Incidentrapport skogsavverkningar 2014-2016

Bilddokumentation från
kommunens tätortsnära
skogsavverkningar
2014-2016
Oskarshamns fågelklubb
Skogsgruppen
Kommunens tätortsnära skogar
Dessa kartor är hämtade från Oskarshamns kommun förslag till
Skogspolicyplan 2015
Aktuella föreslagna avverkningsområden 2017
i Kronoparken
Kronoparken slutavverkning 2014
Inga zoner lämnade kring våtmark, område 375; 4,4 ha
Körskador i våtmark i Kronomarken område 373
Bilden tagen februari 2017
Körskador i våtmark i område 373
Foto taget februari 2017
Kantzon vid våtmark saknas i område 373
Avverkning Påskallavik 2014
Bild tagen 14 januari 2017
Kalhygget i Påskallavik
20 februari 2017 efter att nedblåsta träd bortforslats.
Avverkning Påskallavik
Bild tagen 20 februari
Avverkade vidfällen Påskallavik
Utkört virke vid innfart till P-vik
Gammal sälg (diam. över 40cm) I Mockebo. Dikning vid
Klara Fulings grotta vid Norrtorn