PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE
Dalsspira mejeri AB
2017-03-10
Dalsspira mejeri: Försäljningen i februari uppgick till
drygt 1,8 mkr.
För februari 2017 uppgick försäljningen till 1 822 tkr (131 tkr) vilket motsvarar en
tillväxt på 1291 % jämfört med föregående år.
Försäljningen från januari 2017 till februari 2017 har minskat med 10 %, (1 822 tkr jämf. 2
017 tkr).
Månad
(tkr)
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December -16
2016
818
1 655
1 870
2 032
2 082
2 039
2 251
2015
142
164
281
201
82
241
298
Månad
(tkr)
Januari
Februari
2017
2016
2 017
1 822
159
131
För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 0528-56 50 51
Om Dalsspira mejeri AB
Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god
smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som
känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.
Dalsspira mejeri – det känns bra i magen
Dalsspira mejeri AB (publ)
Håbynvägen 6
Telefon: 0528-500 01
E-post: [email protected]
Hemsida: www.dalsspira.se
Tidsplan för finansiell rapportering
2017-05-08 Kvartalsrapport 1
2017-05-11 Årsstämma
2017-08-24 Kvartalsrapport 2
2017-11-16 Kvartalsrapport 3
Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017.