Dödsfall utanför sjukvårdsinrättningar gällande

RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-06
30346
1 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Akutklinik
2017-01-20
2019-01-20
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Akutklinik
Dödsfall utanför sjukvårdsinrättningar gällande
ambulanssjukvården SÄS
Sammanfattning
Beskriver förfarandet vid konstaterande av dödsfall inom
ambulanssjukvårdsområdena Alingsås, Borås och Skene
Bakgrund
Se Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer kap. A 17 dödsfall utanför
sjukhus.
Förutsättningar
Se Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer kap. A 17 dödsfall utanför
sjukhus.
Genomförande
För att komma i kontakt med läkare för konstaterande av dödsfall.
Dagtid
08.00-17.00 kontakta respektive vårdcentral till vilken patienten tillhör.
Jourtid
Vardagar 17.00-08.00
Helger hela dygnet 08.00-08.00



Ring i första hand sjukhusets växel, gäller både Borås samt Alingsås
Ring SVR 1177 vilka förmedlar numret till beredskapsjouren
Direktnummer till jourläkare 070-778 37 00 (om det är upptaget/läkaren
förhindrad att svara direkt; lämna ett meddelande på telefonsvararen så
ringer läkaren upp så snabbt som möjligt. Om det är väldigt brådskande,
ring ånyo på samma telefonnummer efter 2-3 minuter.
Uppföljning
Avtal gäller till och med avtalstids upphörande 2016 med Läkarjouren AB
Dokumentbenämning
Dödsfall utanför sjukvårdsinrättningar gällande ambulanssjukvården SÄS
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-06
30346
2 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Akutklinik
2017-01-20
2019-01-20
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Akutklinik
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Ingemar Sundgren, Utvecklingscontroller, ambulanssjukvården SÄS
Fastställt av
Monica Hjelmgren, Verksamhetschef, Akutkliniken SÄS
Nyckelord
Dödsfall, konstaterande, livlöshet, hjärtstopp
Referensförteckning
1. Avtal Läkarjouren i Sverige AB
Länkförteckning


Dödsfall -Åtgärder inom hälso- och sjukvård. Delregional överenskommelse
inom Södra Älvsborg
Behandlingsanvisningar Ambulanssjukvården SÄS 2016
Dokumentbenämning
Dödsfall utanför sjukvårdsinrättningar gällande ambulanssjukvården SÄS