Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Nyheter från
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Akademiska laboratoriet
2017-03-08
Nya provtagningskit: Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae DNA
Roche Diagnostics kommer fr.o.m. 170301 att byta provtagningskit för diagnostik av
Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae. Skillnaden märks bara för provtagning på
kvinnor.
Vid beställning från Varuförsörjningen (VF) gäller följande:
Art.nr VF Art.nr Roche
Provtagningskit
55245
7958030190
Cobas PCR Media Uni Swab Sample Kit
Denna pinne rekommenderas i första hand för vaginalprov.
men kan även användas för cervix, rektum och svalg.
49682
5170486190
Cobas PCR Urine Sample Kit (samma som tidigare, men
något smalare rör).
Se: Navet/Sjukvård/Provtagningsanvisningar/Provkärl/ Övrigt provtagnings- och förvaringsmaterial
Vid frågor kontakta Klinisk mikrobiologi
Björn Herrmann
Mikrobiolog
018-611 39 52
AL11396-2
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Karin Malm
Driftansvarig BMA
018-611 39 16
Jamila Mohammad
Logistikansvarig BMA
018-611 36 75