Hitta till Vuxenhabiliteringen i Kristinehamn

Hitta till Vuxenhabiliteringen i Kristinehamn
Adress
Vuxenhabiliteringen
Solrosbacken 1
681 80 Kristinehamn
Karin Khaled (kurator)
Tel: 0550 - 861 74
Fax: 0550 - 864 70
Karta till kontoret i Kristinehamn.
Vuxenhabiliteringen finns
på plan 8 i höghuset
(samma byggnad som
vårdcentralen).
Gå in i stora entrén, ta
vänster, hiss/trappor
plan 8.
Du behöver inte anmäla
dig i receptionen.
Lokalkontoret i Kristinehamn.