,0
14 857,2
9 157,8
KS-2015/00118
KS-2014/00839
KS-2015/00333
24 015,0
6 790,4
17 224,6